Cập nhật: 11/03/2010 03:19 GMT+7
5bd9xb4afxc8e9xe21exe0c0x10cffxe532xb47fx5e1exX7xbe84xa654x69ecxcca7x8d92x6edbxX5x9f48xXaxf228xXcxb975xbf70xa5fbxX3x8974x9d2axXexX3x1059fxfb92xX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX4xX1xX15xX16x81f2xX1cxX3xd841xce2cx6eb1xX3xXexX1xX15xX29xX3xX4xX1xf42axX2exX3xX2exd388x6c47xX1cxX0x89e9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6b06xX10xX6x9015xXaxX12xbfe3xXcxXcxeeeexff84xX3xefe0xX3x8f1fxX1xXdx10a8cxX15xX3x67b7xX5ax5e1fx104c3xX3xX2ex8372xXexX3xX1cxX1dxX15xeb26xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xXexf72exX3xX5cxed2exX1cxX1dxX3xX6xX1cxX3xe7b4x9112xX2xX65xX3xXcxdc48xX81xX4exX5cxc276xX3xX4xX1xd916xX3xX18xXdx9c13xXexX3xX2cxX6xX1cxX1dxX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xXexX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xf65dxX15xX6xX1cxX3xXexX14x8d1axX1cxX1dxX3xXexX14xX8exX1cxX1dxX3x112f5xf3faxX3xX51xa0baxX1cxX1dxX3xX7x5fc4xX1cxX1dxX65xX3xX2ex7230xX3xXex7c8fxX15xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX8ex63edxX1cxX3xX1cxX1xX6xX15xX3xXex9454xXdxX3xX1cxX1dxXccxX3xX18xX6xX3xX4exX6exX3xX4ex7894xX8exX3xX4exX3cxX1cxX65xX3xX2cxXe3xXdxX3xX5xX68xX3x9f55xX79xX1cxX1dxX3xX5axX3xXcxX2dxX16xX3xX54xX86xX81xX5cxX79xX3x7829xXdxX6xX1cxX1dxX65xX3xX80xX81xX2xX65xX3xXcxX86xX81xX4exX5cxX8axX58xX81xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d7axX8exX51xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xX1cxX1dxX15xX6exX1cxX3xXexXdxX1cxX65xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX4xX6xX1cxX3xX1cx6c2fxX16xX3xX5xX154xX3x7d70xX3bx106e0xX1cxX1dxX3xX86xX1xXc6xX3x8353xX15cxX1cxX3xX54xX4xf94fxX1cxX3xX1dxXb3xXdxX3xX5xX154xX3xX134xX15xX65xX3xX64xfe10xX3xXexX15x7e83xXdxX65xX3xX1cxX1dxXbexX3xX2cxX3bxdb29xX1cxX1dxX3xX4exX6exX3xX4exXf1xX8exX3xX4exX3cxX1cxX65xX3xX86xX81xX5cxX79xX3xX111xXdxX6xX1cxX1dxX65xX3xX80xX81xX2xX58xX3xX5axX3xX2exX68xXexX3xXexX6xX16xX3xX1dxXdxX6xX1cxX1dxX3xX1xX6exX3xX4x8a21xX3xXexXdxX92xX1cxX1dxX3xX4xX1xX15xX16xX29xX1cxX3xX2cxX2dxX2exX3xXexX1xX15xX29xX3xX4xX1xX37xX2exX3xX2exX3bxX3cxX1cxX65xX3xX1cxX1xXdxX5fxX15xX3xXexXdxX5fxX1cxX3xXdaxX1cxX3xXexXdxX5fxX1cxX3xX7xd6abxX3xXbdxX154xX3xX2cxX3bxe519xX4xX3xX4xX15cxX3xXacxX15xX6xX1cxX3xX4xX1x63ddxX4xX3xX1cx10836xX1cxX1dxX3xX5xX3bxX15xX3x995fxX3xX2cx8975xX4xX3xX18xXdx113b3xXexX3xXexX76xX3xX5xX2dxX15xX81xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX51xX16xXaxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX2exX6xX14xX1dxXdxX1cxe1a3x10c3cxXbx81f0xX3xX6xX15xXexX8exXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX2exX1dxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX179xXaxX3xX18xX8exX14xX51xX10xX14xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX16xXbxX10xX14xX5xXdxX1cx8feexX9xXaxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24exX3fxX3fxfa83xX29cxX29cxX81xXexX15xX8exXdxXexX14xX10xX81xX4xX8exX2exX81xXbdxX1cxX3fxXcxXdxX6xX1cxX16xX8exX1cxX3fx6778xX2exX6xX1dxX10xe624xXdxX10xX29cxX81xX6xX7xXbxX251x10974xXcxX1xX15xX2exX18xX1cxX6xXdxX5xX2b7xX15axX9xd57cxX179xX64xX62xX24fxX179xXaxX3fxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX51xX12xX2bcxXdxX29xX1cxX3xX2cxXe3xX1cxX3xX4x5e31xX6xX3xXbxX1xXdaxXexX3xX7xXc6xX1cxX1dxX3xXexX1xX207xX3xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX1cxX3xX251xX15xX16xX29xX1cxX3xXacxX15xX6xX3xXexX2f7xX3xX28bx79f1xX1cxX1xX3xXacxX15xXdaxX1cxX3xX4xX15cxX2exX3xX4xX2f7xX6xX3xX79xX1cxX1dxX3xX164xX6xX1cxX1dxX3xX54xXf1xX1cxX1xX3xX4xX1xXbexXbxX3xX7xXdaxX1cxX1dxX3xX62xX5axX64xX58xX3xX5axX3x5c78xX1cxX1xX24exX3xe153xX81xX5cxX81xXcxX81xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX14xX12xX0xX3fxXexX6xX18xX5xX10xX12xXcxX1xX10xX8exX3xX5xX187xXdxX3xX28bxX1xX6xXdxX3xX4xX2f7xX6xX3xX4xXdaxX4xX3xX2cxd96exXdxX3xXexX3bxX1faxX1cxX1dxX3xX4xX1bcxX3xX5xXdxX29xX1cxX3xXacxX15xX6xX1cxX65xX3xX164xX15cxX1cxX3xX5xX154xX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xXbdx10204xXexX3xX4xX1xX31exX1cxX1xX65xX3xX2cxX3bxX1faxX4xX3xX353xX1dxX15xX16x7636xX1cxX3xXcxX31exX1cxX3xXcxX14xX15xX1cxX1dxX3x83fcxX1cxX1xX187xc862xX3xX2cxXdxX3xX4xX1xX15xX1cxX1dxX3xX2cxf21cxX3xX3c6xX251x674exX3caxX3xXbdxXdxX21bxX4xX3xXbdxX6xX16xX65xX3xX5xXccxX1cxX1xX3xX1cxX1faxX3xXexXdxX5fxX1cxX3xX4xXdaxX3xX2cxX68xX3xX18xX1bcxX1cxX1dxX3xX2cxXdaxX3xXbdxX3cxXdxX3xX353xX1dxX15xX16xX3b9xX1cxX3xX2bcxX20bxX1cxX3xX4exX8exX154xX1cxX1dxX81xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX51xX16xXaxX12xd0a1xX1xXdxX3xXexX3cxXdxX3xX1cxX1dxXccxX3xX18xX6xX3xX4exX6exX3xX4exXf1xX8exX3xX4exX3cxX1cxX3xX5axX3xX2cxXe3xXdxX3xX5xX68xX3xX100xX79xX1cxX1dxX3xX5axX3xXcxX2dxX16xX65xX3xX4xXdaxX4xX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX4xX1xX207xX1cxX1dxX3xXbdxX154xX3xX4xXdaxX4xX3xX2cxX382xXdxX3xXexX3bxX1faxX1cxX1dxX3xX18x87e4xX3xX18xX19xXexX3xX4xc3eexX1cxX1dxX3xX28bxX1xX6xXdxX3xX164xX15cxX1cxX3xX4xX1xX31exX1cxX1xX3xX5xX154xX3xX1cxX1dxX3bxX187xXdxX3xX2cxXccxX3xXexX14xX1f3xX4xX3xXexXdxX92xXbxX3xX51xXc1xX1cxX1dxX3xX28bxXdxX92xX2exX3xX4xX1xX37xX2exX3xX2cxX207xXexX3xXexX6xX16xX3xX353xX1dxX15xX16xX3b9xX1cxX3xX2bcxX20bxX1cxX3xX4exX8exX154xX1cxX1dxX81xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX51xX16xXaxX12xX353xX1dxX6xX16xX3xX7xX6xX15xX3xX28bxX1xXdxX3xXbdxXbexX3xXbdxXdxX21bxX4xX3xX251xXf1xX16xX3xX14xX6xX65xX3xX4xXf1xX3xX1cxX1xX1bcxX2exX3xX4xX2f7xX6xX3xXcxX14xX15xX1cxX1dxX65xX3xX164xX15cxX1cxX3xX18xb8d4xX3xXexX14xX382xX1cxX81xX3xXcxX15xX16xX3xX1cxX1xXdxX29xX1cxX65xX3xXcxX14xX15xX1cxX1dxX3xXbdxX154xX3x6c3bxX29xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX4exXc1xX1cxX1dxX3xX2cxXccxX3xX18xX47cxX3xX18xX19xXexX3xX1dxXdxae9bxX65xX3xX14xXdxX29xX1cxX1dxX3xX164xX15cxX1cxX3xXbdxX154xX3xX2exX68xXexX3xX7xX382xX3xX2cxX382xXdxX3xXexX3bxX1faxX1cxX1dxX3xXexX1xX6xX2exX3xX1dxXdxX6xX3xX28bxX1xXdaxX4xX3xX2cxXccxX3xX18xX51exX3xXexX14xX382xX1cxX65xX3xX4xX1xX8exX3xXexX3cxXdxX3xX1cxX6xX16xX3xX4xX1xX3bxX6xX3xX14x7001xX3xXexX15xX1cxX1dxX3xXexX31exX4xX1xX81xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX51xX16xXaxX12xXcxX14xX8exX1cxX1dxX3xX2exX68xXexX3xX51xXdxX3b9xX1cxX3xX18xXdxX92xX1cxX3xX28bxX1xXdaxX4xX3xX5xXdxX29xX1cxX3xXacxX15xX6xX1cxX3xXexX3cxXdxX3xXbdxXbexX3xXbdxXdxX21bxX4xX65xX3xXbdxXdxX21bxX1cxX3xX28bxXdxX3d6xX2exX3xX7xXdaxXexX3xX1cxX1xX2dxX1cxX3xX51xX2dxX1cxX3xX80xX81xX2xX3xX2cxXccxX3xXbxX1xX29xX3xX4xX1xX15x61fcxX1cxX3xXacxX15xX16xX92xXexX3xX2cxX47cxX1cxX1xX3xX18xX19xXexX3xX1dxXdxX554xX3xX2d2xX3xX2cxX382xXdxX3xXexX3bxX1faxX1cxX1dxX3xX4xX1bcxX3xX5xXdxX29xX1cxX3xXacxX15xX6xX1cxX3xX1dxX6exX2exX24exX3xX353xX1dxX15xX16xX3b9xX1cxX3xX2bcxX20bxX1cxX3xX4exX8exX154xX1cxX1dxX3xX54xX1cxX1dxX3bxX187xXdxX3xX18xX47cxX3xX4xX1xX37xX2exX3xX2cxX207xXexX3xXexX6xX16xX3xXbdxX154xX3xX1cxX17dxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xXdaxXexX3xX7xXc6xX1cxX1dxX58xX65xX3xX353xX1dxX1xXdxX29xX2exX3xX2bcxXdxX92xXexX3xX4exX16axX6xX3xX54xX1cxX1dxX3bxX187xXdxX3xX1cxX17dxX3xXbxX1xXdaxXexX3xX7xXc6xX1cxX1dxX3xXexX1xX207xX3xX64xX58xX65xX3xX353xX1dxX15xX16xX3b9xX1cxX3xXcxX31exX1cxX3xXcxX14xX15xX1cxX1dxX3xX54xX1cxX1dxX3bxX187xXdxX3xX2cxX16axXdxX3xX1cxX1faxX3xX4exX8exX154xX1cxX1dxX3xXbdxX154xX3xX18xX47cxX3xXex7e78xX1cxX1xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX5xX154xX3xX4xX1xX2f7xX3xX2exX3bxX15xX3xXbdxXbexX3xX51xXc1xX1cxX1dxX3xX2exXccxX3xXexXcfxX15xX3xX4xX1xX37xX2exX3xX1cxX1dxX3bxX187xXdxX58xX3xXbdxX154xX3xX53axX29xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX4exXc1xX1cxX1dxX3xX2cxX3d6xX3xX2cxXdxX5fxX15xX3xXexX14xX6xX3xX5xX154xX2exX3xX14xX5a1xX3xX4xXdaxX4xX3xX1xX154xX1cxX1xX3xXbdxXdxX3xXexX154xX1cxX1dxX3xXexX14xX554xX65xX3xX7xX3daxX3xX51xXbexX1cxX1dxX3xXbdxX483xX3xX28bxX1xX31exX3xXacxX15xX2dxX1cxX3xX51xXbexX1cxX1dxX3xXexX14xXdaxXdxX3xXbxX1xX37xXbxX65xX3xX4xX382xX3xX213xX3xX1dxX2dxX16xX3xXexX1xX3bxX15cxX1cxX1dxX3xXexX31exX4xX1xX3xXbdxX154xX3xX1dxXdxX92xXexX3xX1cxX1dxX3bxX187xXdxX81xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX134xX8exX51xX16xXaxX12xX111xX81xX8axX81xX0xX3fxXbxX12


Các tin đã đưa

Hung thủ giết người đàn ông độc thân bị bắt

Hung thủ giết người đàn ông độc thân bị bắt
2010-03-11 03:18:48

(VnExpress) - Nửa tháng sau cái chết của người đàn ông đồng tính độc thân, nghi phạm Nguyễn Viết Toàn (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) đã bị phòng CSĐT về trật tự xã hội CA TP HCM (PC...

Xả súng truy sát ở trung tâm Sài Gòn

Xả súng truy sát ở trung tâm Sài Gòn
2010-03-10 09:18:32

(VnExpress) - Tối 8/3, người dân ở góc Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM, náo loạn bởi hàng loạt tiếng súng xả về phía quán ăn đang có hàng chục...

Bình Định: Tù chung thân cho kẻ chém vợ dã man

Bình Định: Tù chung thân cho kẻ chém vợ dã man
2010-03-10 09:18:01

(TTO) - Ngày 9-3, tại Trung tâm văn hóa thông tin huyện Tuy Phước, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự lưu động sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phạm Văn Chín,...

Một hành động phá hoại sản xuất cần lên án

Một hành động phá hoại sản xuất cần lên án
2010-03-10 09:13:42

(QT) - Sáng ngày 26/2/2010, như thường lệ, anh Trần Văn Nam ở thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng (Triệu Phong, Quảng Trị) chuẩn bị lên vườn chăm bón 1,1 ha cao su 5 tuổi của...

Xe khách đâm vào nhà dân

Xe khách đâm vào nhà dân
2010-03-10 01:34:24

(QT) - Vào lúc 8h30 phút ngày 8/3/2010, tại km 789 Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. ...

Vờ chuyển quà dịp 8/3 để cướp

Vờ chuyển quà dịp 8/3 để cướp
2010-03-09 10:53:45

(VnExpress) - Huấn vờ là người chuyển quà tặng cho gia đình bà Ngô Thị Ty rồi bất ngờ bịt mồm nạn nhân, cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 16 triệu đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết