Cập nhật:  GMT+7

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

ĐỖ THANH QUẾ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 78 tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 4.860 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, BTV Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng để mỗi tổ chức đảng trong đảng bộ phải thực sự là một điển hình về đoàn kết, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng môi trường đổi mới, liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, môi trường khởi nghiệp trong các doanh nghiệp. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội...gắn với tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2021 -Ảnh: Q.S

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã kịp thời ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT Đảng ủy; phân công đồng chí bí thư đảng ủy trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra. Ban hành chương trình kiểm tra toàn khóa, hằng năm nội dung tập trung vào những lĩnh vực có tính trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị và việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định, kết luận sau kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cấp trên.

Đặc biệt đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 16/11/2021 “về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị”. Quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong đảng bộ tổ chức quán triệt, xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, chỉ đạo tham mưu đảng ủy kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT Đảng ủy và chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện đảm bảo phù hợp với các quy định mới ban hành.

Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt được những kết quả quan trọng. Đã kiểm tra đối với 62 tổ chức đảng và 66 đảng viên; giám sát đối với 118 tổ chức đảng và 699 đảng viên. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Đảng ủy thực hiện giám sát đối với 18 tổ chức đảng và Ban chỉ đạo 35 của đảng ủy thực hiện giám sát đối với 4 tổ chức đảng. UBKT Đảng ủy và cơ sở đã kiểm tra 47 tổ chức đảng; giám sát 54 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Về kiểm tra khi có DHVP, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 12 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra 3 tổ chức đảng và 21 đảng viên.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Trao thẻ kiểm tra Đảng cho UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh -Ảnh: Q.S

Việc thực hiện các nội dung sau kết luận kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, kịp thời; chất lượng. Các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT đã thi hành luật đối với 1 tổ chức đảng và 75 đảng viên vi phạm; việc xem xét, thi hành kỷ luật được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình theo quy định kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, qua đó giúp tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật nhận thức rõ vi phạm để khắc phục, sửa chữa, không có khiếu nại kỷ luật đảng.

Công tác tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư liên quan tổ chức đảng và cán bộ đảng viên được thực hiện đảm bảo theo quy định, qua đó, giúp BTV Đảng ủy có biện pháp xử lý kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm ổn định tình hình chung. Đồng thời, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra và kiện toàn UBKT các cấp khi có biến động luôn được BTV Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. UBKT Đảng ủy đã phối hợp với UBKT Tỉnh ủy, các ban Đảng, tổ chức 7 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho 1.471 lượt cán bộ cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở và đồng chí phụ trách công tác kiểm tra các chi bộ. Cử cán bộ UBKT Đảng ủy tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do UBKT Tỉnh ủy và UBKT Trung ương tổ chức.

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Họp định kỳ UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh -Ảnh: Q.S

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong thời gian đến, BTV Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

- Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thường xuyên và có chất lượng, hiệu quả trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.

- Nâng cao chất lượng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp với nội dung có trọng tâm, trọng điểm; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Chú trọng giám sát việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát của cấp mình và tổ chức đảng cấp trên. Thường xuyên rà soát để bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, bảo đảm tiến độ các cuộc kiểm tra, giám sát.

- Tăng cường công tác nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Phối hợp với các cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thực hiện tốt phương châm kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, phòng ngừa là chính. Xem xét, xử lý kịp thời hoặc đề nghị xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo đúng nguyên tắc, quy trình và thẩm quyền.

- Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp. Thường xuyên bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ. Sơ kết, tổng kết trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.

Với quyết tâm chính trị và sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ sẽ hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát để góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Tin liên quan:


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trưởng thành hơn nhờ noi gương Bác

Trưởng thành hơn nhờ noi gương Bác
2023-10-14 05:20:00

QTO - Với những nỗ lực không ngừng, hai gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị là NGÔ THÀNH SƠN và PHAN THỊ TUYẾT NHUNG vừa vinh dự được tuyên dương là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết