Cập nhật:  GMT+7
72e9xb728xf87cxdeb5xc9bbx8c16xb7a0xc5adxbdbcxX7x11c2cxd100xe6f4xb1b6xd899x10757xX5xf70exXaxefbax1085dxX10xX3xd918xcc5exaa6axX3xX4xae63xX18xX3x13241xa3d7x10819xX18xX3xXex11527xX6xX1exX1fxX3xX4xX1xa210xX3x10898xX3xXexae18xX1exX3x101f2x10220xad97xX1exX1fxX3xX1exX1xfbaaxXbxX3xX5xX3bx91dexX0xeb7dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9b4xX10xX6x771axXaxX12xXcxXcx858dxX3xe1aexX3xXcxX1xX10x10e8bxX3xb1c7xX1xX6xXdxX3xX1exX1xX3bxX1exX3xX4x988dxX6xX3x7ef7xX6xX60xX3xc6e1xX40x12766xX4xX3x81dfxX6xX1exX1xa435xX3xX7xX2bxX3xX54xf0b0xX3xXbxX1xd155xXdxX3xX54x7423xX1exX1fxX3xb379xX10xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX33xdf03xX3xX4xX1xX2bxX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX5xX3bxX40xX3xf02cx7628xX3xX8fxX10xX3xX4xX1xX6dxX3xX18xefedxX40xX3xX33xXdxX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX24xX40xeae8xX1exX1fxX3xX5xa826xX18xX3xX5xXc4xXdxX7dxX3xX7xe02axX3xXexX24xX17xX1exX1xX3xX7xb9c4xX3xXbxX1xX17xXexX3xX1xXdx123e6xX1exX3xX4xX6dxX6xX3xX4xaf25xX3xf2f4xX40xX6xX1exX3xX4xX1x9566xX4xX3xX1exf51dxX1exX1fx119dexX0xX42xXbxX12xX0xXexX6x12faaxX5xX10xX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX24xX1fxXdxX1exd75dx8185xXbxX8fxX3xX6xX40xXexX60xXaxX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa535xX60xX54xX18xXaxX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1bxXdxX3xX8fxXb6xX3xX70xX6xX60xX3xX74xX40xX76xX4xX3xX79xX6xX1exX1xX3xXabxX1bxX3xX4xX1xXdxXb6xX4xX3xX8fxX10xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX4xX1xX2bxX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX5xX3bxX40xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX42xX42xX7xXexX6xXexXdxX4xXfcxX1exX10xd6bfxXfcxXexX40xX60xXdxXexX24xX10xXfcxXabxX1exX42xXexXexX60xX42xXdxX42xX7xX2dxX116xX2dxX42xX42xX116xe515xX2x8b19xX42xX1aax11123xX42xX1aaxe2c9xX42xX4xX6xX60xX5bxXeexX40xX60xX4xX5bxX54xX6xX1exX1xX5bxX5xX6xXdxX5bxX8fxX10xX5bxX16xX6xX18xX5bxX16xX6xX18xX5bxX4xX6xX18xX5bxX4xX1xX60xX5bxX54xX40xX60xX1exX1fxX5bxX2x12083xb0fexX2dxX1e0xX116xX1e0xX116xX1e1xX1e1xXfcx9029xXbxX1fxXaxX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX24xX12xX0xXexX24xX12xX0xXexX54xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xXcxX1bxXdxX3xX8fxXb6xX3xX70xX6xX60xX3xX74xX40xX76xX4xX3xX79xX6xX1exX1xX3xXabxX1bxX3xX4xX1xXdxXb6xX4xX3xX8fxX10xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX4xX1xX2bxX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX5xX3bxX40xX0xX42xXbxX12xX0xX42xXexX54xX12xX0xX42xXexX24xX12xX0xX42xXexX6xX104xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xXcxX1x8d9bxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xXex754axX3xX70xX1xXdxX3xX70xX20xX4xX3xXeexX40xX87xX1exX3xX5x98e7xX3xXexX1x107ddxX3xXexX24xX34xX35xX1exX1fxX3xXexc0a3xX1exX1xX3xXcxfbc9xX18xX3xb3c1xXdxX1exX1xX3xX4xX1xX60xX3xX104xXdxXb6xXexX3xX33xXc4xXdxX3xX74xX40xX87xX1exX3xX5xX28fxX3xXexX1xX293xX3xXexX24xX34xX35xX1exX1fxX3xX7xX76xX3xX1e0xX3xX33xab91xX3xXbxX1xX76xXdxX3xX1x10dcfxXbxX3xX4xX17xX4xX3xX4xXecxX3xXeexX40xX6xX1exX3xX4xX1xXf5xX4xX3xX1exXf9xX1exX1fxX3xX104xf1ffxXexX3xXeexX40xX87xX3xXexX6xX1exX1fxX3xX70xX6xX60xX3xX74xX40xX76xX4xX3xX79xX6xX1exX1xX3xc452xX1exX1fxX20xX3xX8fxX2d0xX3xX70x87c1xX16xX3xf91dxXdxX6xX1exX1fxX7dxX3xX318xf4ebxX3xX79xXc9xX40xX7dxX3xXcxX2a2xX18xX3xX2a5xXdxX1exX1xe97axX3xX33xX6xX1exX1fxX3xX5xX17xXdxX3xX8fxX10xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX4xX1xX2bxX3xX2dxX3xXexX30xX1exX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX4xX17xXexX3xX4xX6dxX6xX3xX70xX6xX16xXbxX40xX4xX1xXdxX6xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xXexX34xX35xX1exX1fxX3xXexX24xXacxX1exX1xX3xX4xX6dxX6xX3xX79xX6xX1exX1xX7dxX3xXexX24xX34x12328xX4xX3xX33xe0ecxX7dxX3xXexX24xX60xX1exX1fxX3xXexX1xX35xXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3xX33xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX6dxX3xX16xXacxX3xX2bxX3xX1xX40xX18xXe4xX1exX3xX133xXb6xX1exX3xX70xXc9xX40xX7dxX3xX79xX6xX1exX1xX3xXeexX40xX10xX1exX3xX16xXc4xXexX3xX1exX1fxX34xX35xXdxX3xXex8661xX1exX3xXcxX24xX40xX1exX1fxX3xX30cxX1exX1fxX20xX3xX2bxX3xX70xX6xX16xXbxX40xX4xX1xXdxX6xX32fxX7dxX3xXcxX24xX40xX1exX1fxX3xX33xc477xX3xX1exX1fxX1xX293xX3xX79xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX2bxX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX4xX17xXexX3xXexX27fxX3xX62xX1xX40xX3xXabxXdbxX4xX3xX104xXdxX3e4xX1exX3xX1fxXdxX39axXdxX3xXabxX407xX3xX318xX320xX3xX79xXc9xX40xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xX79xX6xX1exX1xX3xX33xfa5exX1exX1fxX3xX28fxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX40xX3e4xX3xX4xX1xX60xX3xXcxX24xX40xX1exX1fxX3xX2dxX3xXexX30xX1exX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX4xX17xXexX3xXexX24xX3e4xX1exX3xXabxX39axXdxX3xX1fxXdxX17xX3xX2xX1acxXfcxX1aaxX1aaxX1aaxX3xX33xX45bxX1exX1fxX42xX104xX6xX60xX3xX1acxX1aaxX3xX62xX1fxX7dxX3xXex939dxX1exX1fxX3xX4xXc4xX1exX1fxX3xX2xX116xX1aaxX3xX104xX6xX60xXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xX2a5xX1fxX1bxX18xX3x12fbbxX5bxX1afxX7dxX3xXcxX24xX40xX1exX1fxX3xX33xXdxXe4xX1exX3xXexX1xX60xbb14xXdxX3xX1fx908exXdxX3xX79xX6xX1exX1xX3xX5xX17xXdxX3xX8fxX10xX3xX4xX276xX1exX1fxX3xX1exX276xX1exX1fxX3xX33xXb6xX1exX3xX4xXc9xX40xX3xX318xX320xX3xX70xX1xX6xXdxXfcxX3xXcxX4e7xXdxX3xX33xX2a2xX18xX7dxX3xX4xX39exX3xX1exX1fxX34xX35xXdxX3xX1xX34xX39axX1exX1fxX3xX54xcd0cxX1exX3xX79xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX4e7xX18xX3xXabxX407xX3xX1xX34xX39axX1exX1fxX3xX30xXbxX3xXcxX24xX1bxX3xbdafxXdxX16xX7dxX3xX8fxX2d0xX3xX2a5xXdxX1exX1xX3xdd9dxXdxX407xX1exX7dxX3xX1xX40xX18xXe4xX1exX3xX70xX1xX2a2xX40xX3xXcxX1xX1bxX1exX1xX3xX33xX9bxX3xX1exX1xX3bxX1exX3xX1xX1bxX1exX1fxXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xX79xX6xX1exX1xX3xX4xX1xX60xX3xX104xXdxXb6xXexX3xX16xXacxX1exX1xX3xX4xX1xX29dxX3xX4xX39exX3xX1exX1xXdxXe4xX16xX3xXabxX20xX3xX33xX34xX6xX3xX1xX1bxX1exX1fxX3xXabxX407xX3xXexX1xX293xX3xXexX24xX30xX1exX3xX318xX320xX3xX79xXc9xX40xX7dxX3xX1xX40xX18xXe4xX1exX3xX318xX320xX3xX79xXc9xX40xX3xX33xX9bxX3xX1fxXdxX6xX60xX3xX1xX1bxX1exX1fxX3xX4xX1xX60xX3xX1exX1fxX34xX35xXdxX3xX62xX1xX17xX4xX3xX4xX1xXf5xX3xX62xX1xX276xX1exX1fxX3xX104xXdxXb6xXexX3xX7xXd2xX3xX1fxXdxX6xX60xX3xX1xX1bxX1exX1fxX3xX4xX1xX60xX3xX6xXdxXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xe3c5xX1xX60xX87xX1exX1fxX3xX2xX1acxX1fxX1e1xX1aaxX7dxX3xX62xX1xXdxX3xX104xX293xX3xX4xXecxX3xXeexX40xX6xX1exX3xX4xX1xXf5xX4xX3xX1exXf9xX1exX1fxX3xX104xX2f2xXexX3xX1fxXdxe11fxX3xXexX4e7xXdxX3xX62xX1xX40xX3xXabxXdbxX4xX3xX4xXc9xX40xX3xX318xX320xX3xX70xX1xX6xXdxX3xX30cxX1xX40xX18xXe4xX1exX3xX70xX1xX2a2xX40xX3xXcxX1xX1bxX1exX1xX7dxX3xXcxX2a2xX18xX3xX2a5xXdxX1exX1xX32fxX7dxX3xX79xX6xX1exX1xX3xX5xXdxX3e4xX1exX3xX5xX4e7xX4xX3xX104x768cxX1exX1fxX3xX33xXdxXe4xX1exX3xXexX1xX60xX4e7xXdxX3xXabxX39axXdxX3xXcxX24xX40xX1exX1fxX3xXexX1xXacxX3xX62xX1xX276xX1exX1fxX3xX33xX34xX2d8xX4xXfcxX3xXcxX1xX10xX60xX3xX62xX1xX6xXdxX3xX1exX1xX3bxX1exX3xX4xX6dxX6xX3xX79xX6xX1exX1xX7dxX3xXabxXdxXe4xX4xX3xX5xX17xXdxX3xX8fxX10xX3xX16xX17xX18xX3xX4xX1bxX18xX3xX4xX1xX2bxX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xXexX1xX40xX3bxX1exX3xX5xX2d8xXdxX3xX1xXecxX1exX3xXabxXacxX3xX4xX1xX6dxX3xX18xXb6xX40xX3xX33xXdxX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX24xX40xXc4xX1exX1fxX3xX5xXc9xX18xX3xX5xXc4xXdxX3xX7xXd2xX3xXexX24xX17xX1exX1xX3xX33xX34xX2d8xX4xX3xX7xXdbxX3xXbxX1xX17xXexX3xX1xXdxXe4xX1exX3xX4xX6dxX6xX3xX4xXecxX3xXeexX40xX6xX1exX3xX4xX1xXf5xX4xX3xX1exXf9xX1exX1fxXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xX558xX2a2xX18xX3xX5xX1bxX3xXabxX20xX3xX104xX2f2xXexX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX1exX1xX3bxXbxX3xX5xX3bxX40xX3xX5xX39axX1exX3xXexX1xXf5xX3xX1e1xX3xX16xX1bxX3xX5xXdbxX4xX3xX5xX34xX2d8xX1exX1fxX3xXeexX40xX87xX1exX3xX5xX28fxX3xXexX1xX293xX3xXexX24xX34xX35xX1exX1fxX3xXexX29dxX1exX1xX3xXcxX2a2xX18xX3xX2a5xXdxX1exX1xX3xX104xX2f2xXexX3xX1fxXdxX65fxXfcxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX60xX54xX18xXaxX12xXcxX24xX34xX39axX4xX3xX33xX39exX7dxX3xX1exX1fxX1bxX18xX3xX2dxX5bxX1afxX7dxX3xX5xXdbxX4xX3xX5xX34xX2d8xX1exX1fxX3xX4xX1xXf5xX4xX3xX1exXf9xX1exX1fxX3xX33xX2d0xX3xX104xX2f2xXexX3xX1fxXdxX65fxX3xX1acxX7dxX1afxX3xXexX30xX1exX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX4xX17xXexX3xX1exX1xX3bxXbxX3xX5xX3bxX40xX3xXexX27fxX3xXcxX1xX17xXdxX3xX1exX1xX34xX1exX1fxX3xX33xX2d0xX3xX33xX34xX2d8xX4xX3x103f5xX1xX276xX3xX104xXdxXb6xX1ex11369xX3xXexX1xX1bxX1exX1xX3xX1xX1bxX1exX1fxX3x11d8fxXdxXe4xXexX3xX2a5xX6xX16xX3xX104xX6a6xX1exX1fxX3xX4xX17xX4xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xX33xX4a9xXdxX3xX104xX6xX60xX3xX104xXacxX3xX1exX1xX2d0xX1exX3xX16xX17xX4xX3xX33xX34xX35xX1exX1fxX3xX7xX87xX1exX3xX8fxX40xX30xXexX3xXexX24xX60xX1exX1fxX3xX1exX34xX39axX4xXfcxX3xX2a5xX318x8477xX70xX3xX51xf33bx8713xX0xX42xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đánh sập đường dây sản xuất mỹ phẩm giả

Đánh sập đường dây sản xuất mỹ phẩm giả
2015-07-10 05:13:35

TTO - Cơ quan chức năng đã bắt quả tang hàng ngàn hộp mỹ phẩm nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài được đóng gói từ mỹ phẩm Trung Quốc, hàng xô mỹ phẩm trị nám đang được nhào trộn dở...

Hào Anh bị bắt vì trộm cắp

Hào Anh bị bắt vì trộm cắp
2015-07-08 04:50:20

(SGGP) - Hào Anh (Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi, tạm trú tại khóm 4, đường Trương Phùng Xuân, phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), cậu bé bị vợ chồng trại tôm giống Minh Đức hành hạ...

Khẩn trương bắt đối tượng trộm xe máy

Khẩn trương bắt đối tượng trộm xe máy
2015-07-08 04:45:42

(QT) - Sáng 7/7/2015, tại địa bàn phường 1, thành phố Đông Hà, Công an huyện Triệu Phong phối hợp với Công an thành phố Đông Hà bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1989,...

Bé gái tử vong do điện giật

Bé gái tử vong do điện giật
2015-07-08 04:45:28

(QT) - Ngày 7/7/2015, ông Nguyễn Đức Vọng, Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến điện dân dụng đáng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết