Cập nhật:  GMT+7

Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 1: Nỗ lực tạo nguồn đảng viên trẻ

Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đặc biệt là các cấp ủy đảng và cấp bộ đoàn luôn dành sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.

Những tín hiệu vui

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú. Đây được xem là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng. Điều lệ Đảng đã dành một chương nói về công tác lãnh đạo Đoàn Thanh niên, trong đó nhấn mạnh: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 1: Nỗ lực tạo nguồn đảng viên trẻ

Cán bộ đoàn tuyên truyền, vận động thanh niên huyện Hướng Hóa không ngừng phấn đấu, nỗ lực để đứng vào hàng ngũ của Đảng - Ảnh: Q.H

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã dồn sức cho công tác phát triển đảng viên. Trong đó, với đặc thù tập trung đông đoàn viên, thanh niên, khu dân cư và trường học là địa bàn mà các cấp ủy đảng, cấp bộ đoàn dành nhiều sự quan tâm, chú ý để thuận lợi ươm mầm cho Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định, việc phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên ở khu dân cư, trường học là nhiệm vụ quan trọng. Nếu làm tốt việc này, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh sẽ được “trẻ hóa”, nâng cao hơn nữa chất lượng, là lực lượng hậu bị tin cậy, nguồn lực kế cận tích cực cho Đảng.

Trong những năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là ở địa bàn dân cư và trường học được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện trên cơ sở những nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề án để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đồng thời tích cực chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan quan tâm, chú trọng đến phát triển đảng viên ở địa bàn khu dân cư, trường học. Nhiều kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả được đề ra để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Nỗ lực ấy đã mang về kết quả cụ thể. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giai đoạn 2019 - 2022, toàn tỉnh có 4.547 đảng viên mới được kết nạp. Trong đó, số đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú là 2.945 người, chiếm 64,8%. Phần lớn đảng viên được kết nạp là những gương mặt tiêu biểu ở khu dân cư, trường học. Sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, các đảng viên trẻ đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đi trước tạo nguồn

Những tín hiệu vui về công tác phát triển đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh là sản phẩm của sự nỗ lực chung, trong đó có quyết tâm tạo nguồn của các cấp bộ đoàn. Theo Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu, giai đoạn 2019 - 2022, toàn Đoàn đã giới thiệu 8.034 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 2.931 đoàn viên ở khối địa bàn dân cư và 56 đoàn viên là học sinh. Không đơn thuần mang tính cơ học, các cấp bộ đoàn chọn lựa đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng sau quá trình theo dõi, ươm mầm, chủ đồng bồi dưỡng...

Chị Trần Thị Thu cho biết thêm, tính đến tháng 6/2023, Tỉnh đoàn có 10 đơn vị đoàn cấp huyện và 2 đoàn trực thuộc, 333 tổ chức cơ sở đoàn với 39.199 đoàn viên. Trong đó, khối trường học có số lượng đoàn viên đông nhất, tiếp đến là khối địa bàn dân cư.

Điều đó cho thấy các cấp bộ đoàn, đặc biệt là đoàn trường học và khu dân cư có khả năng cung cấp nguồn quần chúng ưu tú dồi dào cho công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. “Không chỉ đông về số lượng, lực lượng đoàn viên trong tỉnh còn có điểm ưu việt chung là đang ở độ tuổi sung sức nhất về cả thể chất lẫn trí tuệ.

Phần lớn các bạn trẻ đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, sự năng động, sáng tạo, có khát vọng vươn lên, lập thân, lập nghiệp”, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu khẳng định.

Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 1: Nỗ lực tạo nguồn đảng viên trẻ

Đoàn viên, thanh niên huyện Hướng Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới -Ảnh: Q.H

Là đầu tàu của công tác đoàn, phong trào thanh niên, lâu nay, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Thị Thu nhận thức sâu sắc, xây dựng đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng trước một bước.

Vì thế, công tác tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Để làm tốt nhiệm vụ này, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên nhất là ở địa bàn khu dân cư, học sinh THPT.

Căn cứ chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hóa chỉ tiêu về số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong chương trình công tác hằng năm và có sự phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thị, thành đoàn. Các thủ lĩnh đoàn tích cực chỉ đạo cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Trong các buổi giao ban định kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở đoàn thường xuyên quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; rà soát, định hướng chương trình công tác năm của các huyện, thị, thành đoàn để đưa ra giải pháp đúng nhằm thực hiện đảm bảo chỉ tiêu về phát triển Đảng; tổ chức dự chỉ đạo, nắm tình hình hoạt động ở cơ sở thông qua việc kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chuyên đề...

Nhờ thế, số lượng đoàn viên ưu tú mà các cấp bộ đoàn trong tỉnh giới thiệu cho Đảng ổn định qua từng năm. Chất lượng đoàn viên ưu tú ngày càng được nâng cao.

Từ sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh đoàn, công tác phát triển đảng viên đã trở thành hoạt động trọng tâm, thường xuyên ở cơ sở.

Tại nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các cấp bộ đoàn đã có những mô hình tốt, cách làm hay để tạo nguồn, giới thiệu, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Ở huyện Triệu Phong, bám sát chỉ đạo của đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã đưa chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trở thành một tiêu chí quan trọng trong chương trình công tác hằng năm.

Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong Phan Thị Hoàng Yến cho biết: “Từ năm 2020 đến hết tháng 5/2023, toàn Đoàn đã giới thiệu cho các cấp ủy đảng 496 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong đó, có 340 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trên tổng số 468 đảng viên mới toàn huyện.

Đội ngũ đảng viên trẻ phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đảng viên trẻ đã được quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí giữ các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị, tham gia cấp ủy và HĐND các cấp”.

Các cấp ủy đảng vào cuộc

Song hành với các cấp bộ đoàn, thời gian qua, các cấp ủy đảng cũng đã nỗ lực khơi sức thanh xuân cho Đảng. Từ năm 2019 đến năm 2022, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tổ chức 94 lớp nhận thức về Đảng cho 5.156 đoàn viên ưu tú.

Nhiều đơn vị, địa phương đã có những giải pháp phù hợp giúp việc tổ chức các lớp nhận thức về Đảng được thuận lợi hơn, đơn cử: Huyện uỷ Cam Lộ mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng vào buổi tối; Huyện uỷ Đakrông mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo cụm, thị trấn; Huyện uỷ Hải Lăng, Thị uỷ Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đoàn viên là học sinh...

Điều đáng ghi nhận kể trên chỉ là một trong số những dẫn chứng sinh động khẳng định việc phần lớn các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh đã dành sự quan tâm, vào cuộc tích cực trong công tác phát triển đảng viên.

Nhiều năm nay, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ban thường vụ các huyện, thị, thành uỷ đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai công tác phát triển đảng viên mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm, chú trọng đến quy trình kết nạp Đảng đảm bảo theo quy định. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng từ đoàn viên, thanh niên được chú trọng tháo gỡ, giải quyết, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên được kết nạp từ đoàn viên, thanh niên.

Trao đổi về sự nỗ lực phát triển đảng viên trong đoàn viên ở khu dân cư và trường học ở địa phương, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ Đỗ Văn Bình khẳng định, từ nhiều năm nay, lãnh đạo huyện luôn xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Trong 3 năm qua, tỉ lệ phát triển đảng viên của huyện đều tăng. Nhiều chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên đã giải quyết những vướng mắc từ thực tiễn.

“Từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lộ đã chỉ đạo Ban Tổ chức phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện tổ chức 12 lớp nhận thức về Đảng cho 490 quần chúng ưu tú, trong đó có 380 đoàn viên, thanh niên. Nhận thấy việc mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong giờ hành chính khiến một số quần chúng, trong đó có 12 học sinh THPT gặp khó khăn, chúng tôi đã quyết định có sự điều chỉnh thời gian hợp lý. Chúng tôi xác định, dù nhỏ hay lớn, những vướng mắc từ cơ sở đều cần được quan tâm, giải quyết sớm”, Bí thư Huyện ủy Cam Lộ Đỗ Văn Bình cho biết.

Có thể khẳng định, với 39.199 đoàn viên, thanh niên, Quảng Trị có một nguồn quần chúng dồi dào phục vụ cho việc phát triển đảng viên. Để khơi nguồn cho Đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng, cấp bộ đoàn đã có sự quan tâm, nỗ lực vào cuộc với những giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, liệu tất cả cấp ủy đảng, cấp bộ đoàn đã cùng cộng đồng trách nhiệm, nỗ lực vào cuộc hay chưa? Tiềm năng, thế mạnh sẵn có về nguồn cho Đảng đã được phát huy hết? Tồn tại hay không những “điểm nghẽn”, nghịch lý trong công tác phát triển đảng viên mới?... Đó là những câu hỏi mà nhiều cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đặt ra và mong muốn có lời giải.

Trương Quang Hiệp

Tin liên quan:
 • Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 1: Nỗ lực tạo nguồn đảng viên trẻ
  Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 1: Nỗ lực tạo nguồn đảng viên trẻ

  Nhận thức rõ vị trí, vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, những năm qua, cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đặc biệt là các cấp ủy đảng và cấp bộ đoàn luôn dành sự quan tâm đến công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.

 • Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 1: Nỗ lực tạo nguồn đảng viên trẻ
  Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 2: Những “điểm nghẽn” trong công tác phát ...

  Mặc dù các cấp ủy đảng và cấp bộ đoàn đã nỗ lực vào cuộc nhưng công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và có cả nghịch lý. Vì thế, việc nhìn thẳng vào vấn đề, nắm bắt nguyên nhân cốt lõi, bản chất bên trong chính là điều cần thiết để khơi sức thanh xuân cho Đảng.

  Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 1: Nỗ lực tạo nguồn đảng viên trẻ
  Khơi sức thanh xuân cho Đảng. Bài 3: Quyết liệt hành động để tăng sức trẻ cho ...

  Với sự nhìn nhận toàn diện, thấu đáo những tồn tại, hạn chế và “điểm nghẽn” trong công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn trong tỉnh nhanh chóng vào cuộc một cách khẩn trương, quyết liệt. Những chỉ đạo mới, cách làm hay ra đời góp phần mở lối cho công tác phát triển Đảng của địa phương.


Trương Quang Hiệp

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết