Cập nhật: 19/11/2011 09:44 GMT+7
6223xe90ex11badxfdfax10379x100a8xec77x84dcx12c6cxX7x122eex99fdxbbb5x110b6x10a7fxaff9xX5xb542xXaxf777xXcxX1xXdxd945xea01xX3x1217bx6384xX3xX4x8ce7xX19xX3xX5xa6d6x9ce4xXdxX3xa1a1xf874xX3x12aa8xf32bxX3xX4xX21xX22xX19xcaf4xX3xX28xc74cxX4xX3xXexedd5xXbxX3xXexX1x7dd7xX0xdf9exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9692xX10xX6xf675xXaxX12x11c75xf05axX19x695ex6dc1xXbx7e0exX10xX7xX7xc9ffxX3xbb56xX3xbd9dxX29xX3x857exX3xX19xX2fxX21xc5ffxXdxX3xX28xcf90xX19xX3xd7e9xX1xf54axX19xX2fxX3xX4xX1xX16xX3x1137dxX21xX6xX3xX25x97bbx10e70xX3xX19xX1xX7exX3xX19xX2fxX1x1042fxX3xX2fxXdx6ef9xX3xXexX58x1057bxX3xX79x12f35xXdxX3xX28xX6cxXdxddf3xX3xX4xc759xX3xX28x9d4fxX3xX2x822bxX3xXexX17x112f8xXdxX3xX4fx85aexX19xX2fxX3xX4fxX6xX7fxX3xX5xX6xd31bxX3xX4xX1dxXexX3xXb4xX6cxX4xX1xX3xXb4xe1d5xX17xX99xX3xX79xX36xXbxX3xX79xa41fxX17xX3xX25xX7exX7fxX3xXexX21xX68xX19xX2fxX3xX25xX7exX3xX4xX1dxX19xX3xX5xX21xX22xXdxX3xXex10ff1xX3xXexc6d1x8c93xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fx63b7xXaxX12x9737xX2fxX7exXfaxX3xX2x12fa0xX3dxX2xX2xX99xX3xXcx10458xXfdxb6b6xX3xb54fxX7exX3xXfdx9df0xX19xX2fxX3xXb4xX8cxX3xXbxX1xXdxe270xX19xX3xX56xXe6xX3xXcxX58xXc9xX19xX3xac88xX17xX3x7d4ex8718xXexX3xX52xX2xX103xX3xXexX17xXa6xXdxX5cxX99xX3xXfdxX2fxX17xXfaxec46xX19xX3xX53xd98exX19xX3xX12axXfaxX3xX52xX2xcf12xX3xXexX17xXa6xXdxX5cxX99xX3xX10ex9f64xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xdc5cxXdxX19xX1xX3xX52x8a3dxb1fexX3xXexX17xXa6xXdxX5cxX99xX3xXfdxX2fxX17xXfaxX13dxX19xX3xX53xX141xX19xX3xe9b3xXe6xX3xX52xX2xf39exX3xXexX17xXa6xXdxX99xX3xX79x8a83xX17xX3xXexX58x100f8xX3xXbxX1xX21xX68xX19xX2fxX3xXfdxX6cxXdxX3xX4cxXdxX11cxX19xX3xX10exX9cxX19xX2fxX99xX3xbfddxX17xX36xX19xX3xX176x1130cxX19xX3xXcxX58xX7exX5cxX3xX25xX184xX3xX1xX7exX19xX1xX3xX25xXdxX3xX1xXdxX16xXbxX3xX4fxac43xXb4xX3xXexX58x8480xX3xX10xXb4xXe7xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxXb4xX6xX58xX2fxXdxX19xcf6axX161xXbxX56xX3xX6xX17xXexX7fxXaxX12xX0xXexX58xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xX0xXdxXb4xX2fxX3xX1xX10xXdxX2fxX1xXexX9xXaxX161xX103xX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX60xX71xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX11cxX19xX3xX52xXb4xdd34xX4xX3xXc0xX7fxX3xX25xX7exX19xX2fxX3xX25xX7exX3xX56xX6xX19xX1xX99xX3xX1xX7exX19xX2fxX3xX79xXc9xX17xX5cxX3xX4xX189xXdxX3xX79xXc9xX17xX3xX19xX2fxX1xX10xX3xXexX90xX6xX3xXexX17xXfaxX11cxX19xX3xXc0xX19xXe7xX3x9aa5xX19xX1xX1e2xX3xX15bxXdxX19xX1xX3xXfdxX1xX36xXexXe7xXaxX3xd995xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX63xX103xX162xXaxX3xX6xX5xXdxX2fxX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xX58xXaxX3xX7xX58xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e2xX3dxX3dxX25xX19xX10xX56xXbxX58xX10xX7xX7xXe7xX19xX10xXexX3dxf138xXdxX5xX10xX7xX3dxX176xX17xX28x1117axX10xX4xXexX3dx117d6xX28xX3dxX28xX28xX3dxX4xX17bxX3dxXa2xX103xX3dxX1xX4fxXe7xX2b6xXbxX2fxXaxX3dxX12xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX58xX12xX0xXexX58xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xX60xX71xX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX11cxX19xX3xX52xXb4xX22exX4xX3xXc0xX7fxX3xX25xX7exX19xX2fxX3xX25xX7exX3xX56xX6xX19xX1xX99xX3xX1xX7exX19xX2fxX3xX79xXc9xX17xX5cxX3xX19xX2fxX1xX10xX3xXexX90xX6xX3xXexX17xXfaxX11cxX19xX3xXc0xX19xXe7xX3xX267xX19xX1xX1e2xX3xX15bxXdxX19xX1xX3xXfdxX1xX36xXexXe7xX0xX3dxXbxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX58xX12xX0xX3dxXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xX53x11b8dxX176xX3xX4xXc0xX7fxX3xX28xX17xf691xX4xX99xX3xXexX71xXdxX3xXa2xX3dxXa2xX99xX3xX4xXc0xX4xX3xX28xX29xX3xX4xXc0xX7fxX3xX19xX2fxX93xXdxX3xX17xX71xX19xX2fxX3xX58xX21xe872xX17xXe7xX3xX12axX12bxXexX3xX7xX6xX17xX3xX79x114c8xX3xX2fx7cd7xXdxX3xX79xXdxf8a7xX19xX3xXexX1xX7fxX6cxXdxX3xX58xe1fbxX3xX4xX9cxX3xX28xX6cxX19xX3xXexX11cxX19xX3xX12axX11cxX3xX79xX16xX19xX3xXexX1xX6xXb4xX3xX2fxXdxX6xX3xX4xX17xX379xX4xX3xX25xX17xXdxXe7xX3xX10exX16xX19xX3xX2bbxX1xX3xX7xXc0xX19xX2fxX3xX1xX9cxXb4xX3xX7xX6xX17xX99xX3xX12axX11cxX3xX28xX17xX93xX19xX3xX19xX2fxX3bcxX3xX19xX11cxX19xX3xX28x6851xX7fxX3xX12axX12bxXexX3xXexX26xXb4xX3xX4xX1xX153xX3xX19xX2fxX3bcxXe7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xaa00xX409xX3xX63xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX11cxX19xX3xX79xX21xX6xX3xX4xX9cxX3xX28xX9fxX3xX2xXa2xX3xXexX17xXa6xXdxX3xX25xX7exX7fxX3xX19xX1xX7exX3xX19xX2fxX1xX88xX3xX25xX7exX3xX6fxX1xX71xX19xX2fxX3xX4xX1xX16xX3xX1xXdxX16xXbxX3xX4fxX1c0xXb4xX3xXexX36xXbxX3xXexX1xX3bxXe7xX3xX60xX29xX3xX5xX7exXb4xX3xX19xX1xd7f3xX4xX99xX3xX12axX11cxX3xX4fxXaaxX19xX2fxX3xX4fxX6xX7fxX3xX5xX6xXb4xX3xX4xX1dxXexX3xXb4xX6cxX4xX1xX3xXb4xXc0xX17xX99xX3xX79xX36xXbxX3xX79xXc9xX17xX3xX25xX7exX7fxX3xXexX21xX68xX19xX2fxX3xX25xX7exX3xX4xX1dxX19xX3xX5xX21xX22xXdxX3xXexXe3xX3xXexXe6xX3xX19xX1xX21xX19xX2fxX3xX6fxX1xX9cxX19xX2fxX3xXexX1xX7exX19xX1xXe7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xX176xXe6xX3xX25xX184xX3xX19xX1xX7exX3xX19xX1xX68xX3xXb4x1000bxX3xX79xX16xX19xX3xX6xX19xX3xX3bcxXdxX3xX12axX11cxX3xX25xX7exX3xX79xX21xX6xX3xX79xXdxX3xX6fxX1xX1c0xX17xX3xX25xX16xXexX3xXexX1xX21xX1a7xX19xX2fxXe7xX3xX4cxX7exX19xX1xX3xX25xXdxX3xX79xX93xXdxX3xX28xX6cxXdxX3xX4xX3bcxX6xX3xX19xX1xX3aaxXb4xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX11cxX19xX3xX7xX6xX17xX3xX79xX3aaxX3xX5xX379xX3xXexfb58xXfaxXe7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xX10cxX7fxX3xXbxX1xX6cxXb4xX3xXexX379xXdxX3xX1xXdxX16xXbxX3xX4fxX1c0xXb4xX3xXexX58xX1c5xX3xX10xXb4xX99xX3xX12axXfaxX3xX25xX7exX3xX15bxXdxX19xX1xX3xXb4xX153xXdxX3xX19xX2fxX21xX68xXdxX3xX28xX29xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX2xX63xX3xX19xX141xXb4xX3xXexXaaxX99xX3xX12axX12bxXexX3xX2xX161xX3xX19xX141xXb4xX99xX3xX176xXe6xX3xX2xX162xX3xX19xX141xXb4xXe7xX3xX15bxX504xX3xX4xX3bcxX6xX3xX176xXe6xX3xX4xc93dxX19xX2fxX3xX28xX29xX3xXbxX1xX6cxXexX3xX149xX3xXexX1xXc0xX19xX2fxX3xXexXaaxX3xX25xX184xX3xXexX379xXdxX3xX6fxX1xX9cxX19xX2fxX3xXexX71xX3xX2fxXdxXc0xX4xX3xXexX379xXdxX3xXbxX1xX6cxXb4xXe7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xX15bxXdxX19xX1xX3xXfdxX1xX36xXexX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX7fxX4fxXfaxXaxX12xd98dxX3xXcxX11cxX19xX3xX19xX6cxX19xX3xX19xX1xX1c0xX19xX3xX79x11f28xX3xXexX1xX6xXfaxX3xX79xXa6xXdxX0xX3dxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Phá vụ siêu lừa vàng giả

Phá vụ siêu lừa vàng giả
2011-11-19 09:42:32

(VnExpress) - Kẻ gian dùng bột chà lên vàng giả để nhìn bên ngoài trông giống hệt vàng thật, đi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Khởi tố kẻ giết cháu bé 8 tuổi ở Quy Nhơn

Khởi tố kẻ giết cháu bé 8 tuổi ở Quy Nhơn
2011-11-18 07:17:35

TT - Sáng 16-11, Viện KSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Văn Cửu (22 tuổi, quê ở xã Ia Yok, huyện Ia...

Khởi tố người chồng sát hại cô giáo

Khởi tố người chồng sát hại cô giáo
2011-11-18 07:17:15

TTO - Chiều 17-11, thượng tá Hoàng Quốc Việt - phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Kiên Giang - cho biết đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị...

Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần Hải Linh

Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần Hải Linh
2011-11-18 07:16:55

(SGGP).- Chiều 17-11, Thượng tá Nguyễn Tiến Nam, thủ trưởng Cơ quan Công an TP Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Đặng Thị Điệp (SN...

Công an bị đạo chích đâm trọng thương

Công an bị đạo chích đâm trọng thương
2011-11-17 06:40:04

(VnExpress) - Về nhà sau ca trực đêm, anh Nguyễn Lê Trung (Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) phát hiện kẻ trộm đang khiêng cây cảnh quý của gia đình liền hô hoán, cùng bố truy đuổi.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết