Cập nhật:  GMT+7
cdacx12682x13abcx153f1x15293x17ed2x15705x12652xcff1xX7x13057x11827xdbbfx13e7axff65xe0aexX5x1111bxXax163fbxdcd9x15f01xe084xX3x17772xX6x117cex17696xX3xfb47x10de6xX3xX15x10627xX4xX3x101c1xe5f8xX3xX1xfeedxXbxX3xXexX1xd5b0xX3x175b4xX3x15987x13143x14b41xX4xX3xX1xf545xXdxX3xX23xX1xfbf4xX6xX3x13315xd94bx157f7xX0xfbbcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x101e8xXaxX12xX40x160c1xX40x102e5xX40x15326xX3x161b3xX3xXcxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2exX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xXex173d7xXbxX3xXex12b48xX31xX17x16d65xX3xXbxX1x103e4xX17xX3xX5xde1axX17xX3xXexX1x14cfcxXdxX3xX83xXdxX6xX17xX3xX4xX1x14ae9xX3xX4xX14xX17xX83xX3xXexd5c0xX4xX3xf3c3x13fffxX19xX3xX54x1487exX17xX83xX3xXbxX1xXa2xXbxX3xX5xX31xX7cxXexX3x184c8xX8bxXdxX3xXb8xXdx18586xX4xX3xXa5xX10xX15xX3xXa5x165fdxXexX1axX3xXexX1xX14xX17xX83xX3x16830xX31xX6xX3xX2exX3xX54xXaaxX3xXa2xX17xX3xX5xX31xX7cxXexX1axX3x17e0fxX3xX17xX83xX1xf9b7xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef4dxX9axX54xX19xXaxX12x100f2xX1xXdx17c5fxX31xX3xX17xX6xX19xX3xX2x1474fxX42xd821xX1axX3xXexX1xX10xX9axX3xX104xX1x1455bx178b3xX17xX83xX3xXexX80xf04bxX17xX1xX1axX3x14274xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2exX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX23xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX3xX1xX27xXbxX3xXbxX1xXdxf3c5xX17xX3xX1cxX1dxX3xX15xX20xX4xX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xXcxX80xX9axX17xX83xX3xXbxX1xXdxX14exX17xX3xX1xX27xXbxX3xX7xXa2xX17xX83xX1axX3xX4xXa2xX4xX3x14a14xX20xXdxX3xX1cxXdx163efxX31xX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX7x1507fxX3xX1cxXdxX18dxX31xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xXexX1xX14xX17xX83xX3xXd0xX31xX6xX3xde0exX31xX7cxXexX3xXcxX1xXdxX3xX1xde02xX17xX1xX3xXa2xX17xX3xX1xX122xX17xX1xX3xX7xXaaxX3x131b6xX7xd921xX6xX3xX187xf056xXdx17157x17a35xX3xX1b1xX31xX7cxXexX3xX7xX1ccxX6xX3xX187xX1d0xXdxX1axX3xX1cxX1d0xX3xX7xX31xX17xX83xX3xX15xX36xXexX3xX7xX32xX3xX187xXdxX107xX31xX3xX4xd004xX6xX3xX1b1xX31xX7cxXexX3xX127xXdxX17xX1xX3xX54xX9axX6xX17xX1xX3xX1cxea67xX9axX3xX1xXdxX18dxX15xX3xXb8xX1bbxX3xX1b1xX31xX7cxXexX3xf526x106a1xX3xX1x1206exX31xX3xXexX80xebc4xX3xXexX31xXbexX1d3xX3xX1b1xX31xX7cxXexX3xe9fcxXdxXa2xX9axX3xX54x165cdxX4xX3xX1caxX7xX1ccxX6xX3xX187xX1d0xXdxX1d2xX1d3xX3xX1b1xX31xX7cxXexX3x14e1bxX1x16b22xX17xX83xX1axX3xX4xX1xX32xX17xX83xX3xXexXa2xX4xX3xX1xX20xXdxX3xX4xX1f8xX6xX3xX80xX11bx156ecxX31xX1axX3xX1cxXdxX6xX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xX0xXdxX15xX83xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX9axX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX10xX3xX15xX6xX4xX3xX23xX19xX3xX1xX9axXbxX3xXexX1xX31xX3xX2exX3xXd0xX31xX9axX4xX3xX1xX9axXdxX3xX23xX1xX9axX6xX3xXa5xXdxXb8xX3xX1xXdxX17xX1xX3xX2xXaxX3xX4xX15xX7xX5exXbxX1xX9axXexX9axX5exX4xX6xXbxXexXdxX9axX17xX9xXaxX127xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2exX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX23xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX5axXaxX3xX54xX6xXexX6xX5exX54xX10xX7xX4xX9xXaxX127xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2exX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX23xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX5axXaxX3xX54xX6xXexX6xX5exXbxX1xX9axXexX9axX5exX9axX80xXdxX83xXdxX17xX6xX5xX5exX7xX80xX4xX9xXaxX42xX42xX4xX5axX1cxX6xX9axXd0xX31xX6xX17xX83xXexX80xXdxX5axXb8xX17xX42xX54xX10xX7xX23xXexX9axXbxX42xX31xXbxX5xX9axX6xX54xX10xX54xX42xXbxX23xX7xcff2x16c56xX54x16fe3xX2exX54xX7xXd0xX42xXe2xX368xX2xd98ax1051axX368xX111xX372xX2xX365xX42xXd0xX31xX9axX4xX372xX1xX9axXdxX372xXd0xX54x158fdxXd0xX5axedddxXbxX83xXaxX3xX7xX80xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x15376xX42xX42xXdxX15xX6xX83xX10xX7xX5axXb8xX9axXb8xX5axXb8xX17xX42xX366x17fb5xX368xX368xX42xX31xXbxX5xX9axX6xX54xX10xX54xX42xXbxX23xX7xX365xX366xX54xX368xX2exX54xX7xXd0xX42xXe2xX368xX2xX371xX372xX368xX111xX372xX2xX365xX42xXd0xX31xX9axX4xX372xX1xX9axXdxX372xXd0xX54xX384xXd0xX5axX387xXbxX83xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX15xX3xX17xX6xX19xX1axX3xX1cxX1dxX3xX15xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2exX3xXd0xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX23xX1xX3bxX6xX3xXa5xXdxXb8xX3xX1xX122xX17xX1xX3xX2xXaxX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xX127xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2exX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX23xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4x135c1xX17xX83xX3xX7xX19axX3xX1cxXdxX18dxX31xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xXexX1xX14xX17xX83xX3xXd0xX31xX6xX3xX5cxX83xX1xXe7xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xXbxX1xX14exX3xX4xX1xX31xd3cfxX17xX3xXb8xXdxXbexX4xX3xX83xXdxX6xX3xX17xX1xX7cxXbxX3xX104xX14xX17xX83xX3xX11bxX8bxX4xX3xX7xX32xX3xX371xX3a8xX3xX4xX1f8xX6xX3xXcxX1d0xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX1b1xX6xX9axX3xX187xX36xX17xX83xX3xXd0xX31xX32xX4xX3xXexX1dxX3xXb8xX107xX3x15779xXbxX3xX54xX237xX17xX83xX3xX17xX1xX220xX17xX83xX3xX17xX83xX31xX19xX14exX17xX3xXex10efdxX4xX3xX4xX1f8xX6xX3xXd0xX31xX19xX107xX17xX3xXexX1d0xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xXb8xX1bbxX3xXexX1xX11bxX11cxX17xX83xX3xX5xX11bxX265xX17xX83xX3xXexX7cxXbxX3xXexX1xX18dxX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xXfexX31xX1d0xXdxX3xX4xX1xXdxX107xX31xX1axX3xXexX80xX11bxX8bxX4xX3xX23xX1xXdxX3xX17xX83xX1xX10xX3xX104xX1xX1f8xX3xXexXe7xX4xX1xX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX5cxX83xX31xX19xe809xX17xX3xXcxX1xXe7xX3xX127xXdxX15xX3xX5cxX83xXa6xX17xX3xXbxX1xXa2xXexX3xX1cxXdxX18dxX31xX3xX1cxX1dxX3xX15xX20xX4xX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX7xX19axX3xX1cxXdxX18dxX31xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xXexX1xX14xX17xX83xX3xXd0xX31xX6xX3xX5cxX83xX1xXe7xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xXb8xX107xX3xX23xX1dxXexX3xXd0xX31xX20cxX3xX83xXdxXa2xX15xX3xX7xXa2xXexX3xX4xX1xX31xX19xX14exX17xX3xX187xX107xX3xf5cfxXb8xXdxXbexX4xX3xXexX1xXaaxX4xX3xX1xXdxXbexX17xX3xX4xX1xX225xX17xX1xX3xX7xXa2xX4xX1xX1axX3xXbxX1xXa2xXbxX3xX5xX31xX7cxXexX3xXb8xX107xX3xXd0xX31xX19xX3xX1xX9axX20xX4xX1xX1axX3xXd0xX31xX20cxX17xX3xX5x10b32xX1axX3xX7xX1ccxX3xX54xX237xX17xX83xX3xX187xee62xXexX3xX187xX6xXdxX3xXexX20xXdxX3xX187xX14xX3xXexX1xXe7xX3xXex16901xX3xX23xX1xXdxX3xX1b1xX31xX7cxXexX3x11128xX621xXexX3xX187xX6xXdxX3xX17x17a09xX15xX3xXe2xX368xX2xX365xX3xX4xX3bxX3xX1xXdxXbexX31xX3xX5xXaaxX4xX3xX187xX1dxX17xX3xX1xX1dxXexX3xX17xX648xX15xX3xXe2xX368xX2xX3a8x13a35xX1d3xX3xX5cxX83xX1xXe7xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xXb8xX107xX3xX4xX1xX621xXexX3xXb8xX621xX17xX3xXb8xX1bbxX3xXexX80xX20cxX3xX5xX90xXdxX3xX4xX1xX621xXexX3xXb8xX621xX17xX1d3xX3xX5cxX83xX1xXe7xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xX4xX1xX31xX17xX83xX3xX4xX1f8xX6xX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX1axX3xXexX80xX9axX17xX83xX3xX187xX3bxX3xX4xX3bxX3xX17xX36xXdxX3xX54xX31xX17xX83xX3xXb8xX107xX3xXb8xXdxXbexX4xX3xX1cxX1d0xX3xX7xX31xX17xX83xX3xX54xX6xX17xX1xX3xX15xX237xX4xX3xX54xXaaxX3xXa2xX17xX3xX15xX8bxXdxX3xXb8xX1bbxX9axX3xX23xX1dxX3xX1xX9axX20xX4xX1xX3xX187xX87xX31xX3xXexX11bxX3xX4xX14xX17xX83xX3xXexX80xX31xX17xX83xX3xX1xX20xX17xX3xX83xXdxX6xXdxX3xX187xX9axX20xX17xX3xXe2xX368xX2xX111xX5exXe2xX368xXe2xX368xX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xX24axX1xXdxX14exX17xX3xX1xX27xXbxX3xX4xX1xXdxX107xX31xX3xX2xX10fxX42xX111xX3xX7xX19axX3xX187xX11bxX265xX4xX3xXbxX1xXa2xXexX3xXexX1xX6xX17xX1xX1axX3xXexX80xX31xX19xX107xX17xX3xX1xX122xX17xX1xX3xXexX80xXaaxX4xX3xXexXdxX1dxXbxX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xX127xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX1xX2cxX3xX2exX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX23xX1xX3bxX6xX3xX3exX3fxX40xX3xX5xX1bbxX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX83xXdxX220xX6xX3xX17xX648xX15xX3xXe2xX368xX2xX371xX3x114c7xX3xX17xX648xX15xX3xXexX1xX2cxX3xX10fxX3xX4xX1f8xX6xX3xX17xX1xXdxXbexX15xX3xX23xX24xX1axX3xX17xX648xX15xX3xX23xX1xX21dxXdxX3xX187xX87xX31xX3xX4xX1f8xX6xX3xXd0xX31xXa2xX3xXexX80xX122xX17xX1xX3xX4xX1xX31xX49fxX17xX3xX1cxXe7xX3xXexX1d0xX3xX4xX1xX2cxX4xX3xX187xX20xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX63fxX20cxX17xX83xX3xX1cxX36xX3xX4xXa2xX4xX3xX4xX621xXbxX1axX3xXexXdxX1dxX17xX3xXexX8bxXdxX3xX63fxX20xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXexX9axX1bbxX17xX3xXd0xX31xX32xX4xX3xX5xX87xX17xX3xXexX1xX2cxX3xX3exX3fxX3fxX3fxX3xX4xX1f8xX6xX3xX63fxX20cxX17xX83xX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xXcxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX17xX1bbxX19xX1axX3xXexX1xX10xX9axX3xXexX1xX14xX17xX83xX3xX5xXbexX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xXexX7cxXbxX3xXexX80xX31xX17xX83xX3xXbxX1xX87xX17xX3xX5xX8bxX17xX3xXexX1xX90xXdxX3xX83xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX9axX3xX4xX14xX17xX83xX3xXexXa2xX4xX3xXa5xXa6xX19xX3xX54xXaaxX17xX83xX3xXbxX1xXa2xXbxX3xX5xX31xX7cxXexX3xXb8xX8bxXdxX3xX2xXe2xX3xX17xX83xX1bbxX19xX3xX5xX1bbxX15xX3xXb8xXdxXbexX4xX1axX3xX4xX1xXdxX1dxX15xX3xX83xX87xX17xX3xX111xX368x1041exX3xXexX1d0xX17xX83xX3xXexX1xX90xXdxX3xX83xXdxX6xX17xX3xX4xX1f8xX6xX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xXfexX14exX17xX3xX4xX20xX17xX1xX3xX187xX3bxX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xX4xX471xX17xX83xX3xX54xX1bbxX17xX1xX3xXexX1xX90xXdxX3xX83xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX9axX3xXb8xXdxXbexX4xX3xXa5xX10xX15xX3xXa5xXc6xXexX1axX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX3xX187xXe7xX17xX1xX3xX4xXa2xX4xX3xXb8xX621xX17xX3xX187xX107xX3xX23xXdxX17xX1xX3xXexX1dxX3xX5exX3xXa5xe403xX3xX1xX36xXdxX1axX3xX17xX83xXa6xX17xX3xX7xXa2xX4xX1xX3xX17xX1xX1bbxX3xX17xX11bxX8bxX4xX1axX3xX83xXdxXa2xX15xX3xX7xXa2xXexX3xXb8xX1bbxX3xX4xXa2xX4xX3xXb8xX621xX17xX3xX187xX107xX3xXd0xX31xX6xX17xX3xXexX80xX27xX17xX83xX3xX23xX1xXa2xX4xX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xXcxX20xXdxX3xX23xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX17xX1bbxX19xX1axX3xX30xX31xX32xX4xX3xX1xX36xXdxX3xXa5xX10xX15xX3xXa5xXc6xXexX1axX3xXexX1xX14xX17xX83xX3xXd0xX31xX6xX3xX2exX3xX54xXaaxX3xXa2xX17xX3xX5xX31xX7cxXexX1axX3xXe2xX3xX17xX83xX1xXe7xX3xXd0xX31xX19xX1dxXexX1d3xX3xX4xX1xX9axX3xX615xX3xX23xXdxX1dxX17xX3xX187xX32xXdxX3xXb8xX8bxXdxX3xX371xX3xX54xXaaxX3xXa2xX17xX3xX5xX31xX7cxXexX5axX42xX5axX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfexX9axX54xX19xXaxX12xX24axX40xX42xX40xX58xX40xX5axX40xX5cxX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao”

“Đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao”
2019-06-14 06:19:27

(QT) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Quân và dân bờ Bắc Hiền Lương đã...

Chung sức trẻ xây dựng quê hương

Chung sức trẻ xây dựng quê hương
2019-06-12 06:24:24

(QT) - Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua, thanh niên huyện Hải Lăng đã thực hiện công trình, phần việc đóng góp tích cực vào...

Xã Vĩnh Long xứng danh anh hùng

Xã Vĩnh Long xứng danh anh hùng
2019-06-11 06:19:18

(QT) - Cách đây 20 năm, ngày 11/6/1999, nhân dân và lực lượng vũ trang (LLVT) xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng...

Phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực

Phong trào thi đua mang ý nghĩa thiết thực
2019-06-11 06:15:22

(QT) - Nhằm thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4, giai đoạn 2014 - 2019 và kỉ niệm 30 năm ngày lập lại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết