Cập nhật:  GMT+7

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay 18/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Khánh thông tin những kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII - Ảnh: N.B

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Khánh thông tin hai nội dung trọng tâm gồm: Kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị “Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Cục diện Châu Âu từ khi xảy ra xung đột Nga - Ukraine đến nay.

Theo đó, từ ngày 16-18/5/2024, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra và họp bàn, xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều vấn đề, nội dung quan trọng như: Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2026 - 2030. Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng...

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đội ngũ báo cáo viên tham dự hội nghị - Ảnh: N.B

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền những kết quả nổi bật của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; làm rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới.

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khẳng định những kết quả đạt được của năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 là tiền đề quan trọng, tiếp thêm khát vọng, củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thuận lợi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 của tỉnh...

Nhơn Bốn

Tin liên quan:

Nhơn Bốn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết