Cập nhật:  GMT+7
1f8bx7920xc194xc763xdc67x6b39xb88fxdda9x4422xX7xd981xa734x522dx7938x4317xb998xX5xd3a3xXax7d26x45fcxX1x4aa9x8b64x9e70xX3x55d1x6777xX3xXexX1xXdx4f5bxb999xX3x2509x48e0xX3xa471xa7f3xX4xX3xX7x881bxX3xX16xX1x7fbbxX16xX17xX3xX16xX17xadf8xX22xX3xX16xX17xX1x8197xX3xX5x6173xX0x2cc7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc8fxX10xX6xb584xXaxX12x30c4x4705xa153xX56xad68x62f7xX3x48e1xX3x74efx91dexX22xX3xX5xX34xX3xX22x2e83xX20xX3xX4x6e62xX20xX3xX4xcbffxX6xX3x7523x4b7dxX4xX3x7430xX20x9989xX16xX3xX5x7de5xX3x865cxX1xX26xaa82xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX25x677bxX16xX1xX23xX3x24d2x4369xX3xa367xX3xXexX1fxX3xX19x2442xXdxX3x6243xabd3xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX25xX87xX16xX1xX3xX98xXdxX87xX16xX3xXexb996x522cxX16xX17xX3xXexXacxX34xX16xX3xd2aexX20xX95xX4xX3xX19xX95xXdxX3xX98xX99xXdxX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX26xX4xX3xX7cxX1xX26xX7fxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX25xX87xX16xX1xX3xXexXabxXacxX16xX17xX3xX51xcee6xXbxX3xX16xX17xX1xX3axX3xX5xX3dxX3xcd6bx48e4xX5bxb04fxX3xX98xX34xX3xX2xX5bx49eaxX3xX7x4541xXbxX3xXexX99xXdx42dcxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxXacxX51xX22xXaxX12xXcxX1xX10xXacxX3xX19xb10exX23xX3xX4xX26xX4xX3xX25xX87xX16xX1xX3xX98xXdxX87xX16xX3xXbxX1xX76xXdxX3xXbxX1xX5exX16xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexX1x647ex3963xX16xX17xX3xXexXabx4a88xX4xX3xX19xX69xX22xX3xX19xX6dxX3xXexX1xX10xXacxX3xXefxX3xX4x7d6fxXbxc56axX3xXexXabxX144xX4xX3xX5x79c7xX16xX1xX3xX19xc5b3xXacxX23xX3xXexXabxX144xX4xX3xX4xX1xX20xX22xX65xX16xX3xX7fxX15xX16xX23xX3xXexXabxX144xX4xX3xX1xX34xX16xX1xX3xX4xX1x439bxX16xX1xX3xX5bxX3xX1x544exX20xX3xX4xX69xX16xX3xX98xX34xX3xXexXabxX144xX4xX3xX25xX76xXacxX3xX98xX87xX3xX5bxX3xXexX144xX3xX98xX87xXffxX3x8d3cxX6xX16xX1xX3xX7xX26xX4xX1xX3xX4xX26xX16xX3xX25xX8dxX3xXexXabxX144xX4xX3xX19xX13dxda09xX4xX3xX16xXdxX65xX7fxX3xX22xX1fxXexX3xXexX165xXdxX3xX4xX26xX4xX3xX7cxX1xXacxX6xX3xXbxX1xce2axX16xX17xX23xX3xX7cxXdxX65xX16xX3xXb5xX20xX22xX1fxXexX3xX7cxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXex49a0xX16xX1xX3xXexXabxX165xX16xX17xX3xXexX1xXdxX1fxX20xX3xX4xX26xX16xX3xX25xX8dxX3xX7cxX1xX26xX7fxX3xX25xX87xX16xX1xX23xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX25xX87xX16xX1xX3xX4xX1xXacxX3xX16xX1xX5exX16xX3xX51xX5exX16xX3xXexXabxXacxX16xX17xX3xX51xXe1xXbxX3xX16xX17xX1xX3axX3xX5xX3dxXffxX3xX70xX26xX4xX3xX25xX87xX16xX1xX3xX98xXdxX87xX16xX3xX4xX1xX6dxX3xX19xX8dxX16xX17xX3xX7xc9cbxX16xX3xX7xX34xX16xX17xX3xX4xX156xXbxX3xX4x73a9xX20xX23xX3xX4xX156xXbxX3xX4xX26axX20xX3xX16xX17xXacxX165xXdxX3xX98xXdxX87xX16xX3xX7cxXe1xXbxX3xXexX1xX13exXdxX23xX3xXbxX1xX1dfxX16xX17xX3xX4xX1xX95xX16xX17xX3xX4xX1xX26xX22xX3xX16x9bbdxX23xX3xXexX1xX76xX7fxX3xX1x7a94xX6xX23xX3xX16xX17xX8dxX3xX19xX8dxX4xX3xXexX1xX144xX4xX3xXbxX1x645axX7fxX23xX3xXexX6xXdxX3xX16xX165xX16xX3xX17xXdxX6xXacxX3xXexX1xX15xX16xX17xX23xX3xXexX6xXdxX3xX16xX165xX16xX3xX1xX34xX16xX17xX3xX5xXacxX165xXexXffxX3xX55xX25dxX16xX3xX7xX34xX16xX17xX3xXexX13dxX3xX98xX156xX16xX23xX3xX1x4468xX3xXexXabxX1c4xX3xX4xX1xX20xX22xX65xX16xX3xX7fxX15xX16xX3xX7cxc308xX3xXexX1xX20xX18dxXexX3xX4xX1xXacxX3xXexX20xX22xX1fxX16xX3xX51xX13dxX99xXdxX3xX7cxX1xXdxX3xX4xX69xX16xX3xXexX1xXdxX1fxXexXffxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxXacxX51xX22xXaxX12xX8cxX8dxX3xX8fxX3xXexX1fxX3xX4xa578xX16xX17xX3xX22xX65xX20xX3xX4xX69xX20xX3xX4xX26xX4xX3xX25xX87xX16xX1xX3xX98xXdxX87xX16xX3xXbxX1xX76xXdxX3xXexX29dxX3xX4xX1xX26axX4xX3xXexX95xXexX3xX98xXdxX87xX4xX3xX4xX156xXbxX3xX4xX26axX20xX23xX3xX7cxX1xX26xX7fxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX25xX87xX16xX1xX3xX4xX1xXacxX3xX16xX1xX5exX16xX3xX51xX5exX16xX3xX7cxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xXexX1f9xX16xX1xX3xXexXabxX165xX16xX17xX3xXexX1xXdxX1fxX20xX3xXexX1xX20xX95xX4xX23xX3xX7fxX26xX20xX23xX3xX51xXe1xX4xX1xX3xXexXabxX20xX22x6f7dxX16xX3xX98xX34xX3xX4xX26xX4xX3xXbxX1xX13dx929dxX16xX17xX3xXexXdxX87xX16xX23xX3xXexXabxX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xX25xXe1xX3xX4xX69xX16xX3xXexX1xXdxX1fxXexX3xXbxX1xX71xX4xX3xX98xX71xX3xX4xX156xXbxX3xX4xX26axX20xX23xX3xX7cxX1xX26xX7fxX3xX4xX1xX2exX6xX3xX25xX87xX16xX1xX3xXexXabxXacxX16xX17xX3xX16xX1xX2exX16xX17xX3xX16xX17xX34xX22xX3xX16xX17xX1xX3axX3xX5xX3dxXffxX3xX5dx97b7xX16xX17xX3xXexX1xX13exXdxX3xX4xX1xX6dxX3xX19xX8dxX16xX17xX3xX19xX95xXdxX3xXbxX1xX11bxX3xXexX1f9xX16xX1xX3xX1xX1f9xX16xX1xX3xX51xXe1xX4xX1xX3xX25xX87xX16xX1xX3xX7fxc629xX6xX3xX1x63b6xX23xX3xX19x3b3fxX4xX3xX25xXdxX87xXexX3xX7xX95xXexX3x5e41xX20xX156xXexX3xX1xX20xX22xX1fxXexX3x3b67xX3xX4xX26xX4xX3xXexX3axX16xX1xX3xXbxX1xX186xX6xX3x2ce6xX6xX7fxbf65xX3xX98xXdxX65xX7fxX3xX16xX160xXacxX23xX3xX7fxX34xX16xX17xX3xX16xX160xXacxX3xXexX165xXdxX3xX7fxX8dxXexX3xX7xX95xX3xXexX3axX16xX1xX3xXbxX1xX186xX6xX3xX8cxXf9xX4xXffxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxXacxX51xX22xXaxX12xc1dcxX3xX498xX17xX5exX16xX3xX1xX34xX16xX17xX3xX498xX1xX34xX3xX16xX13dxX99xX4xX3xX98x97cfxX6xX3xX4xX11bxX3xX98x8dfbxX16xX3xX25xX76xX16xX3xX22xX65xX20xX3xX4xX69xX20xX3xX4xX26xX4xX3xX19xX3dcxX16xX3xX98xXe1xX3xXexXabxX144xX4xX3xXexX1xX20xX8dxX4xX23xX3xX4xX26xX4xX3xXexX29dxX3xX4xX1xX26axX4xX3xXexX186xX16xX3xX51xX71xX16xX17xX3xXexX29dxX3xX4xX1xX26axX4xX3xXexX1xX144xX4xX3xX1xXdxX87xX16xX3xX16xX1xXdxX87xX7fxX3xX98xX71xX3xXexXabxXacxX16xX17xX3xX51xXe1xXbxX3xX16xX17xX1xX3axX3xX5xX3dxXffxX3xXcxX1xX10xXacxX3xX19xX11bxX23xX3xX4xX26xX4xX3xX19xX3dcxX16xX3xX98xXe1xX3xXexXabxX144xX4xX3xXexX1xX20xX8dxX4xX3xX1xX87xX3xXexX1xX95xX16xX17xX3xX498xX17xX5exX16xX3xX1xX34xX16xX17xX3xX498xX1xX34xX3xX16xX13dxX99xX4xX3xX4xX69xX16xX3xX4xX11bxX3xX4xX26xX4xX3xXbxX1xX13dxX3dcxX16xX17xX3xX26xX16xX3xXexX29dxX3xX4xX1xX26axX4xX3xX1xXacxX165xXexX3xX19xX8dxX16xX17xX3xX1xX87xX3xXexX1xX95xX16xX17xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXacxX26xX16xX3xX5xXdxX65xX16xX3xX16xX17xX5exX16xX3xX1xX34xX16xX17xX23xX3xX7cxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX3xX26xX4xX1xX3xXexXf9xX4xX23xX3xX17xXdxX26xX16xX3xX19xXacxX165xX16xX3xX16xX1xX20xX3xX4xX69xX20xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexXacxX26xX16xX3xXexXabxXacxX16xX17xX3xX16xX3cfxX16xX3xX7cxXdxX16xX1xX3xXexX1fxXffxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxXacxX51xX22xXaxX12xX498xX17xX5exX16xX3xX1xX34xX16xX17xX3xX498xX1xX34xX3xX16xX13dxX99xX4xX3xX22xX65xX20xX3xX4xX69xX20xX3xX4xX26xX4xX3xXexX29dxX3xX4xX1xX26axX4xX3xXexX186xX16xX3xX51xX71xX16xX17xX3xX4xX11bxX3xXbxX1xX13dxX3dcxX16xX17xX3xX26xX16xX3xX98xX34xX3xX25xX95xX3xXexXabxX186xX3xX4xX26xX16xX3xX25xX8dxX3xXexXabxX144xX4xX3xX19xX76xX7fxX3xX25xX76xXacxX3xX4xX1xX156xXexX3xX5xX13dxX1c4xX16xX17xX3xX51xXe1xX4xX1xX3xX98xX71xX23xX3xX7cxXe1xXbxX3xXexX1xX13exXdxX3xX47dxdb14xX3xX5xX7axX3xXexX1f9xX16xX1xX3xX1xX20xX95xX16xX17xX3xXbxX1xX26xXexX3xX7xXdxX16xX1xX23xX3xX19xX26xXbxX3xX26axX16xX17xX3xX16xX1xX20xX3xX4xX69xX20xX3xX17xXdxX6xXacxX3xX51xXe1xX4xX1xX3xX4xX6dxX6xX3xX16xX17xX13dxX13exXdxX3xX51xX5exX16xX49bxX3xX19xX76xX7fxX3xX25xX76xXacxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX23xX3xX6xX16xX3xXexXacxX34xX16xX3xXexXabxX71xX3xX7xX488xX3xX4xX3dcxX3xXb5xX20xX6xX16xX23xX3xX7cxX1xXacxX3xXb5xX20xX308xX49bxX3xX19xX76xX7fxX3xX25xX76xXacxX3xX6xX16xX3xXexXacxX34xX16xX23xX3xX1xXacxX165xXexX3xX19xX8dxX16xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX7xX20xX95xXexX3xX4xX6dxX6xX3xX1xX87xX3xXexX1xX95xX16xX17xX3x43f0xXcx45fexX3xX19xX1axX3xX19xX26xXbxX3xX26axX16xX17xX3xX16xX1xX20xX3xX4xX69xX20xX3xXabxc024xXexX3xXexXdxX3cfxX16xX3xX7fxX471xXexX3xX4xX6dxX6xX3xX16xX17xX13dxX13exXdxX3xX51xX5exX16xX49bxX3xX25xX95xX3xXexXabxX186xX3xX19xX76xX7fxX3xX25xX76xXacxX3xX19xX6dxX3xX16xX17xXacxX165xXdxX3xXexX87xX23xX3xXexXdxX3cfxX16xX3xX19xX43axX16xX17xX3xX4xX1xXacxX3xX4xX26xX4xX3xXbxX1xX1dfxX16xX17xX3xX17xXdxX6xXacxX3xX51xXe1xX4xX1xX3xXexX1xX20xX3xX19xX29dxXdxX3xX16xX17xXacxX165xXdxX3xXexX87xX23xX3xX19xX26xXbxX3xX26axX16xX17xX3xXexX95xXexX3xX16xX1xX20xX3xX4xX69xX20xX3xX19xX29dxXdxX3xXexXdxX3cfxX16xX3xX4xX6dxX6xX3xX7cxX1xX26xX4xX1xX3xX51xX20xX3xX5xXe1xX4xX1xX3xXexXabxXacxX16xX17xX3xX51xXe1xXbxX3xX16xX17xX1xX3axX3xX5xX3dxXffxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxXacxX51xX22xXaxX12xX498xX56x7838xX8fx6778xX498xX3xX74xX83dx8ba8xX70xX3xX5bxX3xX4ex204bxX764xX3xX8fx96cbxX498xX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xử phạt 20 công ty vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt 20 công ty vi phạm an toàn thực phẩm
2015-04-28 15:03:05

(SGGP) - Ngày 27-4, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - TS Nguyễn Thanh Phong - cho biết chỉ trong tháng 4 vừa qua, cục đã xử phạt 20 công ty vi phạm về an toàn thực...

Lung linh Thành Cổ

Lung linh Thành Cổ
2015-04-28 13:19:19

(QT) - Trong cảm hứng sử thi - anh hùng ca của những tháng năm bi tráng nhất của lịch sử dân tộc, nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ Trần Bạch Đằng đã thốt lên: “Hễ có Việt Nam,...

Insulin công nghệ gen chữa đái tháo đường

Insulin công nghệ gen chữa đái tháo đường
2015-04-27 00:43:02

TT - Những ngày qua, vấn đề sinh vật biến đổi gen (GMO) thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hai loại thực phẩm biến đổi gen được bàn tán nhiều nhất là đậu nành và bắp (ngô).

Không xem rêu đá là dược liệu

Không xem rêu đá là dược liệu
2015-04-27 00:42:29

TT - Gần đây, tại một số tỉnh thuộc vùng Tây Bắc có hiện tượng thương lái Trung Quốc thu mua rêu đá với giá 70.000 - 80.000 đồng/kg (rêu khô) nhưng lại không rõ mục đích “họ...

Xứng đáng với truyền thống quê hương

Xứng đáng với truyền thống quê hương
2015-04-27 00:37:29

(QT) - 40 năm đã trôi qua kể từ ngày đất nước hoàn toàn thống nhất nhưng hào khí của những ngày tháng Tư lịch sử và niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ kính yêu vẫn luôn rực cháy trong...

Già làng giỏi tuyên truyền

Già làng giỏi tuyên truyền
2015-04-26 13:38:25

(Dân Việt) - Chúng tôi bất ngờ gặp già làng Hồ Sỹ Đa tại một quán nước ở thôn Đồng Dôn (xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, Quảng Trị), khi ông đang giảng giải rành rọt cho 2 phụ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết