Cập nhật: 05/07/2012 07:36 GMT+7
c305xc6e3x150e0x1744axec05xfea2x14867x11dcax15542xX7x13656xecdcxd9d4xd84ax10bc5x1386bxX5x138c2xXaxc32ax11b78xc929xX3xd0fexc490xX3xc7e8xdd85xX3x126e5x15b8cx11b15xX3xXexefd1xX3x16498x13dd9xf483xX3xX4xX19xX4xX3x14536xX1xX1exX3xX4x167b2xX1axff54xX3xX1axX32xX1xXdxf6a1xXbxcdeaxX3xX2bxX1xX1exX3xdc7bxXdxX1axX1xX3xXex102eexX0x13842xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx141a2xX10xX6xX16xXaxX12xf485xd069xXcx10c62xX3x10e35xX3x15f30xX6xX1exX3xX1axX1xXdx14888xX1exX3xX1axf953x12946xX3xXex1322fxXdx16baaxX1axX3xX40xX1xX6xXdxX3xc80bx1323cx109d5xX3xX16xX17xX1axX32xX3xX23xX24xX3xX1ax14728xX3xX5xX17xX4xX3xX40xfe16xX1exX3xX32xc5d2xXdxX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3axX3xX4xX19xX4xX3xX2bxX1xX1exX3xX4xX30xX1axX32xX3xX1axX32xX1xXdxX38xXbxX3axX3xX2bxX1xX1exX3xX40xXdxX1axX1xX3xXexX46xX3xX5dxX2bx126e8x149b2xX3axX3xX2bxX2bxXcxX60xX3xX4x10366xX6xX3xXex13caexX1axX1xX3xX5exX1exe60cxX1axX32xX3xXcxX73x105c0xX3xX1cx13436xX3xXexX1xX1exX3xX1x16e37xXexX3xX1cxX21x16f3exX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX23xd538xXdxX3xXex165d7xX1axX32xX3xX7x1021axX3xX23xX109xX1axX3xX1cxX6fxX1axX32xX3xX40x1696axX3xX5xX24xX3xX13xe118xX14x17696xe3e7xX3ax103baxX11exX3xXex10436xX3xX1cx17830xX1axX32xX11bxX0xXexX6x13d3dxX5xX10xX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxX70xX6xX73xX32xXdxX1axffabx13d8bxXbxX7dxX3xX6xX1exXexX25xXaxX12xX0xXexX73xX12xX0xXexX16xX12xX0xXdxX70xX32xX3xX7xX73xX4xX9xXaxX48xX48xX4xX11bxX12exX6xX25xe3c1xX1exX6xX1axX32xXexX73xXdxX11bxX23xX1axX48xX16xX10xX7xX40xXexX25xXbxX48xX1axX10x1494dxX7xX48xX2xX140xX140xX120xX48xX11exX13xX16xX11exc639xX120xX14xdb61xX140xX120xXexX11dxX120xX120xX11dxX120xX5xX2xX11bx10cfbxXbxX32xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX16xX12xX0xX48xXexX73xX12xX0xXexX73xX12xX0xXexX16xX12xX0xXbxX12xX64xXd7xX1axX3xXbxX1x11558xX70xX3xXexX1xX1exX109xX4xX3xX12exX95xX4xX3xX163xX1exX10xX3xX1xX24xX1axX3xX1cxX21xXecxX4xX3xX7xXd7xX1axX3xX7dxX1exd6e7xXexX3xXex11612xXdxX3xX1axX1xX24xX3xX70xX19xX7fxX3xf1e1xX5xX70xX10xX1axXdxXexX10xX3xX62xX3xX2bxXc3xXc4xX3xX5exX1exX19xX1axX3xXc4xX32xX6xX1axX32xX3xX4xXcdxX6xX3xXc3xX30xX1axX32xX3xXexX7fxX3xXc3x14cd7xX3xX2bxX1xX25xX19xX1axX32xX3xX7xXd7xX1axX3xX5exX1exXd7xX1axX32xX3xXcxX73xXddxX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX16xX12xX0xX48xXexX73xX12xX0xX48xXexX6xX12exX5xX10xX12xXcxX73xX25xX1axX32xX3xX1cxfefaxX3xX4xX23fxX3xX11dxX185xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxXe0xX3xX1cxXdxX3xX23xX24xX25xX3xX1xX25xX1daxXexX3xX1cx12a1exX1axX32xX3xX23xX100xXdxX3xXexX104xX1axX32xX3xX23xX109xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX5xX24xX3xX14xX11bxd1fexX11exX2xX3xXexX124xX3xX1cxX127xX1axX32xX3xX32xX127xX70xX13fxX3xX2bxXc3xXc4xX3xXc4xX6xX70xX3x10688xX30xX1axX32xX3xX57xX24xX3xX2xX185xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3axX3xX2bxXc3xXc4xX3xX5exX1exX19xX1axX3xXc4xX32xX6xX1axX32xX3xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3axX3xX2bxX1xX1exX3xX2bxXcxXcx11335xX293x12863xX3x17013xX6xX25xX3xX2c6xXd7xX25xX3xX14xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3axX3xX2bxXc3xXc4xX3xXcxX7exX7fxX3xX2c6xd5e2xX4xX3xX57xX127xX3x1625bxX19xX3xX11exX3xX16xX17xX3xX19xX1ax16090xX3xX2xX2xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX6xX1axX32xX3xXexX73xXdxX75xX1axX3xX40xX1xX6xXdxX3xX7dxX7exX7fxX3xX16xX17xX1axX32xX3xX1axX1xX24xX3xX70xX19xX7fxX3xX23xX100xXdxX3xXexX104xX1axX32xX3xX7xX109xX3xX23xX109xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xX5xX24xX3xX188xX13xX2xX3axX27axX13xX3xXexX124xX3xX1cxX127xX1axX32xX3xX32xX127xX70xX13fxX3xX2bxXc3xXc4xX3xXc4xX6xX70xX3xX293xX30xX1axX32xX3xX57xX24xX3xX11exX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3axX3xX2bxXc3xXc4xX3xX5exX1exX19xX1axX3xXc4xX32xX6xX1axX32xX3xX14xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3axX3xX2bxX1xX1exX3xX2bxXcxXcxX2c4xX293xX2c6xX3xX2c8xX6xX25xX3xX2c6xXd7xX25xX3xX11exX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX23xX24xX3xX2xX188xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxXe0xX3xX1cxX21xXecxX4xX3xX4xX1d6xXbxX3xX32xXdxX1d6xX7fxX3xX4xX1x109afxX1axX32xX3xX1axX1x177edxX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3axX3xX188xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX21xXecxX4xX3xX4xX1xX1d6xXbxX3xXexX1xX1exX3bexX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3axX3xXexX1x1334axX6xX3xXexX1xX1exX3bexX1axX3xX23xXddxX3xXexX73x113a9xX3xXexX1xX17xX4xX3xX1xXdxX38xX1axX3xX16xX17xX3xX19xX1axX11bxX3xXcxX1xX10xX25xX3xX1cxX23fxX3axX3xXexX124xX3xX5xX38xX3xX5xX1d6xXbxX3xX1cxX1dxX7fxX3xXexX1daxXdxX3xX2bxXc3xXc4xX3xXc4xX6xX70xX3xX293xX30xX1axX32xX3xX57xX24xX3xX5xX24xX3xX13xX140xd10exX3axX3xX2bxXc3xXc4xX3xX5exX1exX19xX1axX3xXc4xX32xX6xX1axX32xX3xX5xX24xX3xX14xX185xX43cxX3axX3xX2bxX1xX1exX3xX2bxXcxXcxX2c4xX293xX2c6xX3xX2c8xX6xX25xX3xX2c6xXd7xX25xX3xX40xX1xX25xXd7xX1axX32xX3xX120xX11dxX43cxX11bxX3xda50xXdxX19xX3xXexX73xXddxX3xX7xXd7xX1axX3xX7dxX1exX1d6xXexX3xX4xX30xX1axX32xX3xX1axX32xX1xXdxX38xXbxX3xX4xXcdxX6xX3xX4xX19xX4xX3xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX3xXexX21xX3xXexX1daxXdxX3xX4xX19xX4xX3xX2bxXc3xXc4xX3axX3xX2bxX2bxXcxX3xXexX73xX91xX1axX3xX1cxXddxX6xX3xX12exX24xX1axX3xXexXd1xX1axX1xX3xX1axX6fxX70xX3xX140xX185xX2xX2xX3xX1cxX1daxXexX3xX40xX1xX25xXd7xX1axX32xX3xX2xX11bxX13xX27axX27axX3axX120xX3xXexX124xX3xX1cxX127xX1axX32xX3axX3xX32xXdxX19xX3xXexX73xXddxX3xX7dxX1exX1d6xXexX3xX40xX1xX1b6xX1exX3xX1cxX1daxXexX3xX14xX11dxX185xX3xXexX124xX3xX1cxX127xX1axX32xX3axX3xX1axX25dxXbxX3xX1axX32xX7exX1axX3xX7xX19xX4xX1xX3xX120xX185xX3xXexX124xX3xX1cxX127xX1axX32xX3axX3xX32xXdxXd7xXdxX3xX163xX1exX7fxX46xXexX3xX23xXdxX38xX4xX3xX5xX24xX70xX3xX4xX1xX25xX3xX1xc605xX1axX3xX14xX11bxX140xX185xX185xX3xX5xX6xX25xX3xX1cxX25dxX1axX32xX3xX23xX100xXdxX3xX70xX3b8xX4xX3xXexX1xX1exX3xX1axX1xX3bexXbxX3xX12ex11766xX1axX1xX3xX163xX1exX7exX1axX3xXexX73xX91xX1axX3xX14xX3xXexX73xXdxX38xX1exX3xX1cxX127xX1axX32xX48xX1axX32xX21x110a0xXdxX48xXexX1xX19xX1axX32xX11bxX3xXcxXdxX1axX3axX3xXd7xX1axX1xX13fxX3xX57xX11bxXc4xX11bxX2bxX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khẩn trương bảo vệ lúa vụ đông xuân

Khẩn trương bảo vệ lúa vụ đông xuân
2023-03-24 04:40:00

QTO - Thời gian qua, thời tiết diễn biến thuận lợi kết hợp cây lúa phát triển tốt đã tạo điều kiện cho các đối tượng dịch hại phát sinh gây hại trên diện...

Làm gì để lúa được mùa, được giá?

Làm gì để lúa được mùa, được giá?
2012-07-04 10:39:05

(QT) - Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy 24.390 ha, đạt năng suất trung bình 53,7 tạ/ha được đánh giá là một vụ được mùa, nhưng giá lúa trung bình chỉ còn...

Đổi thay ở Ba Tầng

Đổi thay ở Ba Tầng
2012-07-03 12:43:08

(QT) - Cách đây chưa xa, Ba Tầng là một xã miền núi của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) với nhiều khó khăn chồng chất. Vậy mà bây giờ Ba Tầng đang phát triển nhanh trên con đường...

Lấp đầy Cụm công nghiệp- làng nghề Ái Tử

Lấp đầy Cụm công nghiệp- làng nghề Ái Tử
2012-07-03 07:41:18

(QT) - Cụm công nghiệp- làng nghề Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) với tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 là 11 ha, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2009. Đến nay đã thu...

Cần hướng đi mới cho nghề muối Tường Vân

Cần hướng đi mới cho nghề muối Tường Vân
2012-07-02 12:27:42

(QT) - Chúng tôi về làng muối Tường Vân (Triệu An, Triệu Phong, Quảng Trị) giữa những ngày hè oi ả. Cánh đồng muối rộng mênh mông, xa xa thấp thoáng một vài diêm dân chăm...

Anh thương binh vượt khó làm giàu

Anh thương binh vượt khó làm giàu
2012-06-28 09:31:50

(QT) - Chúng tôi về thôn Hảo Sơn, xã Gio An, huyện Gio Linh (Quảng Trị), ghé thăm gia đình anh Hoàng Văn Vinh, thương binh hạng 3/4, là một trong những điển hình vượt lên khó...

Cần tiếp sức để ngư dân ra khơi

Cần tiếp sức để ngư dân ra khơi
2012-06-28 09:30:34

(QT) - Từ đầu tháng 4/2012 đến nay, khi giá xăng dầu còn ở mức cao thì nhiều ngư dân đã rơi vào tình trạng khó khăn, có ngư dân phải cho tàu thuyền nằm bờ vì chi phí đầu vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết