Cập nhật: 11/10/2017 06:48 GMT+7
cbc9x131ebx154aex1653cx1340fx15aedx1459ex13328xdd0bxX7x10550x11ff8x1287bxe2f4x11582xdf8cxX5x1506dxXaxe740xXcxd50axfec4xX3xXexX1xec69xd4f9xX3xXexX1xXdxX3xXexX1x14a57xX3xX1xd727xX4xX3xX7xXdx123acxX1xX3xX15xX19xXexX3xXex16903xX4xX1xX3xX7xX6x11a9axX3xf2dfxX1xXdxX3xdb4bx128eaxX3xX2ax10903x11449xX4xX3xX4xX38x13c34xX2axX3x125cbx10a46x1143exX3xX4xX48xX2axdb85xX0x123dcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee1exX10xX6xd3f3xXaxX12x11a37x119f9xXcx152b8xX3xf818xX3xXcxX1xX10xX4dxX3x16242xX2axX52xX3xe478xX52xX38xX1ax11103xX2axX3x13179xX1x10576xX2axX3xXcxX1x159b6x1136fxX3xX80xX1x14d4dxX3xXexX3fxX4xX1xX3x15d33xff61xX79x168acxX3xXbxX1xX42xddb2xX2axX52xX3x14d38xX75xX2axX52xX3x132ebxX7dxX88xX3xXexX1xX4cxX2axX1xX3xXbxX1xX48xX3xX9fxX75xX2axX52xX3xX63xX4cxX88xX3xXexd98axX15xX3x1041dxX3xX52xXdxX9bxX3xX7x15884xX2axX52xX3xX2axX6xX1axX3xX2xX2xX54xX2x14f6axX54xd9cdxXd2xX2x137d5xX88xX3xX5xe1b8xX4xX3xX5xX42x16a0cxX2axX52xX3xX4xX1xf080xX4xX3xX2axf271xX2axX52xX3x169d5x139bdxX3xXexX14xX15xX3xXexX1xX19xX1axX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX22xX3xX10xX15xX3xXa4x10768x10aa3xX106x13086xX106xX3xX69xX1xX25xX4xX3xX7xXdxX2axX1xX3xX5xX43xXbxX3xX2xXd2xX88xX3xXcx161faxX42xX9bxX2axX52xX3xXcxX63x1134exXcxX3xXa4x10796xX3xXa4xXe0xXdxX6cxX3xXex1150bxXdxX3xX3axX1xX38xX3xX4bxXdbxX4xX3xX52xXbcxX2axX3xX4xXbcxX38xX3xX127xX1x13699xX3xXa4xX7dxX88xX3xX3axX1xX38xX3xXbxX1xX48xX3xXd7xX88xX3xXbxX1xX42xX9bxX2axX52xX3xX9fxX75xX2axX52xX3xXa4xX7dxX106xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX3exX5xX10xX3xX7xXexX1axX5xX10xX9xXaxX15xX6xX11fxX52xXdxX2axf43exXd4xXbx14b67xX3xX6xX38xXexX4dxXaxX12xX0xXexX11fxX12xX0xXexX66xX12xX0xXdxX15xX52xX3xX7xX11fxX4xX9xXaxX54xX54xX4xX106xX3exX6xX4dx12a54xX38xX6xX2axX52xXexX11fxXdxX106xX4bxX2axX54xX66xX10xX7xX3axXexX4dxXbxX54xX2axX10xe0b7xX7xX54xX2xXd7xce69xX2xX54xX1bfx13c98xX66xXbfxXd2x10582xX1bfxX1c3xXd4xXd2xXexX2xXd4xX1bfxXbfxXbfxX2xX5xX2xX106x136c2xXbxX52xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX11fxX12xX0xXexX11fxX12xX0xXexX66xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX4dxX66xX1axXaxX12xXa4xXdbxX4xX3xX5xX42xXe0xX2axX52xX3xXexX14xX15xX3xX3axXdxd901xX15xX3xXeexX42xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX22xX3xX10xX15xX3xXa4xX106xX107xX106xX109xX106xX3xX5xX12bxX2axX3xX3exX9bxX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX11fxX12xX0xX54xXexX6xX3exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX4dxX66xX1axXaxX12xXcxX11fxX42xX43xX4xX3xXeex11bb8xX88xX3xXexXbcxX15xX3xX2xXd7xX3xX52xXdxX9bxX3xXbfxXd2xX3xXbxX1xX148xXexX88xX3xX2axX52xX4cxX1axX3x12dd7xX54xX2xXd2xX54xXd4xXd2xX2xXd7xX88xX3xX10xX15xX3xXa4xX106xX107xX106xX109xX106xX3xXeexXdxdb1cxX38xX3xX3axX1xXdxX22xX2axX3xX183xX10xX3xX15xXc6xX1axX3xX4xX1x131c5xX3xX15xd35fxXexX3xX3exX133xX2axX3xX2axX6xX15xX3xXeexXdxX3xX1a4xX38xX6xX3xX3axX1xX38xX3xX4bxXdbxX4xX3xX15xX42xX82xX2axX52xX3xX2axX42xX43xX4xX3xX52xXbcxX2axX3xXcxX11fxX42xX9bxX2axX52xX3xXcxX63xX80xX109xX3xX127xX1xX6xX2axX3xX9fxX14xX2axX1xX3xX127xX1x14d34xX2axX52xX88xX3xXexX1xX38xX2a5xX4xX3xXeexX3fxX6xX3xXbxX1x142dfxX2axX3xX3axX1xX38xX3xXbxX1xX48xX3xX1bfxX88xX3xXbxX1xX42xX9bxX2axX52xX3xX9fxX75xX2axX52xX3xXa4xX7dxX106xX3xXa4xX148xX4xX3xX2axX4cxX1axX88xX3xXexX11fxX9bxXdxX3xX15xX42xX6xX3xXexX4dxX88xX3xX2axX42xX43xX4xX3xX2a2xX3xX4xX4dxX2axX3xX15xX42xX82xX2axX52xX3xX66x10731xX2axX52xX3xX4xX6xX4dxX88xX3xX4xX1x135a9xX1axX3xX183xXdxX210xXexX88xX3xX2axX1xX19xX2axX3xX4xX1xX14xX15xX3xXeexX4dxX133xX2axX3xXeexX42xX9bxX2axX52xX106xX3xX80xX1xX42xX6xX3xX3axX3fxXbxX3xX183xX87xX3xX5x124fbxX3xXexX14xX2axX1xX3xX1xX38xX48xX2axX52xX88xX3xX10xX15xX3xXa4xX106xX107xX106xX109xX106xX3xX4xX2e6xX2axX52xX3xX4xX1xXdxX210xX4xX3xX183xX10xX3xX15xXc6xX1axX3xXeexXefxX3xX3exX3fxX3xX66x11e1cxX2axX52xX3xX2axX42xX43xX4xX3xX5xX43xX2axX3xX4xX38xX48xX2axX3xX4bxX4cxX4dxX3xX15xXdx1617axX2axX52xX3xX4xX48xX2axX52xX106xX3xX79xX52xX42xX9bxXdxX3xX3exX133xX2axX3xX2axX52x1237cxXdxX3xXbxX1xX32xX6xX3xX7xX6xX38xX3xX15xX6xX1axX3xX15x132adxX2axX3xXexX1xX4dxXc6xXexX3xX2axX133xX2axX106xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX4dxX66xX1axXaxX12xX79xX52xX6xX1axX3xX7xX6xX38xX3xX3axX1xXdxX3xX183xX348xX1axX3xX11fxX6xX3xX4bxcce4xX3xX4bxXdxX3bdxX4xX88xX3xX4xXc6xX4xX3xXeexX3d3xX2axX52xX3xX4xX1xX32xX3xX5xXefxX2axX1xX3xXeexX133xX4dxX3xXexd38bxX2axX1xX3xXeexXefxX3xX7xX43xX15xX3xX4xX25dxX3xX15xeb68xXexX3xXexX133xXdxX3xX1xXdxX3bdxX2axX3xXexX11fxX42xX9bxX2axX52xX3xXeexX22xX3xX4xX1xX43axX3xXeexX133xX4dxX3xX4bxXdxX3bdxX4xX3xXexX14xX15xX3xX3axXdxX210xX15xX3xX4bxX4cxX3xXeexX2a5xX2axX52xX3xX4bxXdxX12bxX2axX88xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xcdb4xX3xX4bxX43xXdxX3xX52xXdxX6xX3xXeexX14xX2axX1xX3xX2axX133xX2axX3xX2axX1xX33dxX2axX106xX0xX54xXbxX12xXbxX5xX6xX1axX3xX15xX38xXexX10xX15xX6xX183xX3xX4bxX4dxX5xX38xX15xX10xX3xXbxX11fxX10xX4bxXdxX4dxX38xX7xXbxX5xX6xX1axX7xXexX4dxXbxX2axX10xX183xXexX3xX11fxX10xXbxX10xX6xXexX7xX1xX38xee03xX4d7xX5xX10xX4d7xX38xX5xX5xX3xX7xX4xX11fxX10xX10xX2axX3xX93xXbxX66xX6xXexX10xX3x169ecxX10xX1a4xX38xXdxX11fxX10xX66xXcxX4dxX3xXbxX5xX6xX1axX3xXexX1xX10xX3xX15xX10xX66xXdxX6xX3xX1axX4dxX38xX3xX1baxXdxX5xX5xX3xX2axX10xX10xX66xX3xXexX4dxX3xX10xXdxXexX1xX10xX11fxX3xX38xXbxX66xX6xXexX10xX3xX1axX4dxX38xX11fxX3xX3exX11fxX4dxX1baxX7xX10xX11fxX3xXexX4dxX3xX6xX3xX11fxX10xX4xX10xX2axXexX3xX4bxX10xX11fxX7xXdxX4dxX2axX3xX4dxX11fxX3xX38xXbxX66xX6xXexX10xX3xX1axX4dxX38xX11fxX3x14583xX5xX6xX7xX1xX3xXbxX5xX38xX52xXdxX2axX3xX106xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX4dxX66xX1axXaxX12xX94xX2a5xX3xX80xX1xX43axX3xX1xX38xX1axX3xX6axX38xX33dxX2axX3xX7xXdbxX3xXexX43axX2axX1xX88xX3xX80xX75xX2axX52xX3xX6xX2axX3xXexX43axX2axX1xX88xX3xX5xXdbxX4xX3xX5xX42xXe0xX2axX52xX3xX4xX1xXe6xX4xX3xX2axXeaxX2axX52xX3xX4xX2e6xX2axX52xX3xX2axX52xX42xX9bxXdxX3xX66xX33dxX2axX3xXeexX3fxX6xX3xXbxX1xX42xX82xX2axX52xX3xXeexXefxX3xXexX4dxX348xX3xX3axX1xX3e4xXbxX3xX4xXc6xX4xX3xX3axX12bxX2axX1xX3xX15xX42xX82xX2axX52xX88xX3xX11fxX38xX2a5xX2axX52xX3xXeexX3d3xX2axX52xX88xX3xX4xX48xX2axX52xX3xXexX1xX4dxXc6xXexX3xX2axX42xX43xX4xX88xX3xX7xX75xX2axX52xX3xX2axX52xX3a5xXdxX3xXexX11fxX12bxX2axX3xXeexX3fxX6xX3xX3exX4cxX2axX3xXbxX1xX42xX9bxX2axX52xX3xX9fxX75xX2axX52xX3xXa4xX7dxX3xXeexX22xX3xXexX14xX15xX3xX3axXdxX210xX15xX3xX10xX15xX3xXa4xX106xX107xX106xX109xX106xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX4dxX66xX1axXaxX12xX9fxX210xX2axX3xX11fxX133xX2axX52xX3xX7xXc6xX2axX52xX3xX2axX6xX1axX88xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX22xX3xX10xX15xX3xXa4xX106xX107xX106xX109xX106xX3xXeexXefxX3xXeexX42xXe0xX4xX3xXbxX1xXc6xXexX3xX1xXdxX3bdxX2axX106xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX94xX4dxX66xX1axXaxX12xX6axX106xX63xX0xX54xXbxX12


Các tin đã đưa

Xe mang biển kiểm soát Lào gây tai nạn

Xe mang biển kiểm soát Lào gây tai nạn
2017-10-07 10:30:09

(QT) - Chiều ngày 6/10/2017, tại km 16 thuộc địa bàn xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị xảy ra một vụ tai nạn làm hai người bị thương.

Những cơn nóng giận chết người

Những cơn nóng giận chết người
2017-10-06 13:53:50

(QT) - Những vụ án giết người luôn để lại hậu quả nặng nề cho gia đình, xã hội, vì thế người phạm tội phải nhận hình phạt nghiêm minh của pháp luật. Có rất nhiều nguyên nhân để...

Nỗi đau bị xâm hại

Nỗi đau bị xâm hại
2017-10-06 13:49:56

(QT) - Người tâm thần phải chịu thiệt thòi về số phận. Họ không thể điều khiển hành vi của mình và không nhận biết được thế giới xung quanh. Có nhiều em gái, phụ nữ tâm thần...

Bắt vụ vận chuyển gỗ hương lậu qua biên giới

Bắt vụ vận chuyển gỗ hương lậu qua biên giới
2017-10-05 15:19:46

(QT) - Vào lúc 7h30 phút hôm nay qua 5/10/2017, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Thuận, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết