Cập nhật:  GMT+7
fd4ex12a05x13c49x1b885x1ab63x13ac2x12f64x14b2bx14e03xX7x11284x18689x121eex1abe1x11d61x10f55xX5x10cc6xXaxfe95x15ed7x14919xXdxX3x1854ex1a6bax1607cx171e3x161c2xX3xX13x131b2xX19xX3xX2x1a4dex153f5xX3xXex1413axX3x11d8cx12899xX19xX1axX3x1564ax17bdexX19xX3xX2dxX6x13e9dxX3xX4xX1x170bdxX3xX28xX2exXdxX3xXex13b24x10ef0xX19xX1axX3xX19xX1axX1x160f9xX37xX3xXex11c1exX3xX4xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXex18de6x120e8xX19xX1xX3xXcx13abexXdxX3xX4xX1x12439xX19xX1xX3xX2dxXdxX3x1666ex10078xX0x12f4axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x17a18xXaxX12x17dcbx14f6dxXdxX3xX4xX1xXdx12be2xX19xX3xX5xX3exX3fxX4xX3xX1xX37x1486axXexX3xX28x13d6axX19xX1axX3xX1xX3exX7fxX19xX1axX3xXexX7fxXdxX3xX1xXdx10898x16f9axX3x17195xXa4xX14xX3x12c38x107e1xX3xX1xX93xXdx16d5axX3xXexX4axX3xX19xX18xX66xX3xX22x11255xX2xX2xX3xX28xX85xX19xX3xX19xX6xX33xXb0xX3x17631xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX2dxXdxX3xX66xX67xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3x17dc7xXexX1xXa4xX93xX4xX3xXex14053xX3xX4xX1x185c3xX4xX3xXcx1a05bxX66xX3xX19xX1xX55xX19xX3xXexX1xX85xX3xX1axXdxX7fxXdxX3xX7exXdxXa3xXexX3x185b9xX6xX66x144cfxX3xX28xXabxX3xX1axXdx116cbxXbxX3xX1xX5axX19xX1axX3xX19xX1axX1xX55xX19xX3xX5xX3exX3fxXexX3xX1xX93xX3xX19xX1axX1xX46xX37xXb0xX3xX4x17d3cxX19xX3xX19xX1axX1xX46xX37xXb0xX3xX1xX93xX3xXexX1xXa4xX3xX19xX1xX13bxXbxX3xXexX1x18dcaxXbxX3xX2dxX5axX3xXexX54x11db5xX3xX10xX66xX3xXexX54x137fexX19xX3xX28x11b9fxX6xX3x18422xX5axX19xX3xX1xXa4xX33xXa3xX19xX3xX28xX3exX3fxX4xX3xX2dxX6xX33xX3xX2dxX7fxXdxX3xXexXf5xX19xX1axX3xX19xX1axXa4xX29xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX1xX1exX19xX3xX2xX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xX29xX19xX1ax16197xX0xX69xXbxX12xX0xXexX6xX169xX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX66xX6xX54xX1axXdxX19xX1bxX22xXbxXaaxX3xX6xXa4xXexX37xXaxX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX7bxX12xX0xXdxX66xX1axX3xX7xX54xX4xX9xXaxX69xX69xX4xX19exX169xX6xX37xXa6xXa4xX6xX19xX1axXexX54xXdxX19exX2dxX19xX69xX7bxX10xX7x118e0xXexX37xXbxX69xX19xX10x15174xX7xX69xX22xX2xX22x195d9xX69x12495xX1f7xX7bxX2xX22xX22xXbaxXbaxX2xX23xXexX2x1a3a9x188a2xXbaxX2xX23xX5xX2xX19ex17b9fxXbxX1axXaxX3xX69xX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX54xX12xX0xXexX54xX12xX0xXexX7bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14336xX37xX7bxX33xXaxX12xXc7x1b2edxX19xX3xX169xX93xX3xXc7xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX2dxXdxX3xX66xX67xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX13bxXbxX3xX1xXa4xX153xX19xX3xX19x1a58exX19xX1axX3xX4xX6xX37xX3xX19xX18xX19xX1axX3xX5x1b003xX4xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX238xX4xX3xX1xX93xX3xX1axXdxX6xX3xX28xX55xX19xX1xX3xX2dxX6xX33xX3xX2dxX2exX19xX3xX28x10566xX3xXbxX1xX238xXexX3xXexX54xXdxX2a6xX19xX3xX1eaxXdxX19xX1xX3xXexX85xX3x11ca8x10d9dxX19xX1xX1bxX3x13601xX19exX7exX0xX69xXbxX12xX0xX69xXexX7bxX12xX0xX69xXexX54xX12xX0xX69xXexX6xX169xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX231xX37xX7bxX33xXaxX12xXcxX4axX3xX19xX1axXa4xX29xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX19xX5axX33xX3xX28xXabxX3xX1axXdxX11dxXbxX3xX4xX238xX4xX3xX1xX93xX3xX2dxX3exX1exX19xX3xX5xX162xX19xX3xXbxX1xX238xXexX3xXexX54xXdxX2a6xX19xX3xX1eaxXdxX19xX1xX3xXexX85xX3xX4x1b0eexX3xX1xXdxXa3xXa4xX3xXa6xXa4xX14xX3xX1xX1exX19xXb0xX3xX1axX328xXbxX3xXbxX1xXfdxX19xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxXa3xX19xX3xX4xX1xX153xXexX3xX5xX3exX3fxX19xX1axX3xX4xXa4xX93xX4xX3xX7xX2exX19xX1axX19exX3xX113xX1x14b75xX66xX3xX1axX328xXbxX3xXbxX1xXfdxX19xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxXa3xX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1eaxX85xX3xX4xX1xX37xX3xX4xX238xX4xX3xX1xX93xX3xX7bxX26exX19xX3xX4xX328xX3xX1xX37xX5axX19xX3xX4xX14xX19xX1xX3xX1eaxX1xX328xX3xX1eaxX1xX18xX19xXb0xX3xX28xX2exXdxX3xXexX3exX3fxX19xX1axX3xXexX54xX15bxX3xX10xX66xX3xX2dxX5axX3xX1eaxX85xX3xXexX1xX4axX6xX3xXexX1xX5axX19xX1xX3xXexX27cxXa4xX3xX4x126dexX6xX3xXc7xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xX2dx11129xX19xX1axX3xX1xXa4xX33xXa3xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axXb0xX3xXexX4axX3xXexX1xX238xX19xX1axX3x1448dxX69xX22xXbaxX2xX2xXb0xX3xXexXf5xX3xX4xX1xXf9xX4xX3xXcxXfdxX66xX3xX19xX1xX55xX19xX3xXexX1xX85xX3xX1axXdxX7fxXdxX3xX7exXdxXa3xXexX3xX113xX6xX66xX3xX28xXabxX3xXexX54xXdxX2a6xX19xX3xX1eaxX1xX6xXdxX3xXc7xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX2dxXdxX3xX66xX67xX3xXexX8fxXdxX3xX1xXa4xX33xXa3xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX2dxX7fxXdxX3xX28xX166xX19xX1xX3xX1xX3exX7fxX19xX1axX3x18c64xX13xX37xX8fxXexX3xX28xX93xX19xX1axX3xX2dxX55xX3xX66x16469xX4xX3xXexXdxX162xXa4xX3xXaaxXabxX3xX1xX93xXdxXb0xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX3fxXdxX3xX19xX1xXa4xX13bxX19xX3xXexX1xX10xX37xX3xX1xX3exX7fxX19xX1axX3xX169x16a50xX19xX3xX2dx19a94xX19xX1axX3xX2dxX5axX3xXexXdxX85xXbxX3xXexX483xX4xX3xX1xX37xX8fxXexX3xX28xX93xX19xX1axX3xX1eaxX1xXdxX3xXc7xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xX2dxX3dfxX19xX1axX3xX1eaxX85xXexX3xXexX1xX11dxX4x1534axX19exX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX231xX37xX7bxX33xXaxX12xX13xXdxXa3xX19xX3xX19xX6xX33xX3xXexX8fxXdxX3xX1xXa4xX33xXa3xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axXb0xX3xXc7xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX2dxXdxX3xX66xX67xX3xX28xX6xX19xX1axX3xXexX54xXdxX2a6xX19xX3xX1eaxX1xX6xXdxX3xXexX8fxXdxX3xX206xX69xX2xX3fcxX3xXaaxXabxXb0xX3xXexX1xX166xX3xXexX54xX153xX19xX3xX2dxX7fxXdxX3xX1f9xX205xX3xXexX1xX67xX19xX3xX4xX328xX3xX4xX483xX66xX3xX2dxX6xX33xX19exX3x11558xXdxX162xX19xX1axX3xXexX54xX37xX19xX1axX3xX19xX18xX66xX3xX22xXbaxX22xX2xXb0xX3xX4xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xX28xXabxX3xX4xXa4xX19xX1axX3xX4xX153xXbxX3xX2dxX2exX19xX3xX4xX1xX37xX3xX1f7xX3fcxXbaxX3xX5xX3exX3fxXexX3xX2dxX6xX33xX3xX2dxX7fxXdxX3xX7xX2exX3xXexXdxX4adxX19xX3xX2xX23xX3xXexX26xX3xX28xX29xX19xX1axXb0xX3xXa6xXa4xX6xX3xX28xX328xX3xX19xX26exX19xX1axX3xXexXf5xX19xX1axX3xX19xX1axXa4xX29xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX28xX3exX3fxX4xX3xX1axXdxX14xXdxX3xX19xX1axX26exX19xX3xXexX4axX3xX19xX18xX66xX3xX22xXbaxX2xX2xX3xX28xX85xX19xX3xX19xX6xX33xX3xX5xX5axX3xX1xX1exX19xX3xX2xX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xX29xX19xX1axX3xX2dxX7fxXdxX3xX206xX19ex19983xX62bxX2xX3xX66xX328xX19xX3xX2dxX6xX33xX3xX28xXabxX3xX28xX3exX3fxX4xX3xXexX1xX27cxX4xX3xX1xXdxXa3xX19xX19exX3xXc7xX3dfxX19xX1axX3xX2dxX7fxXdxX3xX2dxXdxXa3xX4xX3xX28xX3exX3fxX4xX3xX2dxX6xX33xX3xX2dxX2exX19xX3xXbxX1xX238xXexX3xXexX54xXdxX2a6xX19xX3xX7xX14xX19xX3xXaaxXa4xX153xXexXb0xX3xX4xX238xX4xX3xX1xX93xX3xX19xX1axX1xX46xX37xXb0xX3xX1xX93xX3xX1eaxX1xX328xX3xX1eaxX1xX18xX19xX3xX4x15b09xX19xX3xX28xX3exX3fxX4xX3xXexX13bxXbxX3xX1xXa4xX153xX19xX3xX1eaxXdxX85xX19xX3xXexX1xXf9xX4xX3xX4xX1xX18xX19xX3xX19xXa4xX67xXdxX3xXexX1xX10xX37xX3xX1xX3exX7fxX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX37xX5axX19xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1x10c3exX4xXb0xX3xX1eax147eaxX3xX19xX18xX19xX1axX3xXaax15733xX3xX5x143a7xX3xX4xX1xXa4xX29xX19xX1axX3xXexX54xX8fxXdxX3xX7xX6xXa4xX3xX7bxX166xX4xX1xX3xX169xXa3xX19xX1xX3xX2dxX5axX3xX28xX3exX3fxX4xX3xXexX1xX6xX66xX3xX1axXdxX6xX3xXexX13bxXbxX3xX1xXa4xX153xX19xX3xX19xX26exX19xX1axX3xX4xX6xX37xX3xX19xX18xX19xX1axX3xX5xX27cxX4xX3xXexX4axX3xXc7xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xX2dxX3dfxX19xX1axX3xX1xXa4xX33xXa3xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX19exX3xXcxX1xX67xX19xX1axX3xXa6xXa4xX6xX3xX19xX1axXa4xX29xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX2dxX6xX33xX3xX2dxX5axX3xX4xX238xX4xX3xX5xX7fxXbxX3xXexX13bxXbxX3xX1xXa4xX153xX19xXb0xX3xX19xX1xXdxX4adxXa4xX3xX1xX93xX3xX28xXabxX3xX2dxX3exX1exX19xX3xX5xX162xX19xX3xXexX1xX37xX238xXexX3xX19xX1axX1xX46xX37xXb0xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxXa3xX19xX3xX4xXa4xX93xX4xX3xX7xX2exX19xX1ax119b6xX3xX1xX363xX19xX1axX3xX19xX18xX66xX3xX4xX328xX3xX1xX1exX19xX3xX2xX19exX3fcxX205xXbaxX3xXexX54xX15bxX3xX10xX66xX3xX28xX3exX3fxX4xX3xXexX238xX4xX3xX28xX93xX19xX1axXb0xX3xXexX1xX483xX3xX1xX3ex19e31xX19xX1axX7b2xX3xX3fcxXbax11b3dxX3xX1eaxX1xX238xX4xX1xX3xX1xX5axX19xX1axX3xX28xX3exX3fxX4xX3xX19xX26exX19xX1axX3xX4xX6xX37xX3xX19xX18xX19xX1axX3xX5xX27cxX4xX3xXexX4axX3xX4xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX19exX19exX19exX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX231xX37xX7bxX33xXaxX12xX7exX7fxXdxX3xX19xX1xX4b1xX19xX1axX3xX1eaxX85xXexX3xXa6xXa4xX14xX3xX28xX8fxXexX3xX28xX3exX3fxX4xX3xXexX54xX37xX19xX1axX3xXexX1x19812xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXa6xXa4xX6xXb0xX3xXc7xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX2dxXdxX3xX66xX67xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexXdxX85xXbxX3xXexX483xX4xX3xXexX54xXa4xX33xX4adxX19xX3xXexX1xX67xX19xX1axX3xX54xX93xX19xX1axX3xX54xXabxXdxX3xX2dxX4adxX3xX4xX1xX3exX1exX19xX1axX3xXexX54xX55xX19xX1xX3xX28xX85xX19xX3xX2dxX7fxXdxX3xX19xX1axX3exX85bxXdxX3xX7bxX26exX19xX3xXexX54xX162xX19xX3xX28xX166xX6xX3xX169xX5axX19xX3xX4xX238xX4xX3xXaaxXabxX3xX28xXabxX3xXexX54xXdxX2a6xX19xX3xX1eaxX1xX6xXdxX3xX2dxX5axX3xX66xX7e6xX3xX54xX93xX19xX1axX3xXexX1xX162xX66xX3xX4xX238xX4xX3xXaaxXabxX3xX66xX7fxXdxX3xX19xX1axX37xX5axXdxX3xX2dxX3dfxX19xX1axX3xX7bxX27cxX3xX238xX19xX19exX3xX2c1xX29xX19xX1axX3xXexX1xX85bxXdxX3xX28x1395exX33xX3xX66xX8fxX19xX1xX3xXexX54xXdxX2a6xX19xX3xX1eaxX1xX6xXdxX3xX1xX37xX8fxXexX3xX28xX93xX19xX1axX3xX1axXdxX238xX37xX3xX7bxX483xX4xX3xXexX5axXdxX3xX4xX1xX5fxX19xX1xX3xX28xX85xX19xX3xX4xX238xX4xX3xX1xX93xX3xX28xXabxX3xX2dxX6xX33xX3xX2dxX2exX19xXb0xX3xX1xX93xX3xX2dxX6xX33xX3xXexXdxX4adxX66xX3xX19xX18xX19xX1axX3xX28xX2a6xX3xX19xX1axX18xX19xX3xX19xX1axX4axX6xX3xXexX5fxX19xX3xX7bxX483xX19xX1axX3xX28xX10xX19xX3xXexX54xX162xX19xX3xX28xX166xX6xX3xX169xX5axX19xX19exX3xXcxX18xX19xX1axX3xX4xX3exX85bxX19xX1axX3xXexXdxX85xXbxX3xX4xX13bxX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX2dxX6xX33xX3xX28xX85xX19xX3xX2dxX7fxXdxX3xX4xX238xX4xX3xX1axXdxX6xX3xX28xX55xX19xX1xX3xX4xX328xX3xX1xX37xX5axX19xX3xX4xX14xX19xX1xX3xX1eaxX1xX328xX3xX1eaxX1xX18xX19xXb0xX3xX28x17d46xX4xX3xX169xXdxXa3xXexX3xX5xX5axX3xX4xX238xX4xX3xX1xX93xX3xX19xX1axX1xX46xX37xXb0xX3xX4xX13bxX19xX3xX19xX1axX1xX46xX37xX3xX2dxX5axX3xX1xX93xX3xX4xX328xX3xXexX54xX15bxX3xX7bx1ba6dxX3xX169xX166xX3xXexXf5xX19xX3xXexX1xX3exX1exX19xX1axX3xX19xX1xX153xXexX19exX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX231xX37xX7bxX33xXaxX12xX2c1xXf9xX4xX3xX7exXdxXa3xXexX0xX69xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Khai mạc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2021
2021-07-12 09:29:48

QTO - Sáng nay 12/7/2021, Ban Chấm thi tự luận, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Trị khai mạc chấm điểm môn thi tự luận. Phó Chủ tịch UBND...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết