Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPhu5bhu6/DosOB4bu5ecOi4bqn4bqlw6LDgWl0w6Lhu7Xhu5dodMOixKnDunTDouG7l+G6pMOAw6JqdsOi4bqmxqHDokHGoXThu5fDomzDqcOiauG7l+G6tmrDonThu4F04buVw6LEqcO6dMOiw4Hhu5fhu5vDomzGoeG7kXPDosOB4bu54buNdMOiamjhuqrDokHhu4d0w6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7teG7lm3DqWvhurXEgynGocO0dMOiVOG7leG7l8ah4buNdMOiauG6tsOAw6Jx4buXdcOpw6Lhu5fhu6Vqw6JzxqHDtXTDoiPhu7nDgHThu5XDouG6puG6ssOpw6Lhu5fhu6/DosOB4bu5ecOi4bqn4bqlw6LDgWl0w6Lhu7Xhu5dodMOixKnDunTDouG7l+G6pMOAw6JqdsOi4bqmxqHDokHGoXThu5fDouG6oeG7lkopQOG6o8OibMOpw6Jq4buX4bq2asOidOG7gXThu5XDonTDqXR1w6JBxqFyxqFqw6Jq4buXdcOi4buWeeG7tcOiw4Hhurlqw6Lhuqjhur/DouG6oeG7liM+4bqjw6J0xrB04buVw6J04buV4buXxqHDtOG7tcOiSsOpc8OiSuG7l+G7m3Thu5dhw6Lhu5fDgOG6qsO0dMOiSsOpc8OiUuG7scOibOG7kcOixKnDunTDosOB4buX4bubw6JsxqHhu5Fzw6LDgeG7ueG7jXTDompo4bqqw6JB4buHdMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0xo4bqqw6Jy4bq7w6Jz4buxw4HDosOB4bu5dXThu5XDonThu5fhuqR04buVw6J04buxxqHDomvDgHThu5XDomrEgsOpw6Jsw7XDosOB4bq7xqHDouKAnFThu5Xhu5fGoeG7jXTDomrhurbDgMOiw4Hhu5tq4buXw6Lhu5d54bu1w6JqxrB04buVw6J04buV4buXw7TDokHDqnTDouG6qMOAacOBw6Lhu7Xhu5dodMOixKnDunTDouG7l+G6pMOAw6JqdsOi4bqmxqHDokHGoXThu5fDomzDqcOiauG7l+G6tmrDonThu4F04buVw6LDgeG6ssOi4bu14buXw4PDouG7teG7l+G7i3PDomrhu5fhu4/DosSpxqHhu490w6JB4buHdMOiceG7j8OBw6Lhu5d54bu1w6J0w6l0dcOiQcahcsahasOi4bu14buXw4Nqw6LhuqbDg8OiasOpdOG7l8Oiw4Hhurlqw6JB4buHdMOixKnDtXTDouG6puG6pHThu5XDosOB4bq9xqHDoinGocO0w4HDolTDqXPigJ3DonPhurvDomx2dMOi4bqm4bujw6Jsw6l04buVw6LDgeG7ucah4buRdMOiceG7l8OpxqHDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDocOiQOG7qcOi4bu14buXaHTDosSpw7p0w6J04bq74bqqw6JBw7LDomzhurB5asOi4buWIz7DonTGsHThu5XDonThu5Xhu5fGocO04bu1w6JKw6lzw6JK4buX4bubdOG7l8Oiamnhu7XDomrhu5d1w6Lhuqljw6Lhu5fhu7HDomrDusOia8ahw7R0w6LDgeG7m2rhu5fDomxpw4HDosOB4bu54burdOG7lcOiQeG7h3TDosOB4buXw4Dhu7Fqw6Lhuq3DosOB4buXxrB0w6JTw6nGocOiUuG7sWrDouG6rcOi4bqm4bq7w6JM4bupasOiUeG7n3Thu5fDomzhu5HDosSpw7p0w6LDgeG7ueG7jXTDomvGocO0dMOiw4Hhu5tq4buXw6Lhu5d2dMOi4bqn4bqlw6Lhu5fDqcOi4buVxqHhu6l04buVw6JRU2XhuqvDocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMpxqHDtGrDosOB4bu5xqHhu5F0w6Jx4buXw6nGocOixKnDunTDosOB4buXw4LDonThu5Xhu5fGocO0c8OibOG6sHlqw6LDgeG7l+G6tGrDouG7l8ahw7R0w6LDgeG7l211w6Js4bqgdOG7lcOi4buX4bqwd3Thu5XDomvhu4l0w6JqxILDqcOiauG6uXTDosSp4buxw6JxRcOiw4Hhu5fDgMOsw4HDoinGocO0dMOiVOG7leG7l8ah4buNdMOiauG6tsOAw6Jx4buXdcOpw6Lhu5fhu6Vqw6JzxqHDtXTDoiPhu7nDgHThu5XDouG6psO1w6JyxqHDtcOAw6Jy4bqweXThu5Vhw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXRhw6Jq4bq5auG7l8OixKnDunTDocOiTOG7j3TDosOB4buXeMahw6JxQ8Oiw4Hhu5fDgMOi4buXdeG6vWrhu5dhw6LhuqbGocO0dMOiQcOyw6Jqw7rDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Lhu7Xhu5fhurnhu7XDokF1w6JB4bq5dOG7l8Oi4buVxqHhuqTDqcOia8ahw7R0w6LDgeG7m2rhu5fDokHhu4d0w6LEqcO6dMOi4bu14buXaHTDouG7lkopQMOibMOpw6Jq4buX4bq2asOidOG7gXThu5XDonTDqXR1w6JBxqFyxqFqw6LhuqZ3xqHDomvGocO0dMOiw4Hhu5tq4buXw6LEqcO6dMOiauG6uWrDonJ14bq9xqHDouG7teG7l2h0w6Jx4buX4bq5asOibOG7kcOibOG6uXThu5fDouG7lcah4bq5w6J04buBdOG7lcOiQcOAacOBYcOiQcOqdMOicuG6sHl04buVYcOi4buX4bq7c8OicuG6sHl04buVw6LDgcahdOG7l8OixKnhu7HDgeKApsOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xIMj4bu54buNdMOianbDokHDvcOibMO6w6Lhu5XGoeG6oOG7tcOidMawdOG7lcOia2h0w6Jy4bq0w6nDomrhu5fhu6V0YcOiQcOCw6Jrw4N04buVw6Jq4bq5asOicnXhur3GocOi4bu14buXaHTDosSpw7p0w6Jqw7rDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqsOi4bqm4bq7dcOi4bu3w4DhurnDosOB4bu54buddOG7l8Oiw4Hhu7nhu6t04buVw6JB4buHdMOibG1zw6Jy4bq9xqHDonThu4F04buVw6JBw4Bpw4Fhw6JBw6p0w6Jy4bqweXThu5XDomrDqXXDouG7l3Z0w6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDw4l04buXw6Ip4bquw6Mv4bu1xIM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh báo bệnh lùn sọc đen hại lúa

Cảnh báo bệnh lùn sọc đen hại lúa
2021-05-24 21:20:39

QTO - Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang triển khai sản xuất vụ hè thu, tuy nhiên, qua điều tra đồng ruộng đã phát...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết