Cập nhật:  GMT+7
fbbfx1013ex170a7x129c6x18492x19076x10b84x10304x135e7xX7x18893x192b4x1149bx13e78x118e1x1902dxX5x17616xXax17a86x1141dx177eex191b1xX3xX7x105f9xX3xX1x10e9bxXbxX3x1607fx1916dx1694cxX3xXexX1x139c0x163d4x17927xX3x1511bxX3xXex16e39xXdxX3x15bb8x11678xX3xX2ex12047x16f0fxX3x12429x176e6xX25xX1xX3xX1exXdx140e2xX4xX3xX26xXdx199e6xX35xX3xX25x11343xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX24xX4xX3x18e6bx12e50x104a7xX4xX3xX26xXdxX6xX0x186f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1818fxX10xX6x11f50xXaxX12x11e18xXcxXcx18a56x1850fx11173xX58xX71xXdxX10xXexX25xX6xX35x1732dx162a0xX3x17452x10b15xX50x14b42xX3xXcxXdx1212exX25xX3xXexX3cxX3xX7fxX50xX51xX4xX3xXex16236xX3xX6dxX13xX14xX15xX7cx1788axX3xX72xX26x18695xX25xX3xX1xX1fxX25xX26xX3xXcxX1xX91xX3xX26xXdxX2bxXdxX3xX6dx13345xfff6xX7cxX3xX1exX1fxX3x13a8fxX25xX3x183ddx137efxX3xX7xX18xX3xXex1535bxX3xX4xX1x19eadxX4xX3xX1xXb9xXdxX3xX25xX26xX1x1047exX3x10bf0xX1fxX25xX3xXex1302dx1267exX25xX3xXexXdxX91xXbxX3xXexX1xX10xX20xX3xX1exX85xX3xX25xX45xX3xX4x103d0xX25xX26xX3xX1exX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX33xX3x19be0xX58xX28xX3xXexX2bxXdxX3xX25xX1x12d77xX35xX3xX2exX32xX33xX3xX35xX36xX25xX1xX3xX1exXdxX3cxX4xX3xX26xXdxX41xX35xX3xX25xX45xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX24xX4xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX4x1777cxX3xX25xX1xX50xX3xX4x171b2xX50x16103xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xX0xXdxX35xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX35xX7xX7exXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1xX1bxXbxX3xX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX3xX35xX36xX25xX1xX3xX1exXdxX3cxX4xX3xX26xXdxX41xX35xX3xX25xX45xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX24xX4xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX1x141aaxX25xX1xX3xX41xX25xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX58xX58xX4xX134xXcfxX6xX20xX4fxX50xX6xX25xX26xXexXd4xXdxX134xX1exX25xX58xX6axX10xX7x17d49xXexX20xXbxX58xX25xX10x19f50xX7xX58x127c5xXf6xX2xX1dexX58xX2xX2xX28xX6ax13158x11a94xX1e7xX1dexX1dexX28xX1e7xXex13b11xXf6xX1dexX1e8xX5xX2xX134x17529xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1xX1bxXbxX3xX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX28xX3xXexX2bxXdxX3xX2exX2fxX3xX2exX32xX33xX3xX35xX36xX25xX1xX3xX1exXdxX3cxX4xX3xX26xXdxX41xX35xX3xX25xX45xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX24xX4xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX26xXdxX6xXaxX3xX1dbxXdxX6axXexX1xX9xXax16602xX1dexX24dxXaxX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexX9xXaxX28xX1efxX28xXaxX3xX6axX6xXexX6xX7exXbxX1xX20xXexX20xX7exX20xXd4xXdxX26xXdxX25xX6xX5xX7exX7xXd4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x173cfxX58xX58xX4xX6axX25xXdxX35xX26xX134xX1exXdxX10xXexX25xX6xX35xXbxX5xX50xX7xX134xX1exX25xX58xXexX1e7xX1dexX1e8xX58xX50xXbxX5xX20xX6xX6axX10xX6axX58xXdxX1exXbxX33xX4xXdxX1exX20xX58xX1dexX1e8xX1dexXf6x113cdxX1e8xXf6xX2b1xX1dexX28xX58xXexXex1686exX1exX25xX2b1xXdxX35x1113dxX134xX1f6xXbxX26xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107cdxX6xXbxXexXdxX20xX25xXaxX12xXafxXdxX2fxX50xX3xXex14363xX45xX25xX26xX3xX13xX14xX15xX3xXexX36xXdxX3xXaexX6xX7xX1xXdxX25xX26xXexX20xX25xX98xX3x12a15xX2d8xX98xX3xX14xX81xX134xX3xX6dx181b6xX25xX1xX27dxX3x17d99xX15x17e24xX58xXcxXcxX70xX71xX72xX7cxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xX7fxX50xX81xX3xXcxXdxX85xX25xX3xXexX3cxX3xX7fxX50xX51xX4xX3xXexX91xX3xX6dxX13xX14xX15xX7cxX98xX3xX72xX26xX9cxX25xX3xX1xX1fxX25xX26xX3xXcxX1xX91xX3xX26xXdxX2bxXdxX3xX6dxXaexXafxX7cxX3xX1exX1fxX3xXb5xX25xX3xXb8xXb9xX98xX3xX25xX2e7xX2bxX4xX3xX26xXdx14c8bxX3xX4xX1xXc3xX4xX3xX2d8xX1x14f78xX3xXexXcdxX4xX1xX3xX5xX50xX9cxX25xX3xXbxX1xXdx13b56xX25xX3xX72xX1xX12bxX35xX3xX4xX24xX4xX3xX25xX85xX25xX3xX1d4xXdxX25xX1xX3xXexX91xX3xXbxX1xX24xXexX3xXexXd4xXdxX2fxX25xX3xX1exX1fxX3xX35xX2bxXdxX3xX25xXbfxXdxX3xX1xX1fxX25xX26xX3xX2exX132xX50xX3xXexX1xX91xX3xX26xXdxX2bxXdxX3xX6dxX3x14ef7xX1dexX1e8xX3xX7cxX98xX3xX7xX18xX3xXexXbfxX3xX4xX1xXc3xX4xX3xX1xXb9xXdxX3xX25xX26xX1xXcdxX3xXcfxX1fxX25xX3xXexXd4xXd5xX25xX3xXexXdxX91xXbxX3xXexX1xX10xX20xX3xX1exX85xX3xX25xX45xX3xX4xXe9xX25xX26xX3xX1exX1fxX20xX3xX25xX26xX1fxX33xX3xXf6xX58xX28xX3xXexX2bxXdxX3xX25xX1xX100xX35xX3xX2exX32xX33xX3xX35xX36xX25xX1xX3xX1exXdxX3cxX4xX3xX26xXdxX41xX35xX3xX25xX45xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX24xX4xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX12bxX3xX25xX1xX50xX3xX4xX132xX50xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xX14xXb9xXexX3xX4fxX50xX6xX25xX3xX4xX1xXc3xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX2ex14ceaxX3xX2exX2e7xX6xX3xXd4xX6xX3xXexX1xXe9xX25xX26xX3xXcfxX24xX20xX3xXexXd4xX389xX25xX3xX1exX1fxX3xX4xX1xX20xX3xXcfxXdxX91xXexX3xX7xX6xX50xX3xX1xXb9xXdxX3xX25xX26xX1xXcdxX3xX25xX1fxX33xX3xX7xX18xX3xX5xX1fxX3xX4xX50xXb9xX4xX3xX1xX1bxXbxX3xX4x165fexXbxX3xX4xX6xX20xX3xX1x111bexX25xX3xXcfxX389xX25xX3xX5xX85xX3xX67xXb9xXdxX3xX25xX26xX1xXcdxX3xX35x14878xX6xX3xX70xX50xX9cxX25xX3xX4xX37axX6xX3xX13xX14xX15xX3xX1exX1fxX3xXaexXafxX3xXexX36xXdxX3xXexX1xX37axX3xX2exXe9xX3xXaexX6xX7xX1xXdxX25xX26xXexX20xX25xX3xX6dxX14xX81xX7cxX98xX3xX25xX1xX2e7xX25xX26xX3xX4xX1xX2e7xX6xX3xX4b9xX25xX3xX2exXcdxX25xX1xX3xX25xX26xX1fxX33xX3xX4x138b1xX3xXexX1xX2fxX134xX3xX67xXb9xXdxX3xX25xX26xX1xXcdxX3xXcfxX1fxX25xX3xXexXd4xXd5xX25xX3xXexXd4xX389xX25xX3xX2exX2e7xX45xX4xX3xX5xX389xX25xX3xX1d4xX91xX3xX1xX20xX36xX4xX1xX3xXexXd4xX20xX25xX26xX3xXcfxX51xXdxX3xX4xX41xX25xX1xX3xX4xX24xX4xX3xXexX1x16965xX6xX3xXexX1xX50x18385xX25xX3xX26xXdxX41xXdxX3xX4fxX50xX33xX91xXexX3xX25xX45xX3xX4xX1xX20xX3x176cdxX6xX35xXcfxXdxX6xX98xX3xX3cbxX1xX6xX25xX6xX3xX1exX1fxX3x1225axXexX1xXdxX20xXbxXdxX6xX3xXexXdxX91xXbxX3xXexX520xX4xX3xXcfxXcdxX3xX2exX1aexX25xX1xX3xXexXd4xX3cxX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xXcxXbfxX25xX26xX3xX26xXdxX24xX35xX3xX2exX51xX4xX3xX13xX14xX15xX3x17378xXd4xXdxX7xXexX6xX5xXdxX25xX6xX3xX3cbxX10xX20xXd4xX26xXdxX10xX1exX6xX3xX6ax1458bxX3xX1d4xXdxX91xX25xX3xX7xX18xX3xX2exX91xX25xX3xXcxXd4xX50xX25xX26xX3xX7fxX50xX51xX4xX3xX2exX2fxX3xX26x145caxXbxX3xX4xX24xX4xX3xX25xX1xX1fxX3xX5xX474xX25xX1xX3xX2exX36xX20xX3xX4xX37axX6xX3xX25xX2e7xX2bxX4xX3xX1xXdxX3cxX25xX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX37axX3xX25xX45xX3xX7xX20xX25xX26xX3xXbxX1xX2e7xX4c1xX25xX26xX3xX5xX2bxX25xX3xX25xX1xX4b9xXexX3xXexX1xX91xX3xX26xXdxX2bxXdxX3xX25xX1fxX33xX3xXex16513xX3xX25xX26xX1fxX33xX3xX1dexX28xX7exXf6xX1e8xX58xXf6xX3xXexX2bxXdxX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xX72xX26xX2e7x11517xXdxX3xXbxX1xX24xXexX3xX25xX26xXe9xX25xX3xX4xX37axX6xX3xX13xX14xX15xX3x17ad5xX50xX5xXdxX10xX3xX5d6xX20x105a4xX6xX4xX1d4xX3xX4xX1xX20xX3xXcfxXdxX91xXexX3xX4xX24xX4xX3xX4xX50xXb9xX4xX3xX1xX1bxXbxX3xXexXdxX91xXbxX3xXexX1xX10xX20xX3xX7xX18xX3xX6axX5ecxX6xX3xXexXd4xX389xX25xX3xX1d4xX91xXexX3xX4fxX50xX41xX3xX2exX36xXexX3xX2exX2e7xX45xX4xX3xXexX36xXdxX3xX1xXb9xXdxX3xX25xX26xX1xXcdxX3xXcfxX1fxX25xX3xXexXd4xXd5xX25xX98xX3xX1exX2bxXdxX3xX7xX5ecxX3xXexX1xX6xX35xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX37axX6xX3xX2exX36xXdxX3xX6axXdxX3cxX25xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX37axX3xX25xX45xX3xX1exX1fxX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX2exXdxX3xX1exX6xX33xX3xX2exX2fxX3xXexX1xX41xX20xX3xX5xX50xX56bxX25xX3xX1exX85xX3xXcfxXdxX3cxX25xX3xXbxX1xX24xXbxX3xXexX1x14547xX4xX3xX2exX32xX33xX3xXexXdxX91xX25xX3xXexXd4xX1aexX25xX1xX3xXexX24xXdxX3xX4xX4c1xX3xX4xX4b9xX50xX3xX25xX45xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xX580xX6xX35xXcfxXdxX6xX98xX3xX3cbxX1xX6xX25xX6xX3xX1exX1fxX3xX591xXexX1xXdxX20xXbxXdxX6xX3xX2exX6xX25xX26xX3x103aexX3xX25xX1xX371xX25xX26xX3xX26xXdxX6xXdxX3xX2exX20xX36xX25xX3xX1d4xX1xX24xX4xX3xX25xX1xX6xX50xX3xX4xX37axX6xX3xX4fxX50xX24xX3xXexXd4xX1aexX25xX1xX3xXexX24xXdxX3xX4xX4c1xX3xX4xX4b9xX50xX3xX25xX45xX98xX3xX25xX1xX2e7xX25xX26xX3xX26xXdxX2bxXdxX3xX4xX1xX50xX33xX389xX25xX3xX26xXdxX6xX3xX4xX1xX20xX3xXd4xX100xX25xX26xX3xXexX1xX565xX6xX3xXexX1xX50xX56bxX25xX3xX4xX37axX6xX3xXcxXd4xX50xX25xX26xX3xX7fxX50xX51xX4xX3xX1exX85xX3xX4xX50xX25xX26xX3xX4xX4b9xXbxX3xXcfxX41xX20xX3xX2exX41xX35xX3xXexX1fxXdxX3xX4xX1x16360xX25xX1xX3xX4xX1xX20xX3x165e5xXd4xXdxX3x122aexX6xX25xX1d4xX6xX3xX4xX12bxX3xXexX1xX2fxX3xXexX36xX20xX3xX2exXb9xX25xX26xX3xX5xX5ecxX4xX3xX35xX2bxXdxX3xX2exX2fxX3xX26xXdxX41xXdxX3xX4fxX50xX33xX91xXexX3xX4xX24xX4xX3xXexXd4xX2e7xX683xX25xX26xX3xX1xX45xXbxX3xX25xX1fxX33xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xX2d8xX24xX4xX3xX4fxX50xX6xX25xX3xX4xX1xXc3xX4xX3xX13xX14xX15xX3xX1xXdxX3cxX25xX3xX2exX6xX25xX26xX3xX4xX12bxX3xX35xX609xXexX3xXexX36xXdxX3xX83cxX50xX7xX6xX1d4xX6xX3xX6dxX580xX6xX35xXcfxXdxX6xX7cxX3xX2exX2fxX3xX2exX24xX25xX1xX3xX26xXdxX24xX3xX4xX41xXdxX3xX4xX24xX4xX1xX3xX1d4xXdxX25xX1xX3xXexX91xX3xX1exX1fxX3xX5xX20xX36xXdxX3xXcfxX565xX3xX4xX24xX4xX3xXexXd4xX7a4xX3xX25xX26xX36xXdxX3xX26xX9cxX33xX3xX41xX25xX1xX3xX1xX2e7xX7a4xX25xX26xX3xX2exX91xX25xX3xX1exXdxX3cxX4xX3xX13xX14xX15xX3xX2baxX10xX35xX3xX2bax18a42xXexX3xX26xX12bxXdxX3xXexX1fxXdxX3xX4xX1xX830xX25xX1xX3xX35xX2bxXdxX3xX4xX1xX20xX3xX4fxX50xX51xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX25xX1fxX33xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX12xXafxX1fxX3xX5d6xX20xX6a0xX6xX4xX1d4xX3xX1d4xX389xX50xX3xX26xX1bxXdxX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX37axX3xX25xX45xX3xX4xX1xX830xX25xX1xX3xXexX1xXc3xX4xX3xX4xX37axX6xX3xX580xX6xX35xXcfxXdxX6xX3xX2exX36xXexX3xXexX1xX565xX6xX3xXexX1xX50xX56bxX25xX3xX1exX85xX3xX26xXdxX41xXdxX3xX4fxX50xX33xX91xXexX3xX25xX45xX3xXexX1xX10xX20xX3xX2exX750xX25xX26xX3xX4xX6xX35xX3xX1d4xX91xXexX3xX2exX41xX35xX3xXcfxX41xX20xX3xXexX1fxXdxX3xX4xX1xX830xX25xX1xX3xX35xX1fxX3xX1xX1bxX3xX2exX2e7xX6xX3xXd4xX6xX3xX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX25xX26xX3xX24dxX58xX1dexX1e8xX1dexX1dexX98xX3xX2ex19dadxX25xX26xX3xXexX1xX683xXdxX3xXcfxX1fxX33xX3xXexX565xX3xX1xX33xX3xX1exX1bxX25xX26xX3xX4xX24xX4xX3xXcfxX389xX25xX3xX7xX18xX3xX7xX2bxX35xX3xX2exX36xXexX3xX2exX2e7xX45xX4xX3xXexX1xX565xX6xX3xXexX1xX50xX56bxX25xX3xXbxX1xX4d5xX3xX1xX45xXbxX134xX58xX134xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX20xX6axX33xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2baxXexX7exX6xX5xXdxX26xX25xX27dxX3xXd4xXdxX26xX1xXex17451xXaxX12xX0xX7xXexXd4xX20xX25xX26xX12xX14xXdxX25xX1xX3xX67xX100xX25xX26xX0xX58xX7xXexXd4xX20xX25xX26xX12xX3xX6dxXcxXcxX70xX71xX72xX58xX71xXdxX10xXexX25xX6xX35xX7bxX7cxX0xX58xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mỹ vẫn không thể yên tâm về TikTok

Mỹ vẫn không thể yên tâm về TikTok
2023-03-24 19:55:00

QTO - Bất chấp những nỗ lực của TikTok nhằm tách bạch mối quan hệ với Trung Quốc, giới chức Mỹ vẫn không hề yên tâm về tính minh bạch của ứng dụng này.

Báo động khủng hoảng nước trên toàn cầu

Báo động khủng hoảng nước trên toàn cầu
2023-03-23 13:03:00

QTO - Ước tính trên thế giới hiện có hơn hai tỷ người không có nước sạch để uống và 3,6 tỷ người không được sử dụng hệ thống vệ sinh an toàn – Theo Báo cáo...

Cần sa sẽ được hợp pháp hóa ở Đức?

Cần sa sẽ được hợp pháp hóa ở Đức?
2023-03-22 20:11:00

QTO - Trong vài tuần nữa, chính phủ Đức lên kết hoạch về dự luật nhằm hợp pháp hóa cần sa-bật đèn xanh cho việc tiêu thụ loại chất này trong thị trường lớn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết