Cập nhật:  GMT+7
be04xdbe9x105c6x116c6x136fbxfdc2x143a2x14c62x12d37xX7xe203x16f75x1354ax10b02x1665ex11c61xX5x14854xXax13bb4xXcxde5dxX3x16fe7xbea8x138c9x10139xX3xX16x15affxX3xX16xd097xX17xX3xX18xX1xce2fxe2c4xX3xXbxX1x16231xX18xX19xX3xX1xe7abxXexX3x15f07xX6xf1d8xX6xX17xX31xX10xX3xX18xX19xX1fxd7a7xX3xXcx11d94xXexX0x11f8fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx125faxX10xX6xd3a9xXaxX12x162f7xed49xX18x10bd0x12208xXbxX33xX10xX7xX7xc2c4xX3x161b6xX3xX58xX1fxX17xX3xX18xX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX18xX19xX3xX1xX2exXexX3xX31xX6xX33xX6xX17xX31xX10x10235xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX1xd3adxX25xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdx14e0fxX18xX3xX5bxe8ecxX3cxX3xX33xX6xX3x10510xddb6xX3x133b5xX96x11056xX3xX51xe68bxX18xX19xX3xX33x1690fxXexX3xX54xX6xX17xX3xX9fx160d6xX25xX3xX31xX1xXdxX3fxX18xX3xX25xe958xXexX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX92xX18xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xXa1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf00fxX17xX54xX3cxXaxX12x14a35xX19xX1fxX3cxX3xd337xf8cdxX42xX2xX7fxX3x112ddx12a0bxX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX9dxX3cx15ebdxX18xX3xXe0xX6xX3xX58xX1cxX3xX57xX51xX1fxX3xXe6xXbbxXdxX61xX3xf315xX1fxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX18xX19xX1xXdxX3xXbxX1x13827xX25xX3xX16xX1fxX3xXexX6xX18xX19xX3xX16xdea2xXexX3xX16xd2d5xX3xX2exX18xX3xX19xXdxX3fxXexX3xX18xX19x11d14x12e68xXdxX3xX4xX1xX17xX3x1097axX1xX29xX18xX19xX3xXf1xX96xX18xX1xX3xX7xX2exXexX3xX1xX1cxX18xX1xX3xX7xda15xX7fxX3xXf1xXf2xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX51xX1fxX3xXe6xXbbxXdxX3xX9fx10d66xX3xXexXdxX3fxXbxX3xXexX12exX4xX3xX9fxXdx11ce2xX9dxX3xXexX33xX6xXa1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX54xX3cxXaxX12xXcxX33xX13axe711xX4xX3xX9fxX87xX3xX31xX1xX17xX96xX18xX19xX3xX2xeb8axX1x1356dx13bacxX3xX25xXa4xX18xX19xX3xXebxX3xXcxX3fxXexX3xX57xXebx11c0cxX42xX2xX61xX7fxX3xXe6xX19xX9dxX3cx103a7xX18xX3xX58x1006fxX18xX3xX142xX1xX13ax13b88xX18xX19xX3xX57xX2x15626xX3xXexX9dx10241xXdxX7fxX3xX5bx12d24xX3x1599axXdxX18xX1xX3x16b72xX9dxX6xX18xX19xX61xX3xX4xXa4xX18xX19xX3xX1xX1caxX18xX3xX4xX1xX12exX4xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX92xX18xX3xX9fxX3fxX18xX3xd6b6xX9dxX2exX18xX3xX31xX6xX33xX6xX17xX31xX10xX3xda9fxX3xX5bxX1d9xX3xde7dxX1xX2exX18xX1xX3xXcxX1xX13axd39fxX18xX19xX3xX57xXe0xX6xX3xX58xX1cxX61xX3xX1xX2exXexXa1xX3xX142xX1xX13axX1caxX18xX19xX3xX16xX1fxX3xX4xX2exX4xX3xX10exX11exX18xX3xX16xX1fxX17xX3xX18xX1xX24xX25xX3xXbxX1xX29xX18xX19xX3xX54xX17xX3xXe6xX19xX9dxX3cxX1c0xX18xX3xX58xX1c4xX18xX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX57xXebxX1b6xX3xXexX9dxX1d4xXdxX7fxX3xX211xX3xX216xd650xX3x13b4bxX1caxX18xX7fxX3xX51xX29xX6xX3xXe0xX1cxX18xX1xX61xX3xXexX1xX9dxX92xX3xXex15420xX3xXexX33xX13axX196xX4xX3xX18xX92xX18xX3xX10exd52bxX3xX9fxX2exX18xX1xXa1xX3xXf1xX1x1126exX3xX204xX9dxX2exX18xX3xX9fxX1d9xX3xX4xX6xX18xX3xX18xX19xX1c4xX18xX3xX16xX1fxX3xX9fxX9dxX1d4xXdxX3xX18xX1xX87xX25xX3xX4xX29fxX6xX3xX142xX1xX13axX1caxX18xX19xX3xX33xX6xX3xX9fxX13axX13bxX18xX19xXa1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX54xX3cxXaxX12xX51xX12axX25xX3xX1xX157xX4xX3xX16xX1cxX3xX10exX295xX3xX18xX1xX87xX25xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX92xX18xX3xX5xX11exX3xX25x12bcaxXexX3xXexbf64xX18xX3xX4xXf2xX18xX19xX7fxX3xX18xX1xX87xX25xX3xX4xX29fxX6xX3xX142xX1xX13axX1caxX18xX19xX3xX9fxX87xX18xX3xX9fxX24xX9dxX3xX18xX1xX87xX25xX3xX4xX29fxX6xX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX211xX3xX4xX2exX4xX1xX3xX204xX9dxX2exX18xX3xX31xX6xX33xX6xX17xX31xX10xX3xX16xX1fxXdxX3xX4xX1xX12exX4xX3xX25xca11xXexXa1xX3xX51xX2exXexX3xX5bxX17xX18xX19xX7fxX3xXexX1xX30exX3cxX3xX10exX295xX3xX4xX1xX30axX18xX3xX9fxX13axX13bxX18xX19xX7fxX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX19xe059xXdxX3xX9fxXdxXfcxX18xX3xX4xX1xX17xX3xXe6xX19xX9dxX3cxX1c0xX18xX3xXe6xX19xX383xX4xX3xXcxXb1xX18xX3xX25xX6xX18xX19xX3xX4xXf2xX18xX3xX10exX6xX3xX31xX1xXa9xX4xX3xX9fxX3fxX18xX3xX9fxX87xX18xXa1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX54xX3cxXaxX12xX216xX1xXdxX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX16xX1fxX3xX4xX2exX4xX3xX10exX11exX18xX3xX16xX288xX6xX3xX33xX6xX3xX31xX1x115c6xXdxX3xX4xX1d4xX18xX19xX3xX5xXdxX177xX18xX3xX10exX295xX3xX18xX1xX87xX25xX3xX4xX29fxX6xX3xX142xX1xX13axX1caxX18xX19xX3xX5xX6xX17xX3xX16xX1fxX17xX3xXexX30exX18xX3xX4xXf2xX18xX19xXa1xX3xd6a7xX17xX3xX5xX157xX4xX3xX5xX13axX21fxX18xX19xX3xX3cxX3fxX9dxX3xX18xX92xX18xX3xX18xX1xX87xX25xX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX10exX3eaxX3xX4xX1xX11exX3cxX3xXexX6xX18xX3xXexX2exX4xXa1xX3xXcxX33xX17xX18xX19xX3xX5xXa9xX4xX3xX19xXdxX2exXbxX3xX25xX30axXexX3xX142xX1xX13axX1caxX18xX19xX7fxX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX33xXa9xXexX3xX54xX6xX17xX3xX10exX30exX25xX3xX19xXdxX30exX9dxX3xXexX33xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX13axX13bxXdxX3xX9fxXb1xX25xX3xX25xXbbxXexX3xX18xX1xX2exXexX3xXexX33xXa9xX18xX19xX3xX18xX19xX157xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX3cxX3xX33xedd1xXdxX3xX10exX3eaxX3xXexX33xd85exX18xXa1xX3xX142xX1xX13axX1caxX18xX19xX3xX9fxX13axX21fxX4xX3xX9fxX13axX6xX3xX9fxXdxX3xX4xX30exXbxX3xX4x109edxX9dxX3xX18xX1xX13axX18xX19xX3xX54xX17xX3xX16xX3fxXexX3xXexX1xX13axX1caxX18xX19xX3xX204xX9dxX2exX3xX18xX30axX18xX19xX3xX9fxX1d9xX3xXexX14xX3xX16xX17xX18xX19xXa1xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX17xX54xX3cxXaxX12x10778xX92xX25xX3xXebxX1b6xX42xX2xX7fxX3xX4xX96xX18xX1xX3xX7xX2exXexX3xX9fxX1d9xX3xX10exc227xXexX3xXe6xX19xX9dxX3cxX1c0xX18xX3xX58xX1c4xX18xX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX16xX177xX3xX1xX1fxX18xX1xX3xX16xXdxX3xX19xXdxX3fxXexX3xX18xX19xX13axX13bxXdxXa1xX3xX50exX4aaxX18xX19xX3xX10exX383xX18xX3xX4xX29fxX6xX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX5xX1fxX3xXe6xX19xX9dxX3cxX1c0xX18xX3xXe6xX19xX383xX4xX3xXcxXb1xX18xX3xX57xXebxXebxX3xXexX9dxX1d4xXdxX61xX7fxX3xXe6xX19xX9dxX3cxX1c0xX18xX3xX58xXdxX3fxXexX3xX51xXa4xX18xX19xX3xX57xXebxXecxX3xXexX9dxX1d4xXdxX61xX3xX16xX1fxX3xXe6xX19xX9dxX3cxX1c0xX18xX3xX58xX1c4xX18xX3xXcxX33xX9dxX18xX19xX3xX57xXebxXebxX3xXexX9dxX1d4xXdxX7fxX3xX4xXa4xX18xX19xX3xX211xX3xX1xX9dxX3cxXfcxX18xX3xX216xX271xX3xX273xX1caxX18xX7fxX3xXexd278xX18xX1xX3xX51xX29xX6xX3xXe0xX1cxX18xX1xX61xX3xX4x1456fxX18xX19xX3xX10exX295xX3xXexX11exX25xX3xX19xXdx153ecxXa1xX3xXe6xX6xX25xX3x11ed8xX18xX1xX0xX42xXbxX12


Các tin đã đưa

Thiếu nữ theo chồng hờ lập nhóm buôn ma túy

Thiếu nữ theo chồng hờ lập nhóm buôn ma túy
2012-01-27 10:51:47

(VnExpress) - Yêu từ lúc mới 14 tuổi, Nguyệt Ánh gia nhập băng nhóm Mùa lá rụng với 7 thành viên, chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho đám dân chơi, để rồi vào trại giam “bóc lịch”.

Bắt kẻ giết bạn “chát” rồi cướp tài sản

Bắt kẻ giết bạn “chát” rồi cướp tài sản
2012-01-27 10:51:24

(TNO) - Ngày 26.1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Vinh Quang (16 tuổi, ngụ xã Tân Phước, H.Tân Thành) để điều...

Cả họ đi đòi tiền thi hành án

Cả họ đi đòi tiền thi hành án
2012-01-27 10:51:02

(TNO) - Ngày 26.1, anh Đỗ Thiện Nghĩa (đại diện dòng họ Đỗ ở thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong, H.Phù Mỹ, Bình Định) cho biết trong hai ngày 23-24.1, cả họ nhà anh đã mang 22 cái...

Khởi tố kẻ giả danh công an để lừa đảo

Khởi tố kẻ giả danh công an để lừa đảo
2012-01-26 17:02:58

(TNO) - Ngày 25.1, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.Cần Thơ cho biết, PC45 vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hữu Lợi (22 tuổi,...

Bắt giữ nghi can giết vợ

Bắt giữ nghi can giết vợ
2012-01-26 17:02:39

(TNO) - Hôm qua 25.1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an Bình Thuận đã bắt Nguyễn Tiến (SN 1971, ngụ KP 13, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) để điều...

Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng

Khởi tố vụ án cướp tiệm vàng
2012-01-24 09:41:13

TTO - Ngày 23-1 (mùng một tết), đại tá Bùi Ngân - trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ký quyết định khởi tố vụ án cướp tiệm vàng đối với Võ Viết Xuân (35 tuổi, ngụ tại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết