Cập nhật:  GMT+7
ac3fxba91x13d96x11dedx12d3ax10040xdb64x16dcexd7b2xX7xf85dx129b6xe962x16a82x146e1x1439exX5xedb8xXax12fedxXcxe8a6xc4f9xX3x14afdxXdxe488xX3xXbxX1x15ad6x138e1x18129xX17xX3xXexXdxf83fxX1fx12328xX3xX4xX1x101b8xX1fxX17xX3xX4xX1x162e2xX3xX1xbe8bxX1fxX1xX3xX1fxX17xX1x12214xX3xX4x14c72xX6xX3xe8ecx12bcaxXdxX3xXexX1dx15db2xX1fxX17xX3xXex139e6xfa15xX15xX3xX40xf623xXexX3xXexX4bx177ecxX1fxX17xX3xX40x14fd8xX15xX0x16c66xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11891xX10xX6x165d3xXaxX12xf074xe372x134aax15fedxX3xXbxX1xX1dxbdbfxX1fxX17xX3x126a3xf11axX1fxX17xX3x176ebx15ba4xX26xX3xXcx159c8x13ab1xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX6cxX33xX3xb9bcx12157xX6xX3xX4xX1x12d40x1652cx11c45xX1fxX3xX1x10890xX3xX7xX1exX3xX40x10110xX1fxX3xX4xX1exX3xea99xX99xX6xX1fxX3xX4xX1xX2axX4xX3xX1fx125a0xX1fxX17xX3xXcxX88xX89xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX6cxX33xX3xX40xX9bxX3x118eexee9cxX3xX5x1043exX3xXexX4bxX1dxX7axX1fxX17xX3xX1xX46xXbxX3xX93xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX4xX1xf967xX1fxX1xX3xX93xX3axX3x15115xX1xX6xXdxX3xXexX1x14b51xX4xX3xXf0xX1xX55xXf7xX1fxX17xX3xX7x17e5dxX1fxX3xXexX4bxXf7xXdxX3xXbxX1x17c73xXbxX3xXc9xX102xX9axX3xX4bxX6xX3xXexX4bxX5axX1fxX3xX40x126baxX6xX3x15e37xX33xX1fxX89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX55xX6fxX9axXaxX12xX0xXdxX15xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14387xX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXax15a99xXdxX6fxXexX1x170c9xX3x129d9x14ac1x103f2xXbxXc9xc2c5xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX159xX3xX15cxbb86xX15bxXbxXc9xX160xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX89xX11fxX6xX55xXabxX99xX6xX1fxX17xXexX4bxXdxX89xX93xX1fxX5dxX6fxX10xX7xXf0xXexX55xXbxX5dxX1fxX10xX154xX7xX5dxc990x11f46xX2xX198xX5dxX2xX15dxX15cxX6fxX198xX2xX16bxX197xX16bxX15dxX197xXexX16bxX16bxX15cxX197xX5xX198x14b0fxX6xX1fxX1xX1aexXexX4bxX55xX15xX1aexX6fxX6xXexX89x150cdxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xXexXdxX24xX1fxX26xX3xX4xX1xX2axX1fxX17xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX1fxX17xX1xX3axX3xX4xX3dxX6xX3xX40xX41xXdxX3xXexX1dxX46xX1fxX17xX3xXexX4bxX4cxX15xX3xX40xX50xXexX3xXexX4bxX55xX1fxX17xX3xX40xX5axX15xXaxX3xX154xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX15bxX15cxX15dxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX15cxX16bxX15bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX6xXbxXexXdxX55xX1fxXaxX12xX6cxXdxX24xX1fxX3xXexX4bxX1dxX7axX1fxX17xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX40xX50xXexX3xX5x17fa3xX15xX3xX1fxX17xX1xXdxX24xXbxX3xXexX14xXdxX3x14358xX1xX99xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX26xX3xXbxX1xX1dxX7axX1fxX17xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX83xX84xX26xX3xXcxX88xX89xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX6cxX33xX3xX1aexX3xd707xX1fxX1xX159xX3xX6cxX89xX88xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX55xX6fxX9axXaxX12xXcxX4bxX1dxf395xX4xX3xX40x15ceexX26xX3xXexXdxXa5xXbxX3xX1fxX1xc53axX1fxX3xXexXdxX1fxX3xX11fxXf7xX55xX3xXexX14xXdxX3xXf0xX1xX99xX3xX93x1542bxX4xX3xX40xX50xXexX3xX5xX25fxX15xX3xX1fxX17xX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX99xX4cxX4xX3xXexX1xXcaxX6xX3xX40xX50xXexX3xX7xX41xX3x10f55xX15dxX26xX3xXexX7axX3xX11fxX102xX1fxX3xX40xX9fxX3xX2fcxX15cxX3xXexX1xX99xX4cxX4xX3xX40xX11cxX6xX3xX11fxX33xX1fxX3xX26dxX1xX99xX3xXbxX1xX41xX3xX2xX26xX3xXbxX1xX1dxX7axX1fxX17xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX83xX84xX3xf0e9xXf0xX1xX99xX3xX93xX2d8xX4xX3xX17xc21cxX1fxX3xX40xX1dxX7axX1fxX17xX3xX7exXdxX24xX1fxX3xX73xXdxX5axX1fxX3xX88xX1xX3dxX26xX3xXbxX1xXe9xX6xX3xX7xX6xX99xX3xXf0xX1xX55xX3xX1xX33xX1fxX17xX3xX4xX3dxX6xX3xX145xX7fxX1fxX17xX3xXexX9axX3xXcxX74xX6cxX6cxX3x11caaxXcx10198xX3xX88xX1xe712xX4xX3xX145xX1xX1exX1fx1046bxX3xX4xX2baxX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xXexXdxX24xX1fxX3xX15xXf7xX9axX3xX15xX2baxX4xX3xX40xX6xX1fxX17xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX40xX50xXexX3xXexX4bxX55xX1fxX17xX3xX40xX5axX15xX26xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXbxX1xX1dxX7axX1fxX17xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX83xX84xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX1xX46xXbxX3xX93xX2b6xXdxX3xX145xX7fxX1fxX17xX3xX6xX1fxX3xXcxX88xX89xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX6cxX33xX3xX40x112fcxX3xXbxX1xXf7xXexX3xX1xXdxX24xX1fxX3xX6cxX9fxX3x167c6x13c78xX3xX88xX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xX335xX7xXdxX1fxX1xX3xX1fxXb6xX15xX3xX2xX15bxX16bxX197xX387xX26xX3xXexX4bxX380xX3xXexX14xXdxX3xX26dxX1xX99xX3xXbxX1xX41xX3xX197xX26xX3xX88xX1xX1dxX7axX1fxX17xX3xX198xX26xX3xXcxX88xX89xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX6cxX33xX3xX40xX6xX1fxX17xX3xX6fxfddfxX1fxX17xX3xX15xXf7xX9axX3xX40xX33xX55xX26xX3xX1fxX1xX3f4xX1fxX3xX1xXdxX24xX99xX3xX75xf5cbxX465xX403x140baxX74xX26xX3xX5xX55xX14xXdxX3xbf88xX471xX37cxX3xb2fdxX465xX83xX75xX3xX40xX9bxX3xXexX1xX2d8xX4xX3xX1xXdxX24xX1fxX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX93xXdxX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX40xX50xXexX3xXexX4bxXf7xXdxX3xXbxX1xX10cxXbxX89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX55xX6fxX9axXaxX12xd8ffxX99xX6xX3xXf0xXdxX9bxX15xX3xXexX4bxX6xX26xX3xX4xX1exX3xXabxX99xX6xX1fxX3xX4xX1xX2axX4xX3xX1fxXb6xX1fxX17xX3xXc9xXf7xX4xX3xX40xX11cxX1fxX1xX26xX3xXbxX1xX33fxX1fxX3xX6fxXdxX24xX1fxX3xXexXe9xX4xX1xX3xX40xX50xXexX3xX40xX3f4xX3xX11fxX11cxX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX4xX2baxX3xX4xX1xXdxX3axX99xX3xX6fxX33xXdxX3xX2xX16bxX3xX15xX26xX3xX4xX1xXdxX3axX99xX3xX4bxX4cxX1fxX17xX3xX471xX26xX2fcxX3xX15xX26xX3xX4xX1xXdxX3axX99xX3xX4xX6xX55xX3xX2xX26xX2xX15xX26xX3xXexc80cxX1fxX17xX3xXf0xX1xX41xXdxX3xX5xX1dxX46xX1fxX17xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX2xX15dxX15cxX26xX15bxX197xX3xX15xX0xX7xX99xXbxX12xX198xX0xX5dxX7xX99xXbxX12xX89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX55xX6fxX9axXaxX12xX72xX73xX74xX75xX3xXbxX1xX1dxX7axX1fxX17xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX83xX84xX3xX40xX3f4xX3xX5xX2c4xXbxX3xX11fxXdxX5axX1fxX3xX11fxX102xX1fxX3xX93xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX4xX1xXe9xX1fxX1xX3xX40xX41xXdxX3xX93xX2b6xXdxX3xX6cxX9fxX3xX403xX404xX3xX88xX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xX93xX3axX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX93xXdxX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xXf0xX1xX55xXf7xX1fxX17xX3xX7xX102xX1fxX3xX335xX40xX50xXexX387xX3xX15xX33xX3xXf0xX1xX7fxX1fxX17xX3xX4xX2baxX3xX17xXdxX50xX9axX3xXbxX1xX10cxXbxX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xXf0xX1xX55xXf7xX1fxX17xX3xX7xX102xX1fxX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX1exX3xXabxX99xX6xX1fxX3xX1fxX1xX33xX3xX1fxX1dxX2b6xX4xX3xX4xX2baxX3xXexX1x14a5bxX15xX3xXabxX99xX9axX3axX1fxX89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX55xX6fxX9axXaxX12xX6cxXdxX24xX1fxX3xX72xX73xX74xX75xX3xXbxX1xX1dxX7axX1fxX17xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX83xX84xX3xX40xX6xX1fxX17xX3xXexX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xXexXdxX24xX1fxX26xX3xXexX6xX1fxX17xX3xX93xX2c4xXexX26xX3xX17xXdxX50xX9axX3xXbxX1xX10cxXbxX26xX3xX4xX1xX2axX1fxX17xX3xX4xX1xX30xX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX1fxX17xX1xX3axX3xX40xX41xXdxX3xX93xX2b6xXdxX3xX6cxX9fxX3xX403xX404xX3xX88xX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xX40xX9bxX3xXc9xXf7xX4xX3xX15xXdxX1fxX1xX3xX5xX33xX15xX3xX4bxd4fexX3xX93xf7e6xX3xX93xXdxX24xX4xX89xX3xX88xX1x15092xX1fxX17xX3xXcxX33xXdxX3xX1fxX17xX99xX9axX5axX1fxX3xX93xX33xX3xX37axX7fxXdxX3xXexX4bxX1dxX7axX1fxX17xX3xXexX1xX33xX1fxX1xX3xXbxX1xX41xX3xXc9xX10xX15xX3xXc9xX10cxXexX3xX1xX9fxX3xX7xX1exX3xX40xX9bxX3xXexX1xX6xX15xX3xX15xX1dxX99xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX1xX33xX1fxX1xX3xXbxX1xX41xX3xX4bxX6xX3xXabxX99xX9axXa5xXexX3xX40xX11cxX1fxX1xX3xXc9xXcaxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX4xX1xXe9xX1fxX1xX3xX40xX41xXdxX3xX93xX2b6xXdxX3xXexX4bxX1dxX7axX1fxX17xX3xX1xX46xXbxX3xX1fxX5axX99xX3xXexX4bxX5axX1fxX3xXexX1xX10xX55xX3xX40xX380xX1fxX17xX3xXbxX1xXf7xXbxX3xX5xX99xX2c4xXexX89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX55xX6fxX9axXaxX12xX7exX1dxX46xX4xX3xX11fxXdxXa5xXexX26xX3xX1fxX1x1314exX15xX3xXexXb6xX1fxX17xX3xX4xX1dxX7axX1fxX17xX3xX4xX7fxX1fxX17xX3xXexXf7xX4xX3xXabxX99xX102xX1fxX3xX5xXcdxX3xXexX33xXdxX3xX1fxX17xX99xX9axX5axX1fxX3xXf0xX1xX55xXf7xX1fxX17xX3xX7xX102xX1fxX3xXexX4bxX5axX1fxX3xX40xX11cxX6xX3xX11fxX33xX1fxX26xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXcxX88xX89xX3xX7exX7fxX1fxX17xX3xX6cxX33xX3xX40xX3f4xX3xX4xX2baxX3xX4bcxX99xX9axXa5xXexX3xX40xX11cxX1fxX1xX3xX7xX41xX3xX2xX2fcxX15cxX16bxX5dxX4bcxX7exX1aexX72xX73xX74xX75xX3xX1fxX17xX33xX9axX3xX16bxX5dx166e8xX5dxX197xX15dxX197xX197xX3xX93xX3axX3xX93xXdxX24xX4xX3xX11fxX6xX1fxX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX4bcxX99xX9axX3xX4xX1xXa5xX3xXbxX1xX41xXdxX3xX1xX46xXbxX3xXc9xXcaxX3xX5xXcdxX3xX93xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX3xX1xX33xX1fxX1xX3xX4xX1xXe9xX1fxX1xX3xX93xX3axX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX40xX50xXexX89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX55xX6fxX9axXaxX12xXcxX1xX10xX55xX3xX40xX2baxX26xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX1xX33xX1fxX1xX3xXbxX1xX41xX3xX9axX5axX99xX3xX4xX33fxX99xX3xX5xX3f4xX1fxX1xX3xX40xX14xX55xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX1exX3xXabxX99xX6xX1fxX3xX5xXdxX5axX1fxX3xXabxX99xX6xX1fxX26xX3xX72xX73xX74xX75xX3xX4xXf7xX4xX3xXbxX1xX1dxX7axX1fxX17xX3xX4xX33fxX1fxX3xXexXb6xX1fxX17xX3xX4xX1dxX7axX1fxX17xX3xX4xX7fxX1fxX17xX3xXexXf7xX4xX3xXf0xXdxX9bxX15xX3xXexX4bxX6xX26xX3xXabxX99xX102xX1fxX3xX5xXcdxX26xX3xXc9xXcaxX3xX5xXcdxX3xX1fxX17xX1xXdxX5axX15xX3xXf0xX1xXdxX3xXbxX1xXf7xXexX3xX1xXdxX24xX1fxX3xX4xXf7xX4xX3xX40xX41xXdxX3xXexX1dxX46xX1fxX17xX3xX93xXdxX3xXbxX1xX14xX15xX89xX3xXcxX4bxX1dxX7axX1fxX17xX3xX1xX46xXbxX3xX40xX11cxX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xX1fxX33xX55xX3xX40xX9bxX3xXc9xX102xX9axX3xX4bxX6xX3xXexc801xX1fxX1xX3xXexX4bxX14xX1fxX17xX3xXf0xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf7xX4xX3xX40xX50xXexX3xXexX4bxXf7xXdxX3xXbxX1xX10cxXbxX26xX3xX5xX3f4xX1fxX1xX3xX40xX14xX55xX3xX40xX11cxX6xX3xXbxX1xX1dxX1exX1fxX17xX3xX40xX2baxX3xXbxX1xX102xXdxX3xX4xX1xX11cxX99xX3xXexX4bxXf7xX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX24xX15xX89xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX468xX99xXexX1xX55xX4bxXaxX12xX6cxX102xXdxX3xX88xX1xXdxX0xX5dxXbxX12

Hải Phi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết