Cập nhật:  GMT+7
sỆứũẦỊýỞỞồủỚểỂỠỊẪủtắCũẤGũỞÒỠởũẦJĨũẬÊũẤGũỠỦũÌXs/ỆứtsỚũẦỊýỞỞồủỚ7ẪýẬủtqểằặrũ-ũằỆƯĨỀũýỂũẤGũỞÒỠũỠỢJĨỀũỠỆỘỂũỀỂýĨũỈýĨỀũỠỆýỂũẬÊũẦKũĨỀPỬũẦỐũỞỂĨỆũẦJĨũẤGũỠỦũÌXũỆJẢẦũẦỆẲỈũỚỆỳỠũỠỢỂẼĨỡũ)SũỠỆẼởũĨỀPỬũẦỐũĨỵỬũẦKũỠỆẼũỠÁĨỀũỊEĨũỆỐĨũỀẰỚũẨÓỂũỞJũỨỒỂũẦỳẦũẤỵũỈCũỞỂĨỆũẦJĨũÌỆNẪũỈỷĨỆỡs/ỚtsỚũẦỊýỞỞồủỚ(JẬỬủtểỆẪJũẦỳẦũẦỆPỬEĨũỀỂýởũẬRĨỀũỠỆPÒẦũÌỂẼỈũỞJỳỠũẦỐĨũỞÒỠũỠỢJĨỀũÌỆỂũỈýĨỀũỠỆýỂũẦKũỠỆẼũỀỂQỚũỀỂỹỈũĨỀPỬũẦỐũỞỂĨỆũẦJĨũẤGũỠỦũÌXũỆJẢẦũỈÀẦũẦỳẦũỢÒỂũỊJỷĨũỚỆỳỠũỠỢỂẼĨũỠỆẶĨũÌỂĨỆũÌỆỳẦỡũ“)ỆQĨỀũỠÓỂũÌỆPỬEĨũỠỆýỂũỚỆSũẤGũỞÒỠũĨEĨũẬRĨỀũỠỆPÒẦũỆỷũỞÒỠũĨÉPũẦỐĨũỞÒỠũÌBJũẬỵỂ”ởũỆAĨỀũỠỂĨũÝằ8ũẬÂĨũỊỘỂũỠỢÚỖĨỀũĨỆKỈũĨỀỆỂEĨũẦÙPũặPỞỞẪĨỬũZẪỢẤỢJũỠỆPỎẦũểỢÚỘĨỀũẨỷỂũỆMẦũ)ýỊỂẾJỢĨỂýởũ<ýỨỂỞũqắYrũẦỆJũẤỂÉỠỡũắýỂũ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chung sức vì cộng đồng

Chung sức vì cộng đồng
2012-06-07 11:36:26

(QT) - Bên cạnh nỗ lực xung kích vì bình yên cuộc sống, những năm qua Đoàn Thanh niên Công an Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần...

Dùng bằng giả để thi nâng cấp bằng lái

Dùng bằng giả để thi nâng cấp bằng lái
2012-06-07 06:58:32

(TNO) - Công an TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang làm rõ hàng chục bằng tốt nghiệp THCS hệ bổ túc, do một số trường ở các huyện trong tỉnh Kiên Giang cấp (được photo và có...

Phanh phui tiêu cực vì quá bức xúc

Phanh phui tiêu cực vì quá bức xúc
2012-06-07 06:58:18

(TNO) - Dư luận hiện quan tâm tới việc nên có cách ứng xử ra sao cho hợp tình, hợp lý với thí sinh trực tiếp quay những đoạn phim đó.

Sâm đất

Sâm đất
2012-06-07 06:57:57

(TNO) - Củ nhỏ xíu, xấu xí, mọc hoang nhiều trên các đồi núi ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết