Cập nhật:  GMT+7
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRnZZ4buiKuG7ilnDneG7rDbhu4rDrMOUw53hu4pZO1Thu4rDtTbhu6rhu4o1M+G7jCbhu4oyNsOV4buK4bqxw5Xhu4rhurHhu6Thu4rhurPDmeG7ilRZJuG7ijTDnSpZ4buK4bqxw53hu6gq4buKKlhZw6gm4buK4bqx4buw4buKMjbhu6jhu4rhu5gq4buKNeG7qjXhu4QvWcSoRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMcO1w5nhu4xVw4xG4buGd8O94buC4buKLeG7iuG7n1jDleG6teG7isSow5MvxKgvSuG7iMSoT8OK4buKdlnhu6Iq4buKWcOd4busNuG7isOsw5TDneG7ilk7VOG7isO1NuG7quG7ijXDlMOd4buKdzbhu5AqWOG7isO9M+G7tuG7ijU+4buKVFnhuqFU4buKNTPhu4wm4buKMjbDleG7iuG6scOV4buK4bqx4buk4buK4bqzw5nhu4pUWSbhu4o0w50qWeG7iuG6scOd4buoKuG7iipYWcOoJuG7iuG6seG7sOG7ijI24buo4buK4buYKuG7ijXhu6o14buK4bqxW8Od4buKNMOj4buKw5opKljhu4pZw5UqWeG7ilRh4buM4buKw7U8w53hu4ppWeG6r+G7ijVZUDHhu4rDmizhu4rhurHDleG7isO1PMOd4buK4bubWTbhurXhu6oq4buKWTtU4buKNeG7uCpZ4buK4bq+4buELzFG4buENeG7jFMkw5nhu4o0NeG6tSTDmUPDjCXhu4wzWMOdKuG6ukox4bqz4buK4buMNjUmw4xG4buENTNG4buENVVG4buEw50lWOG7ijQzVEPDjC8vVOG6vlPhu4wmMjbhu4wqWDUzw53hur7hurEqL1XDmTQ9NSYxLyrDmeG6tzQvxKhP4buISy9Mw5NVTOG7iMOTS0/hu4jhu4g1xKjEqMOTS0/hu4gkxKjhur4jMVjDjOG7ii9G4buELzVVRuG7hC81M0bhu4Q1M0bhu4Q1VUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZp4buOVOG7ijTDnSpZ4buK4bqxw53hu6gq4buKKllQKuG7ijI2w5Xhu4rhurHDleG7iuG6seG7pOG7iuG6s8OZ4buKNeG6o+G7imjhu4wq4buKw70+4buKVFnhuqFU4buELzFG4buELzVVRuG7hC81M0bhu4QvNeG7jFMkw5lG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGeeG7jDbhu4o1WV3DneG7iljDneG7jCrhu4oqWOG7lCrhu4oxWeG7jjXhu4rDmjwqWOG7ijI24bq14buoKuG7ilg/McOK4buKdlnhu6Iq4buKWcOd4busNuG7isOsw5TDneG7ilk7VOG7isO1NuG7quG7ijXDlMOd4buKdzbhu5AqWOG7isO9M+G7tuG7isOa4buS4buKKllQKuG7isOaw6AiVOG7ijTDo+G7ilRZNipY4buKNeG7jOG6teG7iuG6scOVJuG7ilQ2PFThu4pUYeG7jOG7ijI2w6Lhu4o1WeG7oOG6teG7ilQh4buK4bqxw5Xhu4pU4buOVOG7isOafSrhu4rhurHhu7bhu4rDmikqWOG7ilnDlSpZ4buKWXvhu4o1MyLhur7hu4rDrD/hu4okw5Xhu4rDtTzDneG7imlZ4bqv4buKNVlQMeG7isOaLOG7ijXhu7gqWeG7iuG6sVvDneG7ijQo4buKNcOd4buwKuG7ik3hu4o1M8Od4busNuG7isOaKSpYw4rhu4o0w6Phu4oyNuG7jCrhu4o14buiJeG7ilRh4buM4buKw7U8w53hu4rhu5tZNuG6teG7qirhu4pZO1Thu4o14bu4Klnhu4rhurFbw53hu4o0KOG7ijXDneG7sCrhu4pL4buKNTPDneG7rDbhu4rDmikqWMOK4buKVDgqWOG7iuG6sVvDneG7ijQo4buKNcOd4buwKuG7imEqWOG7ilk84buKVGHhu4zhu4oyNsOi4buKNVnhu6DhurXhu4pUIeG7ijUzJipY4buKw5p9KuG7iuG6seG7tsOK4buK4bqxW8Od4buKNT4qWOG7ijQo4buKNcOd4buwKuG7iiTDleG7isSoS+G6vkvhu4jhu4jhur7hu4jhu4jhu4jhu4rDmikqWOG6vuG7inko4buKNcOd4buwKuG7iirDleG6teG7isOa4buS4buKw5rDoCJU4buKNTPhu4wm4buKw5rhu6oq4buKS0zhu4o0w50qWeG7iuG6scOd4buoKuG7isOa4buqKuG7ijXhuqPhu4pU4buOVOG7ijXhu7gqWeG7ijXhuqPhu4rDvVnhu4wqWeG7isO1P+G7jOG7isOa4buqKuG7isO9WeG6o+G7jOG7isO9WcOd4buoKuG7ii3hu4rDtTbhu6rDiuG7iiTDleG7iipZ4bqvKljhu4o0w50qWeG7iuG6scOd4buoKuG7ilQ/4buKWSbDlSrhu4pU4buQKlnhu4o9WT/hu4o9WeG7mCrhu4o1MyYqWOG7ill9KuG7ik7hu4jhu4jhu4o0w50qWeG7iuG6scOd4buoKuG7ilRh4buM4buKdlnhu6Iq4buKWcOd4busNuG7isOa4buqKuG7ijXhuqPhu4oqWcOd4buwNuG7ijXhu7gqWeG7ijVZw5UqWeG7ijUzJipY4buKVOG7kOG7iirDoFtU4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGw6zhu6LhurXhu4okw5Xhu4pZJsOUNeG7isOaPCpY4buKw6Lhu4oqWFlA4buM4buKKlnhu5Yl4buKWD8x4buKMVnhu6Aq4buKVFnDneG7jOG7ijTFqOG7ij1ZP+G7ij1Z4buYKuG7iuG6sVvDneG7ilThu45U4buKU8OUKuG7ijTDnSpZ4buK4bqxw53hu6gq4buKKlhZw6gmw4rhu4pUP+G7ilRZNzXhu4oyNsOV4buKw5rhu67hu4pU4buOVOG7ilPDlCrhu4o0w50qWeG7iuG6scOd4buoKuG7iuG6seG7sOG7iuG7mCrhu4o14buqNeG7ilQ4Kljhu4pYw53hu4zhu4rDmuG7tCpZ4bq+4buKdzbhu4zhu4rDmj/hu4pUw6EqWOG7iljEg8Od4buKWOG7lCXhu4o0w6Phu4o94bql4buK4bqxOypY4buKJFsq4buKNVvDneG7ilThu45U4buKNMOdKlnhu4rhurHDneG7qCrhu4ot4buKKlnhuq8qWOG7ilRZYeG7iipZ4buiKuG7ijXDoH0qWOG7iiThu4zDncOK4buKWeG7kuG6teG7iuG6scOgIjXhu4oyNuG7jOG7ij1ZP+G7ij1Z4buYKuG7isOa4buu4buK4bqxw6B9KuG7iiThu6gq4buKWTtU4buKNVAx4buKNSg1w4rhu4o1MyDhu4o1WcOVKlnhu4pUISpY4buKVeG7oirhu4pUP+G7iuG7slRZw4rhu4pYPzHhu4oxWeG7oCrhu4rhurPhu6LhurXhu4pVw6MqWOG7isOa4bueNeG7iirDoFtU4bq+4buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4bqww6nhu5/hu4rDteG7s23hu4QvMUY=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác ADB và Bộ VH,TT&DL

UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác ADB và Bộ VH,TT&DL
2017-01-18 07:46:48

(QT) - Ngày 17/1/2017, đồng chí Mai Thức, UVTVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Bộ VH,TT&DL do bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết