Cập nhật: 09/04/2013 06:25 GMT+7
c7ccxdef1x11e4fx129cax12b5dxd244xd59bxdbd0xf149xX7xf971xffa6x143afx1389axdc1bx12d2axX5x12f82xXaxf62dxeb24xf9f5xX3xX4xe838x14925x137b9xda55xX3xX4xX1x115c0xX3xc7e3xX3xXcxXdxc99exX19xX3xfd70x12f84xX19xX1ax1119bxX3xfe31xdab9xXdxX3xe243xX1x13e0axX19xX1ax113bdxX3x13d96xX1xXdxc8f4x110eaxX3xX4x14880xX3cxX3xf18fxX3cxX6xX19xX3xX4xX1x14c55xX4xX3xX1x12055xX3cxX3xXexX33xX6xX0x11e0fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6x11e59xXaxX12x12dccx100ecx1103bxX6bxX31xff9dxcdf5xf9c7xX3xX2dx131e9x10baaxX3xX42xX3cxX6xX3x13533xX70x12ecexX2bxX3xXcxX33xX6xX3xee45xX19xX3xX19xX1x10b0fxX19xX3xX66xX88xX19xX3xX2dxX2exXdxX3xX31xX1xX33xX19xX1axX3xX74xX20xX3xXbxX1xXdxX24xX19xX3xXexX33xX6xX3xX7x13704xX3xXexX1xea5exX74xX3x14621x11f67xXexX3xXaex1288exX3xe9e0xX14xX3xX83xX19xX3xefefxX2dx137f4x10efdxX3xX1x14be6xf774xXdxX3xXex10928xXdxX3xX7xX2exX19x11bd2xX3xXb5xXc6xX3xXbbxXcxX1xXdxX1exX3cxX3xXex10608xX83xX4xX1xX3xX19xX1xXdxd50cxX74xX3xX1axX88xXbexX3xX1x12b4bxX3cxX3xX42xX3cxX2exX3xX19xX1axX1xXdxX24xX74xX3xXexXd9xe08axX19xX1axXccxX3xX5xXdxX24xX19xX3xX42xX3cxX6xX19xX3xXex1064fxXdxX3xX19xX1x1179dxX19xX1axX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xXc2xX74xX3xXexXd9xXc1xX19xX1axX3xXb5xX14xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX3cxX3xX1xf703xXdxX3x12f9dx12e1fxXexX3xX136xX4dxX74xX3xX19xX3cxX73xXdxX3xXexX1xXbdxXbexX3xX7xX2exX19xX3xX20xX3x132f5xe355xX19xX1axX3xf568x141c1xX4xX2bxX3xXaexX28xX3xX13xXdxX19xX1xX3x11dbaxX3cxX6xX19xX1axX2bxX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX6fxX3xXcxX1xX10xXc1xX3x1194bxX1exX3xX1xXc1xXc2xX4xX1xX2bxX3xXbxX1xXdxX24xX19xX3xXexX33xX6xX3xX7xe893xX3xX17dxXafxXc1xX3xX66xXc6xXdxX3xXexX109xXdxX3xX19xX1axXc6xXbexX3xX2xcb2dxX70xX7cxX2bxX3xX14exX1xXbdxX3xXexXf9xX6xX3xXbxX1xXdxX24xX19xX3xXexX33xX6xX3xX5xXc6xX3xXcxX1xXabxX74xX3xXbxX1xX83xX19xX3xXcxXd9xX4dxX19xX3xXcxX1x1057dxX3xXcxX1xX3cxX3xX2dxXc6xX2bxX3xX14exX1xX83xX19xX1xX3xXexX33xX6xX3xX1xcdfcxX19xX1xX3xX7xX3fxX2bxX3xXcx1226exX38x1233cxX3xXcxX31xX3xX2dxX2exXdxX3xX31xX1xX33xX19xX1axX6fxX3xX14ex14870xX3xd438xX3xX5xX3cxXe9xXexX3xX7xX17xX3xf080xXc6xXc1xX3xX4xX1xX10exX6xX3xX4xX1xXc1xX3xX4xX83xX4xX3xX20exX1d1xX3xX4xX83xXc1xX3xXb5xXc6xX3x12f0fxX3xX5xX3cxXe9xXexX3xX7xX17xX3xX20exXc6xXc1xX3xX4xX1xX10exX6xX3xX4xX1xXc1xX3xXbxX1xe8d5xX6xX3xX20exX1d1xX3xX1xXc2xXdxX6fxX3xXcxXd9xXc1xX19xX1axX3xXb5xX14xX3xX83xX19xX3xX19xXc6xXbexX2bxX3xX4xX202xX3xX7cxX3xX20exX1d1xX3xX4xX6xX19xX3xX20exX1d1xX3xXexXd9xX3cxXbexX3xXexX14fxX3xXb5xX3bxX3xXexX154xXdxX3xXbbxX2dxXbdxXbexX3xX1xXc1xXc2xXdxX3xXexXc6xXdxX3xX7xX2exX19xXccxX3xX1axX133xX74xX36xX3xX38xX1axX3cxXbex11911xX19xX3xX13xf1c2xX19xX3xde74xX1xX6xX19xX1xX3xX69xX19xX1axX3cxXbexX24xX19xX3xX31xX1xX202xX3xX14exX1xXbdxX3xXexX1d1xX4xX1xX3xd70fxfc0exX38xX1f1xX2bxX3xXcxXd9xX17xX20xX19xX1axX3xX20exX6xX19xX3xX4xX1xde9exX3xX136xXc2xXc1xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX6exf0f3xX3xX31xX1xXc2xX74xX3xfc2fxX3cxX88xX19xX3xX2dxXc1xX6xX3xX69xX19xX1axX3cxXbexX24xX19xX3xXcxXd9xX17xX20xX19xX1axX3xXbxX1xX33xX19xX1axX3xXexXc6xXdxX3xX19xX1axX3cxXbexX24xX19xX3xX70xX3xX74xX73xXdxX3xXexXd9xX17x125c6xX19xX1axX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX2bxX3xX31xX1xX202xX3xXcxXd9xX17xX20xX19xX1axX3xX20exX6xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX136xXc2xXc1xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX6exX2edxX3xX27xX24xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX27xXdxX24xX74xX3xX69xX19xX1axX3cxXbexX24xX19xX3xX14exX1xXbdxX3xXexX1d1xX4xX1xX3xX2baxX2bbxX38xX1f1xX3xXaexX28xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX160xX3cxX6xX19xX1axX2bxX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX2bxX3xXexX1xXc6xX19xX1xX3xXb5xXdxX24xX19xX3xX2bbxX6xX19xX3xX4xX1xX2cdxX3xX136xXc2xXc1xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX6exX2edxX3xXb5xXc6xX3xX31xX1xXc2xX74xX3x1102fxX29cxX19xX1axX3xX2dxXc1xX6xX19xX3xX69xX19xX1axX3cxXbexX24xX19xX3xX2bbxX242xX3xXexX1xX17xX3xX3d3xX2exX19xX1axX3xXbdxXbexX3xXaexX28xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX160xX3cxX6xX19xX1axX6exX6fxX3xX14exX202xX3xX2xX3xX20exX1d1xX3xX4xX6xX19xX3xX20exX1d1xX3xXexXd9xX3cxXbexX3xXexX14fxX3xXb5xX3bxX3xXexX154xXdxX3xXbbxXcxX1xXdxX1exX3cxX3xXexXd9xX83xX4xX1xX3xX19xX1xXdxXe1xX74xX3xX1axX88xXbexX3xX1xXe9xX3cxX3xX42xX3cxX2exX3xX19xX1axX1xXdxX24xX74xX3xXexXd9xXf9xX19xX1axXccxX3xX5xXc6xX3xX73xX19xX1axX3xX27xX24xX3xX13xX29cxX19xX3xX2dxXdxX3bxX19xX3xX69xX19xX1axX3cxXbexX24xX19xX3xX14exX1xXbdxX3xXexX1d1xX4xX1xX3xX2baxX2bbxX38xX1f1xX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX6exX6fxX3xXcxX1xX10xXc1xX3xXexXd9xX3cxXbexX3xXexX14fxX3xX4xXbdxX6xX3xX13xXdxXe1xX19xX3xX17dxXdx141a0xX74xX3xX7xX83xXexX3xX19xX1xX88xX19xX3xX66xX88xX19xX3xXcxX31xX3xX2dxX2exXdxX3xX31xX1xX33xX19xX1axX3xXexXd9xXc1xX19xX1axX3xXb5xX14xX3xX83xX19xX3xX19xXc6xXbexX3xX19xX24xX3cxX3xXd9xf281xX2bxX3xX19xX1axXc6xXbexX3x124d8xX7cxX70xX2xX2xX70xX4dcxX1a6xX2xX2xX2bxX3xX2baxX2bbxX38xX1f1xX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX20exX6xX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX160xX3cxXbexX1exXexX3xX136xX1d1xX19xX1xX3xX7xX14fxX3xX229xX1a6x10dc8xX3xXb5xX3bxX3xXb5xXdxXe1xX4xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX2x13a9dxX2bxX229xX1xX6xX3xX17dxX1xX3cxX3xX136xX4dxX74xX3xX19xX3cxX73xXdxX3xXexXd9xX133xX19xX1axX3xXexX1xXbdxXbexX3xX7xX2exX19xX3xX4xXbdxX6xX3xX1axXdxX6xX3xX136xX1e6xX19xX1xX3xX73xX19xX1axX3xX3d3xXc1xXc6xX19xX3xX13xX29cxX19xX3xX13xX17xXa7xX19xX3xX69xXaexX28xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX160xX3cxX6xX19xX1axX6exX6fxX3xX3d3xX133xX19xX1axX3xXexX1xX326xXdxX3xX2baxX2bbxX38xX1f1xX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX3xX4x1437dxX19xX1axX3xX20exX6xX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX17dxX1exX3xX1xXc1xXc2xX4xX1xX3xX7xX14fxX3xX2xX1a6xX7cxX3xXb5xX3bxX3xXb5xXdxXe1xX4xX3xXexdeb2xX3xX4xX1xX49xX4xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX2bxX3xX20exXc6xX19xX3xX1axXdxX6xXc1xX3xXexXc1xXc6xX19xX3xX20exX154xX3xX66xXdxXe1xX19xX3xXexX242xX4xX1xX3xX136xX137xXexX3xXb5xXc6xX3xX4xX73xX19xX1axX3xXexXd9xX1e6xX19xX1xX3xX1ax12978xX19xX3xX5xXdxX3bxX19xX3xXb5xX109xXdxX3xX136xX137xXexX3xX136xX28xX3xXexX1xX3cxX3xX1xX133xXdxX3xX4xX1xXc1xX3xX2baxX2bbxX38xX1f1xX3xXaexX28xX3xX13xXdxX19xX1xX3xX160xX3cxX6xX19xX1axX3xX42xX3cxX2exX19xX3xX5x12b8fxX6fxX3xXcxX3cxXbexX3xX19xX1xXdxX24xX19xX2bxX3xX73xX19xX1axX3xX29fxX1xX6xX19xX1xX3xX136xX28xX3xX17dxX1xX73xX19xX1axX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxXe1xX19xX3xXexX1xX10xXc1xX3xX17dxX1exX3xX1xXc1xXc2xX4xX1xX3xX2xX1a6xX7cxX3xX74xXc6xX3xXexXd9xX3fxX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX17dxX63bxX3xX20exX6xX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xXexX1xX73xX19xX1axX3xX20exX83xXc1xX3xX7xX14fxX3xX4dcxX4dcxX204xX3xXb5xX3bxX3xXb5xXdxXe1xX4xX3xXbxX1xX88xX19xX3xX4xX73xX19xX1axX3xX5xX3fxX4xX3xX5xX17x10783xX19xX1axX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX2bxX3xXexXd9xXc1xX19xX1axX3xX136xX202xX3xX4xX202xX3xXbxX1xX88xX19xX3xX4xX73xX19xX1axX3xX4xX1xXc1xX3xX74xX154xXexX3xXexX5c3xX3xX5xXc6xX74xX3xX19xX1xXdxXe1xX74xX3xXb5xX14xX3xXexX1xX83xXc1xX3xX66xX18xX3xX5xX3bxX3cxX3xXexXd9xX73xX19xX1axX3xX4xXc1xXdxX3xXexX1xXbdxXbexX3xX7xX2exX19xX3xXb5xXc6xX3xX19xX1xXc6xX3xX4xXbdxX6xX3xX1axXdxX6xX3xX136xX1e6xX19xX1xX3xX73xX19xX1axX3xX13xX17xXa7xX19xX6fxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bbxXc1xX66xXbexXaxX12xX38xX1axXc6xXbexX3xX204xX70xX2xX70xX4dcxX1a6xX2xX2xX2bxX3xX17dxX1xXdxX3xX2baxX2bbxX38xX1f1xX3xX1xX3cxXbexXe1xX19xX3xXcxXdxX24xX19xX3xX27xX28xX19xX1axX3xXexXdxX1exX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX17dxX1xX3cxX3xX136xX137xXexX3xX136xX4dxX74xX3xX4xXbdxX6xX3xX73xX19xX1axX3xX13xX17xXa7xX19xX2bxX3xX73xX19xX1axX3xX29fxX1xX6xX19xX1xX3xX4x130f4xX19xX1axX3xX4xX83xX4xX3xX73xX19xX1axX3xX2dxXc1xX6xX2bxX3xX27xXdxX24xX74xX2bxX3xX2dxXc1xX6xX19xX3xX136xX28xX3xX4xX1xX2cdxX3xX136xXc2xXc1xX2bxX3xX136xX73xX19xX3xX136xX14fxX4xX3xX5xX3fxX4xX3xX5xX17xX6baxX19xX1axX3xXexXdxX1exX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX66xX18xX3xX19xX1xXc6xX3xX73xX19xX1axX3xX13xX17xXa7xX19xX6fxX3xXcxXdxX1exXbxX3xX136xX202xX2bxX3xX19xX1axXc6xXbexX3x1315cxX70xX2xX2bxX3xX19xX1axX73xXdxX3xX19xX1xXc6xX3xX1xX6xXdxX3xXexX4dxX19xX1axX3xX69xX19x1430dxX74xX3xX19xX1axXc1xXc6xXdxX3xX66xXdxXe1xX19xX3xXexX242xX4xX1xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX6exX3xX4xXbdxX6xX3xX1axXdxX6xX3xX136xX1e6xX19xX1xX3xX73xX19xX1axX3xX3d3xXc1xXc6xX19xX3xX13xX29cxX19xX3xX160xX3cxX63bxX3xX69xX10xX74xX3xXexXd9xX6xXdxX3xX73xX19xX1axX3xX13xX17xXa7xX19xX6exX3xX4xX59dxX19xX1axX3xX20exX1d1xX3xXbxX1xX83xX3xX1xXbdxXbexX6fxX3xXcxX5c3xX19xX1axX3xXexXc6xXdxX3xX7xX2exX19xX3xX20exX1d1xX3xXbxX1xX83xX3xX1xXbdxXbexX3xX1axX4dxX19xX3xX204xX1a6xX1a6xX3xXexXd9xXdxXe1xX3cxX3xX136xX133xX19xX1axX6fxX3xX3d3xX14fxXdxX3xXb5xX109xXdxX3xX73xX19xX1axX3xX2dxXdxX3bxX19xX3xX5xXc6xX3xX19xX1axX17xX326xXdxX3xX136xX49xX19xX1axX3xX136xX4dxX3cxX3xX4xXa7xX3xX42xX3cxX6xX19xX3xX1xXc6xX19xX1xX3xX4xX1xX242xX19xX1xX3xX20xX3xX136xX1d1xX6xX3xXbxX1xX17xXa7xX19xX1axX3xX136xX28xX3xX17dxX1xX73xX19xX1axX3xXexX1xX3fxX4xX3xX1xXdxXe1xX19xX3xX136x12ad2xX19xX1axX3xX4xX1xX49xX4xX3xXexXd9xX83xX4xX1xX2bxX3xX19xX1xXdxXe1xX74xX3xXb5xX14xX3xXexX1xX10xXc1xX3xX42xX3cxXbexX3xX4xX1xX1exX3xX5xXc6xX74xX3xXb5xXdxXe1xX4xX2bxX3xX17dxX1xX73xX19xX1axX3xX17dxXdxX4a2xX74xX3xXexXd9xX6xX2bxX3xXbxX1xX83xXexX3xX1xXdxXe1xX19xX3xXb5xXc6xX3xX19xX1axX29cxX19xX3xX4xX1xdde0xX19xX3xX17dxX1d1xXbxX3xXexX1xX326xXdxX3xXb5xXdxXe1xX4xX3xXbxX1xX83xX3xX66xX18xX3xX19xX1xXc6xX3xX73xX19xX1axX3xX13xX17xXa7xX19xX3xXb5xXc6xX3xX19xX1xXc6xX3xX73xX19xX1axX3xX160xX3cxX63bxX3xX4xXbdxX6xX3xX20exX6xX19xX3xX4xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX1exX3xX136xX4a2xX3xXaexX2exXbexX3xXd9xX6xX3xX1xXe9xX3cxX3xX42xX3cxX2exX3xX19xX1axX1xXdxX24xX74xX3xXexXd9xXf9xX19xX1axX6fxX3xX38xX6bxX2baxfd25x10130xX38xX3xX160xX2bax12becxX14exX3xX70xX3xX13xf3b2xX38xX3xX31xX2dx12a09xX14exX0xX54xXbxX12


Các tin đã đưa

Xin làm quen để giật đồ

Xin làm quen để giật đồ
2013-04-09 06:25:40

(TNO) - Tối 8.4, đại tá Tôn Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) TP.Đà Nẵng, thưởng nóng 5 triệu đồng cho lực...

Xe chở dưa hấu húc đổ cột điện, trụ đèn

Xe chở dưa hấu húc đổ cột điện, trụ đèn
2013-04-08 06:42:18

(QT) - Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7/4/2013, tại ngã tư Quốc lộ 1A và Quốc lộ 9 (đoạn qua TP. Đông Hà, Quảng Trị), xe tải chở dưa hấu mang BKS 51C-042.58 do tài xế Nguyễn Ngọc...

Nổ súng bắt ma túy

Nổ súng bắt ma túy
2013-04-07 12:25:25

(TNO) - Dù không chủ ý tiêu diệt kẻ vận chuyển ma túy nhưng Bộ Công an cho rằng việc nổ súng là cần thiết, nhằm tránh thương vong cho người thi hành công vụ.

Thu giữ 104 khẩu súng săn nhập khẩu trái phép

Thu giữ 104 khẩu súng săn nhập khẩu trái phép
2013-04-06 11:41:51

(SGGPO).- Hôm qua, 5-4, lực lượng chức năng của Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu trên biển khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải Quan) đã tiến hành khám...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết