Cập nhật:  GMT+7
4buj4bq4w7p04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kOG6u+G6uuG7lkbhurRz4bufMU3hurp0SMOJ4bq44bq+dD86MXQseEjDiXThuq5NdOG7luG6uHZI4bq4dOG7kOG6uEt0LEpIw4l0MXZ0RuG6oEh04buW4bq4UXTDuuG7q3Thu5vhu4ThurjDjeG7rXThu4nhu53hu6Mv4bq4w7rhu5/hu6Phu5B04bqwRuG7reG7lOG7lMOyc+G7kDHhurThu63hurZz4buf4bubZeG6u+G7nXQtdDFKR3RI4but4bum4buVdMO6xakvw7p1L8O5dXXhu7Hhu5V0PzoxdCx4SMOJdOG6rk104bq7xJF0LEpIw4l0MXZ04bqyeXThu5ZOdOG6sOG6uFHhurB0MU3hurp0SMOJ4bq44bq+dEbhuqBIdOG7luG6uFF0w7rhu6t04bub4buE4bq4SeG7r3Thu4nhu53hu5d0LOG6qkh04bq2U3ThurDDjXThurJMSMOJdOG6sOG6uOG6vHThurvhurjhu6/hurp0w6zhu4ZI4bq4dGHhurpDxqDhu5V0xJHhurjDjXQ/4bq8dOG7luG6uFB04bq74bq4UOG7jEjDiXThu5bhu5hT4bqwdOG6u+G7gEjhurh0xqDhu6rhu5V04bqyd+G6unThurbhurpDSHThurDhu6/hurB0P+G7rUh0LHhIw4l04bq74buASOG6uHTGoOG7quG7lXThurDhu6/hurB04bqyTEjDiXThurDhurjhurx04bq74bq4dkjhurh0xqDhu6p0w5rhurrhuqhI4buVdOG7luG7mFDDlUjDiXThurDhu6/hurB04buQ4bq4w4xIw4nhu5V04bqu4butSOG7lXTDoeG7t+G7lnThu5bhu5jhuqJI4buVdOG6skl2SHThu5bhurhE4buVdOG6ssOTSHTDmuG6vuG7lXThuq7hurx04buW4bq4UOG7lXTEkeG6uMONdOG6ruG6vHThu5bhurhQdOG6sOG7r+G6sHThurs6OuG6uXQseEjDiXThu5bhu5hT4bqwdOG7luG6uMagTeG6sOG7lXQseEjDiXTGoOG7quG7lXQ64bq44buedOG7luG6vuG6sOG6uHThur0/w6A7dOG6sOG7r+G6sHThu5DhurhQ4buMSMOJdOG7luG7mOG6qEh04bqy4bq+4butdOG6rnZI4buXdDFN4bq6dEjDieG6uOG6vnThurJ5dEjDieG6uOG6tHThurDhu6/hurB04bqyTEjDiXThurDhurjhurx04buW4buYSUjDiXQ/4butSHThurvhurhQ4buMSMOJdMOa4buidOG6u+G6uHZI4bq4dMag4buqdCxKSMOJdDF2dOG7kOG6uE504bqu4bq64bqqSOG7lXThu5LGoOG7r0h04buW4buY4bq6Q+G7lnQ64bq44buAdOG7luG6uOG6vnThu6Xhu6ktdDrhursv4bq74buFdEjDiXbhu6Z04bunL+G7qy/DuXV14buxdOG6sOG7nuG7rXQ/TXQ64bq44bq8SOG6uHThu5bhu5jhur504oCcw6xCdCx34bq6dOG6uE3hurp0LHhIw4l04bquTXThurDhu6/hurB04bqww4Dhu5Dhu5V04buW4bq64bqqSHThu5bDkuG6unQsd+G6unThurhN4bq6dOG6snfhurp04bqu4bq6RMagdOG7lkl2SHThu5LGoEvhurB0RuG6oEh04buW4bq4UXThu4kydOG6sOG7nuG7rXQseEjDieKAneG7mXThu5bhu5jhurpESHThu4Thurjhu63hurp04bqw4buv4bqwdOG7ksag4bumdOG6suG6vkjhurjhu5V04buE4bqqdOG6uEl34bqw4bq4dOG6sOG7nuG7rXThurvhu4BI4bq4dMag4buq4buVdOG6u+G6uHZI4bq4dMag4buqdMOaQnQsd+G6unThurhN4bq6dCx4SMOJdOG6sOG7r+G6sHThurDDgOG7kHThu5bhu5hJSMOJdCx4SMOJdOG6rk104buW4bq4dkjhurh04buQ4bq4S+G7l3ThurnDk3Thu4Thuqrhu5Z04buldEjDvUd04buW4bq4U+G6sHThurjhurpDSHThurDhurhQw5NIw4l04buW4buYw4pI4bq44buVdOG6uHZI4bq4dOG6sk1Iw4l04bqw4bue4butdOG6u+G6uHZI4bq4dMag4buqdMOaQnThu5bhurhT4bqwdOG6uOG6ukNIdMOgw4nhurjhur504buSxqDhu6bhuqrhu5Z0dcO5L8OgZS3hurvhur104bqw4bue4butdOG6u+G7gEjhurh0xqDhu6p0ZcageEjDiXThurvhu5jhur504oCcw6xCdOG6sEpIw4l04buW4buv4bqwdOG6rnhJdMOaQ+G7lXThurDhurjDvUd04buUw43hurB0w5p2dEjDgUjDiXThurDhu61JdOG7lFHhurB04buE4bq4SeG6pnRI4bq4w4FIdOG6tsOBSHThu5bhu5hJSMOJdOG7lsOKSOG6uHThurjDikjhurh0R8OS4bq64oCd4buZdMOgw4nhurjhur504buSxqDhu6bhuqrhu5Z04buUS3R14bulLXTDoGUv4bq74bq9dEjDiXbhu6Z0w7nGsC/hu6kvw7l1dcawdOG6sOG7nuG7rXThurvhu4BI4bq4dMag4buqdOKAnMOsQnThurBKSMOJdOG7luG7r+G6sHQ7w4FIdOG7lEstdDDhurrhu6104bqyw4pI4bq4dMOadnThurvhu5jhuqZ04bq0R3Thu5bhu5hJSMOJdOG7luG6uOG7jOG6unThu4TGr3Q6w6AxLXQxLDHigJ10w5p2dEdN4buWdOG7lEt0SE3hurp04bq2xqBIw4l04buE4bq44buv4bqw4buXdMOs4bq6Q+G6sHRIw4nhurjhurrhuqhIdOG6sFHGoOG7lXThu5LGoOG7r0h04buW4buY4bq6Q+G7luG7lXThu5bGoOG7puG6qEh04buW4buYxqDhu6ZCSHTDmnZ04buW4buY4bq6REh04buE4bq44but4bq6dOG7luG6uFPhurB04bq44bq6Q0h04bqww4104bq44bq6Q8agdOG7ksageHQ64bq44buAdOG7luG6uOG6vnThurDhu57hu610P010OuG6uOG6vEjhurh04buW4buY4bq+dOG6slDhu47hurB04buk4buv4bqwdOG6suG6vkjhurh0RnZ0SOG6uOG6ukNHdMOa4buidOG6sOG6uOG6vEjhurh04buW4buY4bq+dOG6suG7t+G6sHThuq7hurpD4buWdOG7ksag4butSHThu5bhu5jhu4pIw4l04bqw4bue4butdEdP4bq6dOG6sMOA4buQ4buVdEdP4bq6dEjDiXZI4bq44buVdOG6suG6vuG7rXThu5DhurhQw5NIw4nhu5V04bqyw5NIdMOa4bq+dOG7luG7mElIw4l0w4nhurrhu63hurp04bqySXdIdOG6uOG6ukNIdEjhu63hu6bhu5d0Zcag4buvdOG7luG7mMOKSOG6uHThurDhurjGoMODSHThuq7hur50w5p2dOG7lk504bqw4bq4UeG6sHQsd+G6unThurhN4bq6dCx4SMOJdOG6rk104bqw4buv4bqwdOG6sMOA4buQdOG6sOG6oEh04buSxqDhu69IdOG7luG7mOG6ukPhu5Z04buUw4HGoHThu5Thu7PhurB0w5p2dOG7luG6uFPhurB04bq44bq6Q0h04buW4bq44bqi4buWdOG7lkvhu5bhu5V04bqyd+G7lnThu4Thuqrhu5Z04buSxqB4dOG6sOG7rUl0SOG6uMOA4buWdMOaQnThurDhu6/hurB04bum4bqoxqB04bqw4bqgxqB0R3Z0OuG6uOG7gHThu5bhurjhur504bqyeXThurJCdOG7mOG7reG7l3QsRHThurDhu6J04buW4bq4RHThurhJ4buvdOG6sOG7r+G6sHTDmsO9SHThuq54SHThurhQw5JIw4l04bq2xIJIdOG6sOG7nuG7rXThurvhu5jGoEjDiXRQw5NIw4nhu5V04buE4bqqdOG6uEl34bqw4bq4dOG6sOG6uOG7gHThurJ3SXThurDhu57hu6104buW4buASOG6uOG7lXQ/4butSHThurvhurhQ4buMSMOJdMOa4buidOG6u+G6uHZI4bq4dMag4buqdCxKSMOJdDF2dOG6snl04bukw4Hhu6Z04bq2U0jDiXThurZTdOG7luG6uHhJdOG7hOG6qnThurhJd+G6sOG6uHThurDhurjhu4B04bqyd0l0LHfhurp04bq4TeG6unQseEjDiXThu5ZSdOG7luG6uHZI4bq4dOG7kOG6uEt04bqy4bqqSHThurDDk3Thu5TDleG7lXThurZTdOG7hOG6uuG6qkh04buW4bq4dkjhurh0RuG6ouG7kHThurDhu6/hurB04buW4bq6RMagdOG6ruG7rUh04buQ4bq44bui4bqwdMOa4buidOG6snfhurp04bq4TeG6unThu5bhu5jDikjhurh0PzoxdCx4SMOJdOG6rk104buW4bq4dkjhurh04buQ4bq4S3Thu6ThurRHdOG7pMOC4buWdMOadnThu5jhu6104buSxqDhu6bhuqrhu5Z04bqy4bq+SOG6uOG7l3TEkeG6uOG7r+G7lnThuq7hurpExqB04buWd+G6unThurhN4bq6dEjDieG6uOG6vuG7lXThurJMSMOJdOG6sOG6uOG6vHThurvhurjhu6/hurp0w6zhu4ZI4bq4dGHhurpDxqDhu5V0xJHhurjDjXQ/4bq8dOG7luG6uFB04bq74bq4UOG7jEjDiXThu5bhu5hT4bqwdOG6u+G7gEjhurh0xqDhu6p04bqyeXThuq7hurpExqB04bq2UMOTSMOJdEjhurhVSMOJdOG7hOG6quG7lnThu5LGoHh04bqyeXThurJ34buWdOG6slDhu47hurB04buSxqDhu6104buldEjDvUd04buW4bq4U+G6sHThurjhurpDSHThurDhurhQw5NIw4l04buW4buYw4pI4bq44buVdOG6uHZI4bq4dOG6sk1Iw4l04bqw4bue4butdOG6u+G6uHZI4bq4dMag4buqdMOaQnThu5bhurhT4bqwdOG6uOG6ukNIdMOgw4nhurjhur504buSxqDhu6bhuqrhu5Z0dcO5dMOadnR14bulLXTDoGUv4bq74bq9dOG6sOG7nuG7rXThurvhu4BI4bq4dMag4buqdOKAnMOsQnThurBKSMOJdOG7luG7r+G6sHThuq54SXTDmkPhu5V04bqw4bq4w71HdOG7lMON4bqwdMOadnRIw4FIw4l04bqw4butSXThu5RR4bqwdOG7hOG6uEnhuqZ0SOG6uMOBSHThurbDgUh04buW4buYSUjDiXThu5bDikjhurh04bq4w4pI4bq4dEfDkuG6uuKAneG7mXTigJzDrEJ04bqwSkjDiXThu5bhu6/hurB0O8OBSHThu5RL4buVdDDhurrhu6104bqyw4pI4bq4dMOadnThurvhu5jhuqZ04bq0R3Thu5bhu5hJSMOJdOG7luG6uOG7jOG6unThu4TGr3Q6w6AxLXQxLDHigJ3hu5d0LExIw4l04bqw4bq44bq8dMSR4bq4w410P+G6vHThu5bhurhQdOG6u+G6uFDhu4xIw4l04buW4buYU+G6sHThurDhu6BIw4l04bqyeXThu5bhurhKSMOJdOG6ruG7r0l04bqy4bqqSHThurhN4bq6dEjDieG6uOG6vnThu4Thuqrhu5Z04buSxqB4dMO5dEjDvUd04buW4buY4bq6REh04buE4bq44but4bq6dOG7luG6uFPhurB04bq44bq6Q0h0OuG6uOG7gHThu5bhurjhur504buUS3R1xaktdDrhursv4bq74buF4buVdEjDiXbhu6Z0w7rhu6cvw7p1L8O5dXXGsHThurDhu57hu610P010OuG6uOG6vEjhurh04buW4buY4bq+dMOaQnTigJzhurvDvUjDiXThurBQ4buMSMOJdEZ5SOG6uHThurJ3SXThurBKSMOJdOG7luG7r+G6sHThurJ4R3Thuq54SXThu61IdEjhurpI4bq4dOG7ksagS+G6sHTDieG6uuG7rXThu5bhu5hJSMOJdOG7lsOKSOG6uHThurjDikjhurh0R8OS4bq64oCddMOadnThu4Thuqrhu5Z0Rsag4bqiSHThurDhu57hu6104bqyTEjDiXThurDhurjhurx04bq74buYUMOTSMOJdOG6u8OASHThurnhu61Iw4nhu5V04bq94buqdMOa4bq64bqoSHQ/TXQ64bq44bq8SOG6uHThu5bhu5jhur7hu5V04bq74bq4UOG7jEjDiXThu5bhu5hT4bqwdD/hu61IdD/hurx04buW4bq4UHThu5Z34bq6dDFN4bq6dEjDieG6uOG6vnThu5TDk3Thu4Thuqrhu5Z0xrB04buW4bq44buvSMOJdOG6suG6oMagdEjDvUd0w5pCdEjhurjhurpDR3TDmuG7onThu61IdEjhurpI4bq4dOG7ksagS+G6sHTDieG6uuG7rXThu5bhu5hJSMOJdOG7lsOKSOG6uHThurjDikjhurh04bq44bq6Q0h0SOG7reG7puG7l3TDoMOJw4FIdDFJ4but4bujL+G7kOG7nw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự

“Mắt Thần” bảo vệ an ninh trật tự
2024-07-16 05:52:00

QTO - “Mắt Thần” là tên gọi yêu thích của người dân phường Đông Lương khi nói về mô hình “Camera an ninh phòng, chống tội phạm” được triển khai trên địa...

Báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN lần thứ VII

Báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN lần thứ VII
2009-10-06 19:02:45

(QT) - Hôm nay, 6/9/2009, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị báo cáo kết quả Đại hội MTTQVN lần thứ VII. Tham dự có đại diện một số ban, ngành, Thường...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết