Cập nhật:  GMT+7
3ebx753dx79efx6f38x5ccfx3610x323cx2fdbx9fdxX7x222dx549bx3da7x86c4x3312x7af8xX5x82f7xXax86dexXcx14afxX3xX1x5ac9xee4xX1xX3x2403x8897xX3x2368x5484xX18xX1xX3xX4xX1x8269xXexX3x4aaaxef2xX18xX3x1f8axX1fxXdxX3xX1exX6xX18xX2cxX3x7c1fxX6xX18xX2cxX3xXexX1xX6xXdxX0x6aadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx61afxX10xX6x18abxXaxX12x4510xXcxXcx3ee1x2bc2xX3x1ebfxX3x7da2xX1fxX18xX2cxX3x1aafx5481xX5ax7d40x15baxXcx76bbx7affx5ae2xX3xXcx2f78x66b2xX4ex51d5x16d5xX3xX1ex2ca6xX3xXex2b94x5f9dx3109xX18xX3xX1fxX18xX3xXexX14xX3xX1xX17xX18xX1xX3xX1ex2985xXdxX3x312dx888dxXdxX3xX28x472dxX3xX4xX1fx1c21xX3xX4ex597bxX3x54e7xX76xX87xX4xX3xXcxX96xXdxX3xX54x88cdxX64xX3xXexX76x1efbxXdxX65xX3xX18xX2cx58eexX3xX98xX6dxX2xX2xX58xX3xX8ax7abaxX3xXex75c9xXdxX3xX2cxXdxX25xXexX3xX18xX2cx5fe9x5dd9xXdxX3xX8axX96xX3xX35x4c4bxX4xX3xX1fxX18xX3xX2xX3xX18x1c97xX35xX3xXex4502xX3xX1exX87xXdxX3xX8axX8bxXdxX3xX68xX2cxX76xX77x3591xX18xX3xX4ex45f8xX76xX3x76abxX1fxXbxX3xX54xX61xXa2xX3xXexX76xXa7xXdxX65xX3xX18xX2cxXadxX3xX98xX6dx34b7xX17xX18xX1xX3xXcx6249xX18xX58xX3xX8axXb6xX3xXexXb9xXdxX3xX4xX1xX10xX3xX2cxXdx4781xX76xX3xXexXb9xXdxX3xXbxX1xX29xX35xX3xX6dxX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX35xX6x3dd0xX2cxXdxX18x26c8xXa2xXbx19f4xX3xX6xX76xXexX93xXaxX12xX0xXexX139xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX35xX2cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3x1a3fxXdxX51xXexX1xX9xXax4413x6af2xX62xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX61xX62xX62xXaxX3xX7xX139xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13dxX3fxX3fxX28xX6xX93x4731xX76xX6xX18xX2cxXexX139xXdxX6dxX8axX18xX3fxXbxX93xX139xXexX6xX5xX7xX3fxX62xX3fxXcxX139xX76xX93xX18xX2cxX184xX76xX6xX18xX2cxX1xXdxX10xXbxX3fxX2cxXdxX10xXexX5axX28xX6xX18xX5axX2cxX6xXdxX5axX2xX163xX61x20d2xXa2xX61xX1bax24f2xXa2xX62xX6dx385axXbxX2cxXaxX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX139xX12xX0xXexX139xX12xX0xXexX51xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX93xX51xX77xXaxX12xXcxX96xXdxX3xX8axX96xX3xXedxX1fxXbxX3xX54xX1fxX93xX3xX140xX6xX18xX1xX58xX3xX1exXcbxX18xX2cxX3xX18xX2cxX1xX10xX3xXexX76xX77xX78xX18xX3xX1fxX18xX3xX5axX3x8a97xX18xX1xX13dxX3xXcxX76xX77xX25xXexX3xX70xX6xXdxX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX139xX12xX0xX3fxXexX6xX28xX5xX10xX12xX6cxX1xXdxX78xX18xX3xXex5ea2xX6xX3xX5xXc3xX76xX3xX1exXb9xX18xX2cxX3xX1exXc3x8a68xX4xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xXexX29xXdxX3xX140xX73xX3x1b9dx2c48xX18xX1xX3x5babxXb9xX4xX3xX67xX65xX3xX4exX6dxX101xX17xX18xX1xX3xX6fxX1xX1fxX18xX1xX6dxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX93xX51xX77xXaxX12xXcxX1xX10xX93xX3xX4xX1fxX93xX3xXexX139xX29xX18xX2cxX65xX3xXcxX96xXdxX3xX8axX96xX3xX4xX1xX8fxX3xX68xX2cxX76xX77xXe6xX18xX3xXcxX1xX8fxX3xX6fx1bcbxX35xX3xX68xX1xX76xX18xX2cxX3xX4x47f7xX3xX184xX76xX6xX18xX3xX1x1841xX3xXexX17xX18xX1xX3xX4x89c3xX35xX6dxX3xX2xX164xX2cxX3xX18xX2cxX96xX77xX3x64ccxX5axX2xX5axXa2xX62xX2xX163xX65xX3xX7xX6xX76xX3xX1bxX1xXdxX3xX4xX1x724bxX3xX4xX1xX8fxX3xX68xX1xX76xX18xX2cxX3xX1exXdxX3xX1bxX1xX1fxX35xX3xXexX1xX6xXdxX65xX3xXcxX96xXdxX3xX8axX96xX3xXedxX1fxXbxX3xX18xX2cx7796xXdxX3xX76xX87xX18xX2cxX3xX139xXc3xX24exX76xX3xXexX1xX17xX3xX28xX8fxX3xX4xX1xX8fxX3xX68xX1xX76xX18xX2cxX3xXexX139xX1fxX4xX1xX3xX35xX2bbxX4xX6dxX3xXcxX96xXdxX3xXexXcbxX4xX3xX2cxXdx43c4xX18xX3xX5xX118xX77xX3xX4xX107xX77xX3xX2cx6a93xX3xX51xX96xXdxX3xX1exX346xXbxX3xX18xX1xXdxXb6xX76xX3xX4xX1fxXdxX3xX8axX96xX93xX3xX1ex850bxX76xX3xX4xX1xX8fxX3xX68xX1xX76xX18xX2cxX3xX1bxX1xXdxX25xX18xX3xX4xX1xX8fxX3xX2cxXadxX4xX3xX18xX2cxX73xX6dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX93xX51xX77xXaxX12xX101xX96xX3xX68xX2cxX76xX77xXe6xX18xX3xXcxX1xX8fxX3xXcxX1xX76xX3xX4exXc3x1723xX18xX2cxX3xX54xX35x29b2xX3xXcxX96xXdxX58xX3xXexX1xX118xX77xX3xX8axX346xX77xX3xX5xXdxXb6xX18xX3xXexX139xXdxX3xX1x2a84xX6dxX3xXedxX1fxXbxX3xX2cxXdx771fxXbxX3xXcxX96xXdxX3xX28x6b2xX3xXexX139xX87xX18xX3xX8axX96xX3xX28xX8fxX3xX28x418exXexX3xX7xX6xX76xX3xX1exX2bbxX6dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX93xX51xX77xXaxX12xXcxX29xXdxX3xXbxX1xXdxX78xX18xX3xX140xX14xX65xX3xXcxX96xXdxX3xX1bxX1xX6xXdxX3xX18xX1xX346xX18xX3xX8axX17xX3xX2cxX1xX10xX18xX3xXexX76xX3d3xX18xX2cxX3xX8axX96xX3xX4xX2bbxX3xX76xX87xX18xX2cxX3xX139xXc3xX24exX76xX3xX1bxX1xX3d3xX18xX2cxX3xX1bxXdxXb6xX35xX3xX4xX1xX25xX3xX1exXc3xX24exX4xX3xX28xX2cbxX18xX3xXexX1xX107xX18xX3xX18xX78xX18xX3xX1exX73xX3xX2cxXdxX25xXexX3xX28xX29xX18xX3xX2cxX1fxXdxX3xX1exX6xX18xX2cxX3xX35xX6xX18xX2cxX3xXexX1xX6xXdxX6dxX3xXedxX1fxXbxX3xX8axX17xX3xX35xX87xXdxX3xX184xX76xX6xX18xX3xX1xX2c3xX3xXexX1xX107xX18xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xX8axX8bxXdxX3xXcxX96xXdxX3xX18xX78xX18xX3xX1exX73xX3xX2cxXdxX3dcxXbxX3xXcxX96xXdxX3xX28xX3e4xX3xXexX139xX87xX18xX6dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX93xX51xX77xXaxX12x6f51x1895xXexX3xXexX1xX118xX77xX3xX1xX96xX18xX1xX3xX8axXdxX3xX4x6545xX6xX3xX4xX1fxX4xX3xX28xX8fxX3xX4xX1fxX93xX3xX4xX36bxX18xX3xXbxX1xX2cbxXdxX3xX4xX2bbxX3xX35xXb9xXexX3xX35xXcbxX4xX3xX1fxX18xX3xX18xX2cxX1xXdxX78xX35xX3xX1bxX1xX3f2xX4xX3xX18xX78xX18xX3xX1xXb9xXdxX3xX1exX313xX18xX2cxX3xX140xX4e0xXexX3xX140xX14xX3xX1exX73xX3xXexX76xX77xX78xX18xX3xX35xXcbxX4xX3xX1fxX18xX3xXexX139xX78xX18xX6dxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX101xX93xX51xX77xXaxX12xXcx7b76x27b3x266exXcxX3xX70xX67x400fxX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Vận chuyển 1,5 kg ma túy đá

Vận chuyển 1,5 kg ma túy đá
2015-07-31 04:36:15

(NDĐT) - Ngày 30-7, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Ty An ninh tỉnh Sa La Van (Lào) phát hiện một nhóm đối tượng đang trao đổi, mua bán ma túy trên quốc lộ 15...

Tử hình con rể đâm chết mẹ vợ

Tử hình con rể đâm chết mẹ vợ
2015-07-30 05:49:13

(TTO) - Sáng 29-7, trong phiên tòa lưu động được tổ chức tại trụ sở UBND xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình bị cáo Đặng Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ H.Hóc...

Hai “cháu của ông chú Viettel” lãnh án tù

Hai “cháu của ông chú Viettel” lãnh án tù
2015-07-30 05:48:53

(TTO) - Lập các trang web mạo danh nhà mạng rồi chia sẻ thông tin "có ông chú làm ở Viettel" biết chương trình khuyến mãi nạp thẻ khủng, các bị cáo đã dụ dỗ hàng trăm người nạp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết