Cập nhật:  GMT+7
ab46xe34cx101a0x10238xfd61x138a4x10612x131aexeaa4xX7xd4d7xe315x1427exb27bx10cf0xd1a8xX5x146f8xXax11da3xXcx11f18xXexX3x1076cx10b91x13f75xb4cdxX3x126bdx1248fxXexX3xX4xX1x13c9dxXexX3xX19xX1ax114d6xbfd8xXdxX3xX1cxdb04xXdxX3xX1cx12f23xX19xX1xX3xec71x14b45xX19xX1xfae7xX3xX5x10b0axX19xX1xX3xX2x12b5bxX3xX19xX18xX34xX3xXexdf8cxX0xf19dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxae92xX10xX6xd522xXaxX12xXcxXcxe940xX3xf4d8xX3xea65x1483fxX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1xf056xda89xX19xX3xX1cxX6exXbxX3xX4x10a30xX19xX1axX3xX1cxX2cxXdxX3xX1cxX30xX19xX1xX38xX3x11d60xX1xX6dxX3xfb68xX19xX1xX3xfd6dxX1xe4a8xX6xX3xX1xbd5exX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xXex107e8xX3xX17xX10xX3xX34xX30x10c3fxX3xX4xb0a6xX6xX3xX34xX35xX19xX1xX3xbc75x13ad6xXdxX3xXexX14xXexX3x11295xb572xX8exX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX6dxX6exX19xX3xX4xX1xac28xX34xX3xX5xbb49xX6xX3xX1cxX1dxXexX3x144bfxX1xXdxX22xX19xX3xX19xX14xX19xX3xX19xX1xXccxX19xX3x1029bx13ecdxX19xX1axX3xX19x11561xX19xX1axX3xXaexXafxXdxX3xXexXd0xX3xXb6xX8exX19xX1axf0a6xX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xXe6xX5xX10xX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX34xX6xXaexX1axXdxX19xeac9x1265bxXbxX17xX3xX6xX6dxXexX8exXaxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX8exX5bxXa3xXaxX12xX0xXdxX34xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX84xX1xX6dxX3xX6xX19xX1xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xXdxf8cfxX19xX3xXexX2cxX6xX3xX17x13ad3xXexX3xX17xXd0xX3xX62xX3xe992xX19xX1xX114xX3xX58xX8exX6xX3xX88xX19xX1xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX114xX49xX49xX7xXexX6xXexXdxX4xXfbxX19xX10x11002xXfbxXexX6dxX8exXdxXexXaexX10xXfbxXb6xX19xX49xXexXexX8exX49xXdxX49xX7xeec0xX115xX19dxX49xX115xX40xX2xX19dxX49xX40xX2xX49xX115xX19dxX49xX6xX19xX1xX62xX115xX62xXaexX10xX7xXdxf5a2xX10xX62xf653xXbxX1axX62xX2x10692xff74xc2cbxb5c8x1436bxX1bexX19dxX115x11fa1xXfbxX1b9xXbxX1axXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX8exX5bxXa3xXaxX12xX84xX1xX6dxX3xX6xX19xX1xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xXexX14xXdxX3xXbxX1xXdxX156xX19xX3xXexX2cxX6xX3xX17xX15exXexX3xX17xXd0xX3xX62xX3xX166xX19xX1xX114xX3xX58xX8exX6xX3xX88xX19xX1xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXaexX12xX0xX49xXexX6xXe6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX8exX5bxXa3xXaxX12x10f20xX30xX19xX1axX3xX115xX19dxX62xX2xX38xX3xXcxX88x11589x11212xX3xXexee71xX19xX1xX3x13e71x13bd7xXd7xX3xfc3dxX262xXd7xX3xX1cxX3bxX3xX34xeeadxX3xXbxX1xXdxX156xX19xX3xXexX2cxX6xX3xX7x10319xX3xXexX1xe2d0xX34xX3xX17xX15exXexX3xX17xXd0xX3xXb6xXb7xX3xXexX6dxXa3xX156xX19xX3xXbxX1xX14xXexX3xXe6xX65xX3xX4xX30xX8exX3xX84xX1xX6dxX3xX88xX19xX1xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xb01bxX115xX1bfxX3xXexX6dxX76xXdxX38xX3xX19xX1ax153f8xX3xX17xX3bxX3xX58xX2cxX6xX3xX8cxX1xX30xX19xX1xX38xX3xXcxbaeexX3xX64xX6dx10d6exX19xX3x12336xX6xX3xXcxX1xX6dxfe3bxXexX38xX3xX261xX262xXd7xX3xX265xX262xXd7xb8baxX3xX2xX40xX3xX19xX18xX34xX3xXexX47xX3xX1axXdxX6xX34xX3xXb6x1117fxX3xXexX2d4xXdxX3xX1axXdxX22xXexX3xX19xX1axX27xX28xXdxX38xX3xX1cxXafxX19xX1axX3xXexX1xX28xXdxX3xXexX6dxXa3xX156xX19xX3xXe6xX6dxX2d4xX4xX3xXe6xX65xX3xX4xX30xX8exX3xXbxX1x14d03xXdxX3xX1cxX2f1xX19xX3xXe6xX47xX3xX4xX1xX8exX3xX1axXdxX6xX3xX1cxX35xX19xX1xX3xXe6xX65xX3xX1xX14xXdxX3xX7xX1dxX3xXexXdxX2f1xX19xX3xX1xX27axX19xX3xX2xX115xX40xX3xXexXaexXdx129e9xX6dxX3xX1cxXafxX19xX1axXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX8exX5bxXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX8exX3xX4xX30xX8exX3xXexXaexX14xX19xX1axX38xX3xXb6xXb7xX8exX3xXd7xX1xX8exX321xX19xX1axX3xX115xX40xX1axX3xX19xX1axXb7xXa3xX3xX1bexX62xX19dxX62xX115xX40xX2xX1bfxX38xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xX1cxXdxX3xX5bxacd0xX3xX1cxX30xX34xX3xX4xX27xfca4xXdxX3xX4xXa6xX6xX3xX34xX2d4xXexX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX5bxXccxX19xX3xX26dxX3xXexX1xX2cbxX19xX3xX19dxX38xX3xX17xX3bxX3xX58xX2cxX6xX3xX8cxX1xX30xX19xX1xXfbxX3xXcxXaexX8exX19xX1axX3xX1cxX30xX34xX3xX4xX27xX3aexXdxX38xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xX17xX321xXa3xX3xXaexX6xX3xXexX8exX3xXexXdxX22xX19xX1axX3xXb6xX3aexXdxX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX5bxfff1xX19xX3xX4xX1xX27xX27axX19xX1axX3xXexXaexX35xX19xX1xX3xX4xXa6xX6xX3xX1cxX30xX34xX3xX4xX27xX3aexXdxX3xX19xX156xX19xX3xXe6xX65xX3xX6xX19xX1xX3xX259xX1axX6dxXa3x14131xX19xX3xXcxX1xX22xX3xXcxX1xX6dxX6exX19xX3xX2aaxX1bexX1bfxX3xXexX6dxX76xXdxX38xX3xX26dxX3xXexX1xX2cbxX19xX3xX19dxX38xX3xX17xX3bxX3xX58xX2cxX6xX3xX8cxX1xX30xX19xX1xX38xX3xXcxX2c7xXfbxX3xX64xX6dxX2cbxX19xX3xX2cexX6xX3xXcxX1xX6dxX2d4xXexX2dfxX3xX17xX2cbxX19xX1axX3xXb6xXb7xX8exX3xX1cxX30xX19xX1xXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX8exX5bxXa3xXaxX12xX8cxX1xX8exX6xX3xX4x1016axX3xX1cxX30xX19xX1xX3xX5xX14xXdxX3xXexX1xX35xX3xX1cxX27x155f3xX4xX3xX34x10ae1xXdxX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX4xX6xX19xX3xX19xX1axX18xX19xX3xX19xX156xX19xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xX1cxXdxX3xXb6xX2f1xX3xX19xX1xXb7xXfbxX3xX8cxX1xXdxX3xXb6xX2f1xX3xX1cxX27xX4b3xX4xX3xXd7xX1xX8exX321xX19xX1axX3xX2xX40xX3xXbxX1xf381xXexX38xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xX19xX1axX1xX10xX3xXexX1x13c83xXa3xX3xXexXdxX22xX19xX1axX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX6dxX6exX19xX3xXbxX1x12099xX6xX3xXexXaexX27xX3aexX4xX3xX4xX76xX19xX1axX3xX5xX3aexX19xX3xXexXdxX22xX19xX1axX3xXexX1xX30xX4xX1xX3xXexX1xX92xX4xX3xX1cxX2cxXdxX3xXb6xXb7xX8exX3xX1cxX30xX19xX1xX3xX8cxX1xX8exX6xXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX8exX5bxXa3xXaxX12xX8cxX1xX8exX6xX3xXe6x10767xX19xX3xX17xX6dxX1dxX19xX1axX3xXe6xX22xXbxX3xX5xX505xXa3xX3xX34xX2d4xXexX3xX4xX8exX19xX3xX5bxX6xX8exX3xX19xX1xXe7xX3xXb6xXb7xX3xX34xX2d4xXexX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xX5xXa3xX38xX3xX4xX262xXexX3xX1dxX19xX1axX3xX5bxX40bxX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xXa6xX6xX3xX17xX10xX3xX34xX30xXa3xX3xXaexXafxXdxX3xX5bxX47xX19xX1axX3xX5xXa3xX3xX1xX92xX19xX1axX3xX1cxX27xX4b3xX4xX3xX1ax109b8xX19xX3xX19xXd0xX6xX3xX5xXa3xX3xX17xX18xX19xX1axXfbxX3xX8cxX1xX8exX6xX3xX4xX5cfxX34xX3xX34xX2d4xXexX3xX4xX1xXdxX22xX4xX3xXe6xX6exXexX3xX5xXd0xX6xX3xX1cxXdxX3xXaexX6xX3xX4xX1xb533xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX6dxX6exX19xX38xX3xXexX14xXexX3xX5xXa3xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXb6xXb7xX8exX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX6dxX6exX19xX3xXaexXafxXdxX3xXe6xX6exXexX3xf9dbxX6dxaf20xXexX3xX1axX6xX3xX1cxX1dxXexX3xXd7xX1xXdxX22xX19xX3xX19xX1axX4b7xX19xX3xX5xXd0xX6xX3xXe6xX47xX19xX1axX3xX4xX1xX30xXa3xX3xXexX8exXb7xX19xX3xXexX1xXccxX19xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX6dxX6exX19xXfbxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX8exX5bxXa3xXaxX12xX24cxX6xX6dxX3xX1cxX4a2xX38xX3xX8cxX1xX8exX6xX3xX1cxX3bxX3xXe6xXe7xX3xXexXaexX1dxX19xXfbxX3xX84xX2cxX19xX3xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX6dxX6exX19xX3xX1cxX27xX4b3xX4xX3xX34xX4b7xXdxX3xX19xX1axX27xX28xXdxX3xX5bxX6exXbxX3xX5xXd0xX6xX3xXaexXafxXdxX3xX1cxX27xX6xX3xX1cxXdxX3xX4xX505xXbxX3xX4xX92xX6dxX3xX19xX1xX27xX19xX1axX3xX1cxX22xX19xX3xX19xX1axXb7xXa3xX3xX2xX40xX62xX19dxX62xX115xX40xX2xX1bfxX38xX3xX5bxX8exX3xXb6xX22xXexX3xXexX1xX27xX27axX19xX1axX3xX637xX6dxX30xX3xX19xXecxX19xX1axX3xX19xX14xX19xX3xX19xX1xXccxX19xX3xX1cxX3bxX3xXexXd0xX3xXb6xX8exX19xX1axXfbxX3xX58xX60xX88xX3xX88xX259xX0xX49xXbxX12


Các tin đã đưa

Bắt giữ 25 kg pháo lậu

Bắt giữ 25 kg pháo lậu
2016-01-25 00:50:28

(QT) - Lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Đakrông (Quảng Trị) vừa phát hiện một vụ vận chuyển 25 kg pháo nhập lậu qua biên...

Bắt khẩn cấp 6 công nhân trộm tài sản công ty

Bắt khẩn cấp 6 công nhân trộm tài sản công ty
2016-01-24 11:36:34

TTO - Ngày 23-1, tin từ Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho hay vừa khởi tố, bắt khẩn cấp 6 công nhân Công ty J.W.V đóng tại Khu công nghiệp Vinatex - Tân Tạo ở huyện Nhơn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết