Cập nhật: 27/05/2016 06:34 GMT+7
5f3x7745x7bf7x7140x5ed7x3818x3444x31e3xc05xX7x2435x56a3x3fafx88ccx351ax7d00xX5x84ffxXax88e6xXcxX1x2d9cxX6xX3x4cb2x10faxX4x17c2xX3xX4x5af6xX3xX18x5b83xX3x7f48x66d4xX3xXexX15x2103xXdxX3xX18x4935xX3x1a9dxXbxX3x3335x45ccx10ecxX3xX4xX1xX15x61a5x7c1dxX33xX3x7e27xX6xX3xXex7927xX38xX3x2570xXdxX3x1f93xX4xX0x6cb5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx63b7xX10xX6x1ab3xXaxX12xXcxXcx40e9xX3x20c7xX3x56efxX15xX6xX3xX5x5fe1xXdxX3x260bxX1xX6xXdxX3xX18xX6xX33xX3xX43x8713xX15xX1bxX3xX4xX1exX3xX18xX21xX3xX4xX1x1e29xX3xX18xXdx8471xXexX3xX4x49ffxX3xXexX1xX15xX6xX3xX18xX19xX4xX3xX18x3311xX33xX3xX46xX4xX3xX31xX21xX3xX18xX2cxX3xX4x568cxX4xX3xX43x2b8dxXdxX3xXex61f1x8c70xX33x2192xX3xX6cxX1xXa7xX33xXaexX3xX4xX1xX86xX1bxX3xX18xX15x77d1xX4xX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX15xX38xX39xX33xX3xX3cxX6xX3xXexX40xX38x68baxX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX18xX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX3cxX6x3fd8xXaexXdxX33x28d0x8ad5xXbx1bfcxX3xX6xX15xXexX82xXaxX12xX0xXexXe6xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx36bfxX82xX5bxX38xXaxX12xX0xXdxX3cxXaexX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX6xX3xX18xX19xX4xX1bxX3xX4xX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xX3xXexX15xX28xXdxX3xX18xX2cxX3xX2exXbxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX15xX38xX39xX33xX3xX3cxX6xX3xXexX40xX38xX3xX43xXdxX3xX46xX4xX3xXaxX3xX7xXe6xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXeaxX49xX49xX7xXexX6xXexXdxX4xXd1xX33xX10x1c47xXd1xXexX15xX82xXdxXexXe6xX10xXd1xX31xX33xX49xXexXexX82xX49xXdxX49xX7xX24xXebxX24xX49xXebx5689xX2xX24xX49xX17ex6cfaxX49xXebxX24xX49xX3cxX6xX62xXexX15xX38xX62xX2x461bxX24xX190xXebxX183x22daxX24xX24xX2xXd1x3a62xXbxXaexXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXe6xX12xX0xXexXe6xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX82xX5bxX38xXaxX12x7faaxXa7xX3xX3cxX6xX3xXexX40xX38xX3xXexX1xX15xX3xX43xXabxXacxX4xX3xXexXe6xX82xX33xXaexX3xX1xX21xX33xX1xX3xX5x5f25xX3xX4x674dxX6xX3xX4xX1exX3xX18xX21xX3x4939xX15xXa7xX4xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX46xX4xX3xX62xX3x8c9fxX33xX1xXeaxX3xX58xX64xX3xX4xX15xX33xXaexX3xX4x4989xXbxX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXe6xX12xX0xX49xXexX6xX18xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX82xX5bxX38xXaxX12x7d07xXaexX21xX38xX3xXebxX24xX62xX183xX1bxX3x53ddxX1xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX58x8bcbxXdxX3xX1f2xX15xX6xX33xX3xX4x16b7xX6xX3xX6cxX1x1dd3xX15xX3xX7x6451xX33xX3xX18xX6xX38xX3xX1f2xX15xXa7xX4xX3xXexX86xX3xXcxX25exX33xX3xX1c7x192bxX33xX3xX238xX1xX20fxXexX1bxX3xXexX1xX15xXbdxX4xX3xX243xX1exX4xX3xX58xX24cxXdxX3xX1f2xX15xX6xX33xX3xXcx3180xXd1xX58xX243x18ddxX1bxX3xX4xX1xX82xX3xX18xXdxX86xXexX3xX43x2eaexX3xXbxX1xXa7xXdxX3xX1xXacxXbxX3xX31x8a95xXdxX3xX4xXa3xX4xX3xX5x697fxX4xX3xX5xXabxXacxX33xXaexX3xX4xX1x4e53xX4xX3xX33x1e9fxX33xXaexX3xX18x4396xXexX3xXaexXdx4800xX3xX3cxXbdxXexX3xX4xX1exX3xX18xX21xX3xX23xX24xX3xXexX15xX28xXdxX3x4718xX1f2xX15xXa7xX4xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX46xX4x2dcaxX3xX31x7cc2xX3xX1xX21xX33xX1xX3xX31xXdxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX1xX15xX38xX39xX33xX3xXexXe6xXa3xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xX4xX1xX20fxXexX3xX3cxX6xX3xXexX40xX38xX3xXex3da4xX3x1da5xXdx1a49xXexX3xX238xX6xX3cxX3xX43xXdxX3xX46xX4xX3xX1f2xX15xX6xX3xX4xX255xX6xX3xX6cxX1xX25axX15xX3xX7xX25exX33xX3xX18xX6xX38xX3xX1f2xX15xXa7xX4xX3xXexX86xX3xXcxX25exX33xX3xX1c7xX272xX33xX3xX238xX1xX20fxXexXd1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX82xX5bxX38xXaxX12xX243xXa3xX4xX3xX5xX2b4xX4xX3xX5xXabxXacxX33xXaexX3xX4xX1xX2bfxX4xX3xX33xX2c3xX33xXaexX3xX7xX25exX33xX3xX18xX6xX38xX3xX1f2xX15xXa7xX4xX3xXexX86xX3xXcxX25exX33xX3xX1c7xX272xX33xX3xX238xX1xX20fxXexX3xX43xX2a0xX3xXbxX1xXa3xXexX3xX1xXdxX321xX33xX3x26faxX3xX18xXa3xX33xX1xX3xX1xX10xXe6xX82xXdxX33xX3xX2e1xXaexX76xX33xX3x1cb7xX6cxXaexX2eexX3xX18x30c8xX4xX3xX33xXdxX5x2c8cxX33xXaexX1bxX3xXaexXdxX20fxX15xX3xXexXe6xX82xX33xXaexX3xX183xX3xX1x5d69xX3xX3cxX2c8xX3cxX3xX4xXa3xX3xXe6xX3cexX3xX43xXabxXacxX4xX3xXedxX86xXbxX3xX5x53d5xX33xX3xXexXe6xX82xX33xXaexX3xX33xX1xX2cdxX33xXaexX3xX5xX82xX19xXdxX3xXexX1xX2b4xX4xX3xXbxX1xX25axX3cxX3xX31xX21xX3xX43x799exX3xX5bx470axX33xXaexX3xX4xXa3xX3xX33xX1xX25exX33xXd1xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX108xX82xX5bxX38xXaxX12xX243xX1xXdxX3xX4xX1exX4xX3xX58xX24cxXdxX3xX1f2xX15xX6xX33xX3xX4xX255xX6xX3xX6cxX1xX25axX15xX3xX7xX25exX33xX3xX18xX6xX38xX3xX1f2xX15xXa7xX4xX3xXexX86xX3xXcxX25exX33xX3xX1c7xX272xX33xX3xX238xX1xX20fxXexX3xXbxX1xXa7xXdxX3xX1xXacxXbxX3xX31xX2acxXdxX3xX4xX272xX3xX1f2xX15xX6xX33xX3xX4xX3cexX33xXaexX3xX6xX33xX3xXexXdxX86xXbxX3xXexX1exX4xX3xX43xXdxX2f1xX15xX3xXexXe6xX6xX3xX31xX1exX3xX31xXdxX321xX4xXd1xX3x78b3x788axX243xX3xXcxX58x78c3xX238xX58xX0xX49xXbxX12


Các tin đã đưa

Nhóm côn đồ giết con rể chủ nợ lãnh án

Nhóm côn đồ giết con rể chủ nợ lãnh án
2016-05-27 06:34:33

TTO - Ngày 26-5, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại Trung tâm Văn hóa huyện Phú Quốc, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Huỳnh Bảo Quốc (sinh năm 1994) 16 năm...

Bắt nghi can xông vào nhà đâm chết hàng xóm

Bắt nghi can xông vào nhà đâm chết hàng xóm
2016-05-25 06:22:57

TTO - Chiều 24-5, đại tá Lê Hoàng Tiến - trưởng công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp công an tỉnh điều tra làm rõ một vụ đâm chết người trên địa bàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết