Cập nhật: 19/08/2019 15:45 GMT+7
6bdaxb04fxa460x71cbxe515xea35xac27x8354xb1a8xX7xac7exaed3xcb20xe9e5xc013xaa50xX5xa902xXaxe54fxed07xb3dbx8891xXexX3xX1xXdxb7cexc735xX3xXexaa51xX1bxX1xX3xXex9a56xba95xX1bxbf2fxX3xec57xd94bxXexX3xX5xc818xX1bxX3xX4xX1xe3e5xXexX3x744cxX14x850axX1bxX26xX3xX1x7fabxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xc340xXdxX3xad98xX3xXexX1x7edbxX3xXexX23xX15xX1bxX3xdf80xX6xd41exX3xedbdx76e9xX0xb79axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx862dxX10xX6x7b72xXaxX12xc7bbxc8a4xXcxe538xX3x9074xX3xc28bxX26xd72ex8de0xXdxX3xX6cx7dc3xX1bxX3xX48xX3xaea3xX1xX14xX3xXbxX1xX37xX3x7d42xcae5xX3xXexX1xX4cxX3xXexX23xX15xX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX3xX6fxX1xX14xc39fxX1axX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX72xX3x6dd3xX29xX4xX3xX35xc7dbxX4xX3xXbxX1x6c7fxX1bxX3xX45xX1bxX1xX3xXexX1exX1bxX1xX3xXexX23xX24xX1bxX26xX3xX1bxX1xXdxd550xX14xX3xX35xX45xX4xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xXacxX4cxX3xX28xX29xXexX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX1xX3cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdxX3xX48xX3xcbfcxX1xX14xX3xX28xe975xX4xX3xX1bxb221xXa0xX8bxX3xXacxX37xX4xX3xX55xdef9xXdxX3xX1xee4axXdxX3xXexX1xX37xXdxX8bxX3xX10dxX3xX1bxX1xXdxe0a2xX55xX3xX55xX10dxXdxX3xXexX23xX78xX79xX1bxX26x80b4xX0xX5axXbxX12xX0xXexX6xXacxX5xX10xX3xX7xXexXa0xX5xX10xX9xXaxX55xX6xX23xX26xXdxX1bx92dbxX8axXbxX35xX3xX6xX14xXexb66cxXaxX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXdxX55xX26xX3xX7xX23xX4xX9xXaxX5axX5axX4xX128xXacxX6xX149x8e00xX14xX6xX1bxX26xXexX23xXdxX128xX28xX1bxX5axX6cxX10xX7xXf7xXexX149xXbxX5axX1bxX10xac25xX7xX5axX2x9ccdxeb17xX180xX5axd6c0xdc9cxX6cxX2xX2xab6exX183xX188x8cfcxX188xXexX2xX183xX2xafe3xX2xX180xX5xX2xX128xd78axXbxX26xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX23xX12xX0xXexX23xX12xX0xXexX6cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe58cxX149xX6cxXa0xXaxX12xX76xX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX1xXdxXcbxX14xX3xX35xX45xX4xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xa9ccxX78xX2dxX4xX3xXacxa1c0xX4xX3xXexX23xX149xX1bxX26xX3xXacxX6xX149xX3xXexX1xXb6xX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX1xX3cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdxc67dxX0xX5axXbxX12xX0xX5axXexX6cxX12xX0xX5axXexX23xX12xX0xX5axXexX6xXacxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX149xX6cxXa0xXaxX12xXcxX1xX10xX149xX3xXacxX100xX3xX76xX26xX14xXa0xX11bxX1bxX3xXcxX1xX4cxX3x7c2axX7dxX1bxX8bxX3xX48xX3xX82xX1xX14xX3xXbxX1xX37xX3xX8axX8bxX3xXexX1xX4cxX3xXexX23xX15xX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX3xX4xX1xX149xX3xXacxXdxX32xXexX8bxX3xX7xX45xX1bxX26xX3xX1bxX26xX100xXa0xX3xX2xX184xX5axX184xX5axX8axX18bxX2xX17fxX8bxX3xXexX23xX149xX1bxX26xX3xX5xXb1xX4xX3xX1e8xXdxX3xXexaf32xXbxX3xXexX1xb710xX3xX6cxcc1exX4xX3xX165xX14xX6xX1bxX1xX3xX1xX3cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdxX3xX48xX3xXf7xX1xX14xX3xX28xXfcxX4xX3xX82xX1xX14xX3xXbxX1xX37xX3xX8axX8bxX3xX1bxX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX3xXbxX1xX45xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xefaaxX3xXf7xX1xX149xXb6xX1bxX26xX3xX8axX18bxX3xX35xX45xX4xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xXexX149xX3xX1bxX1xb3bexX3xX4xX45xX4xX3xX5xX149xX24xXdxX3xXacxX4cxX3xX28xX29xXexX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX5x7965xX1bxX26xX3xX1xX3cxX8bxX3xXacxX37xX4xX3xX55xX109xXdxX3xXf7xX1xX2e3xX3xX4xX1xX4cxX14xX128xX3xX76xX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX3xX1e8xcd05xX3xXf7xX4cxXbxX3xXexX1xX79xXdxX3xXacxX45xX149xX3xX4xX1xX149xX3xXacxX58xX3xXbxX1xX29bxX1bxX3xXcxX1xXb1xX3xXa0xX3xX4xb7b8xX6xX3xX1xX14xXa0xX1axX1bxX3xXexXdxX32xX1bxX3xX1xX100xX1bxX1xX3xX35xd0c0xX3xX5xdc26xX128xX3xX1bbxX100xX3xX24cx8035xX3xXcxX1xX4cxX3xc7d8xXdxX6xX1bxX26xX8bxX3xX4xX45xX1bxX3xXacxX58xX3xXcxX1xXb1xX3xXa0xX3xXexX1xX4cxX3xXexX23xX15xX1bxX3xX53xX6xX55xX3xX57xX58xX3xX4xX1xX149xX3xXacxXdxX32xXexX8bxX3xX1bxX26xX6xXa0xX3xX7xX6xX14xX3xXf7xX1xXdxX3xX1bxX1xX29bxX1bxX3xX1e8xX78xX2dxX4xX3xXexXdxX1bxX3xXacxX45xX149xX3xX4xX361xX6xX3xX1bxX26xX78xX79xXdxX3xX6cxX7dxX1bxX8bxX3xX1e8xd861xX1bxX3xX28xX4cxX3xX1e8xX33fxX3xX1xX14xXa0xX3xX1e8xX58xX1bxX26xX3xX5xXfcxX4xX3xX5xX78xX2dxX1bxX26xX3xX28xee9cxXexX3xX7xX37xX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xXacxX4cxX3xX28xX29xXexX3xX48xX3xX1xX3cxX8bxX3xXexXdxX32xX1bxX3xX1xX100xX1bxX1xX3xXexXdxa9f7xX14xX3xX1xX361xXa0xX3xXexX1xX10xX149xX3xX1e8xXb1xX1bxX26xX3xX165xX14xXa0xX3xX1e8xX4cxX1bxX1xX128xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX149xX6cxXa0xXaxX12xXcxX23xX149xX1bxX26xX3xXf7xX1xXdxX3xX4xXb6xX3xX1xX1axX3xXexX1xX37xX1bxX26xX3xX4xX1xX378xX1bxX1xX3xXexX23xX4cxX3xX28xX100xX3xX1bxX26xX78xX79xXdxX3xX4xX1x6ebdxX1bxX3xX1bxX14xX10dxXdxX3xX1e8xX6xX1bxX26xX3xXf7xX1xbfb5xX1bxX3xXexX23xX78xX3e2xX1bxX26xX3xXexX23xXdxX2a0xX1bxX3xXf7xX1xX6xXdxX3xX4xX45xX4xX3xXacxXdxX1axX1bxX3xXbxX1xX45xXbxX3xX1e8xX2a0xX3xXbxX1xX31axX1bxX26xX8bxX3xX4xX1xX37xX1bxX26xX3xX6cxX4cxX4xX1xX3xXexXb6xX3xX5xX2dxX1bxX3xX53xX1xX7dxX14xX3xbd72xX1xXdxX3xX5xX7dxXa0xX3xX5xX6xX1bxX8bxX3xX1xX100xX1bxX1xX3xX28xXdxX3xX28xX29xXexX3xX5xX2dxX1bxX3xX4xX1xX32xXexX3xX35xX14xX37xX1bxX26xX3xX1xX3cxX3xX4xc58axX1bxX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX1bxX26xX481xX1bxX3xX4xX1xd529xX1bxX3xXf7xX4cxXbxX3xXexX1xX79xXdxX8bxX3xX35xX375xX3xX5xX378xX3xX1bxX26xX1xXdxX427xX55xX3xX1e8xX2a0xX3xXexX23xX45xX1bxX1xX3xX6cxX4cxX4xX1xX3xXexXdxX32xXbxX3xXexX2a3xX4xX3xXacxX109xX1bxX26xX3xXbxX1xX45xXexX128xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bbxX149xX6cxXa0xXaxX12xXcxX128xXcxX0xX5axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tài xế xe khách dương tính với ma túy

Tài xế xe khách dương tính với ma túy
2019-08-15 14:59:56

(QT) - Khoảng 9 giờ sáng nay 15.8.2019, tại nơi giao nhau giữa Quốc lộ 1 và đường Hai Bà Trưng, thuộc địa phận Khu phố 3, Phường 1, thị xã Quảng Trị, tổ cảnh sát giao thông...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết