Cập nhật:  GMT+7
4bq+4buuw41IUOG7uE4wMOG6rEdddlYx4bu4U0fhu4BnTyPhu65I4bugw5JQSH1II+G7rsOTSF3hu64kSFA6I+G7rEhOI0jEg+G7juG6vi/hu67DjeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEddw7NTTlFH4buAdnbhu5tILUjhu4U6I+G7rEhOI0jhu64y4bqvxq8jSOG6ouG7siPhu65I4buFw6AySDHDnSPhu65IZywj4busSMahTlZIxINPUEgj4buu4bucI0hS4buOSDHDkkBI4busVuG6oUhQ4buuVyNII+G7rDg+VkhSTiPhu6xIUk8j4buuSOG7oMOSUEh9SCIyTyNIUMOTSF3hu67hu6RIUDZOSF3hu64kSOG7hToj4busSE4jSMSD4buOSHYgWUjhuqUj4bq44bq+L13hu4Dhur5dSFDhu7hOMDDhuqxHXeG7gz1R4bqvR+G7gHbhu65TPUhQOiPhu6xITiNI4buuMuG6r8avI8OJSDFhSDFWI0jhu6BPPUhQNk5II+G7rDg+VkhR4buWI0jhu7bhu64y4bqvTkjDjUktS8OJSOG7uMOhUEjhu7g4eyPhu6xIUOG7rjlQSCPDlSPhu6xI4bucXUjhuqPDkz1IIjJPI0hQw5NIXeG7ruG7pEjhuqUj4buuSHZPQEjhurzGoF1Iw43DiUjEg+G7jkh2IFlI4bqlI8OKSF3hu65PMUjhu65Wxq8jSEAuMUgj4buuJEBII+G7rDg+VkhSTyPhu65I4bugw5JQSOG7oOG7kCPhu6xI4buuWCPhu65IMeG7rjlQSFJPI+G7rkgxw5NWSMSDw50ySOG6o8OTSFJPI+G7rkhd4buuJkDhurjhur4vXeG7gOG6vl1IUOG7uE4wMOG6rEdd4buDPVHhuq9H4buA4buFOiPhu6xITiNIMcOSQEjhu6xW4bqhSFDhu65XI0gj4busOD5WSOG6o8OTSDHhu64ySOG7rFbhuqFIUE9QSOG7oC5I4bu4w5RQSMSDV0gj4bus4buaMsOJSCPhu65WxagySOG7oC5I4bugw5NWSFA0I+G7rEgxVsWoI0hA4buSMUgxID0j4busSCPhu6w4PlZIUE9QSFI7VkgxOHsj4busSOG7rikjSMOMw41IMSBWxq8ySFIsI+G7rOG6uOG6vi9d4buA4bq+XUhQ4bu4TjAw4bqsR13hu4M9UeG6r0fhu4Dhu7EyTkjEg09QSEBWI+G7rsOJSFA6I+G7rEhOI0jhu64y4bqvxq8jSFDhu649SOG7rk7huq9IIylWSFJPI+G7rkjhu6DDklBI4bu4w5NII+G7rsOTSFA2Tkg6I+G7rEjGoeG7rDLhuq/hu6ojSMOz4bqhMkhnOVBILUhd4buuJEjhu4U6I+G7rEhOI0jEg+G7jkh2IFlI4bqlI+G6uEjDs1bGryNIUDoj4busSE4jSOG7rjLhuq/GryNIUk4j4busSFA2I+G7rEhQO0jhu64sSDApSOG6ozVI4bqjVsavUEhS4buoSMSDw6BI4bu44bqxSCPhu67huqEj4busSCPhu6w4PlZIUCRI4bu4VuG7pCNIIjJOI+G6uEjDs+G6uOG7l8Oy4bq+L13hu4A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngân hàng Xây dựng mất hơn 9.000 tỉ ra sao?

Ngân hàng Xây dựng mất hơn 9.000 tỉ ra sao?
2016-07-14 01:53:07

TTO - Chỉ một thời gian ngắn sau khi tiếp nhận, tái cơ cấu và quản lý hoạt động của Ngân hàng Xây dựng, Phạm Công Danh cùng đồng phạm đã đẩy ngân hàng này lún sâu vào nợ nần,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết