Cập nhật: 23/04/2022 11:02 GMT+7
bd8x1f64x63b1x61a6x3933x5fd9x3326xdc3x7c1cxX7x1325x18f0x2c3cx73dex8105x1df0xX5x1f26xXax3f62xXcxX1x1fb6x4bc5xX3xX16x4229xXexX3xX4x5f82x5a9cx8a5bxX3xXex803cx6b8cxX1exX1xX3xXexX22xX6xX1exX1fxX3xXexX22x504axX3x44bbxX3xXcx65c1x6ebcxX3x7075xX1dxX1exX1fxX3x88b7x5cdcxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3x2ee3xX1xXdxX3xX4xX1x3f9cxX6xX3x5833xX4exf13xX4xX3xX4x6030xXbxX3xXbxX1x50acxXbxX0x5666xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX10xX6x5c05xXaxX12x2099x6bfdxXcx38a5x71f4xX3x9146xX3x4673x3fc5xX1exX1fxX3xX1exX6x87cbxX3x2310x50b4xX5fx293ex7f45xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xXex45b4xX3xX7cxX31xX3x82f5xXdxX6x83e5xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3x66dcx9295xX1exX3xXex764dxXdxX3xX4xX1xX9exX3x192dxXdx37b8xXexX3xX89xX3xX51x30d1xX1exX3xXa6x1891xX3xX1exX3dxX83xX3xX51x6c7cxX3xX5xXa7xXbxX3xXb2xXdxX15xX1exX3xXb2xXabxX1exX3xX51xX23xX1exX1xX3xX4xX1x1364xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX51xc35xXdxX3xXa6x41c2xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xXexX22xX6xX1exX1fxX3xXexX22xX2fxX3xX4x33d7xX1exX1fxX3xX4xX1xX3dxX9exX3xX51x5a27xX1exX3xX5xX10xX71xX3xXex74acxXdxX3xX51xX4ex56d6xX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3x2147xXdxX15xX1exX3xX31xX3xXbxX1xX4exX11bxX1exX1fxX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX9bxXdxX6xX1exX1fxX89xX3xXcxX34xX35xX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX3cxX3dxX3xXa6xX23xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xX4xX1xX4exX6xX3xX51xX4exX53xX4xX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX35xX0xX5fxXbxX12xX0xXexX6xXb2xX5xX10xX3xX7xXexX83xX5xX10xX9xXaxX16xX6xX22xX1fxXdxX1ex67daxX85xXbx2e7cxX3xX6x7396xXexX9exXaxX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX71xX12xX0xXdxX16xX1fxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xX35xXb2xX6xX9ex7a1bxX18axX6xX1exX1fxXexX22xXdxX35xXa6xX1exX5fxX71xX10xX7xX48xXexX9exXbxX5fxX1exX10x4e2exX7xX5fxX85xX85xX2x70dcxX5fxX88x3541xX71xX1c4xX2xX2x3fd4xX85x684dxc02xXexX2xX1c4xX1c4xX1cexX1c4xX1cexX5xX2xX35x85b7xXbxX1fxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXexX71xX12xX0xX5fxXexX22xX12xX0xXexX22xX12xX0xXexX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74b2xX9exX71xX83xXaxX12xX34xX1x92f3xX1exX3xX16x3740xX1exX1fxX3xX4x62dfxX6xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xXexX22xX6xX1exX1fxX3xXexX22xX2fxX3xX4xX104xX1exX1fxX3xX4xX1xX3dxX9exX3xX51xX10exX1exX3xX5xX10xX71xX3xXexX22xX15xX1exX3xX51xX4exX11bxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX125xXdxX15xX1exX3xX74xXcxX34xX35xX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX3cxX3dxX78xX3xX51xXc5xX3xX51xX4exX53xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX48xX1xXdxX3xX4xX1xX4exX6xX3xX51xX4exX53xX4xX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX3x9244xX3x87a3xX1exX1xX184xX3x76b2xX35xXcxX0xX5fxXbxX12xX0xX5fxXexX71xX12xX0xX5fxXexX22xX12xX0xX5fxXexX6xXb2xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX9exX71xX83xXaxX12x5757xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xXexX22xX6xX1exX1fxX3xXexX22xX2fxX3xX4xX104xX1exX1fxX3xX4xX1xX3dxX9exX3xX51xX10exX1exX3xX5xX10xX71xX3xXexX22xX9exX1exX1fxX3xXbxX1xX116xX16xX3xXa6xXdxX3xXb2xXabxX9exX3xXa6x8603xX3xX48xXb4xXexX3xX4xX57xX18axX3xX1xX116xX3xXexX206xX1exX1fxX3xX1fxXdxX6xX9exX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xX51xX4exX11bxX1exX1fxX3xXb2xX19xX3xX51xX4exX11bxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX125xXdxX15xX1exX3xX71xX9exX3xXcxX22xX18axX1exX1fxX3xXex4191xX16xX3x7b53x52b3xX1exX3xX1xX20axX6xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xX285xX3xXcxX1x7407xX3xX71x8f3fxX4xX3xXexX1xX34axX3xXexX1xX6xX9exX3xX74xX334xX3cxXcxXcxX285xXcx765axXcxXcxX78xX3xXcxX34xX35xX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX3cxX3dxX3xX5xX3dxX16xX3xX4xX1xX20fxX3xX51xX206xX18axX3xXexX4exX3xXa6xXebxXdxX3xXexX104xX1exX1fxX3xXa6xXe7xX1exX3xX1c7xX1cexX1ccxX3xXexX22xXdxX2f0xX18axX3xX51x4d28xX1exX1fxX35xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX9exX71xX83xXaxX12xXcxX116xXdxX3xXa6xXbexX3xXexX22xX2fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xX1exX20axXdxX3xXexX22xX15xX1exX89xX3xX4xX1xX20fxX3xX51xX206xX18axX3xXexX4exX3xX51xXc5xX3xX4xX1xX9exX3xX51xX3dxX9exX3xX85xX3xX1xXe7xX3xX31xX3xX85xX3xXb2xX15xX1exX3xX51xX4exX11bxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX125xXdxX15xX1exX89xX3xX22xX398xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXbxX1xX206xX1exX3xX16xX20axX1exX1fxX35xX3xX3cxXdxX2f0xX1exX89xX3xX71xX4exXebxXdxX3xX85xX3xX1xXe7xX3xX16xX20axX1exX1fxX3xX51xXc5xX3xX51xX104xX3xX16xX19xXexX3xX2fxXexX3xXb2xX15xX3xXexX1dxX1exX1fxX3xXa6xX3dxX3xX51x637fxXexX3xX7x3d32xXexX3xXexX1xX5cxXbxX35xX3xXcxX18axX83xX3xX1exX1xXdxX15xX1exX89xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xX7xX6xX18axX3xX51xX20axX3xXb2xXbexX3xX5x7888xX4xX3xX5xX4exX53xX1exX1fxX3xX4xX1x3e79xX4xX3xX1exX335xX1exX1fxX3xX83xX15xX18axX3xX4xX206xX18axX3xXexX116xX16xX3xX71xX96xX1exX1fxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXa6xX23xX3xX4xX1xX4exX6xX3xX51xX4exX53xX4xX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX35xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX9exX71xX83xXaxX12xX28cxXdxX15xX1exX3xX1a8xX18axX6xX1exX3xX51xXb4xX1exX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xX1exX3dxX83xX89xX3xX1exX1fxX3dxX83xX3xX2xX1cexX5fxX88xX89xX3xX7cxX31xX3xX9bxXdxX6xX9exX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXa6xXa7xX1exX3xXexXabxXdxX3xX51xXc5xX3xX4xX20axX3xXa6xX335xX1exX3xXb2xXabxX1exX3xX1fxdbfxXdxX3xXcxX22xX18axX1exX1fxX3xXexX331xX16xX3xX334xX3cxXcxXcxX3xX285xX3xXcxX360xXcxXcxX3xXcxX34xX35xX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX3cxX3dxX3xXa6x72dexX3xXa6xXdxX2f0xX4xX3xXexX22xXabxX3xX1xX398xX3xX7xXbaxX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX35xX3xX28cx7df9xX3xX71xX9exX89xX3xX5xX3dxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xXexX22xX15xX1exX3xX51xXc5xX3xX51xX4exX53xX4xX3x3dc2xX1fexX125xX360xX3xXexX1xX3dxX1exX1xX3xXbxX1xXe7xX3xXbxX1xX15xX3xX71xX18axX83xX2f0xXexX3xX1fexX7dxX9exX3xX4xX7dxX9exX3xX48xXdxX1exX1xX3xXexXb4xX3xX48x1f80xX3xXexX1xX18axXa7xXexX3xXexX116xXdxX3xX75xX18axX83xXb4xXexX3xX51xXbexX1exX1xX3xX7xXe7xX3xX1cexX1c7xX1ccxX5fxX75xX37xX285xX5a0xX1fexX125xX360xX3xX1exX1fxX3dxX83xX3xX86xX1ccxX5fxX86xX5fxX85xX1ccxX85xX85xX89xX3xXexX22xX4exXebxX4xX3xX48xX1xXdxX3xX7cxX31xX3xX9bxXdxX6xX9exX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXa6xXa7xX1exX3xXexXabxXdxX3xX4xX1xX57xXbxX3xXexX1xX18axXa7xX1exX3xX187xX331xX83xX3xX71xX483xX1exX1fxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX35xX3xX37xXdxX54fxX18axX3xX1exX3dxX83xX3xX5xX3dxX3xX48xX1xX1dxX1exX1fxX3xX51xXabxX16xX3xXb2xXabxX9exX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xXexX483xX3xXexX1xX483xX4xX3xX1xXdxX2f0xX1exX3xX187xXdxX1exX3xX4xX1xX57xXbxX3xXexX1xX18axXa7xX1exX3xXa6xX3dxX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX187xX331xX83xX3xX71xX483xX1exX1fxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xXexX22xX9exX1exX1fxX3xXbxX1xX116xX16xX3xXa6xXdxX3xXb2xXabxX9exX3xXa6xX2f0xX3xX48xXb4xXexX3xX4xX57xX18axX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xX51xX4exX11bxX1exX1fxX3xXb2xX19xX3xXexX1xX10xX9exX3xX1a8xX18axX83xX3xX51xXbexX1exX1xX35xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX9exX71xX83xXaxX12xX9bxXdxX7dxX16xX3xX51xXe7xX4xX3xXcxX22xX18axX1exX1fxX3xXexX331xX16xX3xX334xX3cxXcxXcxX285xXcxX360xXcxXcxX3xXcxX34xX35xX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX3cxX3dxX3xX3cxX9exX3dxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX7cxX483xX3xX187xX7dxX4xX3xX1exX1xXa7xX1exX89xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xXexX22xX6xX1exX1fxX3xXexX22xX2fxX3xX4xX104xX1exX1fxX3xX4xX1xX3dxX9exX3xX51xX10exX1exX3xX5xX10xX71xX3xXexX116xXdxX3xX51xX4exX11bxX1exX1fxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX125xXdxX15xX1exX3xX31xX3xXbxX1xX4exX11bxX1exX1fxX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX9bxXdxX6xX1exX1fxX3xX4xX1xX4exX6xX3xX51xX4exX53xX4xX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX89xX3xX4x8ff0xX1exX3xX5xX57fxX3xX71xX9exX3xX48xX1xX1dxX1exX1fxX3xX51xX4exX53xX4xX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX3xX16xX3dxX3xXa6xeeaxX1exX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXexX1xX23xX3xX1dxX1exX1fxX3xX7cxX483xX3xXexX96xX3xX4xX1xXe7xXdxX3xXexX22xXabxX3xX5xX11bxXdxX35xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX9exX71xX83xXaxX12xXcxX22xX4exXebxX4xX3xX51xX20axX89xX3xX1fexX7dxX9exX3xX75xX18axXabxX1exX1fxX3xXcxX22xXbexX3xX9exX1exX5xXdxX1exX10xX3xX51xXc5xX3xXexX1xX1dxX1exX1fxX3xXexXdxX1exX3xXa6xX54fxX3xXa6xXdxX2f0xX4xX3xX4xX7dxX4xX3xX1xX116xX1exX1fxX3xX16xX34dxX4xX3xXexX22xX6xX1exX1fxX3xXexX22xX2fxX3xX4xX206xX18axX3xX37xX116xXdxX3x3b47xX1exX3xXexX22xX15xX1exX3xX51xX4exX11bxX1exX1fxX3xX3cx310bxX1exX1fxX3xX334xX4exXbaxX1exX1fxX89xX3xXcxX34xX35xX3xX37xX1dxX1exX1fxX3xX3cxX3dxX3xX71xX9exX3xXcxX22xX18axX1exX1fxX3xXexX331xX16xX3xX34xX1xX7dxXexX3xXexX22xXdxX34axX1exX3xX4xX34dxX16xX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX1exX1fxX1xXdxX2f0xXbxX89xX3xX48xX1xX18axX83xXb4xX1exX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xXa6xX3dxX3xX71xXbexX4xX1xX3xXa6xX34dxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX2fxX4xX1xX3xXexX1xX3dxX1exX1xX3xXbxX1xXe7xX3xX5xX3dxX16xX3xX4xX1xX20fxX3xX51xX206xX18axX3xXexX4exX3xX51xXc5xX3xXexX22xXdxX34axX1exX3xX48xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX1dxX1exX1fxX3xX4xXbaxX3xXb2xXabxX1exX3xX1xX9exX3dxX1exX3xXexX1xX3dxX1exX1xX89xX3xX1exX1xX4exX1exX1fxX3xX4xX1xX4exX6xX3xX51xX4exX53xX4xX3xX4xX57xXbxX3xXbxX1xX5cxXbxX35xX3xX125xX1fxX6xX83xX3xX7xX6xX18axX3xX51xX20axX89xX3xX4xX7dxX4xX3xX1xX116xX1exX1fxX3xX16xX34dxX4xX3xXexX22xX15xX1exX3xX51xX4exX53xX4xX3xX83xX15xX18axX3xX4xX206xX18axX3xXexX1xX7dxX9exX3xX71x1d4dxX89xX3xX51xXdxX54fxX18axX3xX4xX1xXdbxX1exX1xX3xX5xX116xXdxX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xX48xXb4xX3xX51xXabxX16xX3xXb2xXabxX9exX3xX6xX1exX3xXexX9exX3dxX1exX3xX48xXb4xXexX3xX4xX57xX18axX89xX3xXexX2fxX1exX1xX3xXexX1x871cxX16xX3xX16xX5caxX3xXexX22xX23xX1exX1xX3xX4xXbaxX3xX1a8xX18axX6xX1exX3xX4xX1xX48exX4xX3xX1exX335xX1exX1fxX3xX187xX10xX16xX3xX187xX5cxXexX35xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fexX9exX71xX83xXaxX12xX28cxX15xX3xXcxX22xX4exX11bxX1exX1fxX0xX5fxXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Khẩn trương làm rõ vụ phá rừng ở Đakrông

Khẩn trương làm rõ vụ phá rừng ở Đakrông
2022-04-20 17:26:44

QTO - Sau khi báo chí phản ánh về việc một diện tích lớn rừng tự nhiên bị chặt phá ở Tiểu khu 699 và 708 thuộc xã Đakrông (huyện Đakrông), UBND tỉnh Quảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết