Cập nhật:  GMT+7
e000x138d6x14d10x16645x164e7x19126x16959x138a6xe245xX7x142abx12a7bxee13x150cex111b9xf302xX5x1236fxXax1764fxf062xf657x189c6xX1xX3x15c68x1187bx15d3dxX3x1237cxfcbbxX15x17fb9x188eaxX3x1657axX1xf056xX3xX15x157afxf06exX4xX3x1143cx15253xX15xX1fxX3xX1xX27x18b07xX15xX1fxX3xXexX27x118f5xX15xX1fxX3xX15xXdx197daxf2d8xX3xX4xe814xX4xX3x1803fxX15xX1xX3xX1x124e1xX15xX1fxX3xX5xXdxX3exXexX3xX7x184ffxX0x10e10xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef2dxX10xX6xX2bxXaxX12x1440ax11346xX1xXdxX15xX1xXbxX1x14397x11539x1971cxX15x183abxX3x1271bxX3xX22xX1xX2cxX15xX3x11415x13595xX3xX15xXdxX3exX3fxX3x18808xX2xX3xX15x18c5dxX3fxX3xX22xX1fxX24x12a22xX3xXcxX1xX27xX32xX15xX1fxX3x10d9bxXdxX15xX1x17407xX3xX13xXdxX3exXexX3xX7xX54xX3xX6bx19063xX88xX56xX88xX56xX2xebdex159a3xX88xX9fxXaaxX88xX56xX88xX56xXaax18237xX2x19209xX77xX20xX3xX7xX42xX15xX1fxX3xX15xX6xX92xX3xX6bxXaaxX88xX56xX88xX77xX20xX3xX4xX42xX4xX3xX18x16f4dxX15xX1fxX3xX4xX1xfe18xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX20xX3x1469dxXcxXcx16bdbxX3x16a4bxXdxX3exXexX3xX22xX6xX3fxX3xX18xX14xX3xX2bxX2cxX15xX1fxX3xX1xX27xX32xX15xX1fxX3xXexX27xX38xX15xX1fxX3xX15xXdxX3exX3fxX3xX4xX42xX4xX3xX45xX15xX1xX3xX1xX4axX15xX1fxX3xX5xXdxX3exXexX3xX7xX54xX3xX75xX24xX3xXexX28xXdxX3xX18x10d9cxXexX3xX75x17d76xX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX20xX3xX75xX24xX1axX3xX13xX8cxX15xX1fxX3xX75xXdx1203axX15xX1fxX3xX6cxX1xe258xX3xXex10c0bxX4xX1xX3xX65xXd6xX3xX6cxX1xXdcxX3xXf7xXdxX15xX1xX74xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx101a1xX1axX2bxX92xXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX7x13d9cxX4xX9xXaxX56xX56xX4xX74xX9bxX6xX1ax17a84xX73xX6xX15xX1fxXexX187xXdxX74xX75xX15xX56xX2bxX10xX7xX80xXexX1axXbxX56xX15xX10x17eaaxX7xX56xX2xXbcxe246xXbaxX56xXb1xXbcxX2bxf63axX2xXbaxXb1xXbcxX2xXb1xXexX2xX1adxX2xXbcxea75xX88xX5xX2xX74x10031xXbxX1fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xe09fxX15xX1x165caxX3xXfcxfc50x1606fxX56xX22xX1x1862bxXexX3xX17bx12151xX4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX1cxX1axX24xX15xX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX3xX75xX24xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX3xX4x10e48xX1e3xX3xXcx102aaxX15xX1fxX3xX17bxXdcxX3xXexX1xX27xX3xX22xX1fxX73xX92xfa5dxX15xX3xX1e7xX1xe3ebxX3xXcxX187x11141xX15xX1fx18c89xX3xX15xX1fxX73xX92x10619xX15xX3xXcxX22axX15xX1fxX3xX17bxXdcxX3xXexX1xX27xX1e3xX3xX13xX24bxX3x154c8xX1xX1dxX3xX1e7xX1xXdxX24bxX73xX20xX3xX22x17155xX15xX1fxX3xX1cxe804xX4xX3xXf7xX19xX15xX1xX245xX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXcxX187x11638xX15xX3xX1cxX19xXdxX3xXfaxX73xX6xX15xX1fxX20xX3xX15xX1fxX73xX92xX24bxX15xX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXcxX187xX288xX15xX3xX1cxX26fxX4xX3xX13xX27xX32xX15xX1fxX245xX3xXcxX1xX159xX3xXexX27xX28xX15xX1fxX3xX6cxX1xXdcxX15xX1xX3xXbxX1xX159xX3xX22xX1fxX73xX92xX239xX15xX3x14569xX73xX2cxX15xX3xX1e7xX1xX23exX4xX20xX3xX15xX1fxX73xX92xX24bxX15xX3xXcxX1xX159xX3xXexX27xX28xX15xX1fxX3xX6cxX1xXdcxX15xX1xX3xXbxX1xX159xX3xX22xX1fxX73xX92xX239xX15xX3xXcx100b6xX15xX3x10197x14815xX15xX1fxX245xX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xXfaxX73x15d95xX4xX3xX1x10799xXdxX3xX22xX1fxX73xX92xX239xX15xX3xXcxX1xX15cxX3xX25exXdxX3fxX3xX22xX1fxX2cxX15xX245xX3xX15xX1fxX73xX92xX24bxX15xX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xXfaxX73xX318xX4xX3xX1xX31cxXdxX3xX22xX1fxX73xX92xX239xX15xX3xXfcxX8cxX15xX3xX45xX15xX245xX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xe3d5xX92xX3xX9bxX6xX15xX3xXcxX187xX73xX15xX1fxX3xX27xX32xX15xX1fxX3xXf7xXcxXcxXfaxX3xXfcxXdxX3exXexX3xX22xX6xX3fxX3xXcxX187xX288xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXf7xeda9xX15xX245xX3xX4xX42xX4xX3xX18xXd6xX15xX1fxX3xX4xX1xXdcxX3xX365xX92xX3xX75xXdxX24bxX15xX3xX17bxX31cxX3xX6cxX1xXdcxX15xX1xX3xXexX187xX15cxX20xX3xX17bxXdcxX3xXexX1xX27xX3xXcxX187xX73xX15xX1fxX3xX27xX32xX15xX1fxX3xX1cxX1dxX15xX1fxX245xX3xX4xX42xX4xX3xX18xXd6xX15xX1fxX3xX4xX1xXdcxX3xX15xX1fxX73xX92xX24bxX15xX3xX365xX92xX3xX75xXdxX24bxX15xX3xX17bxX31cxX3xX6cxX1xXdcxX15xX1xX3xXexX187xX15cxX20xX3xX15xX1fxX73xX92xX24bxX15xX3xX17bxXdcxX3xXexX1xX27xX3xXcxX187xX73xX15xX1fxX3xX27xX32xX15xX1fxX3xX1cxX1dxX15xX1fx14b32xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX7xX187xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX74xX9bxX6xX1axX192xX73xX6xX15xX1fxXexX187xXdxX74xX75xX15xX56xX2bxX10xX7xX80xXexX1axXbxX56xX15xX10xX1a8xX7xX56xX2xXbcxX1adxXbaxX56xXb1xXbcxX2bxX1b3xX2xXbaxXb1xXbcxX2xXb1xXexX2xX1adxX2xXbcxX1bfxX88xX5xXaaxX74xX1c4xXbxX1fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX6cxX42xX4xX3xX18xXd6xX15xX1fxX3xX4xX1xXdcxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXexX27xX38xX15xX1fxX3xX15xX1xX28xX3xX4xX42xX4xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX4axX15xX1fxX20xX3xX5xXdxX3exXexX3xX7xX54xX74xX3xX1e0xX15xX1xX1e3xX3xXfcxX1e6xX1e7xX56xX22xX1xX1ebxXexX3xX17bxX1efxX4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX6cxX42xX4xX3xX18xXd6xX15xX1fxX3xX4xX1xXdcxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX20xX3xXf7xXcxXcxXfaxX3xXfcxXdxX3exXexX3xX22xX6xX3fxX3xX18xX14xX3xXexX28xXdxX3xX18xX13bxXexX3xX75xX13fxX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX20xX3xX2bxX2cxX15xX1fxX3xX1xX27xX32xX15xX1fxX20xX3xXexX27xX38xX15xX1fxX3xX15xXdxX3exX3fxX3xX4xX42xX4xX3xX45xX15xX1xX3xX1xX4axX15xX1fxX3xX5xXdxX3exXexX3xX7xX54xX3xXexX19xXdxX3xX1cxX24xXdxX3xXcxX27xX38xX15xX1fxX3xX15xXdxX3exX3fxX3xX4xX42xX4xX3xX45xX15xX1xX3xX1xX4axX15xX1fxX3xX5xXdxX3exXexX3xX7xX54xX3xXexX187xX24bxX15xX3xX18xX27x15f50xX15xX1fxX3xX17bxX1efxX4xX3x1077axX32xX15xX245xX3xX9bxX24xX92xX3xXex13cfbxX3xX5xX13fxX15xX1fxX3xXexX27xX38xX15xX1fxX3xX15xX1xX28xX3xX15xX1x132c2xX15xX1fxX3xX15xX1fxX27xX59cxXdxX3xX4xX1axX15xX3xX27xX73xX3xXexX23exX3xX4xX159xX6xX3xX2bxX2cxX15xX3xXexX31cxX4xX3xX18xX14xX3xX2bxX308xX15xX1fxX3xX4xX1dxX3fxX3xX4xX1xXdxX153xX15xX3xX18xX304xX73xX20xX3xX1xX92xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX75x1029fxX3xX7x15ad2xX3xX15xX1fxX1xXdxX3exXbxX3xX18xX304xX73xX3xXexX187xX6xX15xX1xX3xX1fxXdxX1dxXdxX3xXbxX1xX226xX15xX1fxX3xX2bxX2cxX15xX3xXexX31cxX4xX20xX3xXexX1xX318xX15xX1fxX3xX15xX1xX304xXexX3xX18xX304xXexX3xX15xX27xX28xX4xX20xX3xX75xX601xX3xX15x18eb3xX15xX3xX18xX31cxX4xX3xX5xX1ebxXbxX20xX3xXexX604xX3xX2bxX1axX3xX4xX159xX6xX3xXcxX22axX3xX192xX73xX318xX4xX20xX3xX75xX601xX3xX1xX19xX15xX1xX3xXbxX1xX23exX4xX3xX4xX159xX6xX3xX15xX1xX2cxX15xX3xX2bxX2cxX15xX74xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xXfcxX13fxX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX3xX4xX159xX6xX3xX1cxX1axX24xX15xX3xX3fxX6xX15xX1fxX3xX2bxX13fxX15xX1fxX3xX4xX1xX5c1xX1e3xX3xXaxX1cxX59cxXdxX3xX18xX59cxXdxX3xX15xX1xX28xX3xX32xX15xX3xX4xX42xX4xX3xX45xX15xX1xX3xX1xX4axX15xX1fxX3xX5xXdxX3exXexX3xX7xX54xXaxX74xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX0xXdxX3fxX1fxX3xX7xX187xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX74xX9bxX6xX1axX192xX73xX6xX15xX1fxXexX187xXdxX74xX75xX15xX56xX2bxX10xX7xX80xXexX1axXbxX56xX15xX10xX1a8xX7xX56xX2xXbcxX1adxXbaxX56xXb1xXbcxX2bxX1b3xX2xXbaxXb1xXbcxX2xXb1xXexX2xX1adxX2xXbcxX1bfxX88xX5xX1adxX74xX1c4xXbxX1fxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX6cxX42xX4xX3xX18xXd6xX15xX1fxX3xX4xX1xXdcxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX3xXexX27xX38xX15xX1fxX3xX15xX1xX28xX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xX65xXd6xX3xX6cxX1xXdcxX3xXf7xXdxX15xX1xX74xX3xX1e0xX15xX1xX1e3xX3xXfcxX1e6xX1e7xX56xX22xX1xX1ebxXexX3xX17bxX1efxX4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xXcxXdxX153xXbxX3xX18xX226xX20xX3xX4xX42xX4xX3xX18xXd6xX15xX1fxX3xX4xX1xXdcxX3xX5xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX15xX1fxX20xX3xX22xX1xX24xX3xX15xX27xX28xX4xX20xX3xXf7xXcxXcxXfaxX3xXfcxXdxX3exXexX3xX22xX6xX3fxX3xXexX28xXdxX3xX18xX13bxXexX3xX75xX13fxX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX20xX3xX75xX24xX1axX3xX13xX8cxX15xX1fxX3xX75xXdxX153xX15xX1fxX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xX65xXd6xX3xX6cxX1xXdcxX3xXf7xXdxX15xX1xX245xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xX80xXdcxX15xX1xX3xX9bxX24xX92xX3xXexX5aexX3xX5xX13fxX15xX1fxX3xX9bxXdxX153xXexX3xX32xX15xX3xX75xX26axX3xX1xX19xX15xX3xX75xX28xXdxX3xX4xX26axX15xX1fxX3xX5xX6xX1axX3xXexX1axX3xX5xX28xX15xX3xX4xX159xX6xX3xX22xX1fxX27xX59cxXdxX3xX18xX318xXdxX3xX75xX28xXdxX3xX7xX604xX3xX15xX1fxX1xXdxX3exXbxX3xX4xX42xX4xX1xX3xX3fxX19xX15xX1fxX3xX75x1083fxX3xX75xX6xX15xX1fxX3xX4xX159xX6xX3xX1cxX1dxX15xX1fxX3xX75xX24xX3xX2bxX2cxX15xX3xXexX31cxX4xX3xXexX6xX74xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xXfcxX13fxX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX3xX4xX159xX6xX3xX1cxX1axX24xX15xX3xX3fxX6xX15xX1fxX3xX2bxX13fxX15xX1fxX3xX4xX1xX5c1xX1e3xX3xXaxX1cxX59cxXdxX3xX18xX59cxXdxX3xX15xX1xX28xX3xX32xX15xX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xX65xXd6xX3xX6cxX1xXdcxX3xXf7xXdxX15xX1xX3xX75xX54xX3xX18xX19xXdxXaxX74xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX5a4xX42xX15xX1fxX3xX4xX4axX15xX1fxX3xX15xX1fxX24xX92xX20xX3xX1cxX1axX24xX15xX3xX18xX19xXdxX3xX9bxXdx17643xX73xX3xX17bxX31cxX3xXfaxX73xX318xX4xX3xXbxX1xX13fxX15xX1fxX20xX3xX17bxX31cxX3xX6cxX26axX15xX1fxX3xX6xX15xX20xX3xX17bxX31cxX3xX13xX6xX1axX3xX18xX31cxX15xX1fxX9fxXcxX1xX27xX32xX15xX1fxX3xX9bxXdxX15xX1xX3xX75xX24xX3xX2d6xX14xX3xX1xX31cxXdxX20xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xXbxX1xX318xX3xX65xX24xX3xX22xX31cxXdxX3xX4xX308xX15xX1fxX3xX18xX14xX3xXexX28xXdxX3xX2bxX2cxX15xX1fxX3xX1xX27xX32xX15xX1fxX3xXexX27xX38xX15xX1fxX3xX15xXdxX3exX3fxX3xX4xX42xX4xX3xX45xX15xX1xX3xX1xX4axX15xX1fxX3xX5xXdxX3exXexX3xX7xX54xX3xX75xX24xX3xX18xX13bxXexX3xX75xX13fxX15xX1fxX3xX1xX1axX6xX20xX3xX75xX24xX1axX3xX13xX8cxX15xX1fxX3xX75xXdxX153xX15xX1fxX3xX6cxX1xX159xX3xXexX15cxX4xX1xX3xX65xXd6xX3xX6cxX1xXdcxX3xXf7xXdxX15xX1xX74xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX1axX2bxX92xXaxX12xX22xX1fxX73xX92xX239xX15xX3xX65xX1axX24xX15xX1fxX0xX56xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri

Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri
2024-04-23 05:50:00

QTO - Là một trong những hoạt động rất quan trọng của đại biểu HĐND các cấp, tiếp xúc cử tri giúp đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa cơ sở...

Sôi nổi các hoạt động tri ân của tuổi trẻ

Sôi nổi các hoạt động tri ân của tuổi trẻ
2018-07-27 06:36:52

(QT) - Thời gian qua, tuổi trẻ Quảng Trị đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay đối với những...

Đưa các anh về với đồng đội, người thân

Đưa các anh về với đồng đội, người thân
2018-07-27 06:33:17

(QT) - Sau 46 năm lặng thầm trong lòng đất mẹ, 11 liệt sĩ nằm lại ở khu phố Nghĩa Hy, thị trấn Cam Lộ và 1 liệt sĩ nằm lại ở khu vực Bản Chùa, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ đã...

Người mẹ anh hùng bình dị

Người mẹ anh hùng bình dị
2018-07-27 06:28:12

(QT) - Một ngày giữa tháng 7/2018, chúng tôi có dịp đến thăm bà Đào Thị Vui, (sinh năm 1923), một trong những Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống ở làng Đại An Khê, xã Hải Thượng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết