Cập nhật: 23/06/2022 18:19 GMT+7
e47bx16537xebeax136fexefa6x15e57x19a9cx1bab1x17c85xX7x116eax19951x13137x108f3x1bebdxfa04xX5x1504bxXax100d5xXcxe86ax18487xX3x11718xXdx1588fxX15xX3x13d41x1423fx186cbx1b509xXdxX3xXbxX1x170cdxX3xX1cx1b61cxX3xX1cxX1x1112cx1b0bfxX3xX4xfb1ax1707bxX3x12c05x185eaxX6xX3x1715dxXdx18ccbxXexX0x129efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11cfbxX10xX6x1736dxXaxX12xX32xX1xXdx1aee7xX30xX3xX1cxX6xX2cxX3xf0b9x1ac75xX3bx15d29x116d9xX3xXexX1x1b740xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xXex1af11xX3x1a94ex16eb9xX1cxX3x13f17xXdx18807xX1cxX3xXbxX1xfa82xX1cxX1dxX3xX32xX33xX6xX3xX17xX1x10b2cxX30xX3xX4xX2bxX1cxX1dxX3xX32xX33xX6xX3xX36xXdxX38xXexX3x1510fxX71x191e2xX3x1ab51xX95xXdxX3xX71xXdxX73xX1cxX3xXbxX1xX78xX1cxX1dxX3x1462dxX30xX2bxX1cxX1dxX3xXcx14e56xe72ax15e1dxX3xX4xX1x1b3b8xX3xece5xXdxX19xXexX5exX3xX97x1c3f9xX1cxX3x12935xXaexX3xX97xe55exX3xXbfx180f6xX3xX97xX6xX1cxX1dxX3xX1xX30xX2cxX3xX97xX95xX1cxX1dxX3xX4xf269xX1cxX3xXb5xX95xX5exX3xX4xX1xXdxX19xX1cxX3xX7x138f7xX3xXbxX1x15ea7xXdxX3xX1x14ca7xXbxX3xXbfx12174xXdxX3xX5x18af3xX4xX3xX5xX1exXedxX1cxX1dxX3xX4xX1xf859xX4xX3xX1cxf089xX1cxX1dxX3xX4x13291xX6xX3xX97xXaexX6xX3xXbxX1xX1exXbcxX1cxX1dxX3xXexXadxXdx193cexX1cxX3xX17xX1xX6xXdxX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX15xX95xXexX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xXbxX1xX24xX3xX1cxX27xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX1cxX1xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX6xX3xX36xXdxX38xXexX3xX93xX1xX30xX2cxX38xX1cxX3x16946xXdxXb3xX3x16d4fxXdxX1cxX1xXafx1aa6exX0xX3bxXbxX12xX0xXexX6xXb5xX5xX10xX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxX15xX6xXadxX1dxXdxX1cx17040xX5axXbx196a4xX3xX6xX30xXexXb3xXaxX12xX0xXexXadxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXdxX15xX1dxX3xX7xXadxX4xX9xXaxX3bxX3bxX4xX163xXb5xX6xXb3x15f66xX30xX6xX1cxX1dxXexXadxXdxX163xXbfxX1cxX3bxX4dxX10xX7xX17xXexXb3xXbxX3bxX1cxX10x11320xX7xX3bxX5axX5axX5ax100ccxX3bx1915bx16d3bxX4dxX1bexX2xX1bfxX2x15928xX5axX5bxXexX2xX5dxX1bfxX5axX5dx116e4xX5xX2xX163xfcfdxXbxX1dxXaxX3xX3bxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXadxX12xX0xXexXadxX12xX0xXexX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb3xX4dxX2cxXaxX12xX15exXf5xX4xX3xX5xX1exXedxX1cxX1dxX3xX71xX95xX3xX97xX95xXdxX3xX71xXdxX73xX1cxX3xXbxX1xX78xX1cxX1dxX3xX32xX33xX6xX3xX17xX1xX82xX30xX3xX4xX2bxX1cxX1dxX3xX32xX33xX6xX3xX36xXdxX38xXexX3xXexXadxXdxX11axX1cxX3xX17xX1xX6xXdxX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xXbxX1xX24xX3xX1cxX27xX3xX1cxX1dxX1xXdxX3xX1cxX1xX2bxX2cxX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX6xX3xX36xXdxX38xXexX3x1a86bxX3x189a3xX1cxX1xX17cxX3xX32xXcxX36xX0xX3bxXbxX12xX0xX3bxXexX4dxX12xX0xX3bxXexXadxX12xX0xX3bxXexX6xXb5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb3xX4dxX2cxXaxX12xXcxX1xX10xXb3xX3xXexX1xX62xX1cxX1dxX3xXexXdxX1cxX3xX4xX109xX6xX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX4dxe55dxX1cxX3xX97xXaexX6xX3xXbxX1xX1exXbcxX1cxX1dxX3xXexXadxX14xX1cxX1xX3xXb5xXd7xXb3xX5exX3xX17xX1xXb3xX2bxX1cxX1dxX3xX2x13a00xX3xX1dxXdxX1fxX3xX1bcxX1bcxX3xXbxX1x1b544xXexX3xX4x1c24axX3xX15xX95xXexX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xXbxX1xX24xX3xX1cxX27xX3xX97xX100xX1cxX1dxX3xXexXadxX73xX1cxX3xX4xX2fxX30xX3xX32xX33xX6xX3xX36xXdxX38xXexX163xX3x106ebxX1xX1exX1cxX1dxX3xX4xX1xX6bxX1cxX1dxX3xX2xX2d3xX3xXbxX1xX2dexXexX3xX7xX6xX30xX3xX1a0xX30xX6xX2cxX3xX5xfc15xXdxX3xXexX1xX14xX3xX17xX1xX62xX1cxX1dxX3xXexX1x15875xX2cxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xXbxX1xX24xX3xX1cxX27xX3xX97xX2e2xX3xX1cxX27xX6xX163xX3xfde4xX1x11c9fxX6xX3xXexXadxX73xX1cxX3xX4xX2fxX30xX5exX3xX5xXf5xX4xX3xX5xX1exXedxX1cxX1dxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX1cxX104xX1cxX1dxX3xXbxX1xXd7xXexX3xX1xXdxX38xX1cxX3xX15xX95xXexX3xX17fxX10xX3xX15xXd7xX2cxX3xX15xX6xX1cxX1dxX3xXb5xXdxX11axX1cxX3xX17xXdxX11axX15xX3xX7xXb3xXd7xXexX3xX1cexX1bexX15axX2xX267xX3xX2d3xX1bexX1bcxX163xX1bfxX5bxX5exX3xX4x128b7xX1cxX1dxX3xX1dxXdxX33axX2cxX3xXexX1fxX3xXexX3adxX2cxX3xXexX1xX2b2xX1cxX3xX15xX6xX1cxX1dxX3xXexX73xX1cxX3xX15exX73xX3xX6dxf746xX3xXcxX1xXaexX3xX32xX82xX15xX3xX30dxX1xXdxX3xX93xX7xXdxX1cxX1xX3xX1cxX104xX15xX3xX2xX1c5xX1c5xX1cexXafxX5exX3xXexXadxX2dexX3xXexX32bxXdxX3xXexX1xX62xX1cxX3xX15exX2b2xX15xX3xX15exX6xX1cxX1dxX3xX5axX5exX3xX17fxXc3xX3xX32xX6xX15xX3xXcxX1xX109xX2cxX3xX93xX1xX30xX2cxX38xX1cxX3xX32xX6xX15xX3xX15exX95xXafxX163xX3xXcxX1xX10xXb3xX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX1cxX1xXc6xX3xX4xX109xX6xX3xX4xX62xX3xX1dxXd7xXdxX3xXexXadxX73xX1cxX5exX3xX17xX1xXdxX3xXadxX1fxXdxX3xX17xX1x15ba2xXdxX3xX1cxX1xXc6xX3xX30dxX1xXdxX3xX4xX2e2xX3xX4xX1x176cdxX3xXexX1xX10xXb3xX3xX4xXb3xX1cxX3xX1cxX1xX44dxX3xX1bexX3xXexX30x13a87xXdxX163xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb3xX4dxX2cxXaxX12xX30dxX1dxX6xX2cxX3xX7xX6xX30xX3xX17xX1xXdxX3xX1cxX1x15479xX1cxX3xXexXdxX1cxX3xXb5xXd7xXb3xX5exX3xX6dxX6exX1cxX3xX71xXdxX73xX1cxX3xXbxX1xX78xX1cxX1dxX3xX32xX33xX6xX3xX17xX1xX82xX30xX3xX4xX2bxX1cxX1dxX3xX32xX33xX6xX3xX36xXdxX38xXexX3xX97xXc3xX3xX1xX30xX2cxX3xX97xX95xX1cxX1dxX3xX4xXd7xX1cxX3xXb5xX95xX5exX3xX4xX1xXdxX19xX1cxX3xX7xXe5xX5exX3xX4xX3adxX1cxX1dxX3xX4xXd7xX4xX3xXbxX1xX1exXbcxX1cxX1dxX3xXexXdxX38xX1cxX3xX4xX1xX30xX2cxX73xX1cxX3xX4dxX24xX1cxX1dxX3xXbxX1xXe9xXdxX3xX1xXedxXbxX3xX4xXd7xX4xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xX1exXedxX1cxX1dxX3xX4xX1xX100xX4xX3xX1cxX104xX1cxX1dxX3xX97xXaexX6xX3xXbxX1xX1exXbcxX1cxX1dxX3xXexXadxXdxX11axX1cxX3xX17xX1xX6xXdxX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xX1a0xX30xX6xX1cxX1xX3xX17xX1xX30xX3xXbfxXf5xX4xX3xX4xX2bxX1cxX1dxX3xX32xX33xX6xX3xX36xXdxX38xXexX163xX3xXcxX30xX2cxX3xX1cxX1xXdxX73xX1cxX5exX3xX97xX19xX1cxX3xXexX1xX1fxXdxX3xX97xXdxX11axX15xX3xX1cxXc6xX2cxX5exX3xXbfxXdxX38xX4xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbfx192b5xX1cxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX2e2xX3xX17xX19xXexX3xX1a0xX30xX2bxX163xX0xX3bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xXb3xX4dxX2cxXaxX12xX15exX73xX3xXcxXadxX1exX1fxX1cxX1dxX0xX3bxXbxX12


Các tin đã đưa

Xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg

Xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg
2022-06-21 08:27:54

(QTO) – Hôm nay 21/6, thông tin từ Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức PeaceTrees VietNam cho biết, đơn vị đã di chuyển quả bom nặng 227 kg được người dân huyện Hướng Hóa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết