Cập nhật:  GMT+7
ỂXỈÌS=Ò33BÍ0yY4=ÚÍỄơX.%WÌSỞ%ÌWYỢẳÌRỌ*ÌắQ%ÌUá]SÌTảÌ4XYỂ/XỈỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0ỏÚÒTÍỄỀyyởỆÌ-Ìí&Ì=ỎÌ=á5ÌẵÌUỖSÌRYỰ4ÌS9ÒÌ$)4Ì3!Ì42á[%WÌíỏẼÌhíÌU!YÌắ}YÌ4XÝÌ3Y%XÌ4XÒ$ÌTảÌ#âÌ4XYÌ45ẳỬ%Ì3Y%XÌíỏẼÌhíÌĨỊỈKÊÌyXÚ*ÌU&ẼÌ4XÝÌ3Y%XÌ#X.%WÌS&ÌWYỢẳÌRỌ*ÌTảÌ4XYÌắQ%ÌUá]SÌTảÌ4XYÊÌíYỪ5Ì%ỎẳÌ3ŨÌWY60Ì%Xă%WÌ4XÝÌ3Y%XÌUÒ%WÌ=*Ì=Ộ%WÌắỲÌWYỢẳÌRỌ*ÌTảÌ4XYÌSXáÒÌUỨ%Ì4ÒẳÌT*Ì“428SÌ42ỖS”Ì42*%WÌ15ỌÌ42Ỳ%XÌSX5ẳỬ%Ì0XỌ4Ì15ÒÌRá5ÌUYỰ%ÌX*Ỏ%Ì4*Ỏ%ÌẳƯ%Ì4Ờ$ÌTảÌ4XYÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄy2*%WÌ4X.%WÌRỌ*Ì$}YÌ%XỢ4ÌS9ÒÌy2á[%WÌíỏÌơỏẶỏEợẮÌỀíỏÌv5!SÌWYÒÌỏỎÌợ)YỆẼÌX)YÌU(%WÌ45ẳỬ%Ì3Y%XÌ%XỎÌ42á[%WÌ#XƠ%WÌUỴ%XÌ4XÝÌ3Y%XÌ#X.%WÌRỘ4ÌR5)SÌ0XÔYÌS&ÌWYỢẳÌRỌ*ÌTảÌ4XYẼÌ%Xá%WÌSỞ%Ì$Ò%WÌ4XÚ*ÌSXà%WÌ$Y%XÌ%XỜ%ÌTỜ%ẼÌRỔ%WÌ4!4Ì%WXYỰ0ÌyỏữyÌỀX*ỖSÌWYỢẳÌSXà%WÌ%XỠ%Ì4!4Ì%WXYỰ0ÌyỏữyÌ4Õ$Ì4X[YỆÌắỎÌ3ŨÌUá]SÌ0XỌ4Ì4XỦÌTảÌ4XYÌắỎ*Ì%WỎẳÌ=Ỏ$Ì4X9Ì48SÌTảÌ4XYÊỂ/0ỄỂ0ÌS=Ò33BÍ0g*TẳÍỄyX.%WÌ4Y%Ì4ạÌSỌSÌ42á[%WÌíỏẼÌhíÌSa%WÌSX*ÌXÒẳÌUỨ%Ì4X[YÌUYỬ$Ì%ỎẳẼÌ#XYÌSXỶÌS?%ÌX{%ÌỈỊÌ%WỎẳÌ%ăÒÌ=ỎÌRỘ4ÌUỞ5ÌU]4Ì4XYÌ4XàÌ%XỢ4ẼÌ%XYỪ5Ì4XÝÌ3Y%XÌUỐÌ=YƯ%ÌXỰÌUỬÌặY%ÌUYỪ5ÌSXỶ%XÌ4X.%WÌ4Y%ÌắỪÌ#X5ÌắảSÌá5Ì4YƯ%Ì#XYÌ%Ồ$Ì%ÒẳÌR)ÌS&Ì4XÒẳÌU

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế biển đảo

Tiếp tục đầu tư mạnh cho y tế biển đảo
2014-06-21 13:56:57

(SGGP) - Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện cơ chế về cấp thẻ BHYT cho 100% người dân đang...

Khám miễn phí bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ

Khám miễn phí bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ
2014-06-21 13:56:47

(SGGP) - Nhằm chẩn đoán chính xác nguyên nhân và điều trị hiệu quả các rối loạn giấc ngủ, Khoa Thăm dò chức năng Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa đưa vào hoạt động hệ thống...

Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em

Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em
2014-06-21 13:56:24

(TNO) - Hội chứng chuyển hóa ở trẻ em khác với các bệnh lý chuyển hóa vốn do bất thường về hoạt động của các nội tiết tố hoặc các chất hóa học trong cơ thể.

Trị vết ong đốt

Trị vết ong đốt
2014-06-20 06:40:31

(TNO) - Khi bị ong đốt, nó thường để lại vòi chích cùng túi nọc trên da. Vòi ong gây ra dị ứng, từ đó khiến da bị sưng phồng, đỏ tấy và đau nhức. Một số cách giúp giảm đau như sau:

Thói quen cho trái tim khỏe

Thói quen cho trái tim khỏe
2014-06-20 06:39:55

(TNO) - Kế hoạch thông minh nhất để không bị đau tim là biết ngăn chặn nguy cơ bằng cách hình thành các thói quen tốt.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết