Cập nhật:  GMT+7
a3eexa7ccx131c9x15533xcceexdf8bx12950xfeb3x1362bxX7x1173fxcdc5xbabdxb933xecaex11954xX5x119abxXaxa413x14344xed1dxXexX3xa8f4xd163xX3x14581x12f2cxX3xX4xe303xX3x14a53xX3xX5x11ec2x10a2fxX3xXex11318xa8d1xXdxX3xc4aaxfbfexeabexX3x107cexe6a9xbe6exX1xX3xX31xX1xX23xX3xX31xd0baxb621xX4xX3xX1ax12971xX3xX2bxX2cxc6f5xX31xX3xX5xX20xX3xbd64xXdxX31xX1xX3xXexe3d7xX3xe03dx11325xX2dxX3xX1x158d6xX2cxX3xX2bxX2cxX42xX3xX31xX50xX1xXdxdeffxX24xX3xXexX27xa6bbxX31xX50xX0x1192bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1228bxX10xX6xb1e7xXaxX12xd56exb152xXcxed4bxX3xef1exX3xXcxe687x12a9bx13306xX3xXex11d97xX31xX1xX3xX7fxX2cxX42xX31xX50xX3xXcxX27xX30xX3xX1ax13407xX6xX3xX24xb75cxX3xXbxX1xXdxX60xX31xX3xXexcad1xX6xX3xX7xa6eexX3xXexX1xf641xX24xX3xX17xX14xXexX3xX17xX18xX3xe771x12811xX3x1261fxf492xX3xX7exX7xXdxX31xX1xX3xX31xda3cxX24xX3xX2xb2e7xc4d0xXcaxX3xXexf6fbxXdxX3xac9fxa880xX31xX1xX3x150fcxXdxX31xX1xaed3xX3xX7fxX2cxX42xX31xX50xX3xXcxX27xX30xX81xX3xX1axX23xX3x107d1xX6xd56cxX3xX13xX2cxX51xX31xX3xX78xX2cxX2dxX3exX31xX3xX7exX7xXdxX31xX1xX3xX31xXc6xX24xX3xX2xXcaxe4a3xXcbxX3xXexXcfxXdxX3xX7fxX2cxX42xX31xX50xX3x1094cxf84fxX31xX1xX81xX3xX1axX3exX3xXex10b07xXdxX3x112bbxXebxX1exX3xX20xX3xX5xX23xX24xX3xXexX27xX28xXdxX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX31xX1xX23xX3xX31xX39xX3axX4xX3xX1axX3exX3xX2bxX2cxX42xX31xX3xX5xX20xX3xX48xXdxX31xX1xX3xXexX4exX3xX50xX51xX2dxX3xX1xX55xX2cxX3xX2bxX2cxX42xX3xX31xX50xX1xXdxX60xX24xX3xXexX27xX65xX31xX50x108f6xc201xX3xXcxX1xX10xXedxX3xX4xX28xXedxX3xXexX27xXcfxX31xX50xX3xX4xe44fxX6xX3xXd2xXbcx14019xX87xX88xX3xXexX8bxX31xX1xX3xX7fxX2cxX42xX31xX50xX3xXcxX27xX30xe094xX3xXebxX1xXdxX3xX31xX1xX28xX31xX1xX3xX17xX51xX2dxX3xX7bxa579xX31xX50xX3xXd2xXdxd78axXexX83xXd7xX23xXedxX3xXexX1xX2cxX11dxX4xX3xXcx146c0xX31xX50xX3xXebx1489bxX31xX50xX3xXexX2dxX3xX17xX51xX2dxX3xX7bxX1a7xX31xX50xX3xX24xXdxX3exX31xX3xXcxX27xX2cxX31xX50xX3xX2fxX39x15027xX4xX3xXexX1xX23xX31xX1xX3xX5xX55xXbxX3xX1axX23xXedxX3xX31xXc6xX24xX3xX2xXcaxXcaxXcaxX3xX7bxXedxX3xXb9xXbaxX3xXbcxXbdxX3xX5xX23xX24xX3xX50xXdxX28xX24xX3xX2fxX1exX4xX3xX1axX23xX3xXebxX6xXedxX3xX13xX2cxX51xX31xX3xX78xX2cxX2dxX3exX31xX3xX5xX23xX24xX3xXexX27xX39xX9exX31xX50xX3xXbxX1xXa7xX31xX50xX3xX48xX4exX3xXexXedxX28xX31xX16dxX3xXebxX1xXdxX3xX31xX1xX28xX31xX1xX3xX1xXedxXcfxXexX3xX2fxX11dxX31xX50xX3xX4xX1xX17fxX3xX2dxX4exX2cxX3xXexX27xXedxX31xX50xX3xX5xXd3xX31xX1xX3xX1axX1a7xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1c0xX31xX50xX3xX4x13c75xX2cxX3xX2fxX39xf189xX31xX50xXdbxX3xXexX1xX17fxX2dxX3xX2fxXdxX1adxX31xXdbxX3xX4xX1c0xX31xX50xX3xXexX27xX114xX31xX1xX3xX7bxX51xX31xX3xX7bxX1bxX31xX50xX16dxX16dxX16dxX3xX88xXedxX3xX24xX3axXdxX3xXexX1xX23xX31xX1xX3xX5xX55xXbxX3xX31xX60xX31xX3xXebxX1xXdxX3xX31xX1xX28xX31xX1xX3xX17xX51xX2dxX3xX7bxX1a7xX31xX50xX3xXd2xXdxX1adxXexX83xXd7xX23xXedxX3xX4xdfe3xX3xX4xX1xX17fxX3xXexX27xX39xXabxX31xX50xX3xX7xX18xX3xX7bxX1bxX31xX50xX3xXexXdxX3exX31xX3xX2bxX2cx12b71xX3xX4xX17fxX6xX3xX2fxXabxX31xX3xX1axX30xX3xX2fx14c93xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xXedxX3xX24xX11dxXexX3xX7xX1exX3xX4xX28xX3xX31xX1xX51xX31xX3xX9exX3xX31xX1xXdxX3exX2cxX3xX2fxX30xX6xX3xXbxX1xX39xXabxX31xX50xX3xXexX27xXedxX31xX50xX3xX4xX42xX3xX31xX39xX3axX4xX3xX1axX3axXdxX3xX24xX1bxX4xX3xX2fxXbdxX4xX1xX3xXexXcfxXedxX3xX24xX1exXdxX3xX2bxX2cxX6xX31xX3xX1xX1adxX3xX50xXdxX6xXedxX3xX7bxX30xX4xX1xX3xX1axX23xX3xXexX114xX24xX3xX48xXdxX4exX24xX3xX4xX1c0xX31xX50xX3xXexX27xX114xX31xX1xX16dxX3xXcxX27xXedxX31xX50xX3xX1xX6xXdxX3xX31xXc6xX24xX3xXexX9axX3x11e74xa722xX381xX380xX83xX380xX381xX381xaa12xXdbxX3xXbcxXbdxX3xX1axX23xX3xX78xX2cxX2dxX3exX31xX3xX2fx1151fxX3xX5xX1ddxXdxX3xX7bxX1bxX31xX50xX3xX4xX1xea98xX4xX3xX1axX1bxXdbxX3xX2bxX2cxX2dxX3exX31xX3xX1xXcfxX31xX3xX2fxX39xX1ddxX4xX3xX50xXdxX6xXedxX3xXexX27xXedxX31xX50xX3xX4xX1c0xX31xX50xX3xXexX28xX4xX3xX2fxXdxX3exX2cxX3xX1xX23xX31xX1xX3xX7xX42xX31xX3xX17xX2cxb7d0xXexXdbxX3xX48xXdxX31xX1xX3xX7bxXedxX6xX31xX1xX3xXexXcfxXdxX3xXebxX1xXdxX3xX31xX1xX28xX31xX1xX3xX17xX51xX2dxX3xX7bxX1a7xX31xX50xX3xXd2xXdxX1adxXexX83xXd7xX23xXedxX3xX2fxX2f6xX3xX4xX1xXdxX3xX2xfc61xX416xX16dx1577fxX381xX381xX3xX31xX50xX23xX31xX3xX2fx15919xX31xX50xX3xXexX9axX3xX2bxX2cxX2e8xX3xX4xX17fxX6xX3xX2fxXabxX31xX3xX1axX30xX3xX4xX1xXedxX3xX4xX28xX4xX3xX24xX1bxX4xX3xX2fxXbdxX4xX1xX3xX31xX2ccxXdxX3xXexX27xX60xX31xX16dxX3xX78xX23xX31xX1xX3xX1axXdxX3xX4xX17fxX6xX3xXb9xXbaxX3xXbcxXbdxX3xX1axX23xX3xXebxX6xXedxX3xX13xX2cxX51xX31xX3xX78xX2cxX2dxX3exX31xX3xX2fxX398xX3xX48xX1xX1c0xX31xX50xX3xXexX2cxX51xX31xX3xXexX1xX17fxX3xX4xX28xX4xX3xX2bxX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX4xX17fxX6xX3xX31xX1xX23xX3xX31xX39xX3axX4xX3xX1axX3exX3xX2bxX2cxX42xX31xX3xX5xX20xX3xX48xXdxX31xX1xX3xXexX4exX3xX1axX23xX3xX7fxX2cxX2dxX3xX4xX1xX4exX3xXexX1bbxX3xX4xX1xX3a5xX4xX3xX1xXedxXcfxXexX3xX2fxX11dxX31xX50xX3xX7xX42xX31xX3xX17xX2cxX3dfxXexX3xX48xXdxX31xX1xX3xX7bxXedxX6xX31xX1xX3xX4xX17fxX6xX3xXebxX1xXdxX3xX31xX1xX28xX31xX1xX3xX17xX51xX2dxX3xX7bxX1a7xX31xX50xX3xXd2xXdxX1adxXexX3xae89xXd7xX23xXedxX3x11e26xX6xX31xX3xX1xX23xX31xX1xX3xX48xfbd2xX24xX3xX7fxX2cxX2dxX4exXexX3xX2fxX30xX31xX1xX3xX7xX1exX3xX106xbc4axX106xX69xXcxXebxXcxX83xX78xXb9xX7fxXcxX3xX31xX50xX23xX2dxX3xX2xX106xX69xX419xX69xX380xX381xX381xX381xX3xX50xX51xX2dxX3xX1xX55xX2cxX3xX2bxX2cxX42xX3xX31xX50xX1xXdxX60xX24xX3xXexX27xX65xX31xX50xX16dxX3xXebxXc6xX31xX3xX4xX3a5xX3xX1axX23xXedxX3xX4xX28xX4xX3xXexX23xXdxX3xX5xXdxX1adxX2cxXdbxX3xX4xX1xX3a5xX31xX50xX3xX4xX3a5xX3xX2fxX39xX1ddxX4xX3xX2fxX39xX6xX3xX27xX6xX3xXexXcfxXdxX3xXbxX1xXdxX60xX31xX3xXexXa7xX6xXdbxX3xXexX27xX60xX31xX3xX4xXabxX3xX7xX9exX3xX17xX10xX24xX3xX17xX14xXexX3xX2fxX26exX2dxX3xX2fxX17fxXdbxX3xXexXedxX23xX31xX3xX7bxXdxX1adxX31xX3xX20xX3xX48xXdxX4exX31xX3xX4xX17fxX6xX3xX31xX1xb425xX31xX50xX3xX31xX50xX39xX273xXdxX3xXexX1xX6xX24xX3xX50xXdxX6xX3xXexX1exX3xXexX1bxX31xX50xXdbxX3xX78xXb9xX13xX13xX3xX2fxX398xX3xX28xXbxX3xX7bxX1bxX31xX50xX3xX48xX1xXedxX42xX31xX3xX2xXdbxX3xXb9xXdxX3exX2cxX3xX2xX525xX419xXdbxX3xXb9xXdxX3exX2cxX3xXcbxX525xXdbxX3xXb9xXdxX3exX2cxX3xX525xX381xX3xX113xXd7xX78xX184xX3xXexX2cxX2dxX60xX31xX3xX509xX30xX3xX4xX28xXedxX3xXb9xXbaxX3xXbcxXbdxX3xX2xX419xX3xXexX1xX28xX31xX50xX3xXexe79exX3xXexX27xX10xXedxX3xX7exXexX1xX273xXdxX3xX1xXcfxX31xX3xXexX1xX18xX3xXexX1xX28xX4xX1xX3xX5xX23xX3xX380xX419xX3xXexX1xX28xX31xX50xXdbxX3xX2xX525xX3xX31xX50xX23xX2dxX3xX48xX2f6xX3xXexX9axX3xX31xX50xX23xX2dxX3xXexXa7xX6xX3xXexX2cxX2dxX60xX31xX3xX28xX31xX81xX3xX1axX23xX3xXebxX6xXedxX3xX13xX2cxX51xX31xX3xX78xX2cxX2dxX3exX31xX3xXcaxX3xXexX1xX28xX31xX50xX3xXexX63bxX3xXexX27xX10xXedxX3xX7exXexX1xX273xXdxX3xX1xXcfxX31xX3xXexX1xX18xX3xXexX1xX28xX4xX1xX3xX5xX23xX3xX2xX388xX3xXexX1xX28xX31xX50xX3xX2xX525xX3xX31xX50xX23xX2dxX81xXdbxX3xX509xX2cxX11dxX4xX3xX4xX28xX4xX3xX509xX30xX3xX4xX28xXedxX3xXbxX1xX42xXdxX3xX5xXdxX60xX31xX3xX2fxX3axXdxX3xX509xX423xXdxX3xXexX1xX39xX273xX31xX50xX3xX7xX1exX3xXexXdxX3exX31xX3xX2xX416xX416xXdbxX419xX3xXexX27xXdxX1adxX2cxX3xX2fxX423xX31xX50xX3xX4xX1xXedxX3xXcxX1bbxX31xX50xX3xXebxX1c0xX31xX50xX3xXexX2dxX3xX17xX51xX2dxX3xX7bxX1a7xX31xX50xX3xX24xXdxX3exX31xX3xXcxX27xX2cxX31xX50xX16dxX3x12dc0xX16dxX78xX16dxX78xX0xX69xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”
2024-03-02 05:50:00

QTO - Chỉ một thời gian sau khi “con nợ” bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bản thân mình là bị hại, “chủ nợ” sau đó cũng bị “lộ” hành vi cho...

Buôn ma túy bắn Công an

Buôn ma túy bắn Công an
2009-08-22 09:14:21

Nguyễn Thành Long ngoan cố dùng súng bắn điện định tấn công lực lượng Công an, song các trinh sát đã vô hiệu hoá tên này, đồng thời khống chế, bắt gọn các đối tượng còn lại...

Để ma túy không còn là nỗi đau...

Để ma túy không còn là nỗi đau...
2009-08-21 11:37:52

(QT) - Phiên tòa vừa kết thúc, em gái bị cáo òa lên nức nở: “9 năm tù dài lắm, răng anh dại dột dính vào ma túy làm chi cho khổ anh ơi”. Bị cáo Đ. mắt đỏ hoe, nhìn chị và em...

Câu kết với vệ sĩ để trộm tài sản công ty

Câu kết với vệ sĩ để trộm tài sản công ty
2009-08-21 10:59:32

Điều đáng nói là trong số những kẻ trộm bị bắt giữ có 3 đối tượng là vệ sĩ của Công ty Bảo vệ Hoàng Gia - Asia được thuê bảo vệ tại Công ty Nobland đã cấu kết với bảo vệ nội...

Lừa 55 nghìn đô trốn 5 năm không thoát

Lừa 55 nghìn đô trốn 5 năm không thoát
2009-08-21 10:59:07

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Văn phòng đào tạo lao động xuất khẩu Hantech chỉ có chức năng tiếp nhận, đào tạo định hướng cho người đi làm việc tại Đài Loan, Malaysia theo...

Giáo viên cấp 2 lừa chạy tuyển công chức

Giáo viên cấp 2 lừa chạy tuyển công chức
2009-08-21 10:58:45

Khoảng đầu tháng 8/2009, trên địa bàn huyện Lục Ngạn rộ lên tin đồn, ai muốn trúng tuyển công chức thì chỉ phải bỏ ra ít tiền, sẽ có người lo lót mọi việc. Nhận thấy có dấu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết