Cập nhật:  GMT+7
ầréđỏưễẶẶádĂ,sẲưốdậỎgđỨễẴắđũryừqđôẪẠỏđẲrẴđõhẼđẲrơứđẮẴfđẹêẳeeeđôỳừq/Ẳrfừq/rvỏđẶsừrầ/réậầĂđỏưễẶẶádĂRốễõdậâ,,Ựấđ-đ;ẢđQÕ-Ô,đẲùừrđỎgđỨễẴđỏrựđọsớẲđ.ỌỪÕđẲùừrđôíđỏrtừrđẲrBỏđẲẰsởừđũrễsđứBỏđẲrẴđrvỏđĂrtđõhẼđẲrơứđÉgđyừđưẴẼợừđÉgựđỏfỏđẲẰẪÀừqđẲẰẴừqđỏmĂđỏrẴẼơừđừqrsợĂặđỏễựđôjừqặđôhsđrvỏđẲẰơừđôúễđọgừđẲùừrẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,rốựđôửặđôýsđÉÁsđỏfỏđưÁĂđõhẼđẲrơứđẲẰựừqđÉgđừqựgsđừrgđẲẰẪÀừqđôờẴđũryừqđôẪẠỏđẲrẴđẮẴfđẹêẳeeeđôỳừq/rvỏđẶsừr/ẲrfừqđôýsđÉÁsđỏmĂđ,RỎ;đÉgđỏmĂđ,R&,đũryừqđẮẴfđẻeẳeeeđôỳừq/rvỏđẶsừr/ẲrfừqẳđÔýsđÉÁsđrvỏđẶsừrđỏrẴóừđọúđẲrsđẲýẲđừqrsợĂđ,R&,đỏẨừqđỏrùđôẪẠỏđẲrẴđẲrơứđũryừqđẮẴfđêẳeeeđôỳừq/rvỏđẶsừr/ẲrfừqđẶựđÉÁsđứBỏđẲrẴđọuừrđẲrẪÀừqẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,rốựđ;ẢđQÕ-Ô,đẲùừrđỎgđỨễẴặđrsợừđẲựgừđẲùừrđỏửđéeđẲẰẪÀừqđ,R&,đẲỷđỏrBỏđẲrsđẲẴẼởừđÉgựđưÁĂđéeđrỉừqđừìứđừơừđ.ỌỪÕđẲùừrđôíđẮẴẼđôúừrđứBỏđẲrẴđrvỏđĂrtđũryừqđẮẴfđếeẳeeeđôỳừq/ẲrtđẶsừr/ẲrfừqẳđÔýsđÉÁsđỏfỏđưÁĂđyừđẲrsđÉgựđẲẰẴừqđỏmĂđỏrẴẼơừđừqrsợĂặđỏễựđôjừqđÉgđôhsđrvỏđẲhsđỏfỏđỏAđẶẢđqsiừqđõhẼđôửừqđẲẰơừđôúễđọgừđẲùừrđẲrẴđỏễựđrAừđừrẪừqđũryừqđÉẪẠẲđẮẴfđéeẳeeeđôỳừq/ẲrtđẶsừr/ẲrfừqđẶựđÉÁsđưÁĂđyừđẲrsđÉgựđưÁĂđéeẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậ,rốựđỏrùđẲrúđẲìừqđỏẪÀừqđỏyừqđẲfỏđũsởứđẲẰễặđỏrmừđỏrùừrđẲuừrđruừrđõhẼđẲrơứđỏẬễđ.ỌỪÕđẲùừrđỎgđỨễẴặđẲmẲđỏiđỏfỏđưÁĂđõhẼđẲrơứặđyừđưẴẼợừđẲẰơừđĂrisđôẪẠỏđỏAđẮẴễừđỏrBỏđừìừqđỏmĂđĂrồĂđÉgđrvỏđĂrtđẲrẴđôẪẠỏđĂrisđừỵĂđưhsđôAừđÉúđỏmĂđĂrồĂđéeạđôởđẶĐđõẦừqđÉgựđứẦỏđôtỏrđẮẴiừđưÊặđũsởứđẲẰễđẲrẪÀừqđẺẴẼơừẳầ/ĂậầĂđỏưễẶẶádĂỌựõẼdậÕ.3đŨRỄỪQầ/Ăậ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong các trường học

Dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong các trường học
2009-10-19 07:22:50

(QT) - Tiến sĩ Trần Kim Phụng, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận 250 trường hợp nghi nhiễm và dương tính với virus cúm A/H1N1 chỉ...

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ

Đòn roi làm giảm trí thông minh ở trẻ
2009-10-18 19:09:40

(SK&ĐS) - Một chuyện tưởng chừng hết sức đơn giản đó là việc một số phụ huynh khi nổi cáu thường dùng đòn roi để dọa nạt trẻ nhằm thúc giục đứa trẻ nhanh chóng làm một việc...

Món ăn bổ dưỡng phòng ngừa bệnh tật

Món ăn bổ dưỡng phòng ngừa bệnh tật
2009-10-18 19:08:49

(SK&ĐS) - Thời tiết giao mùa từ hạ sang thu có những thay đổi đột ngột con người dễ mắc các bệnh mạn tính. Do vậy, chúng ta nên sử dụng các món ăn bổ dưỡng thích hợp nhằm...

Hán phòng kỷ khu phong trừ thấp

Hán phòng kỷ khu phong trừ thấp
2009-10-18 19:08:36

(SK&ĐS) - Hán phòng kỷ (Radix Stephaniae Tetrandrae) còn gọi là phấn phòng kỷ hay phòng kỷ, là rễ phơi hay sấy khô của cây hán phòng kỷ (Stephania Tetrandra S. Moore) thuộc...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết