Cập nhật:  GMT+7
b6adxca4dx14cdbxc5aexc8f2xbd78xde00x110c3x11c8axX7x11a28x15394x12859x10edfxb6fbx107f8xX5x108f9xXaxed69xXcxef2cxXdx12051xXexX3xXbxX1xf033xX3xc259xX1xXdxe6ddxf350xX3xXex11361xX3x144a4xXdx14769xe4c3xX3xX4xX1bxX3xX26x14e4dxX3xd378xd012xX1dx11406xX3xX26xX1bxX0x156c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14995xX10xX6xe765xXaxX12x13826xXcxe0d7x15008x117daxX3x13418xX3xd517x100a0xX4xX3xc0dbxX3xX34xXdxe973xX3xX1dxX34x10e56x11744xX3xe9c0xc7a5xeb7cxdedcxX3xXexb950xXdxX3xX29xX2fxXexX3x14145xX21xX1bxX1dxX3xX4xX62xX3xXbxX1xfcf7xX3xXexX14xX7cxX1dxX3xX26xf8ccxX5exX1dxX34xX3xX50xX34xX21xX63x12475xX1dxX3xX50xX34xX1xXdxX7cxX29xX68xX3xXcx11113xX66xf9adxX21xfd97xX1dxX34xX3xX50xX34x12122xXdxX68xX3x13589x13560xX1dxX34xX3xX6xX1dxX3xXcxX99xX66xX9bxX21xX9dxX1dxX34xX3xX50xX34xXa3xXdxX3xX31x13072xXexX3xX72xX21xX9dxX3xXexX6xX1dxX34xX3x132eexX3xX4xX1bxX3xX26xX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX26xX1bxX3xX72xX21xX63xX3xX29xXa8xX3xX5xd486xX1dxX3xX4bxcccaxX3xX50xX34xX21xX63xX8dxX1dxX3xcdacxe66cxX1dxX3x10a6axXdxfdd7xX1dxX34xX3xX4exX65x11d26xX3xXexX21xXcaxXdxX68xX3xb746xX3xX48xX66x155f3xca6bxX1dxX1xX3x10457x128fdxX1dxX68xX3xX9bxX21xX9dxX1dxX34xX3xX50xX34xXa3xXdxX52xX3xXexXcaxX3xX4xX1xe694xX4xX66xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe6xX4bxX63xXaxX12xXcxX6bxXdxX3xX1xXdxX16xX1dxX3xXexX14xX84xX5exX1dxX34xX68xX3xX4xXa8xX1dxX34xX3xX6xX1dxX3xXexX1xX21xX3xX34xXdxc9e1xX3xX1xX10dxX1dxX3xX5axf5c8xX3xXexX14xXdxX16xX21xX3xX26x10549xX1dxX34xX3xX4x11f9fxX1dxX34xX3xX1dxX1xXdxX20xX21xX3xXexX6xX1dxX34xX3xb9fbxd65cxXexX3xX5xXdxX7cxX1dxX3xX72xX21xX6xX1dx10f1exX3xXexX6bxX29xX3xX34xXdxX159xX3xX5axX3xX1dxX34xX84xX5exXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX1bxX3xX26xX2fxX3xX5xX62xX3xX48xXe6xX62xX1dxX34xX3xXcxXdxe4c2xX1dxX3xXcxX16exX1dxX34xX3xX4exX65xd396xX3xXexX21xXcaxXdxX68xX3xX72xX21xX7cxX3xXcxX1xX1bxXdxX3xX107xX108xX1dxX1xX52xX68xX3xX99xX1xX6bxX29xX3xX50xX1xX17exXexX3xXcxX14xX84xX5exX1dxX34xX3xX4exX65x14b13xX3xXexX21xXcaxXdxX52xX3xX17dxX62xX3xX56xX7cxX3xXefxXf0xX1dxX3xXcxX84xX3xX4exX65xX67xX3xXexX21xXcaxXdxX68xX3xX26xX20xX21xX3xX103xX3xX9bxX21xX9dxX1dxX34xX3xX50xX34xXa3xXdxX52xX3xX26xX28xX3xXexXdxX1b6xXbxX3xXexX24xX4xX3xX26xXdxX20xX21xX3xXexX14xX6xX66xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe6xX4bxX63xXaxX12xXa7xX16exX1dxX34xX3xXexX1xX5exXdxX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX14xX7cxX1dxX68xX3xXa7xXa8xX1dxX34xX3xX6xX1dxX3xX48xX66xX107xX108xX1dxX1xX3xX10cxX10dxX1dxX3xX4xbf20xX1dxX34xX3xX26xXa3xX3xXexX14xXdxX16xXexX3xXbxX1xX1bxX3xXcaxX3xX4xX1bxX3xX26xX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX26xX1bxX3xXexX6bxXdxX3xX72xX21xX1bxX1dxX3xX4xX62xX3xXbxX1xX7cxX3xX48xX84xX10dxX1dxX34xX3xX10cxX10xX1dxX3xX4exXexX1xf50axX3xXexX14xc51fxX1dxX3xXa7xX1xe4ccxX21xX3xd8f3xX68xX3xX48xX66xX107xX108xX1dxX1xX3xX10cxX10dxX1dxX52xX3xX4bxXe6xX3xX31xX62xX3xX56xX7cxX3xXcxX1xX2adxX3xX107xX6bxX4xX1xX3xX10cxX10xX1dxX3xX4exX1c0xX65xX3xXexX21xXcaxXdxX52xX3xX5xX62xX29xX3xX4xX1xb8efxX3xX72xX21xX1bxX1dxX68xX3xXexX1xX21xX3xX34xXdxX159xX3xX34x13235xX1dxX3xX65xX160xX3xXexX14xXdxX16xX21xX3xX26xX169xX1dxX34xX3xX17dxX62xX3xX1dxX1xXdxX20xX21xX3xX34xXdxX2b1xX63xX3xXexX5exX68xX3xX7xXcaxX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX34xX1xXdxX3xX4xX1bxX3xX4xX84x1026exX4xX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX26xX1bxX66xX3xXa7xXa8xX1dxX34xX3xX6xX1dxX3xXexX6bxX29xX3xX34xXdxX159xX3xX65xX65xX3xX1dxX34xX84xX5exXdxX68xX3xXexX14xXe6xX1dxX34xX3xX26xX32xX3xX4xX32xX3xX65xX160xX3xX1dxX34xX84xX5exXdxX3xXexX1xX6xX29xX3xX34xXdxX6xX3xX4xX1bxX3xX4xX84xX333xX4xX3xX17dxX62xX3xX65xX3xX1dxX34xX84xX5exXdxX3xX34xX1xXdxX3xX4xX1bxX3xX4xX84xX333xX4xX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX26xX1bxX3xX5xX62xX3xX99xX1xX6bxX29xX3xX50xX34x1276exX4xX3xX48xX84xX1dxX34xX3xX4exX65xf6d5xX3xXexX21xXcaxXdxX52xX3xX17dxX62xX3xX50xX34xX21xX63xX8dxX1dxX3xX50xX34xX3a8xX4xX3xX107xX9dxXe6xX3xX4exX2xc6fexX3xXexX21xXcaxXdxX68xX3xX26xX20xX21xX3xX103xX3xX48xX66xX107xX108xX1dxX1xX3xX10cxX10dxX1dxX52xX66xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX107xXe6xX4bxX63xXaxX12xXcxX14xX84xXe2xX4xX3xX26xX32xX68xX3xX17dxX62xXe6xX3xX14xX6bxX1dxX34xX3xX7xX1bxX1dxX34xX3xX65xX5axX66xXfbxX68xX3xXa7xXa8xX1dxX34xX3xX6xX1dxX3xXcxX99xX66xX9bxX21xX9dxX1dxX34xX3xX50xX34xXa3xXdxX3xX4xX26fxX1dxX34xX3xX26xXa3xX3xX31xXbexXexX3xX72xX21xX9dxX3xXexX6xX1dxX34xX3xXcaxX3xX4xX1bxX3xX26xX2fxX3xX31xX32xX1dxX34xX3xX26xX1bxX3xXexX6bxXdxX3xX99xX66xX9bxX21xX9dxX1dxX34xX3xX99xX1xX57xX68xX3xXexX1xX21xX3xX34xXdxX159xX3xX1xX10dxX1dxX3xX2xX1c0xX3xXexX14xXdxX16xX21xX3xX26xX169xX1dxX34xX68xX3xX1xX62xX1dxX34xX3xX4xX1xX24xX4xX3xba88xX10xX3xX34xXbexX1dxX3xX29xX1bxX63xX66xX66xX66xX3xX48xXdxX28xX1dxX3xXa7x13bfbxX0xX39xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm tấn công CSGT

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm tấn công CSGT
2012-07-03 08:04:08

(TNO) - Sáng 2.7, Cơ quan CSĐT - Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) ký quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thành Luân (24 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) về hành vi chống...

Giết vợ, đâm cả chủ nhà trọ

Giết vợ, đâm cả chủ nhà trọ
2012-07-02 07:37:11

TTO - Vào khoảng 12g trưa 1-7, tại xóm trọ trong hẻm 98 đường Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng) đã xảy ra một vụ án mạng đau lòng khiến một phụ nữ chết tại chỗ và một người bị thương nặng.

Phá băng trộm bằng xuồng cao tốc

Phá băng trộm bằng xuồng cao tốc
2012-07-02 07:36:38

(TNO) - Ngày 1.7, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Lê Vũ (24 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Thanh Nam (18 tuổi, quê Bà...

Tài xế bị khởi tố về tội giết người

Tài xế bị khởi tố về tội giết người
2012-07-01 13:51:06

TT - Ngày 30-6, phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Pleiku Nguyễn Quốc Doanh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hồ Xuân Cường (26...

Tin thầy bói mất tiền tỉ

Tin thầy bói mất tiền tỉ
2012-07-01 13:50:50

(TNO) - Ngày 28.6, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt một thầy bói dỏm mức án 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc y bồi thường...

Nhậu say, bị đâm chết trên đường về

Nhậu say, bị đâm chết trên đường về
2012-07-01 13:50:27

(TNO) - Ngày 1.7, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ truy sát dẫn đến chết người tại H.Vĩnh Cửu.

Tòa án 3 lần trả hồ sơ một vụ lừa đảo

Tòa án 3 lần trả hồ sơ một vụ lừa đảo
2012-07-01 13:50:02

(TNO) - Giữa tháng 6, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa vụ Khưu Chí Thức bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ra xét xử sơ thẩm. Sau phần xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết