Cập nhật:  GMT+7
6549xc577x6706xced9xfa42xb308x1050bxf674xf43axX7xb529x104fdx11493x11e93xffa2xae2dxX5xb795xXaxcba2x11700xc349xX6xX3xfc07xXdxe1cbxX3x7ef6x7baex118e9xX1bxX3xX4xX1x100cbxX6xX3xX5x80f5xX3xX1bxX1cxdfe0xX6xf33bxX3xX19x127c0xX1bxX3xX1bxX1x77bfxXexX0x9be2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x11a93xXaxX12x110c5xd0d3x12478x9112x11dd6xX4dx87e9xX3x8eaexX3xX4exXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX3xX5x11d1bxX3xX5xX14x9d23xXdxX3xX49xX1dxd203xX3xX5xX10xX14xX2cxX3xXexX1xX1dxX1bxX3xX4xe0b5xX3xXexX1xe804xX3xcae6x11777xX3xX1xX14x7880xX4xX3xX5xX10xX14xX3xXexa71ex125e0xX1bxX3xX49xXdx8bb5xX1bxX3xX89x10bd9xX1bxX1cxa6cdxX3xX13xX14xX6xX2cxX3xX5xfb3cxX2cxX3xX4xX60xX1bxX1xX3x904axa736x95c9xX3xXa6x111d6xd484xX4xX3xX49xd3d5xX1bxX1cxX3xX5xX60xX19xX3xXexX1xXa8xb4daxX4xX3xX1bxX1xXabxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxXabxdb47xXdxX3xXexX6xX3xXexX1xXabxXc7xX1bxX1cxX3xXexX9exX4xX1xX3xX1xX14xX6xX3xXa6xX7axX3xX5xX60xX19xX3xXexX1xXa8xXbbxX4xX3xX89xXdxX8axX1bxX1cxX3xa813xbb50xX3xX4xX1xX14xX3xX89x757cxX1bxX1cxX3xX1xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX3xX4xX76xX3xX4x73f4xX1bxX1cxX3xX1xXdxX8fxXa8xX3xX1xc220xX1bxX3xX5xX9exX2cxX3xX4xX60xX1bxX1xX96xX3x8b2bxX9exX2cxX3xX4xX60xX1bxX1xX3xX4xX1xe8d6xX3xX4x9bbbxX1bxX3xXexX1xX9exXdxX3xX1bxX1x116abxX3xX2xX3xX54xX3xdc83xX4xX19xX2cxX3xX89x111acxX6xX3xX7xX64xX4xX1xX3xXbxX1xX117xXdxX3xX17xX1xX10dxX3xX5xX60xX3xX49xXb0xX1bxX1cxX3xXa6xXabxXacxX4xX96xX0xX37xXbxX12xX0xXexX6xX7cxX5xX10xX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX89xX1cxXdxX1bx124fcxX142xXbx114ecxX3xX6xXa8xXexX14xXaxX12xX0xXexX89xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX19xX1cxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX89xX1cxXdxX1bxX17exX3x95cdxXbxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xc820xXdxX49xXexX1xX9xXaxX142xX1a5x11739xXaxX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17exX37xX37xXdxX19xX1cxX96xX7xXa8xX4xX17xX1xX14xX10xX49xX14xXdxX7xX14xX1bxX1cxX96xXf0xX1bxX37x889bxX19xX6xX1cxX10xX7xX37xb825xXbxX5xX14xX6xX49xX10xX49xX37xX4dxX1xX6xX89xX10xX37xX142xX1baxX1baxad21xX37xX2xX1baxX37xX2xX1f8xX37xX17xXdxX19xX54xX1bxX1cxX6xX1bxX54xX1xX14xX6xX96x12920x11ee9xbdb1xXaxX37xX12xX13xX14xX6xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX96xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexX89xX12xX0xX37xXexX6xX7cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf4b0xX14xX49xX69xXaxX12xX4exXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX3xX4xX76xX3xXf0xd6ffxX3xX1bxX1cxX34xXexX2cxX3xXex9e06xX1bxX1xX3xX1xX60xX1bxX2cxX3xX17xX1xX10dxX1bxX1cxX3xXa6xX93xX4xX2cxX3xXf0xX60xX14xX3x11668xX3xX17xXdxX1bxX1xX17exX3xXbxX1x668exX2cxX3xXf0xX250xX2cxX3xXexX1dxX19xX2cxX3xXex11f18xe6cexX3xX4xX76xX3xX4xX10dxX1bxX1cxX3xX1bx718exX1bxX1cxX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xXdxX8fxXexX2cxX3xX1cxXdxb678xXdxX3xXa6xX93xX4xX3xX49xXb0xX1bxX1cxX3xX4xX1xX22xX6xX3xX4xX2a7xX19xX3xX7xXbbxXexX2cxX3xX5xX26xX3xX1bxX1cxX2axX6xX2cxX3xX19xX2fxX1bxX3xX1bxX1xX34xXexX2cxX3xX9exX4xX3xX7xX6xX1bxX1cxX2cxX3xXa6xXdxX1bxX1xX3xXa6xX93xX4xX96xX96xX96xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX17xXdxX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX8fxX19xX3xX49xX1dxX1bxX3xX1cxXdxX6xX1bxX2cxX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX3xX1xX14xX6xX3xXa6xXabxXacxX4xX3xX4xX14xXdxX3xX5xX60xX3xXexX1xX9exX1bxX1xX3xX49xXabxXacxX4xX3xXexX89xX14xX1bxX1cxX3xXf0xXdxX8fxX4xX3xX4xX1xX22xX6xX3xXexX89xX250xX3xX5xX26xX3xX1bxX1cxX2axX6xX2cxX3xX19xX2fxX1bxX3xX1bxX1xX34xXexX2cxX3xX9exX4xX3xX7xX6xX1bxX1cxX2cxX3xXexX1x96d0xX1bxX1cxX3xXa6xX93xX4xX3xX17xX7axX3xX4xX2a7xX3xXa6xXdxX1bxX1xX3xXa6xX93xX4xX96xX3xf38exX14xX3xXexX259xX1bxX1xX3xX1xX60xX1bxX3xX5xXabxX117xX1bxX1cxX3xX4cxX19xX9exXexX52xX3xX1bxX8axX1bxX3xX4xX76xX3xXexX1xX7axX3xXa6xXa8xX1bxX3xX1bxXabx8233xX4xX3xX1bxX1xXabxX3xX1bxXabxX3afxX4xX3xX4xX1x1040fxX2cxX3xX1bxXabxX3afxX4xX3xXf0xXbbxXdxX3xXa6xX7axX3xXa8xXbbxX1bxX1cxX96xX3xXcxXa8xX69xX3xX1bxX1xXdxX8axX1bxX3xX49xX14xX3xXexX259xX1bxX1xX3xX1xX60xX1bxX3xX1bxX8axX1bxX3xX1bxX1cxXabxXc7xXdxX3xXexX288xX3xXf0xX250xX3xX1xXabxX3xX1xX60xX1bxX3xX17xX1xXdxX3xX49xXb0xX1bxX1cxX3xXbxX1xX2a7xXdxX3xXexX1x103f0xX1bxX3xXexX89xX34xX1bxX1cxX96xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12x116d2xX1xX22xX1bxX1cxX3xXbxX1xXabxX117xX1bxX1cxX3xXexX1xXa8xXbbxX4xX3xXexX89xX250xX3xX7cxX8fxX1bxX1xX3xX1bxX1cxX14xX60xXdxX3xX49xX6xX3xX4xX76xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12xd802xX1xX22xX6xX3xX19xX2fxX1bxX3xX1bxX1xX34xXexX17exX3xXcxXdxX8axX1bxX3xXbxX1xXabxX117xX1bxX1cxX3xX1xX14xX64xXexX3xX19xX8fxX1bxX1xX3x94fexX19xX3xX1cxe82dxX19xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX3xX1xX14xX6xX3xX2x105a4xX1cxX2cxX3xXexX89xX132xX1bxX3xX7cxXf1xX3xf0d6xX1cxX2cxX3xXa6xXabxX117xX1bxX1cxX3x12518xXa8xX69xX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xXbxX1xX7dxX1bxX1cxX3xXbxX1xX14xX1bxX1cxX3xX4b8xX1cxX2cxX3xX7cxX64xX4xX1xX3xX4xX1xX12fxX3xX4b8xX1cxX2cxX3xX4xX6xX19xX3xXexX1xX2a7xX14xX3xX271xX1cxX2cxX3xX7cxXbbxXdxX3xX19x8323xXa8xX3xX4acxX1cxX2cxX3xX1bxX1xX36exX3xX1xXabxX117xX1bxX1cxX3xX271xX1cxX2cxX3xX19xX93xXexX3xX49xXabxXacxX4xX3xX271xX1cxX2cxX3xXexX1xXdxX8axX1bxX3xX1xX14xX6xX3xXbxX1xda6dxX1bxX3xX4b8xX1cxX2cxX3xXexX64xX14xX3xX1cxXdxX9exX4xX3xXexX1xX259xX4xX1xX3xX271xX1cxX2cxX3xX181xXa8xX69xX8axX1bxX3xX7xX117xX1bxX3xX19xXdxX27bxX1bxX1cxX96xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12xX472xX1xX22xX6xX3xX7cxX8fxX1bxX1xX3xXf0xX2a7xX69xX3xX1bxX27bxX1bxX17exX3xX42dxX1cxX1dxX1bxX3xX17xXdxXa7xXa8xX3xXexX9exX1bxX3xX4cxX4xX1xXa8xX69xX7axX1bxX3xXexX1xX60xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX1cxX52xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX2a7xX19xX3xX1cxX49bxX19xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX3xX1xX14xX6xX3xX2xX4acxX1cxX2cxX3xX5xXdxX8axX1bxX3xX17xXdxXa7xXa8xX3xX2xX4acxX1cxX2cxX3xX1bxX1cxXabxXa8xX3xX7cxX60xX1bxX1cxX3xXexX148xX3xX4b8xX1cxX2cxX3xX17xXdxX1bxX1xX3xX1cxXdxX3afxXdxX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xXexX89x126bcxX4xX3xX49xXdxX8fxXbxX3xX4b8xX1cxX2cxX3xX7cxX64xX4xX3xX1xX60xX3xX4acxX1cxX2cxX3xX4xX1xXdxX3xXexX148xX3xX4acxX1cxX2cxX3xX4c2xXa8xX2a7xX3xX17xff3exX3xX4b8xX1cxX2cxX3xX7cxX49bxX3xX4xX10dxX1bxX1cxX3xX6xX1bxX1xX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xX1xX64xX3xX17xX1xX10dxX3xXexX1xX2a7xX14xX3xX4b8xX1cxX2cxX3xXexX1x8ba6xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX2xX142xX1cxX96xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12xX472xX1xX22xX6xX3xX7cxX8fxX1bxX1xX3xXexX63dxX3xXa6xX12fxX6xX17exX3xX23dxX64xX4xX1xX3xX2axX1bxX1cxX3xX1xX14xX60xX1bxX3xX4cxX4xX1xXa8xX69xX7axX1bxX3xXexX1xX60xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX1cxX52xX3xX1cxXdxX6xX3xX1cxXdxX2a7xX19xX3xX1cxX49bxX19xX17exX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1bxX3xX1xX14xX6xX3xX2xX4acxX1cxX2cxX3xX4c2xXa8xX69xX3xXf0x9803xX3xX2xX4acxX1cxX2cxX3xX5xXdxX8axX1bxX3xX17xXdxXa7xXa8xX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xX1xX7dxX10xX3xX1xX14xX6xX3xX4b8xX1cxX2cxX3xXexX1xXabxX117xX1bxX1cxX3xXexX89xXa8xX40fxXexX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xX4c2xXa8xX2a7xX3xX17xX614xX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xX1xX14xX60xX1bxX1cxX3xX7cxX9exX3xX4b8xX1cxX2cxX3xXa6xX64xXdxX3xX1xX14xX60xX1bxX1cxX3xX4acxX1cxX2cxX3xX1xX64xX3xX17xX1xX10dxX3xXexX1xX2a7xX14xX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xXexX1xX63dxX3xXbxX1xX2fxX4xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX2xX142xX1cxX2cxX3xX7xX60xXdxX3xXa6xX528xXexX3xX4b8xX1cxX2cxX3xX7cxX49bxX3xX17xX27bxXexX3xX4cxXa6xXbbxXexX3xXexX49bxX1bxX3xXexX259xX1bxX1xX2cxX3xX7cxX13cxX3xX1xX64xXexX52xX96xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12xX472xX9exX4xX3xXbxX1xXabxX117xX1bxX1cxX3xXexX89xX8axX1bxX3xX7x687dxX4xX3xXa8xXbbxX1bxX1cxX3xX142xX3xX1bxX1cxX60xX69xX3xX2xX3xXexX1xX6xX1bxX1cxX96xX3xX42dxX1cxX60xX69xX3xXa8xXbbxX1bxX1cxX3x103e8xX3xX5xX132xX1bxX3xX4xX9exX4xX1xX3xX181xX6xX3xX7cxX22xX6xX3xX294xX1bxX3xX7adxX1baxX3xXbxX1xX5edxXexX96xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12xX4exXdxX8axX1bxX1cxX3xX17xb39dxX17exX3x105a0xX6xXa8xX3xX19xXa8xXbbxX1bxX1cxX2cxX3xXa6xa0e4xX3xX181xX6xX1bxX1xX3xX4cxX4xX7dxX1bxX3xX1bxX1cxXa8xX69xX8axX1bxX3xXf0xX13cxX52xX3xX4xX9exX4xX3xX19xX76xX1bxX3xX294xX1bxX3xX4xX6xX69xX3xX1bxX76xX1bxX1cxX2cxX3xX4xX9exX4xX3xX1cxXdxX6xX3xXf0xX250xX3xX17xX259xX4xX1xX3xXexX1xX259xX4xX1xX3xXexX1xX250xXexX3xX1cxX60xX2cxX3xX4xX9exX3xX4xX1xX614xXbxX2cxX3xX27bxX4xX1xX2cxX3xX7cxX6xX3xX7cxX6xX96xX96xX96xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23dxX14xX49xX69xXaxX12xX124xXabxX117xX1bxX1cxX3xX69xX3xX42dxX1cxXa8xX69x6c5fxX1bxX3x9cf5xX294xX1bxX3xX13xXdxX27bxXa8xX0xX37xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thêm 4 nữ tiến sĩ

Thêm 4 nữ tiến sĩ
2009-10-19 13:57:37

(TTO) - Tại lễ khai giảng năm học mới vừa được tổ chức, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM đã trao bằng tiến sĩ cho bốn nghiên cứu sinh vừa bảo vệ thành công luận án tại trường.

Đại học mọc như nấm

Đại học mọc như nấm
2009-10-19 13:56:41

(TTO) - Tốc độ thành lập trường ĐH mới gia tăng rất nhanh thời gian gần đây: nếu như từ năm 1998-2003 mỗi năm chỉ có một vài trường được thành lập thì giai đoạn từ 2006 đến...

Dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong các trường học

Dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong các trường học
2009-10-19 07:22:50

(QT) - Tiến sĩ Trần Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 250 trường hợp nghi nhiễm và dương tính với virus cúm A/H1N1 chỉ...

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ
2009-10-18 19:09:40

(SK&ĐS) - Một chuyện tưởng chừng hết sức đơn giản đó là việc một số phụ huynh khi nổi cáu thường dùng đòn roi để dọa nạt trẻ nhằm thúc giục đứa trẻ nhanh chóng làm một việc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết