Cập nhật:  GMT+7

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Hải Lăng

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBKT Huyện ủy Hải Lăng đã chủ động tham mưu BTV Huyện ủy ban hành các quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa UBKT Huyện ủy với các ngành của huyện và sửa đổi, bổ sung nội dung phù hợp với các quy định mới và tình hình thực tiễn. Đồng thời, tham mưu BTV Huyện ủy tổ chức sơ kết đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân nhằm đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả trong phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Hải Lăng

Huyện ủy Hải Lăng triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2023 -Ảnh: T.N

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 và hằng năm, UBKT Huyện ủy đã tích cực phối hợp tốt với các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đó là, tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, triển khai các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, quy chế phối hợp và xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm và thực hiện nhiệm vụ do BTV Huyện ủy giao; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư.

Phối hợp tham mưu ban hành quyết định và bố trí cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của BTV Huyện ủy đối với tổ chức đảng cấp dưới, cụ thể từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tham mưu kiểm tra 30 tổ chức đảng và 78 đảng viên; giám sát 32 tổ chức đảng và 63 đảng viên. Tham mưu thẩm định cán bộ đối với 248 trường hợp bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; 751 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021; 168 nhân sự bổ sung quy hoạch và quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn; hằng năm gợi ý nội dung kiểm điểm đối với một số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Chủ động chủ trì trao đổi, đề xuất thống nhất với các ban đảng, Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan trong phối hợp về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan để hạn chế sự chồng chéo, trùng lặp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị phối hợp trao đổi cung cấp thông tin về tình hình tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền; về tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo và thông tin để kịp thời xem xét thi hành kỷ luật đảng viên, sau khi có quyết định của các cơ quan điều ra, truy tố, xét xử; kiểm tra đảng viên khi có DHVP liên quan đến nội dung sau kết luận thanh tra.

Phối hợp tham mưu đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên; cử 16 cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra khi có DHVP và xem xét thi hành kỷ luật đảng viên; 7 cán bộ tham gia các đoàn khảo sát, giải quyết đơn thư tố cáo; phối hợp thông tin, tuyên truyền một số kỳ họp của UBKT Huyện ủy và thông tin về kết quả kiểm tra, giám sát; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, gồm 3 lớp cho 413 đồng chí tham gia....

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thực hiện Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát tại Đảng bộ huyện Hải Lăng đã đạt những kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Để thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn công tác phối hợp trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản như sau:

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và ý thức trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan liên quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế, phối hợp tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm... Lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh cụ thể hóa các nội dung phối hợp để tổ chức thực hiện bảo đảm sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp phối hợp; chú trọng thực hiện theo 4 nguyên tắc:

1. Căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Huyện ủy, BTV và Thường trực Huyện ủy.

2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan đã được quy định, bảo đảm việc tham mưu giúp Huyện ủy, BTV và Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

3. Quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Những văn bản tài liệu trao đổi về nội dung phối hợp giữa hai cơ quan phải được quản lý và bảo mật theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Chú trọng công tác sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong tổ chức thực hiện, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Phan Thị Tuyết Nhung

Tin liên quan:
 • Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Hải Lăng
  Đảng bộ xã Trung Giang chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật ...

  Đảng bộ xã Trung Giang, huyện Gio Linh có 9 chi bộ trực thuộc với 175 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

 • Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Hải Lăng
  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quý II/2023

  Sáng nay 6/4, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hồ Thị Thu Hằng chủ trì hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý I/2023, triển khai nhiệm vụ quý II/2023.

 • Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở Hải Lăng
  Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám ...

  Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 78 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 4.860 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, BTV Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng để mỗi tổ chức đảng trong đảng bộ phải thực sự là một điển hình về đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng môi trường đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, môi trường khởi nghiệp trong các doanh nghiệp. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội...gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.


Phan Thị Tuyết Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa

Người luôn “đi trước” ở Bản Chùa
2024-07-18 05:19:00

QTO - Gặp nhau tại trụ sở UBND xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, sau khi nghe tôi chia sẻ cảm xúc vừa đi qua những làng quê thanh bình, xe bon bon như trôi trên...

Trưởng thành hơn nhờ noi gương Bác

Trưởng thành hơn nhờ noi gương Bác
2023-10-14 05:20:00

QTO - Với những nỗ lực không ngừng, hai gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị là NGÔ THÀNH SƠN và PHAN THỊ TUYẾT NHUNG vừa vinh dự được tuyên dương là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết