Cập nhật:  GMT+7
7613xb6efxa871xded0x987bxc64bxac55xd0d8xc9acxX7xeffcxb066xf170x7790x8a13xd119xX5xef1cxXax9c22xXcx8747xfa05xca32xX3xX14xfde9xXdxX3xddb1xc020xX6xca13xX3xX5xc77axXdxX3x7f49xd502xXdxX3xXexXdxcbc8xe7f1xX3xX4xX1xX1dxX15xX4xX0xd788xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc901xX10xX6x7afbxXaxX12xXcxXcxd449xX3xb68cxX3x7afcxXdxee18xXexX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xedadxX6xX3xX6xX2cxX1xX3xX43xd962xX3xX14xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX5xX22xXdxX3xXexX14xa7f0xX3xdefcx8586xXbxX3xcbd2xfacbxX3xX1xe6c6xX6xX3xX7xcf3cxX3xXaxXexb0e7xX16xX3xb4dbxXdxd717xXbxXaxX3xXexX7axXdxX3xX7xX73xX2cxX3xX75xcf0fxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX26xX2cxX3xX5xX22xXdxX3xa095xX3xXexXdxX51xX16xX3xX4xfef1xX16xX3xX25xX19xX62xX3xe45bxX2cxX1xX3xX43xX62xX3xX7xXdxX2cxX1xX3xX2cxX88xX1xXdxX3xX2cx8e86xX2cxX3xX75xcae9xca2fxX3xX4xe879xX2cxX88xX3xX6xX2cxX62xX0xX34xXbxX12xX0xXexX6xX75xX5xX10xX3xX7xXexX1fxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX14xX88xXdxX2cxf4a9xbd7fxXbx93d3xX3xX6xX1dxXexXccxXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8413xXccxX46xX1fxXaxX12xX0xXdxX16xX88xX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX14xX19xXdxX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX5xX22xXdxX3xX25xX26xXdxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX4xX1xX1dxX15xX4xX3xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeexX34xX34xX7xXexX6xXexXdxX4xX62xX2cxX10xf5c3xX62xXexX1dxXccxXdxXexX14xX10xX62xX79xX2cxX34xXexXexXccxX34xXdxX34xX7xdf35xXefxX168xX34xXefxdb5cxX2xX168xX34xX16dx7f83xX34xXefxX16dxX34xX4xXccxX2cxX88xX4dxX6xX2cxX4dxX5xX6xX1fxX4dxX5xXccxXdxX4dxc02axX1xX6xXdxX4dxX4xX1dxX6xX4dxX187xXdxX10xXexX4dxX2xd0a7x97c1xdc89xX196xX172xc20axX16dxX198xX197xX62xcedfxXbxX88xXaxX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX46xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXccxX46xX1fxXaxX12xc20fxXcfxX2cxX88xX3xX6xX2cxX3xX25xX6xX2cxX88xX3xX5xc05bxX1fxX3xX5xad6dxXdxX3xX187xX1xX6xXdxX3xX4xX5axX6xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX4dxX3xadc2xX2cxX1xXeexX3xX10cxXcbxX3x9c61x9efdxX2cxX0xX34xXbxX12xX0xX34xXexX46xX12xX0xX34xXexX14xX12xX0xX34xXexX6xX75xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXccxX46xX1fxXaxX12xc3e1xX88xX7axX1fxX3xXefxX16dxX4dxX172xb4e5xX3xX1cdxXcfxX2cxX88xX3xX6xX2cxX3xXcxd928xX62xX3xXcxX1xX5axX3xf163xXaexX1dxX3x7650xX15xXexX22dxX3xX10cxX85xX2cxX1xX3xX23fx8d71xX1fbxX2cxX88xX3xX4xX1xXccxX3xX75xXdxacebxXexX3xX25xX6xX2cxX88xX3xXexX22xX16xX3xX88xXdx864axX3xX224xX88xc2adxX1fxX3xXcxX1dxX1dbxX2cxX3xX4fxXdxX51xXexX3x7b11xX172xX2xX3xXexX1dxc9c5xXdxX22dxX3xX2cxX88xX26bxX3xX238xX62xX1cdxX1xXcbxX2cxX1xX3xX224xX88xX1xd47cxX6x9148xX3xX25xcec5xX3xX25xXdxX2bxX1dxX3xXexX14xX6xX3xX79xX2bxX3xX1xX7axX2cxX1xX3xX79xXdxX3xef97xXexX14xX15xX16xX3xX4xb080xXbxX3xXexX7axXdxX3xX7xX73xX2cxd8a2xX62xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXccxX46xX1fxXaxX12xXcxX1xX10xXccxX3xX25xXdxX2bxX1dxX3xXexX14xX6xX3xX75xX6xX2cxX3xX25xXaexX1dxX22dxX3xX187xX1xXccxX73xX2cxX88xX3xX197xX88xX3xX7xXcbxX2cxX88xX3xX2xX196xX4dxX172xX22dxX3xXexX22xXdxX3xX2cxX1xX7axX3xX4xX5axX6xX3xX6xX2cxX1xX3xX224xX62x9851xX62xX43xX3xX278xX4xcf31xX2cxX88xX3xX2cxX88xX26bxX3xX238xX62xX1cdxX1xXcbxX2cxX1xX3xX224xX88xX1xX291xX6xX22dxX3xXcxX238xX62xXcxX1xX5axX3xX23fxXaexX1dxX3xX243xX15xXexX293xX3xX75xX97xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX22xX1fxX3xX4xf5f4xX6xX3xX5xX1dbxX1fxX3xX25xXdxX3xX2xX3xX5xX6xXbxXexXccxXbxX22dxX3xX2xX3xX16xXcbxX1fxX3xXex88e6xX2cxX1xX3xX75xX73xX2cxX88xX22dxX3xXefxX3xX25xXdxX51xX2cxX3xXexX1xXccxX22xXdxX3xX46xXdxX3xX25xX15xX2cxX88xX3xX79xX7axX3xX2xX3xX75xX76xXbxX3xX4xX76xX3xX16xX15xXexX3xX7xc185xX3xX88xXdxX1dbxX1fxX3xXexX1dfxX3xX79xX7axX3xX1xX1fbxX2cxX3xX2xX3xXexX14xXdxX51xX1dxX3xX25xX19xX2cxX88xX62xX3xXcxX27exX2cxX88xX3xX88xXdxXcbxX3xXexX14xX97xX3xXexX7axXdxX3xX7xX73xX2cxX3xX1xX1fbxX2cxX3xXefxX16dxX3xXexX14xXdxX51xX1dxX3xX25xX19xX2cxX88xX62xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXccxX46xX1fxXaxX12xX243xX1dbxX1fxX3xX2cxX88xX7axX1fxX3xX7xX6xX1dxX22dxX3xX4xX1xX5axX3xX2cxX1xX7axX3xXexX1xX1dbxX1fxX3xX4fxXdxX51xXexX3xXex9ce1xXdxX3xX2cxX1xX7axX3xXexX14xX73xX3xX5xX22xXdxX3xX75xX76xXbxX3xX79xX7axX3xX88xXdxX1dbxX1fxX3xXexX1dfxX22dxX3xX2cxX76xXdxX3xX5xX7axX3xX46xXccxX3xX2cxX1x7cedxXexX3xX14xX1fbxXdxX3xX25xX24ex7ca1xX4xX62xX3xX1faxX6xX1dxX3xX187xX1xXdxX3xXaxX1xb75dxXdxX3xXexX1xd8e3xX16xXaxX3xX79xX2bxX3xX79xX26bxX3xXexX14xX15xX16xX22dxX3xX4fxXdxX51xXexX3xX2cxX88xX455xX3x8de1xX3xX79xX413xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX2cxX1xX7axX3xX7xX81xX3xXexX85xX16xX3xX88xXdxX8axXbxX3xX5xX6xXbxXexXccxXbxX3xX75xX97xX3xXexX14xX15xX16xX3xXexX22xXdxX3xX4xXcbxX4xX3xXexXdxX51xX16xX3xX4xXaexX16xX3xX25xX19xX62xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXccxX46xX1fxXaxX12xX1faxX6xX1dxX3xX25xX76xX22dxX3xX4fxXdxX51xXexX3xX5xXdxXc7xX2cxX3xX5xX22xX4xX3xX5xX22xXdxX3xX79xX413xXdxX3xX6xX2cxX1xX3xX43xX62xX22dxX3xX2cxX76xXdxX3xXexX1xX1dbxX1fxX3xX5xX6xXbxXexXccxXbxX3xX79xX7axX3xX25xX2bxX3xX2cxX88xX1xX97xX3xX4xX1xX1dxX15xX4xX3xX5xX22xXdxX3xX79xX413xXdxX3xX88xXdxXcbxX3xX172xX3xXexX14xXdxX51xX1dxX3xX25xX19xX2cxX88xX62xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXccxX46xX1fxXaxX12xXcxX1xX1dbxX1fxX3xX1xX7axX2cxX1xX3xX79xXdxX3xX4xX5axX6xX3xX4fxXdxX51xXexX3xX4xX76xX3xX46xX1dbxX1dxX3xX1xXdxX51xX1dxX3xX187xX1xX73xX3xX2cxX88xX1xXdxX3xX2cxXc7xX2cxX3xX6xX2cxX1xX3xX43xX62xX3xXexX14xX85xX2cxX1xX3xX75xXcbxXccxX3xX4xXcfxX2cxX88xX3xX6xX2cxX62xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10cxXccxX46xX1fxXaxX12xX1cdxX1xXdxX2bxX1dxX3xX2xX19bxX4dxX172xX22dxX3xX4fxXdxX51xXexX3xX88xX43exXbxX3xX6xX2cxX1xX3xX43xX62xX3xX25xX296xX3xX5xX1dbxX1fxX3xXexXdxX2bxX2cxX3xX4xX1xX1dxX15xX4xX3xX5xX6xXbxXexXccxXbxX3xXexX1xX85xX3xX4xXcfxX2cxX88xX3xX6xX2cxX3xXf1xX1dxX1dbxXexX3xX1xXdxX51xX2cxX62xX3xX4fxX1xXdxX3xXexX1xX1dbxX1fxX3xX5xb56fxX4xX3xX5xX24exX447xX2cxX88xX3xX4xXcfxX2cxX88xX3xX6xX2cxX22dxX3xX4fxXdxX51xXexX3xX75xX455xX3xX4xX1xX22xX1fxX3xX79xX7axX3xX5xX6xXccxX3xXexX1xdd04xX2cxX88xX3xXf1xX10xX3xX79xX7axXccxX3xX4xXcfxX2cxX88xX3xX6xX2cxX3xX2cxX1xX24exX2cxX88xX3xX187xX1xXcfxX2cxX88xX3xX4xX1xX22xX1fxX3xXexX1xXccxXcbxXexX62xX3xX10cxbb33xX3xX1faxa187xX224xX0xX34xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”
2024-03-02 05:50:00

QTO - Chỉ một thời gian sau khi “con nợ” bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bản thân mình là bị hại, “chủ nợ” sau đó cũng bị “lộ” hành vi cho...

“Bản án” cho người không phạm tội

“Bản án” cho người không phạm tội
2016-03-21 06:56:43

TT - 15 tuổi, đang là học sinh lớp 8 thì hai đứa trẻ bỏ nhà đi lang thang rồi gây nên vụ giết người dã man làm những người trong gia đình phải bàng hoàng...

Phó công an xã bị tố làm bé gái mang thai

Phó công an xã bị tố làm bé gái mang thai
2016-03-21 06:56:28

TTO - Theo đơn tố cáo, do có họ hàng xa nên ông Đ. hay nhờ em H. qua nhà mình trông giúp 2 con nhỏ và đã lợi dụng việc này xâm hại H. khiến em mang thai.

Bắt nhóm tàng trữ ma túy, dao súng...

Bắt nhóm tàng trữ ma túy, dao súng...
2016-03-20 00:19:48

TTO - Các nghi phạm đều nghiện ma túy, có tiền sử hút chích. Công an thu giữ 11 gói ma túy đá, 1 súng ngắn, 5 viên đạn, mã tấu, súng bắn điện…

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người

7 năm tù vì giăng bẫy điện làm chết người
2016-03-19 07:27:07

TTO - Sau khi cắm bình ắc quy đấu nối vào dây chì, Lê Văn Vịnh vào nhà nghỉ. Khoảng 4 giờ sau, Vịnh ra kiểm tra thì thấy anh Dương Tâm Cang đã chết tại bẫy điện của mình.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết