Cập nhật:  GMT+7
4bqh4buZw6LhurPhu4lwxJHhu7fhu7cw4bq3w73hu7jhu5Xhu7lwa+G6t+G6o+G7iGhB4bqzxKlmcuG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu4vhu5vhurPhu7dpw7044bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurNq4buV4bqzcOG6ueG7leG6s+G7oeG7mXThurPhu6Hhu5nDqnLhuqEv4buZw6LhuqPhuqHDveG6s+G7iXDEkeG7t+G7tzDhurfDveG7mGvEkcSp4bq34bqjw6Hhu7Lhu7jDoOG6sy3hurPEqHPhurPhurty4buZ4bqz4buZxIJ4cuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqzanfhu7nhurNxxILEkeG6s3DDg+G6s8OC4bqwxJHhurPhu7NBxJE44bqz4buJ4buZ4buVw7Lhu4nhurPhu4loQeG6s+G7ueG7tWtz4bqzxKlmcuG6s+G7t+G7lXLhu5nhurNKxrBy4buT4bqzUsOpcuG7k+G6s+G7i+G6v+G7ieG6s+G7s0HEkeG6s+G7t+G7p3Lhu5PhurNS4buZw4By4buT4bqzw6Hhu7nhu5lB4bup4buJ4bqz4bu54buZ4buncuG6s+G7skHhuqzhurPhu7jhu5nhu5Xhu49yOOG6s+G6puG6veG6s+G7mOG6u+G7leG6s+G7skHhuqw44bqz4buZQeG6rOG7j3LhurPhu5jhurvhu5XhurNQw6py4buTOOG6s+G7skHhurty4buT4bqz4bu44bu14bubw6DhurNq4bq94bqz4buL4bub4bqz4bu3acO9OOG6s+G7oeG7meG7lcOycuG6s+G7mcOpcuG7k+G6s+G7ueG7tcOqceG6s+G7meG7qeG6s8SpZnLhurPhu7fFqXLhu5PhurPhu5nEkeG7leG6s+G7i8OzcuG6s+G7t+G7p3Lhu5PhurPhu5Phu4fDveG6s+G7ueG7tXjhurNy4buT4bq54buV4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPDguG7leG7j+G7ieG6s2rhu5XhurNw4bq54buVOeG6oeG7ucSR4buLcGvhurPhu7fhu7nhuqxwazDhurdxxJHhu7Xhu5Phu5VyNuG6pcO94bqm4bqzxJFB4bu5c+G6t+G6o+G6oeG7ueG7teG6o+G6oeG7ucSp4bqj4bqh4buVceG7k+G6s+G7t+G7teG7iTDhurcvL+G7iTnhu4vEkXPhu7NBxJFy4buT4bu54bu14buVOcOCci/EqWvhu7fhu6Hhu7lzw70vcmvhuqThu7cvw6Lhuqvhuq3huqkv4bqtY8Sp4bql4bq1ZOG6reG6reG6teG6peG7ucOiw6LhuqnhuqXhuq1icMOiOeG7n8O94buT4bq34bqzL+G6o+G6oS/hu7nEqeG6o+G6oS/hu7nhu7XhuqPhuqHhu7nhu7XhuqPhuqHhu7nEqeG6o+G6ocO94bqj4buIaEHhurPEqWZy4bqz4bu34buVcuG7meG6s+G7ueG6uXHhurPhu4t34bqzSsawcuG7k+G6s1LDqXLhu5PhurN44bqz4bu54buZ4buncuG6s+G7skHhuqzhurPhu7jhu5nhu5Xhu49yOOG6s+G6puG6veG6s+G7mOG6u+G7leG6s+G7skHhuqzhurPhu4vhu5vhurPhu4lBxaly4bqz4bu3acO94bqzxKlz4bqzccSCxJHhurNww4PhuqEvw73huqPhuqEv4bu5xKnhuqPhuqEv4bu54bu14bqj4bqhL+G7ucSR4buLcGvhuqPhu7bEkUHhurPhu4nhu61y4bqz4buL4bq9c+G6s+G7t8Wp4bqz4bqt4bqzw4LhurDEkeG6s+G7s0HEkTjhurPhu4nhu5nhu5XDsuG7ieG6s+G7iWhB4bqz4bu54bu1a3PhurPEqWZy4bqz4bu34buVcuG7meG6s0rGsHLhu5PhurNSw6ly4buT4bqzcsWp4buV4bqz4buT4buV4bq0xJHhurPhuqZ0ceG6s+G7mOG7qeG7leG6s8OCw6nhurPhuqZ0ceG6s1LDqXLhu5PhurPhu7nhu5lB4bup4buJ4bqz4bu54buZ4buncuG6s+G7skHhuqzhurPhu7jhu5nhu5Xhu49yOOG6s+G6puG6veG6s+G7mOG6u+G7leG6s+G7skHhuqzhurNq4bq94bqz4buL4bub4bqz4bu3acO94bqz4buh4buZ4buVw7Jy4bqz4buZ4butcuG6s8Oi4bq14bq14bqz4buZ4bup4bqzxKlmcuG6s3jhurPhuqXhurPhuqZ0ceG6s3LDqeG6rOG6s+G7i+G7m+G6s+G7ieG7p+G6s3Bpw7054bqzSmbhuqzhurPhu4nDg3Lhu5PhurNww6nhurPhu4nhu5nhu5XDsuG7ieG6s+G7iWhB4bqzxKlB4bqs4bqzcuG7mWfhu7nhurNyxanhu5XhurPhu5Phu5XhurTEkeG6s+G6peG6s+G6pnRx4bqzcsOp4bqsOOG6s8O94buZ4bqg4buJ4bqzw4LhuqDhurPDguG7leG7j+G7ieG6s2rhu5XhurNw4bq54buVOOG6s+G7t+G6u3LhurPhuqZBZ+G7ueG6s+G7ieG6osSR4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurPDgsOp4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7uWnDveG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJZeG7ieG6s2tx4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7fhu5Vy4buZ4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurNy4buZ4buV4buNQeG6s3LDqnHhurPhu7NBxJE54bqz4buY4butcuG6s+G6peG6s+G7uUFocuG6s+G7t8SRQeG6s+G7oeG7meG7leG6s+G7ieG7meG7lcOy4buJ4bqz4buJaEHhurPhu4vhu5vhurNyxILhu6/hu4nhurNww4PhurPhu4lBxaly4bqz4bu3acO9OOG6s8OC4buV4buP4buJ4bqzauG7leG6s3Dhurnhu5XhurPhu4nhuqLEkeG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqzeOG6s+G6peG6s+G6pnRx4bqzeOG6s+G7mcSR4buV4bqz4buLw7Ny4bqz4buJaEHhurPhu4vhu5vhurPhu4vDsuG6s+G7ueG6v+G7ieG6s+G7mXPDqXLhurPhu7lzw6lyOeG6s1Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqzcUHFqXLhurPhu7NBxJHhurNw4bq54buV4bqzw73hu5nhurvhu5XhurPEqcOAcuG7k+G6s+G7k+G7mWvhurPhu7Vn4bu54bqz4buLZ+G7ueG6s+G7ueG7leG7j3LhurPDgsOp4bqzcuG7k0HhuqzhurPhu5nhu5XDtXE54bqz4buyQcSR4bqz4bu5xqFx4bqz4buZ4buVw7VBOOG6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurPhu7fFqXLhu5PhurN44bqz4bql4bqz4bqmdHHhurNyw6nhuqzhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7k44bqz4buJ4bqu4bqzceG7seG7leG6s3HDgMSR4bqzccSCxJHhurNww4PhurPhu7nhu7XDqXLhurPDguG7jeG6s+G7mXPhu4fhu4nhurNx4bup4bu54bqz4bu54bu1aXLhurPhu4vhur1z4bqzauG7leG6s+G7s0HEkeG6s+G7ueG7mcah4bqz4buJZuG6rOG6s+G7iWhB4bqzcsOp4bqs4bqzcOG6ueG7leG6s+G7i+G7m+G6s2rhuq7hu7nhurPhu5Phur3huqzhurPDgsOp4bqz4buZxILhurPhu5nDuXLhu5M54bqz4bumcuG7k+G6s1Lhu5NB4bqsw7Ry4bqzIcOqcuG6s+G7skHFqeG7iTjhurPhu7jhu7XEgnhy4buT4bqz4bu54buZ4buncuG6s+G7skHhuqzhurPhu7jhu5nhu5Xhu49y4bqz4buJ4buZc+G6s+G7mcSR4bqsNuG6s+KAnMSoZnLhurN44bqzambhuqzhurPhu4l1cuG6s+G7k+G7h8O94bqzcuG7meG7leG7jUHhurPhu6Hhu5l04bqz4buh4buZw6py4bqzcsOzcuG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu4l04bqz4buh4buVcuG7meG6s8O94buZ4buX4bqzasO14bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s+G7iWhB4bqz4buh4buVw7Ny4bqz4buJxak54bqzxKjDgOG6s8OCaeG6rDjhurNqw7XhurPhu7nhu5lBaXLhurPhu7nhu5Xhu49y4bqz4buJ4buZc+G6s8OC4buV4buP4buJ4bqzauG7leG6s3Dhurnhu5XhurNww6lx4bqzw6pyOOG6s+G7t+G6u3LhurPhuqZBZ+G7uTjhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7mcO64buJ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4ll4buJ4bqz4buJ4buZZUHhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5k44bqz4buJZeG7ieG6s+G7meG7qeG6s8SpZnLhurPhu4nFqeG6s+G7k+G6v3Lhu5PhurPhu5N0w73hurNqxIJ34buJ4bqzceG7qeG7ueG6s+G7l+G7ueG6s+G7oeG7lXLhu5nhurPDveG7meG7l+G6s2rDteG6s3DDqXHhurPhu4nhu5nhu5XDsuG7ieG6s+G7iWhB4bqz4bu54bu1a3PhurPhu7nhurlx4bqz4buLd+G6s+G7i+G7gXLhu5PhurPhu7nhu7Vr4bqz4buT4buxOeG6s+G7uOG7teG6u+G7leG6s+G7s0HEkeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcsOqceG6s+G7t+G6suG6s8Sp4bqgcuG7k+G6s+G7icODcuG7k+G6s3Lhu5nEguG6s+G7i+G7m+G6s+G7ucOpcuG6s8O94buZZeG6s3Lhu5nhu5Xhu41B4bqzcGhy4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4vhur1z4bqzcMODOOG6s+G7iWbhuqzhurPhu4loQeG6s2rhur3hurNy4buZ4buV4buNQeG6s3BocuG6s+G6pkHFqXLhu5PhurPhu4lnw73hurPDgsOp4bqzw73hu5nhurvhu5XhurPhu7fhurLEkeG6s+G7ieG7meG6tMSROOG6s+G7k+G7lcSR4bqz4buJxak54bqzSnfhu7nhurNxxILEkeG6s3DDg+G6s8OC4bqwxJHhurPhu7NBxJHhurPhu4nhu5nhu5XDsuG7ieG6s+G7iWhB4bqz4buZc8OpcuG6s+G7uXPDqXLhurPhu4vhu5vhurPhu4lBxaly4bqz4bu3acO9OeG6s+G7iOG7mcOBcuG7k+G6s+G7ueG7p+G7leG6s+G7icODcuG7k+G6s+G7ieG7mcSCxJHhurPhu4vhu5XDsuG7ueG6s3Bn4bqs4bqzamZB4bqz4bu1xJHhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzw73hu5nhu5fhurNqw7XhurPhu7fhurLEkeG6s+G7ieG7meG6tMSR4bqz4buJaEHigJ054bqz4buI4buZ4buVw7Lhu4nhurPhu4loQeG6s+G7ueG7tWtz4bqzxKlmcuG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPEqXPhurPEqWZy4bqzanRy4buT4bqz4buTdMO94bqzcMOpceG6s3LDqeG6rOG6s+G7iXThurPhu4nhu5nhu5Xhu41B4bqzxKnDqeG7leG6s+G7oeG7mXPhurty4buT4bqz4bql4bq14bqzcTjhurPhu7Xhu6ly4buT4bqz4buh4buZc+G6u3Lhu5PhurPhuqXhurNxOOG6s8O94buZ4bqg4buJ4bqzw4LhuqDhurPDguG7leG7j+G7ieG6s2rhu5XhurNw4bq54buV4bqz4buJ4buZc+G6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqzw4LDqeG6s+G7iWXhu4nhurPDveG7mcSC4butcuG7k+G6s+G7ueG7leG7j3LhurNy4buZxILhurPhuqZr4bqzcWXhuqw44bqz4bqma+G6s+G7oWxzOeG6s1Lhu5nEgnLhu5PhurPhu7nhurDhurPhu6Hhu5nhu5XhurPhu4loQeG6s+G7t2nDveG6s+G7ueG7mcah4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurNxQcWpcuG6s+G7s0HEkeG6s8OC4buN4bqzasOpcuG7meG6s8O94buZ4bq74buV4bqzxKnDgHLhu5PhurPhu4nhu5nhu5XDsuG7ieG6s+G7k+G7mWvhurNy4buZw7nhurPhu7Vn4bu54bqz4buh4buZ4bur4bqz4bu3eDjhurPhu4tn4bu54bqz4bu54buV4buPcjnhurPhu6Zy4buT4bqzUMOz4bqz4buKZeG6s+G7uGVxOOG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqz4bu54buZ4buncuG6s+G7skHhuqzhurPhu7jhu5nhu5Xhu49y4bqzcHPhurNw4bq/cuG7k+G6s3J04buVNuG6s+KAnOG7oOG7meG7leG6s+G7iWhB4bqz4buJ4buZxILEkeG6s+G7i+G7m+G6s+G7iUHFqXLhurPhu7nhu7Xhu6fhu5XhurPhu7nhu5nGoeG6s8OC4buV4buP4buJ4bqzauG7leG6s+G7mcO64buJ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4lzcuG6s2tx4bqzw4LFqXLhurNq4bq94bqz4bu1Z+G7ueG6s+G7oeG7mXThurPhu6Hhu5nDqnI54bqzUeG7seG7leG6s3HDgMSR4bqzccSCxJHhurNww4PhurPDguG7jTjhurNyxILhu6/hu4nhurPhu7fhu6dy4buT4bqzUuG7mcOAcuG7k+G6s8SpZnLhu5PhurPhu4nEkXPhurPhu4ll4buJ4bqz4buJ4buZZUHhurPDveG7meG6u+G7leG6s3Lhu5Phu5nhu53hurPhu5nDuuG7ieG6s2rDsnLhurPhuqct4bqt4bqzcuG7k8Op4bqs4bqzcOG7leG7jXI54bqz4buKeOG7leG6s8OCaeG6rOG6s+G7meG7leG7j3LhurNyxJHhuqzhurNy4buZ4buV4buNQeG6s+G7k+G7lcSR4bqzasahcuG7meG6s3jhurNqZuG6rOG6s2rhu41B4bqz4buJxanhurPhu5Phur9y4buT4bqz4bu34bq/ceG6s8Oi4bqz4buJ4buZ4buVw7Lhu4nhurPhu5Phu5lr4bqzcuG7mcO54bqzasO14bqzasSCxJHhurPhu4lzcuG6s2rDsnLhurPhu7nhu7XEgnZy4buTOOG6s+G7ueG7tWVy4buZ4bqz4buT4buVZXLhurNqc+G6uXLhurPDguG7leG7j+G7ieG6s+G7mcO64buJ4bqz4buJ4bqixJHhurPhu4ll4buJ4bqza3E54bqzUsSR4bqs4bqz4buJaEHhurNq4bq94bqz4buL4bub4bqz4bu3acO9OOG6s+G7oeG7meG7p3Lhu5PhurPhu4l04bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7t+G6ssSR4bqz4buJ4buZ4bq0xJE44bqz4buJ4buZw4Fy4buT4bqz4bu54bun4buV4bqzcXNy4buT4bqzUuG7mcOp4bqzcsSC4buv4buJOOG6s+G7iWXhu4nhurPhu4lnw7044bqz4buJZeG7ieG6s3Lhu5PDqXLhu5nhurPhu7NBxJFy4bqz4bu5ZnHhurPhu5nhu7HhurPhu7nhu7V34bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s+G7ieG7mXPhurNx4bup4bu54bqz4buJ4buZ4buVw7Lhu4nhurPhu4loQeG6s+G7oeG7lcOzcuG6s+G7icWp4bqz4buZ4butcuKAnTnhurPhu4hB4bup4buJ4bqz4bu3xaly4buT4bqzeOG6s3Lhu5PEgnbhu5XhurPEqWZy4bqzcuG7reG7leG6s2pm4bqs4bqzw4LFqXLhurPhu7Vn4bu54bqz4buh4buZdOG6s+G7oeG7mcOqcuG6s+G7ueG7tXNy4buT4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurNq4buV4bqzcOG6ueG7lTjhurNyxJHhuqzhurPhu4nDqXLhu5PhurPhu6Hhu5l04bqz4buh4buZw6py4bqz4buZ4butcuG6s+G7oeG7meG7leG6s+G7ieG7meG7lcOy4buJ4bqz4buJaEHhurPhu7nhurlx4bqzxKlB4bqs4bqzcuG7mWfhu7nhurNyxanhu5XhurNq4bun4buV4bqz4buLduG6s+G7t+G7p3Lhu5PhurNS4buZw4By4buT4bqz4buzQcSR4bqz4bu54buZ4buncuG6s+G7skHhuqzhurPhu7jhu5nhu5Xhu49y4bqz4buL4bub4bqz4bu3acO9OeG6s+G7iMODcuG7k+G6s+G7ieG7meG7l3Lhu5nhurPDgsah4bqz4bu54buZw7I44bqz4buJc3LhurNqxIJ2cuG7k+G6s2rDsnLhurPhu7nhu7XEgnZy4buT4bqz4buJ4bqixJHhurPhu5nDuuG7ieG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu4nDqXLhu5PhurPhu5Npw73hurPhu5Phu5nhu41y4buZOOG6s8OCZ+G7ueG6s8OC4bq74bqzw4LDqeG6s3Lhu5NB4bqs4bqz4buZ4buVw7Vx4bqz4buZ4butcjnhurPhu7jhu7XEkXPhurNq4bur4buV4bqzw4Lhu6/hu5XhurPhu4nhu5nDgXLhu5PhurPhu7nhu6fhu5U44bqz4buncuG7k+G6syHhu6XhurPhu7hBZ3I44bqz4buI4buZ4bqi4bqz4bu54bub4buJ4buZ4bqzQOG7ilLEqOG6s+G6puG6veG6s+G7mOG6u+G7leG6s+G7skHhuqzhurPhu4nhu5lz4bqz4buL4buVw7Lhu7k24bqz4oCcUeG7h+G7ieG6s8Spw4DhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzw73hu5nhu5fhurPhu4l1cuG6s+G7meG6uXLhurPhu5ltw7044bqzcuG7mcSCcuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqzcsOqceG6s+G7s0HEkeG6s+G6puG6veG6s8OCw6xy4bqz4buJxanhurPhu5Phur9y4buT4bqz4buJZnLhurNqxanhu5XhurPhu7nhu7Xhu5fhu4nhu5nhurNx4bup4bu54bqzw73hu5locuG6s+G7oeG7lXLhu5nhurPDveG7meG7l+G6s2rDteG6s+G7icOAcuG7k+G6s8OC4buv4buV4bqzcuG7k8SCduG7leG6s8SpZnLhurPhu7fhurTEkeG6s+G7ieG7meG6tMSR4bqz4buJaEHhurNKxrBy4buT4bqzUsOpcuG7k+G6s+G7icODcuG7k+G6s3Lhu5nEguG6s3Hhu6nhu7nhurPhu7fFqeG6s+G7iWhB4bqzxKlmcuG6s+G7t+G7lXLhu5nhurPhu7nhurlx4bqz4buLd+G6s+G7oeG7mWXhu4nhurPhu7nhu7XDs3LhurNq4bubxJHhurPhu4vDqXI54bqzUuG7mcSCcuG7k+G6s2rDteG6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5PhurPhu4loQeG6s+G7oeG7lcOzcuG6s+G7icWp4bqz4buZ4butcuG6s+G7ueG7mcah4bqz4bqm4bq94bqz4buh4buZ4buncuG7k+G6s+G7ueG7mcO14bqzauG6u3HhurNqxILhu61y4buT4bqzasSCd+G7ieG6s8OCxqHhurPhu6Hhu5Vy4buZ4bqzw73hu5nhu5fhurPDgsSCd+G7ueG6s+G7s0Fl4bqz4buh4buZ4bq74bqzcsOqcuG7k+G6s+G7ieG6osSR4bqzauG7m8SR4bqzw73hu5nEguG7rXLhu5M54bqz4buyQcSR4bqzambhuqw44bqz4buJ4buZw4Fy4buT4bqz4bu54bun4buV4bqzcXNy4buT4bqzcUHFqXLhurPDgsOp4bqz4bu54buZ4buVw7Lhu7nhurPhu7nhu5nEkeG6s2rhu43hurNy4buT4buZ4bub4bqz4buJZ8O94bqz4bu54bu1w7Ny4bqz4bu34buvceG6s+G7s0HEkXLhurPhu7lmcTjhurPhu5nhu7HhurPhu7nhu7V34bqz4bqmZuG6rOG6s8Sp4bq2cuG7k+G6s3Lhu5nhurRy4buT4bqz4buJ4buZ4buVw7Lhu4nhurPhu4loQeG6s+G7oeG7lcOzcuG6s+G7icWp4bqz4buZ4butcuG6s2rDteG6s2rhurtx4bqz4buL4bq7c+G6s8SRcuG6s+G7uXPDqXLhurPhu4nhu5lz4bqzw4Lhu5Xhu4/hu4nhurNq4buV4bqzcOG6ueG7leG6s+G7ieG6osSR4bqz4buJZeG7ieG6s2tx4bqz4buZw7rhu4nhurPhu7fhu5Vy4buZOOG6s8OC4buV4buP4buJ4bqz4bu34bq7cuG6s+G6pkFn4bu54bqz4buJ4bqixJHhurNy4buTxIJ24buV4bqzxKlmcuKAnTnhurPhu6Zy4buT4bqz4bu4QWdy4bqz4buJ4buZc+G6s+G7i+G7lcOy4bu54bqz4bu54buZw7NxOOG6s+G7meG7leG7j3LhurPhu7nhu7XDs3LhurNq4bubxJHhurPhu4vDqXLhurPhuqbhur3hurPhu5jhurvhu5XhurPhu7JB4bqs4bqzw4LDrHLhurPhu4l1cuG6s3Hhu6nhu7nhurPhu7fFqeG6s+G7iWbhuqzhurPhu4loQeG6s+G7ueG6uXHhurPhu4t34bqz4buL4buBcuG7k+G6s+G7ueG7tWvhurPhu5Phu7HhurNqxJFy4buT4bqz4bu54bu1c3Lhu5PhurPhu7nGoXLhu5nhurPhu7nhu7Xhurly4buT4bqz4bqmQcWpcuG7k+G6s+G7iWfDveG6s3Lhu5Phu5nhu5XDs3HhurPhu7nhu7XDunLhu5M44bqz4buJaHLhurNqxIJ34buJ4bqz4buzQcSRcuG6s+G7uWZx4bqz4buZ4bux4bqz4bu54bu1d+G6s+G6pmbhuqzhurPEqeG6tnLhu5M44bqz4buT4buVxJHhurPhu4nFqeG6s3Lhu5nEguG6s+G7iWhB4bqzKXRx4bqzw53hu5nDqDjhurPhu4loQeG6syl0ceG6s+G7mOG7qeG7lTnhurPhu4rDqeG7lTjhurPhurty4buZNuG6s0o/4buI4bqzIeG7lOG7juG7uOG6oS/DveG6ow==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bẫy đa cấp từ cơn sốt tiền ảo Onecoin

Bẫy đa cấp từ cơn sốt tiền ảo Onecoin
2016-11-08 09:43:51

(QT) - Gần đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh truyền tai nhau lời quảng cáo hấp dẫn về một loại tiền ảo mang tên Onecoin, mang lại lãi suất “khủng”. Nuôi hy vọng kiếm được...

Thể dục giúp tăng “bản lĩnh” ở đàn ông dư cân

Thể dục giúp tăng “bản lĩnh” ở đàn ông dư cân
2016-11-07 11:23:14

(NLĐ) - Khảo sát của các nhà khoa học Nhật Bản nêu khả năng việc tập luyện thể dục thường xuyên có thể giúp tăng cường hàm lượng testosterone trong máu của đàn ông béo phì hoặc dư cân.

Cải thiện tầm vóc nhờ dinh dưỡng

Cải thiện tầm vóc nhờ dinh dưỡng
2016-11-07 11:23:02

(NLĐ) - Sự phát triển tầm vóc phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, chế độ dinh dưỡng và mức độ hoạt động thể lực. Trong đó, yếu tố di truyền hầu như không thể thay đổi...

Vết xước khó phai

Vết xước khó phai
2016-11-07 11:22:19

(NLĐ) - Một câu chuyện buồn mang tính chất bạo lực vừa xảy ra trong môi trường giáo dục ở TP Đà Nẵng. Một đứa trẻ lớp 3 bị cô đánh vào vai vô tình xước má. Phụ huynh xông vào...

Huy động giáo viên giỏi làm đề thi

Huy động giáo viên giỏi làm đề thi
2016-11-07 11:22:08

(NLĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lập ban soạn thảo đề thi trắc nghiệm cho các môn thi THPT quốc gia, huy động tất cả thầy cô giáo giỏi trong cả nước cùng tham gia.

Nắm cơm ấm tình ngày lũ

Nắm cơm ấm tình ngày lũ
2016-11-07 10:58:58

(QT) - Cơn lũ đi qua, giữa muôn vàn khó khăn, thách thức, chính những nắm cơm nghĩa tình của chị em phụ nữ Cam Lộ (Quảng Trị) đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh để người dân vùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết