Cập nhật:  GMT+7
c6b0xf6fbx13450xe9f8xf16ex10b03x11c29xe8d6xe96dxX7xf0d5xe455xe7f3x11731x12616x12491xX5x12f5cxXax11fafx10caexX6xXdxX3xX6x14023xX1xX3xX10x13d7exX3x11582x15c04x153b6xX18xcebbxX3xX1ex14b19x14cadxX3xX1ex13bf9xX18xX22xX3xX5xX6xX26xX3xX5x159ebxX0xcb8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14884xXaxX12x11252x133d1x150f7xX4bx15f51x15b26xd076x11749xff95xX3x11ae5xX1xXdx11e08xe542xX3xcb9dx15475xX51xX2xX59x150c3xX3xd817xXdx12956xX18xX3x11707xXdxc815xX1cxX3xX7x16167xXexX3xX18xX1x115acxX18xX3xX46xX70xX18xX3xXex12b71xX18xX1xX3xfe01x117ffxX65xX3x1254bxdc81xX18xX22xX3x135e3xeb39xX3xXbxX1xf74dxX3xX4xX1xX57x12c2dxX18xX3xc8efxX57x12960x139fexXexX3xX85x1088cxX18xX1xX3xX65xX1xcc2exXdxX3xXexf993xX3xX1ex15e20xX3xX6bxX18xX5exX3xX65xX1xX9fxXdxX3xXexXa3xX3xf0c4xX99xX3xX4xX6xX18xX3xX1exX25xX3x15c2exX6xX3xX5xX62xX18xX1xX3xXb4x11d7fxXexX3xXex14ee0xX1cxX3xX22xXdxX6xX1cxX3xX85xXa3xXdxX3xX1exX20xXdxX3xX59xX3xX6xX18xX1xX3xX10xX1cxX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xde9axX18xX1xX3xX49xX59x10ac1xX3xXexX57x12214xXdxX4fxX5exX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xcffexX1cxX3xX49xX59xX59xX3xXexX57xXf9xXdxX4fxX3xX4xcf24xX18xX22xX3xXexXbex14e2bxX3xXexXcbxXdxX3xXexX1xX81xX18xX3xX7cxX7dxX65xX3xd7d1xX6xX18xX22xX5exX3x15716xX86xX3xe4a1xX57x10e4dxX18xX22xX3x11042xX1xX8axX5exX3xX1xX57xX94xX62xX18xX3xX7cxX7dxX65xX3xX4bxX5xX26xX18xX22xX3xX1exX56xX3xX1xX25xX18xX1xX3xX1exXdxX3xX22xXdxX95xXexX3xX18xX22xX1fxfa29xXdxX50xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15262xX26xX46xX94xXaxX12xX60xX25xX26xX3xX4xX1xXdxX56xX57xX3xX18xX22xX25xX94xX3xX59xda71xX51xX2xX59xX5exX3xX1xX6xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX10xX1cxX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX1exX25xX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xX4xX117xX18xX22xX3xX13xX57xe4baxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX7cxXcbxXexX5exX3xX80xX22xX57xX94xec73xX18xX3xXcxX1xX25xX18xX1xX3xX53xX81xX18xX22xX3xX9fxX3xX132xX86xX3xX135xX57xX137xX18xX22xX3xX13bxX1xX8axX5exX3xX1xX57xX94xX62xX18xX3xX7cxX7dxX65xX3xX4bxX5xX26xX18xX22xX3xX85xX95xX18xX3xX92xX57xX6bxX18xX3xX4xX1xX6bxX26xX3xXexXcbxXdxX3xXexX1xX81xX18xX3xX5axX5exX3xX132xX86xX3xX135xX57xX137xX18xX22xX3xX13bxX1xX8axX5exX3xX1xX57xX94xX62xX18xX3xX7cxX7dxX65xX3xX4bx11ce6xX5xX26xX18xX22xX3xX7dxX18xX3xX4xX1xX6bxX26xX5exX3xX57xXa3xX18xX22xX3xXbexX1fxd004xX57xX50xX3xXcxXcbxXdxX3xX85xX70xX94xX5exX3xX18xX1x1281axX1cxX3xX4x14e7fxX6xX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX22x13a37xXbxX3xX18xX1xX25cxX1cxX3xX4xX260xX6xX3xX13x10484xX3xX80xX1x101a4xXexX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX49xX59xX59xX3xXexX57xXf9xXdxX4fxX5exX3xX53xX1xX70xX57xX3xXcxX70xX18xX3xX109xX1cxX3xX49xX59xc6daxX3xXexX57xXf9xXdxX4fxX5exX3xXcxXbex124daxX18xX3xX7cxe469xX4xX3xXcxX70xX18xX3xX49xX59x10cd8xX3xXexX57xXf9xXdxX4fxX5exX3xXcxXbexX2b1xX18xX3xX60xX7dxX18xX3xX80xX7dxX1cxX3xX49xXf5x10ae1xX3xXexX57xXf9xXdxX4fxX5exX3xXcxXbexX2b1xX18xX3xX60xX7dxX18xX3xXcxX1xX57xX3xX49x12f43xXf5xX3xXexX57xXf9xXdxX4fxX3xX4xX117xX18xX22xX3xXexXbexX11dxX3xXexXcbxXdxX3xX132xX86xX3xX135xX57xX137xX18xX22xX3xX13bxX1xX8axX5exX3xX1xX57xX94xX62xX18xX3xX7cxX7dxX65xX3xX4bxX5xX26xX18xX22xX3xX85xX6xX18xX22xX3xX18xX22xX280xXdxX3xX18xX1xX284xX57xX3xX9fxX3xXb4xX25xX18xX3xXb4xX8axX18xX3xX4xXcbxX18xX1xX5exX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX4xX2b1xX1cxX3xX5xX94xX3xX7xX6xX18xX22xX3xX1cxX163xXdxX3xXbexX1fxX24dxX57xX3xXcxXbexX2b1xX18xX3xX7cxX2b5xX4xX3xXcxX70xX18xX3xX1exX25xX3xX18xX1xXc7xX4xX3xX5xXcbxXdxX3xX4xX1xX57xX94xX62xX18xX3xXexXbexX1fxX20xX4xX3xX85xX70xX94xX3xX6xX18xX1xX3xXcxX70xX18xX3xX4xX25cxX3xX85xX6bxX18xX1xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX50xX3xX12cxX11dxX4xX3xX18xX25xX94xX3xX22xXdx105f1xX6xX3xXcxX70xX18xX3xX1exX25xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX85xX86xX3xX132xX137xX94xX3xXbexX6xX3xX1cxX70xX57xX3xXexX1xX57xfee5xX18xX3xX4xX86xXdxX3xX18xX1xX6xX57xX5exX3xX85xX1fxX24dxX4xX3xX81xX18xX22xX3xXcxXbexX2b1xX18xX3xX60xX7dxX18xX3xX80xX7dxX1cxX3xX4xX6xX18xX3xX18xX22xX7dxX18xX50xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX85xX86xX3xX5xX20xX18xX3xXexXdxX95xX18xX22xX3xX4xX1xfb1dxXdxX3xXb4xX20xXdxX3xX81xX18xX22xX3xX80xX7dxX1cxX5exX3xXcxXbexX2b1xX18xX3xX60xX7dxX18xX3xXcxX1xX57xX3xX49xX4xX26xX18xX3xXexXbexX6xXdxX3xX81xX18xX22xX3xX80xX7dxX1cxX4fxX3xXexX2b5xX4xX3xX22xXdxX284xX18xX3xX85xX86xX3xX85x11410xX1cxX3xX2xX3xX18xX1xX6bxXexX3xX1exX25xX26xX3xX1cxX273xXexX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX50xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xXexX1xX45bxX94xX3xX6xX18xX1xX3xXb4xX99xX3xX85xX6bxX18xX1xX3xX5xXdxX56xX18xX3xX4xX1xXcbxX94xX3xX7xX6xX18xX22xX3xX85xX6bxX18xX1xX3xXexXbexX137xX50xX3xX13bxX1xXdxX3xX85xX25cxX5exX3xX5xda86xX4xX3xX5xX1fxX24dxX18xX22xX3xX53xX81xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX132xX86xX3xX135xX57xX137xX18xX22xX3xX13bxX1xX8axX3xX85xX86xX3xX85xX95xX18xX3xX4xX6xX18xX3xXexX1xXdxX62xXbxX5exX3xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX25cxX1cxX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX8axX18xX3xXb4x14a1fxX3xX85xXdxX3xX1exX25xX3xX4xX29xX18xX3xXexXdxX95xXbxX3xXexXa6xX4xX3xXexX1xX6bxX4xX1xX3xXexX1xX2b5xX4xX3xX5xX3d8xX18xX3xX18xX1xX6xX57xX50xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX26xX46xX94xXaxX12xX4axX6xX57xX3xX85xX25cxX5exX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX85xXdxX56xX57xX3xX65xX1xXdxX67xX18xX3xX132xX10xX3xX1cxX6bxX94xX3xX4xX1xX9fxX3xXcxX70xX18xX3xX85xX95xX18xX3xX132xX1fxX9fxX18xX22xX3xX22xX1xX95xX3xX85xX6bxX3xX4xX260xX6xX3xX6xX18xX1xX3xX13xX280xX3xca38xXdxX18xX1xX3xX4dxX1xXa6xX18xX22xX3xXexX1xX57xda29xX4xX3xX132xX86xX3xX135xX57xX137xX18xX22xX3xX13bxX1xX8axX3xX1exX25xX3xX5xX45bxX94xX3xX2xX3xX4xX26xX18xX3xX46xX6xX26xX3xX1cxcf23xXdxX3xX92xX57xXc7xX1cxX3xX85xX1fxX6xX3xX4xX1xX26xX3xXcxX70xX18xX5exX3xX4xX29xX18xX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX4xX2b1xX1cxX3xX4xX26xX18xX3xX46xX6xX26xX3xX1ex11574xX6xX3xX1cxX57xX6xX3xX9fxX3xX4xX1xX24dxX50xX3xX12cxX11dxX4xX3xX18xX25xX94xX5exX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX4xX5abxX18xX22xX3xX46xX5d7xX18xX22xX3xX132xX10xX3xX4xX6bxX4xX1xX3xX85xX25cxX3xX2edxX1cxX50xX3xXcxX70xX18xX3xX1exX25xX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX1cx13888xXdxX3xX18xX22xX1fxX163xXdxX3xX4xX2b1xX1cxX3xX1cxX589xXexX3xX4xX26xX18xX3xX46xX6xX26xX3xX4xX1xXcbxX94xX3xX1exX56xX3xXbxX1xdcf7xX6xX3xX4xX260xX6xX3xX18xX1xX25cxX1cxX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX85xX67xX3xX85xX6bxX18xX1xX3xXexX1x10edfxX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xX5xX45bxX94xX3xX4xX26xX18xX3xX46xX6xX26xX3xX85xX86xX3xX4xX1xX57xX8fxX18xX3xXb4xX99xX3xX7x142daxX18xX3xXexXbexX26xX18xX22xX3xX4xXa3xXbxX3xX132xX10xX3xXbexX6xX3xX85xX6bxX18xX1xX3xXexXbexX137xX50xX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX1exX25xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xX22xXdx12f00xX18xX22xX3xX4xX26xX3xX18xX1xX6xX57xX5exX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX85xX86xX3xX22xXdxX284xXexX3xX85xX1fxX24dxX4xX3xX46xX6xX26xX3xX4xX260xX6xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xX1exX25xX3xX85xX70xX1cxX3xX7xX1fxX24dxXexX3xX1cxX589xXexX3xX18xX1xX6bxXexX3xX1exX25xX26xX3xX1xX81xX18xX22xX3xXexXbexX6bxXdxX50xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xX22xXdxX284xXexX3xX85xX1fxX24dxX4xX3xX46xX6xX26xX3xX1exX25xX3xX22x13126xXdxX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX85xX95xX18xX3xX22xXdxX11dxXbxX3xX7xX2b5xX4xX5exX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX3xX85xX86xX3xX1exX284xXexX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX18xX6b7xX1cxX3xX18xX22xX41exX6xX3xXbexX6xX3xX85xX45bxXexX5exX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xX4xX2b1xX1cxX3xX46xX6xX26xX3xX85xX70xX1cxX3xXexX1xe7c2xX18xX22xX3xX1exX25xX26xX3xXb4xXa6xX18xX22xX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX50xX3xX4axX6xX57xX3xX65xX1xXdxX3xX22xX70xX94xX3xX6bxX18xX3xX4xX137xX3xX18xX1xX25cxX1cxX3xXb4xX4f9xX3xXexXbexXa3xX18xX5exX3xX85xX95xX18xX3xX18xX22xX25xX94xX3xX1xX81xX1cxX3xX7xX6xX57xX3xX18xX22xX1xX10xX3xXexXdxX18xX3xX4dxX1xX1fxX20xX4xX3xX4xX1xX95xXexX3xXexX1xX662xX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xXefxX18xX1xX5exX3xX4dxX1xX6xX18xX3xX13xX26xX25xX18xX22xX3xX109xX1cxX3xX85xX86xX3xX85xX95xX18xX3xX4xd503xX3xX92xX57xX6xX18xX3xX53xX81xX18xX22xX3xX6xX18xX3xX85xX2b1xX57xX3xXexX1xX11dxX50xX3xX135xX57xX1c3xX18xX1xX3xX53xX1xXdxX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hai anh em vướng vào vòng lao lý

Hai anh em vướng vào vòng lao lý
2014-12-25 08:18:21

(SGGPO).- Chiều 24-12, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 2 anh em Phan Hoàng Anh (25...

Băng mua bán trẻ em lãnh án

Băng mua bán trẻ em lãnh án
2014-12-25 08:17:58

(SGGP).- Trong 2 ngày 23 và 24-12, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong đường dây mua bán trẻ em. Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Thị Lan (44 tuổi) mức án 16 năm tù,...

Lời khai mâu thuẫn giữa Huyền Như và chủ nợ

Lời khai mâu thuẫn giữa Huyền Như và chủ nợ
2014-12-23 08:08:30

(SGGP).- Ngày 22-12, phiên xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó phòng Quản lý rủi ro Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - viết tắt VietinBank, chi nhánh TPHCM)...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết