Cập nhật:  GMT+7
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6s+G7quG7luG6tOG7tlQp4buWU+G7mOG6tOG7mOG7luG6vOG7luG6tMSo4buuU+G6tFDhu5TDiUDhurQo4bq4U+G7mOG6tMSo4buUVOG6tOG6s1ThurhT4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurRA4bq64buW4bq0IOG7leG6uyDhurfhurThuqRE4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg8OAWuG7llPhu5hBw7po4bqg4bq0LeG6tOG7lcOJU+G7mOG6tOG6puG6rC9E4bu54bq0xKjhu65T4bq0UOG7lMOJQOG6tCjhurhT4buY4bq0S8OK4bq0UOG7lE3hu7LhurRR4bq64buW4bq0KFbhu5bhurThurNU4bq4U+G6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq0w4DhurPhu5fhu5fDumjhuqDhurRQ4buU4buW4bq0S+G7quG7luG6tEDhu5QjPuG7jlPhurThu4jGr1PhurRTIeG6tOG7lOG6ulPhu5jhurRT4buUTuG6tFLFqFPhurThu7ZUKeG7llPhu5jhurQ8I0hA4bq04bu44buAxKjhurRLTFLhurQo4buO4bq0QEhS4bq04bq54bqxw7rhurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq0QOG6uuG7luG6tCDhu5Xhursg4bq34bq04bqmw4LhuqREQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phuq/Gr1PhurTEqMWo4bq04buYw4nhu5bhurThu5jhu6hS4bq04buX4bq64bq04buX4buURVPhu5ThurThurkjPuG7jlPhu7nhurRmP+G7rlPhu5jhurThu5fhu5Thu5zhurThu5fhu5ThurxU4bu54bq04bq54buo4bq04buX4buU4buc4bq0Zj7hurQo4bq44bq04buR4buU4bq6UuG6tOG7l+G7lOG7nOG6tOG7l+G7lOG6vFThurRLw4rhurRA4buU4buW4bq0S0gj4bq0S0k+4bq0SFPhurRAP1hT4buY4bq0S8OU4bq0xKjDiVPhurRLxqDEqOG7lOG6tEtJI+G6tEDhu5bDklPhurRA4bu2VFPhu5jhurThu7Lhu5RJU+G6tEDhu5Thu5bhurTEqOG7lCNT4buY4bq0UOG7jEBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7pSNIQOG6tOG7suG7lMOJQOG6tFnhurRR4bq4U+G6tOG7uMav4bq04bqo4bu54bq0xKjDicSo4bq0QEU+4bq0xKjhu5TDqFThurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUuG6tMSoVeG6tFDhu5RZ4buW4bq0S0kj4bq0QMavQOG6tFDhu5Thu5bhurThu7hWUuG6tCg/WEDhurRRw5JT4bq0SuG7ilPhurRA4bu2P1bEqOG6tOG7uFThurQoVuG7luG6tMSow4nEqOG6tEvGr+G7luG6tEDhu5Qq4bq0KOG6uOG6tMSow4lT4bq0S8agxKjhu5ThurRLSSPhurRA4buWw5JT4bq0KFbhu5bhurRA4buUV+G7luG6tOG7mOG7lkVT4bq0Q+G6tOG7suG7lD1A4bq0w4LhuqThurThu5jhu5ZHPuG6tOG6pOG6pEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tEVRQHbhurLhurdU4buW4bq04bu2VCnhu5ZT4buY4bq04buY4buWReG7luG6tMSoVFPhurRQ4buURUDhurQoRVPhu5jhurTEqOG7lFThurThurdURVPhurTDuuG7lkxA4bq0aEVS4bq0QEXhu5bhurQg4buV4bq7IOG6t+G6tOG6pEThurThu5Thu5ZT4buU4bq0RVPhu5ThurThuqThurLhurThu5RM4buW4buY4buUQHbhurLhuqjhuqzEkOG6suG6tOG7uOG7tsSoduG6suG7lEBA4buy4bu44bu1Ly96U0wp4bu4LeG7suG7lFRAVC1ASkF6RUpTQShTLylCQsOCL8ah4buyUVRFSkxKL1NM4buYX0xA4buyPlRRTC/huqbDguG6pERfw4JEX+G6puG6rC/hu7hMRV/hu5hFUkzhu7hfQeG7oOG7suG7mOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJCQsOC4bqyL8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6s+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G6tOG7tlQp4buWU+G7mOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVS4bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tOG6ueG6scO64bq0QOG6uuG7luG6tCDhu5Xhursg4bq34bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6s0c+4bq0UeG6uOG6tEBIUuG6tOG6ueG6scO64bq0UeG7nMSo4buU4bq04bu4LuG6tMSoKkXhurRL4buq4buW4bq04bu2VCnhu5ZT4buY4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurRA4bq64buW4bq0MOG6tCjDjVPhurThu5Thu6rhu5ZB4bq04buX4bu2P1bEqOG6tEtV4bu54bq0QOG7lOG6uFPhu5ThurRAxqDEqOG7lOG6tEDGr0DhurRT4buUSEDhurTEqCpF4bq0S+G7quG7luG6tEAjPsOUU+G6tOG7tlQpU+G7mOG6tEDhurrhu5bhurTEqMOJxKjhurRQfeG6tCDhu5Xhursg4bq34bq0UeG6uOG6tCjhurhU4bq0U+G6vlLhurThuqbDguG6pOG6qOG6tFDhu5Thu5bhurRLTFLhurQo4buO4bq04bqk4bq04bq54bqx4bqv4bq0KOG6uOG6tOG6puG6tOG6ueG6seG6s+G6tMSo4buUVOG6tEDhu5TDlOG6tEDhu5RFVOG6tMO64buWw5VA4bq0aEVSQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fhurrhu5bhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRLSCPhurRT4bq+UuG6tFNFPuG7ueG6tFPhu6rhu5bhurRKI1Phu5jhurRT4bq4PuG6tFDhu5TFqFPhu5jhurTEqFXhurThu7gs4bq0QOG7lEVS4bq04buY4buWReG6tMSoKkXhurTEqMOJxKjhurRART7hurTEqOG7lMOoVOG6tEvhu4xT4bq0QDvhurThu5fhu7YjU+G7mOG6tOG7kyPGr8SoQeG6tOG6s1XhurRR4bq44bq0UuG7qkDhurRRWOG7luG6tEDhu5Thu4zhurRRVlPhurTEqOG7lFThurTEqMOJxKjhurTDuuG6s8O64bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVJB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7l+G7tlRT4buY4bq04buy4buUSVPhurRA4buU4buW4bq0KMOaU+G7mOG6tFFU4bq64buW4bu54bq0SiThurTEqOG7lD9F4bq04buII1Phu5jhurThu5Thu4xA4bq04bu4OsSo4bu54bq0xKjDicSo4bq0xKjFqOG6tOG7mMOJ4buW4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurQo4buKU+G6tMSow4lT4bq0S+G7nMSo4buU4bq0S0kj4bq0QOG7lsOSU+G6tFnhurRRP1hA4bq0QOG7lDrhurThuqbhurQoVuG7luG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurRD4bq04buy4buUPUDhurThuqbhuqjhurThu5jhu5ZHPuG6tOG6qkPhu7nhurThu7QjReG6tEtV4bq0KOG6uFThurRA4buU4buEU+G7mOG6tMSo4buUI1Phu5jhurRQ4buMQEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4buU4bq4U+G7lOG6tEDGoMSo4buU4bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tOG6ueG6scO64bq0xKgqReG6tMSow4nEqOG6tEBFPuG6tMSo4buUw6hU4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurTDgEPhurThu7Lhu5Q9QOG6tMOC4bqk4bq04buY4buWRz7hurThuqThuqThuqDhurRLw4rhurThu4jhu6ThurQ8ReG6tEvhu6rhu5bhurThu4jDiVLhurRLI+G7sOG7luG6tOG7suG7lMagReG6tOG7uEUjQeG6tOG6s+G7quG7luG6tOG6u+G7tkVT4bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tOG6ueG6seG6r+G6tFDhu5Thu5bhurQo4buO4bq0S8agxKjhu5ThurQoVuG7luG6tEDhu5ThurhT4buU4bq0QMagxKjhu5ThurRD4bq04buy4buUPUDhurTDguG6qOG6tOG7mOG7lkc+4bq04bqsROG7ueG6tEDhu7ZUU+G7mOG6tFDhu5Thu5bhurThurnhurhT4bq04buTI8avxKjhurThu5jhu5bhurhT4buU4bq04bq54bqx4bqz4bq0KFbhu5bhurRA4buUV+G7luG6tOG7mOG7lkVT4bq0Q+G6tOG7suG7lD1A4bq0w4JC4bq04buY4buWRz7hurThuqbhuqZB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G7lyM+4bq0U+G7lOG7lsOSU+G7ueG6tEBIUuG6tOG6ueG6scO64bq0U+G6uD7hurRL4buMU+G6tFDhu5TFqFPhu5jhurThu7Qjw4nhurThu4hIQOG6tFPhu5hX4bq0UOG7lOG7luG6tEDhurrhu5bhurThurEj4buy4bq04buZVCnhu5ZT4buY4bq0xKjhu5RHI+G6tDDhurRK4buW4buQU+G6tOG7tkXhurQo4bq4VOG6tMSoI8av4buW4bq0QOG7lMOJU+G7mOG6tELhurRA4bq64buW4bq04bq54bq4U+G6tOG7kyPGr8So4bu54bq04buIxq9T4bq0QEU+4bq0xKjhu5TDqFThurTDuuG7lsOVQOG6tGhFUuG6tFPhurg+4bq0S8OK4bq04buY4buW4bq4U+G7lOG6tEBIUuG6tOG6ueG6scO64bq0KFbhu5bhurRA4buUV+G7luG6tOG7mOG7lkVT4bq0QuG6tOG7suG7lD1A4bq04bqq4bqq4bq04buY4buWRz7hurThuqhCQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4PDteG6tMSow4nEqOG6tFPhu6rhu5bhurRKI1Phu5jhurTEqOG7lCNT4buY4bq0UOG7jEDhurRQ4buUw4nEqOG6tMSoKkXhurRSxahT4bq04bu2VCnhu5ZT4buY4bu54bq0aOG7mCM+4buQU+G6tOG7l+G7lOG7nOG6tOG6ueG6vOG7luG6tDzhu4zhu7LhurThu5ThurpT4buY4bq0QuG6tEDhu5QjPuG7jlPhurThuqbhurRSw4nhu5bhurTEqOG7lMOoVOG6tEvhu65T4bq0UyHhurQoVuG7luG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurRE4bq04buy4buUPUDhurThuqZE4bq04buY4buWRz7hurRE4bqo4bu54bq0QOG7tlRT4buY4bq0UOG7lOG7luG6tOG7keG7lOG6ulLhurThu5fhu5Thu5zhurThurkjw5XhurQo4bq44bq0ZsOS4bq04buX4buU4buc4bq04bq5Iz7hu45T4bq0POG7jOG7suG6tOG7lOG6ulPhu5jhurThuqzhurTEqOG7lCNT4buY4bq0UOG7jEDhurRT4buUVVLhurThuq/hurRT4buq4buW4bq0SiNT4buY4bq0QOG7lCM+4buOU+G6tEvFqOG7luG6tFMh4bq0UOG7lOG7luG6tMSow4lT4bq0S8agxKjhu5ThurQoVuG7luG6tEDhu5RX4buW4bq04buY4buWRVPhurRE4bq04buy4buUPUDhurThuqrDguG6tOG7mOG7lkc+4bq04bqk4bqsQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqvVEo+4bqyw4Phu5fhurrhu5bhurThu5jhu5bhurzhu5bhurRLSCPhurRT4bq+UuG6tFNFPuG7ueG6tMSow4nEqOG6tEBFPuG6tMSo4buUw6hU4bq0w7rhu5bDlUDhurRoRVLhurRA4buURVLhurRKLOG6tEPhurRT4buq4buW4bq0SiNT4buY4bq0QOG7tlRT4buY4bq0S1XhurTEqFXhurRAVuG7luG6tELhurRT4buq4buW4bq0SiNT4buY4bq0KOG6uFThurTEqOG7lCNT4buY4bq0UOG7jEBB4bq0aOG7mOG6uD7hurRSReG7luG6tOG6puG6qC9E4bu54bq0S+G7quG7luG6tOG7uMOT4bq0QOG7lOG7luG6tEtII+G6tMSow4nEqOG6tFPhu6rhu5bhurTEqMOaU+G6tFHhurrhu5bhu7nhurRA4bu2VFPhu5jhurRLVeG6tFPhu5bhu45S4bq04buUPuG6tCjDmVPhu5jhurThu5QjPuG6tMSo4buUP+G7rlPhu5jhurThu7jDk+G6tEs/WMSo4bq0QOG7tkVU4bq0xKjhu5RU4bq0U+G7quG7luG6tEojU+G7mOG6tEDhu5QjPuG7jlPhurThuqjhurRTIeG6tOG7lOG6ulPhu5jhurRT4buCU+G7mEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4buX4buW4buMU+G6tOG6s+G6ukDhuqIv4buyw4M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

U23 Việt Nam vs U23 Bahrain: Viết tiếp giấc mơ!

U23 Việt Nam vs U23 Bahrain: Viết tiếp giấc mơ!
2018-08-23 07:24:16

- Hiếm khi U23 Việt Nam được xếp "mâm trên" và tạo niềm tin cực lớn về khả năng lọt vào tứ kết Asiad. Đánh bại U23 Bahrain trong cuộc chạm trán ở vòng 1/16 lúc 19h30 tối nay,...

Huyện Đakrông sẵn sàng cho năm học mới

Huyện Đakrông sẵn sàng cho năm học mới
2018-08-23 06:55:16

(QT) - Năm học 2017 - 2018, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn nhưng quy mô trường lớp trên địa bàn huyện Đakrông vẫn được duy trì ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó...

Đá với Bahrain, ngóng vé tứ kết

Đá với Bahrain, ngóng vé tứ kết
2018-08-22 06:05:50

(PL)- Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ phải đụng độ đội Olympic Bahrain đứng thứ ba của bảng E nên hoàn toàn có quyền nghĩ đến suất tứ kết và bán kết Asiad 18.

Phong trào Karatedo ngày càng phát triển

Phong trào Karatedo ngày càng phát triển
2018-08-18 07:27:47

(QT) - Môn võ Karatedo hình thành ở Quảng Trị vào cuối những năm 80 của thế kỷ 20. Võ thuật Karatedo vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đứng vững và phát triển trên mảnh đất...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết