Cập nhật:  GMT+7
fa1bx1101bx1019dx16cbcx144e6x10a09x112b1x14464x139ecxX7x16388x12dd6x10d9ex10a6ex14b19x127ccxX5x162a8xXax15271x171d5xXdxX6x16d8cxX3xX5x125f7x125eax16638xX3xX4xfbcbxX1axX3xX1ax1478bxX3x142c8x16695xX3xX24x15345xXdxX3xXexXdx11478xX1axX0x15abdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103aexX10xX6x137e2xXaxX12x1357fx131c7xX1ax173e7x12fc2xXbx1442exX10xX7xX7x13994xX3x12526xX3x15585xX28xXdxX3xXexXdxX2dxX1axX3x11045xX1x115f6xX1axX1bxX3xX24x176daxX22xX4x1279exX3xX53x174b8xX1exX3xXexX1x1644dx107d7xX3xX1axX1x16ad0xX16xX3xX4xX5exX1axX3xX24x11aeaxX3x12feax1781exXexX3xX6xX1axX1xX3xX3fx1540cxX1axX1bxX3xX24xXdxfde9xX1axX3xXexX1xX1exX69xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX1axX1bxX63x1198exXdxX3xX1axX1x11972xX3xX16xX6xX1axX1bxX3xXexXdxX2dxX1axX3xX24x10617xX1axX3xX4xX1xX6ex1372bxX4x17624xX3x167b1xX1xXdxX3xX24xX6xX1axX1bxX3xX1axX1x131bbxX1axX3xXexXdxX2dxX1axX66xX3xX1axX1xX73xX16xX3xX4x11b2axX6xX3xX53xX69xX1exX3xX7dx137e4xX3xX7dxX7exXexX3x13afcxX6ex127d9xX3xXexX6xX1axX1bxXb6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx146bfxX1exX42x10b58xXaxX12x10846xX5exX1axX1bxX3xX6xX1axX3xX1xX6exXfbxX8cxX1axX3xXcx12679xX3x1775bxXdxX6fxX16xX66xX3xX3fxXa1xX3x11a94xXb4xXdxX66xX3x14a15xX10dxX6xX3xX5cxX1x1473bxXdxX3xXex1720fxX66xX3xXexX69xX16xX3xX1bxXdxX6xX16xX3xX7dxXdaxX3xX4xX6xX1axX3x11302xX1xX86xX1axX1bxX3xX46xfba9xX1axX3xX53xX69xX1exX3xX45x12cecx10397xX3xXexX6ex13a05xXdxX66xX3xX123xX3xX49x11ea5xX3xX3fxX69xX3xXf8x10a4exX1axX1bxX66xX3xX1xX6exXfbxX8cxX1axX3xXcxX1xX69xX4xX1xX3xXcxX1x14a28xXexX4fxX3xX11dxXa1xX3xX3fxX1exXa1xX1axX1bxX3xX118xX1bx11c3axX4xX3x1434cxX1axX1xX3xX45xX149x148c7xX3xXexX6exX14exXdxX66xX3xX49xX155xX3xX46xfbb3xX1axX3xX3fxX28xX6xX66xX3xX1xX6exXfbxX8cxX1axX3xXf8xX6xX3xX46x13ed3xX4fxX3xX11dxX2dxX3xX1xXa1xX1axX1xX3xX11dxXdxX3xX4xX63x14e69xX1axX1bxX3xX24xX1exX69xXexX3xXexXa1xXdxX3xX7xXe2xX1axXb6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX1exX42xXfbxXaxX12xXb8xX1xX1exXe2xX1axX1bxX3xXexX1x13564xX1axX1bxX3x1797exX66xX3xXexX4bxX1exX1axX1bxX3xX5cxX1xXdxX3xX5xXa1xX16xX3xX4xX1xX6exX1axX1bxX3xX4xX5exX1axX1bxX3xXexX4bxX1a4xX1axX1xX3xX49xX192xXfbxX3xX42x14c6cxX1axX1bxX3xX123xX3xXe0xX6exXc3xX1axX3xX3fxX1exXa1xX1axX3xXb8xXdxXaexX16xX66xX3xX53xX69xX1exX3xX4xX1xX1exX3xX6xX1axX1xX3xXf8xX86xXdxX3x114b8xX69xX1axX1xX3xX3fxX86xX1axX1bxX3xX45xX149xX1e7xX3xXexX6exX14exXdxX66xX3xXexX69xX16xX3xXexX4bx1635dxX3xXexX69xXdxX3xX49xX155xX3xX13axX1xX24exX3x1089fxXdx17495xX1axX66xX3xX1xX6exXfbxX8cxX1axX3xXcxX10dxX3xX10fxXdxX6fxX16xX4fxX3xX11dxX6xXfbxX3xX1bx10b76xX1axX3xX2xX149xX3xXexX4bxXdxX8cxX6exX3xX24xX7bxX1axX1bxXb6xX3xX53xX28xXdxX3xX1axX1xXdxX2dxX6exX3xX5xX275xX1axX3xX5cxX1xX5exX1axX1bxX3xX24xX63xX22xX4xX66xX3xX53xX69xX1exX3xX1axX1xX9cxX3xX118xX1bxX6exXfbxX25dxX1axX3xX53xX1a4xX1axX1xX3xXcxXdxXaexX1axX3xX45xX149x10f6cxX3xXexX6exX14exXdxX66xX3xX4xX86xX1axX1bxX3xXexX1xX5exX1axX4fxX3xXexX1xX6xX16xX3xX1bxXdxX6xX3xX49xXdxXaexXexX3xX1axX22xXb6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX1exX42xXfbxXaxX12x14234xX1e3xX1axX1bxX3x13177xX30xX2xX149xX66xX3xX53xX69xX1exX66xX3xXcxXdxXaexX1axX66xX3xX53x11b56xX3xX46xX141xX1axX3xXcxX6exXfbxXaexX1axX3xX45xX186xX2xX3xXexX6exX14exXdxX66xX3xX123xX3xX49xX155xX3xXfexX16exX1axX3xX3fx116afxX6exX66xX3xX1xX6exXfbxX8cxX1axX3x1028dxX6exX127xX4xX3x1462fxX6xXdxX4fxX3xX1xff88xX1axX3xX6xX1axX1xX3xX3fxX86xX1axX1bxX3xX123xX3xX16xXb4xXexX3xXe0xX6exX1e3xX1axX3xX4xXa1xX3xXbxX1xX6fxX3xXexX69xXdxX3xX49xX155xX3xX234x16ea9xX3xX53xX1a4xX1axX1xX66xX3xX1xX6exXfbxX8cxX1axX3xXcxX10dxX3xX10fxXdxX6fxX16xXb6xX3xXfexXe2xX3xX7dxX6xX3x1217fxXbxX3xX6xX1axX1xX3xX3fxX86xX1axX1bxX3xX5xX6fxX1axX3xXexX6xX49xXdxX3xX24xX63xX6xX3xX11dxX2dxX3xX1axX1bxX5exXdxX3xX1axX1xXa1xX3xX7xXa1xX1axX3xX123xX3xX1xX6exXfbxX8cxX1axX3xX336xX6exX127xX4xX3xX33bxX6xXdxX3xX11dxXa1xX3xX1bxXdxX6xX1exX3xX4xX1xX1exX3xX3fxX1exXa1xX1axX1bxX3xX118xX1bxX17dxX4xX3xX180xX1axX1xX3xXexX4bxX5exX1axX1bxXb6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX1exX42xXfbxXaxX12xXfexX1xX24exX1axX1bxX3xX24xX1e3xX1axX1xX3xX24xXc3xXbxX3xX11dxXa1xX3xX384xXbxX3xX6xX1axX1xX3xX3fxX86xX1axX1bxX3xXbxX1xXe2xXdxX3xX11dxXdxXaexXexX3xX1bxXdxX16exXfbxX3xX1axX22xX3xX2bcx12758xX3xXexX4bxXdxX8cxX6exX3xX24xX7bxX1axX1bxX3xX4bxX7bxXdxX3xX1bxX17dxXdxX3xX4xX1xX1exX3xX1axX1bxX63xX9cxXdxX3xX1axX1xXa1xX3xX16xX6xX1axX1bxX3xXexXdxX2dxX1axX3xXex1525dxXdxX3xX4xX1xX6exXb4xX4xX3xX1axX1bxX63xX9cxXdxXb6xX3xXcxX4bxX1exX1axX1bxX3xX5cxX1xXdxX3xX53xX69xX1exX3xX11dxXa1xX3xX118xX1bxX17dxX4xX3xX180xX1axX1xX3xX24xX6xX1axX1bxX3xX1axX1xXc3xX1axX3xXexXdxX2dxX1axX3xXexX1xX1a4xX3xX4xXe2xX1axX1xX3xX7xX1e3xXexX3xXc3xXbxX3xX11dxXa1xX1exXb6xX3xX118xX1bxX6xXfbxX3xX7xX6xX6exX3xX24xX73xX66xX3xXcxX6exXfbxXaexX1axX3xX11dxXa1xX3xXcxXdxXaexX1axX3xX4xX86xX1axX1bxX3xX16xXb4xXexX3xX7xX127xX3xX24xX7bxX1axX1bxX3xX7dxX17dxX1axX3xX7dxX19xX3xXexX4bxX127xX1axXb6xX3xX118xX1bxXa1xXfbxX3xX149xX425xX30xX2xX149xX66xX3xXcxXdxXaexX1axX3xX24xX155xX3xX4bxX6xX3xX24xX275xX6exX3xXexX1xX24exXb6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX1exX42xXfbxXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX4xXe2xX1axX1xX3xX7xX1e3xXexX66xX3xXcxX6exXfbxXaexX1axX3xX4xX73xX3xXexXdxX2dxX1axX3xX1e3xX1axX3xX11dxX2dxX3xX4xX1xX127xX1axX1bxX3xX1axX1bxX63xX9cxXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xXa1xX1axX1xX3xX4xX5exX1axX1bxX3xX11dxfae1xX66xX3xX1xXd2xXfbxX3xX1xX1exX69xXdxX3xX11dxXa1xX3xXexX4bxXb4xX16xX3xX4xX7exXbxX3xXexXa1xXdxX3xX7xXe2xX1axX66xX3xXexX28xX6xX3xX1e3xX1axX3xX49x159d7xX3xXexX14exX1axX1bxX3xX4xXb4xX1axX1bxX3xX2bcxX2xX3xXexX1xX1e3xX1axX1bxX3xXexX86xX3xX1bxXdxX6xX16xXb6xX3xX180xX1axX1xX3xXexX6xX3xX4xX1xX6exXfbxX6fxX1axX3xX24xXdxX3xX24xX28xXdxX3xX1axX22xX3xXexX1xX6exX6fxX3xX5cxXdxXaexX16xX3xX7xX127xX1axX1bxXb6xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX1exX42xXfbxXaxX12xX3fxX1exXa1xX1axX1bxX3xX46xXdxX8cxXexX0xX30xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Con đường phạm tội của một sinh viên

Con đường phạm tội của một sinh viên
2011-12-25 02:34:46

(QT) - S. (sinh năm 1979 tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị), từng là sinh viên của một trường đại học có tiếng trong nước. Thời sinh viên, S. đã có những tháng ngày tươi đẹp,...

Lãnh án vì mua bán động vật hoang dã

Lãnh án vì mua bán động vật hoang dã
2011-12-24 11:00:01

(TNO) - Hôm qua 23.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Lê Hải (47 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 1 năm tù (án treo) và Hồ Văn Thiết (29 tuổi, quê Nghệ An) 5 tháng 2 ngày tù về tội “vi...

Khởi tố vụ nổ xe Dream làm thai phụ chết thảm

Khởi tố vụ nổ xe Dream làm thai phụ chết thảm
2011-12-23 03:08:54

(VnExpress) - Sáng qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ nổ xe Dream làm thai phụ Quỳnh và con gái 4 tuổi tử vong....

Lê Văn Luyện sắp bị xét xử

Lê Văn Luyện sắp bị xét xử
2011-12-23 03:08:33

(VnExpress) - Ngày 10-11/1/2012, TAND Bắc Giang sẽ xét xử Lê Văn Luyện - thủ phạm gây thảm án tại tiệm vàng Bích Ngọc ở huyện Lục Nam. Nghi can bị truy tố về 3 tội: giết người,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết