Cập nhật:  GMT+7
86dax8d31xb373xb6b8x8d3cxa8eaxbb76xaa66x8807xX7xe4bdx10f7axf507x9f6bxc82fx114faxX5xd926xXax8bf1xd1d2xd2c2xX3xc0acxXdx8902xcb50xX3xd930xfbccxX3xX16xf2bbxX19xX3xX16xc8eexd6d2xf1eexX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xe6ddxXbxX3xXcxde1dxa81cx8d93xX16xX23xX3xXcxX32xb900xX16xX23xX3xX4xc0a6xXbxX3xX16xX23xX1x98f9xX3xe9f9xXcx10987xXcxX3x105fcxX3axb498xX16xX23xX3xXcxX32xdae4xX0x10fdfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce3exX10xX6xcf58xXaxX12xff3cxX4cxXcx8fedxX3x11673xX3xfb39xX1xXdxX45xX3axX3xb73fxX3axX6xX3x902dxX56xX2xX2xX56xe979xX1cxX2xa282x11253xX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xXcxX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX47xXdxX6x113d5xX3xXexX1xbb6fxX16xX23xX3xX49xX2exX16xX3xXexX4exXdxX3xX6bxX47xXcxX49xXcxX6exX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX3xXexf1a0xX3xX4xX1x11958xX4xX3xfa27xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX16xX23xX24xX25xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xXexX32xX33xX34xX16xX23xX3x9500xX56xX2xX2xX3xX6bxX2xXeex115dcxX84xX3xX70xX3xX81xX1cxX2xX84xX6exc1c6xX3xXcxX1xX6xX19xX3xX68xd785xX3xX4xbc37xX3x9d40xb333xX16xX23xX3xX4xX1xc2e3xX3xb483xX23xX3axX25xc948xX16xX3xX4cxX3ax94cfxX16xX3xX72xX1xX114xX16xX1xX85xX3xXcxd73dxX49xX85xX3x1117fxX1xX10bxX3xX72xX1xff47xX3xXexX54xX4xX1xX3xX12axd451xX116xb3ddxX3xXexe550xX16xX1xX3xX4xc73exX16xX23xX3xX10dxXa4xX16xX23xX3xX10dxX4exXa0xX3xX4x104e6xX16xX3xe293x114b0xX85xX3xX23xXdxX154xXa0xX3xaa52xXdxfe16xX16xX3xX16xX1xX24xX3xXexX32xX33xX34xX16xX23xX3xX78xX3axX6xX3xX4xX154xX4xX3xXexX1xX34xXdxX3xXc9xd30axX100xX0xXexX6xX157xX5xX10xX3xX7xXexX25xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX32xX23xXdxX16x1049dxX81xXbxadabxX3xX6xX3axXexXa0xXaxX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX68xX12xX0xXdxX19xX23xX3xX7xX32xX4xX9xXaxX56xX56xX4xX100xX157xX6xXa0xX78xX3axX6xX16xX23xXexX32xXdxX100xX160xX16xX56xX68xX10xX7xXc9xXexXa0xXbxX56xX16xX10xfa2dxX7xX56xX2xX84xX1bxa95bxX56xX1bxX7cxX68xfa9dxX1cxX7cxX1d9xXf6xX2xX2xXexX2xX2xX1d4xX81xXeexXeexX5xX2xX100xc892xXbxX23xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX32xX12xX0xXexX32xX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX12x959dxX10exX16xX23xX3xX4xX1xX114xX3xX116xX23xX3axX25xX11axX16xX3xX4cxX3axX11fxX16xX3xX72xX1xX114xX16xX1xX85xX3xX12exX1xX10bxX3xX72xX1xX134xX3xXexX54xX4xX1xX3xX12axX13cxX116xX13exX3xXexX141xX16xX1xX3xXex110c1xX16xX23xX3xX4xX34xX3xX10dxcfe9xX16xX3xX160xX54xX3xX68xdf39xX16xX3xX10dx10ac6xX3axX3xXbxX1xXa0xX16xX23xX3xXexX32xX24xXa0xX3xXexX1xXdxX3xX10dxX3axX6xX3xX16xX1fxX19xX3xX1x8f6cxX4xX3xX81xX1cxX2xX1d4xX3xX70xX3xX81xX1cxX2xX84xX3xX4xX1xXa0xX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xXcxX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX47xXcxX49xXcxX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX32xX12xX0xX56xXexX6xX157xX5xX10xX12xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xXcxX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX47xXcxX49xXcxX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX85xX3xXexXdxX45xX16xX3xXexX1xX11fxX16xX3xX5xX24xX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xX10dxX24xXa0xX3xXexc2d3xXa0xX3xX4xXa4xX16xX23xX3xX16xX1xX11fxX16xX3xX5xX154xXdxX3xX197xX10xX3xX13cxa67bxX16xX1xX3xXcxX32xX54xX3xXcxX1xXdxX162xX16xX3xX10dxX33x9679xX4xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX160xX24xXa0xX3xX16xX23xX24xX25xX3xXeexX56xX2xX2xX56xX2xXeexXf6xX84xX85xX3xX10dxX10bxX16xX23xX3xXexX2f4xXdxX3xX10dxX54xX6xX3xX157xX24xX16xX3xX1xX3axX25xX18xX16xX3xX49xba67xX16xX1xX3xa05fxXdxX16xX1xX100xX3xX4cxX3axX6xX3xX16xX1xXdxX45xX3axX3xX5xX24dxX16xX3xX10dxXc2xXdxX3xXexX162xX16xX85xX3xX10dxd24dxX16xX3xX16xX1fxX19xX3xX81xX1cxX2xX1cxX85xX3xX12axX13cxX116xX13exX3xXexX141xX16xX1xX3xX78xX3axX25xX374xXexX3xX10dxX54xX16xX1xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xXcxX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX47xXcxX49xXcxX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX3xXexX32xX162xX16xX3xX4xX242xX3xX7x8826xX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xX72xXa4xX16xX23xX3xX16xX1xX11fxX16xX3xXc9x9461xX3xXexX1xX3axX2exXexX3xX160xX24xX3xX16xX23xX1xXdxX18xXbxX3xX160xb34fxX3xX47xXcxX49xXcxX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX100xX3xXcxX32xX4exXdxX3xX78xX3axX6xX3xX1bxX1cxX3xX16xX1fxX19xX3xX197xX11fxX25xX3xX68xX108xX16xX23xX3xX160xX24xX3xXbxX1xX154xXexX3xXexX32xXdxe970xX16xX85xX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xXcxX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX47xXcxX49xXcxX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX3xX10dxX2f4xXexX3xX10dxX33xX319xX4xX3xX16xX1xXdxX45xX3axX3xXc9xX374xXexX3xX78xX3axX4exX3xX78xX3axX6xX16xX3xXexX32xX268xX16xX23xX3xXexX32xXa0xX16xX23xX3xX10dxXc2xXdxX3xX19xdca3xXdxX85xX3xX16xX11fxX16xX23xX3xX4xX6xXa0xX3xX4xX1xX3fxXexX3xX5xX33xX319xX16xX23xX3xX10dxX24xXa0xX3xXexX2f4xXa0x10e24xX3xX10dxX24dxX3axX3xXexX33xX3xX4xX242xX3xX7xX3cexX3xX160xX2exXexX3xX4xX1xX3fxXexX85xX3xXexX32xX6xX16xX23xX3xXexX1xXdxX374xXexX3xX157xX54xX3xXexX1xX10xXa0xX3xX1xX33xX481xX16xX23xX3xX10dxX10exX16xX23xX3xX157xX158xX85xX3xX1xXdxX18xX16xX3xX10dxX2f4xXdxX3xX160xX24xX3xXbxX1xX154xXexX3xXexX32xXdxX42bxX16xX3xX10dxX158xXdxX3xX16xX23xbe26xX3xX4xX154xX16xX3xX157xX158xX85xX3xX23xXdxX154xXa0xX3xX160xXdxX162xX16xX3xX4xX10bxX3xXbxX1x116fexX19xX3xX4xX1xX3fxXexX85xX3xX16xX1fxX16xX23xX3xX5xX108xX4xX3xX10dxX42bxX3xX10dxX24xXa0xX3xXexX2f4xXa0xX85xX3xX157xX10exXdxX3xX68xX33x1038bxX16xX23xX3xX16xX23xX3axX10exX16xX3xX16xX1xX11fxX16xX3xX5xX108xX4xX3xX4xX10bxX3xXexX32xX309xX16xX1xX3xX10dxX158xX3xXexX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX160xX24xX3xX7xX242xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xXbxX1xX3f5xX4xX3xX160xX3f5xX3xXbxX1xX154xXexX3xXexX32xXdxX42bxX16xX3xXc9xXdxX16xX1xX3xXexX374xX3xX70xX3xX197x9450xX3xX1xX158xXdxX3xX10dxX54xX6xX3xXbxX1xX33xX242xX16xX23xX100xX100xX100xX3xX356xXdxX162xX16xX3xXexX3f5xX4xX3xXexf947xX3xX16xX1fxX19xX3xX81xX1cxX2xX1cxX3xX70xX3xX81xX1cxX2xX1d4xX85xX3xX16xX1xX24xX3xXexX32xX33xX34xX16xX23xX3xX10dxX33xX319xX4xX3xX12axX13cxX116xX13exX3xXexX141xX16xX1xX3xXexX23axX16xX23xX3xX4xX34xX3xXexX1xXdxX3xX10dxX3axX6xX3xX1xXa0xX24xX16xX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX197xX3axX3fxXexX3xX7x116ffxX4xX3xX16xX1xXdxX18xX19xX3xX160xX3f5xX100xX3xX12exX1xX154xXexX3xX157xXdxX42bxX3axX3xXexX2f4xXdxX3xX157xX3axXc2xXdxX3xX5xX11axX85xX3xX10dxX10exX16xX23xX3xX4xX1xX114xX3xX116xX23xX3axX25xX11axX16xX3xX4cxX3axX11fxX16xX3xX72xX1xX114xX16xX1xX85xX3xX12exX1xX10bxX3xX72xX1xX134xX3xXexX54xX4xX1xX3xX12axX13cxX116xX13exX3xXexX141xX16xX1xX3xX23xX1xXdxX3xX16xX1xX2exX16xX3xX160xX24xX3xX10dxX154xX16xX1xX3xX23xXdxX154xX3xX4xX6xXa0xX3xX16xX1xf926xX16xX23xX3xXc9xX374xXexX3xX78xX3axX4exX3xX10dxX2f4xXexX3xX10dxX33xX319xX4xX3xX4xX134xX6xX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xXcxX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX47xXcxX49xXcxX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX3xXexX5afxX3xXc9xX1xXdxX3xXexX1xX24xX16xX1xX3xX5xX2exXbxX3xX10dxX374xX16xX3xX16xX6xX25xX100xX3xX206xX10exX16xX23xX3xX4xX1xX114xX3xX10dxX45xX3xX16xX23xX1xX54xX85xX3xXexX32xXa0xX16xX23xX3xX197xX3axX3xXexX1xX374xX3xX197xX591xX3xX1xX158xXdxX3xX1xX10bxX6xX3xX19xX2f4xX16xX1xX3xX19x10adfxX3xX4xXa4xX16xX23xX3xXexX154xX4xX3xX10dxX24xXa0xX3xXexX2f4xXa0xX3xX16xX23xX1xX45xX85xX3xX16xX1xX24xX3xXexX32xX33xX34xX16xX23xX3xX4xX24dxX16xX3xXexXdxX374xXbxX3xXexX3f5xX4xX3xX10dxXc2xXdxX3xX19xX481xXdxX3xX4xXa4xX16xX23xX3xXexX154xX4xX3xX78xX3axX4exX16xX3xX5xef6exX85xX3xX197xX11fxX25xX3xX68xX108xX16xX23xX3xXexX2exXbxX3xXexX1xX42bxX3xX10dxXa0xX24xX16xX3xXc9xX374xXexX85xX3xXexX1x912fxX16xX23xX3xX16xX1xX3fxXexX4a0xX3xXexX2exXbxX3xXexX32xX3axX16xX23xX3xX16xX11fxX16xX23xX3xX4xX6xXa0xX3xX4xX1xX3fxXexX3xX5xX33xX319xX16xX23xX3xX4xXa4xX16xX23xX3xXexX154xX4xX3xXexX3axX25xX42bxX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX160xX24xX3xX10dxX24xXa0xX3xXexX2f4xXa0xX3xX23xX5fdxX16xX3xX160xX481xXdxX3xX10dxX24dxX3axX3xXexX33xX3xX4xX242xX3xX7xX3cexX3xX160xX2exXexX3xX4xX1xX3fxXexX85xX3xXexX32xX6xX16xX23xX3xXexX1xXdxX374xXexX3xX157xX54xX3xX10dxX42bxX3xXexX1xX114xX4xX1xX3xXc6xX16xX23xX3xXexX75fxXexX3xX1xX242xX16xX3xX160xX481xXdxX3xXexX1xX108xX4xX3xXexXdxX11axX16xX3xX4xXa4xX16xX23xX3xXexX154xX4xX3xX10dxX24xXa0xX3xXexX2f4xXa0xX3xX16xX23xX1xX45xX3xX160xX24xX3xX16xX1xX3axX3xX4xX24dxX3axX3xX4xX134xX6xX3xX197xX591xX3xX1xX158xXdxX100xX3xX116xX1xX11fxX16xX3xX68xX54xXbxX3xX16xX24xX25xX85xX3xX12axX13cxX116xX13exX3xXexX141xX16xX1xX3xXexX23axX16xX23xX3xX4xX34xX3xX10dxX242xX16xX3xX160xX54xX3xX68xX249xX16xX3xX10dxX24dxX3axX3xXbxX1xXa0xX16xX23xX3xXexX32xX24xXa0xX3xXexX1xXdxX3xX10dxX3axX6xX3xX16xX1fxX19xX3xX1xX268xX4xX3xX81xX1cxX2xX1d4xX3xX70xX3xX81xX1cxX2xX84xX3xX4xX1xXa0xX3xXcxX32xX33xX34xX16xX23xX3xXcxX32xX3axX16xX23xX3xX4xX3fxXbxX3xX16xX23xX1xX45xX3xX47xXcxX49xXcxX3xX4cxX3axX4exX16xX23xX3xXcxX32xX54xX100xX3xXcxXdxX16xX85xX3xX4exX16xX1xX194xX3xX65xX100xX116xX0xX56xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vĩnh Linh: Xây dựng hơn 255 trang trại, gia trại

Vĩnh Linh: Xây dựng hơn 255 trang trại, gia trại
2016-11-09 08:18:12

(QT) - Gần 20 năm qua, nhiều hộ nông dân ở Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã mạnh dạn vay vốn, chuyển đổi quy hoạch cây cao su, hồ tiêu, vùng cát bạc màu, vùng đất gò đồi, hoang hoá,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết