Cập nhật: 09/01/2023 16:01 GMT+7
e823x13244x14f51x18204x147c8x13c24x10a89x15079x10bbexX7x13c19x17c27x15d29x11a31x123aax140c2xX5x16761xXax10bbbx17456xX1x16f4dxX3x13ac4x16247x11bb8xf65exXexX3xXbxX1x135a9xee72xf40ex16395xX3x13fa2xX21xX3xX5xX6xXdxX3xX17x141f7xXexX3xXex16067xX18xX3xX7xX2cxXexX3xX17x10625xXexX3xead7xX30xf88bxX3x1285fx123ccxX3xX3fxXdx14b6axX21xX3x120dbx122c1xX3xXcx16eedxXdxX1axX18xX3x134a9x1663axX21xX0xe919xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e43xX10xX6xX17xXaxX12xX63x1562cx14098xX3xX21xX6xX19xX3x133bcxX54xX2x103ddxX3x141eax13cc0x11c3cx1582axX3xXex14f5bxX21xX1xX3xX4x15a12xX3xX3bx153caxX21xX3xX3fx133eexX21xX3xXbxX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX21xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX3xXexX30xX18xX3xX7xX2cxXexX3xX21xX22xX18x15cf7xX21xX3xX22x1550dxX4xX3xX21xX1fx1355bxX4xX3xX21xX22xX3dxX30xXdxX3xXexX4bxX6axXdxX3xX17xX38xXexX3xX3bxX30xX3dxX3xX3fxX40xX3xX3fxXdxX44xX21xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX50xX51xX21xX3xf003xX1xX18xX19xX1axX21xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX13xX1xX3dxX21xX22x1792dxX74xX3xX22xXdxX6xX3dxX3xX77x10fbcxX3x13e4exX101xXdxX3xX77xXdxX15xX21xX3xXbxX1x1692axX21xX22xX3xXexX7cxX21xX1xX3xXexX1xeb57xX4xX3xX1xXdxX1axX21xX3xXbxX1xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX21xeb5bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xX0xXdxX6bxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx16ad4xX10xX21xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax15e9axXdxX17xXexX1x1360axX3xX71x15b4axX164xXbxX47x130aaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX161xX3x15c7cxX164xX164xXbxX47xX168xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX54xX54xX4xX12axX3fxX6xX3dx16347xX18xX6xX21xX22xXexX4bxXdxX12axX3bxX21xX54xX17xX10xX7x10f79xXexX3dxXbxX54xX21xX10xX15cxX7xX54x17344xff00xX164xX19fxX54xX2xX164xX172xX17xX2xX2x13f13xX1aaxX71xX1a0xee97xXexX172x162c1xX1aaxX19fxX5xX1b1x17066xX1xX3dxX6xX21xX22xXexX6xX3dxX1b6xX164xX71xX164xX2xX12axf1c7xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axXexX3xXbxX1xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX21xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX3xXexX30xX18xX3xX7xX2cxXexX3xX17xX38xXexX3xX3bxX30xX3dxX3xX3fxX40xX3xX3fxXdxX44xX21xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX50xX51xX21xXaxX3xX15cxXdxX17xXexX1xX9xXaxX71xX164xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX172xX164xX164xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX6xXbxXexXdxX3dxX21xXaxX12xXcxX30xX18xX3xX7xX2cxXexX3xXexX4bxX6axXdxX3xX17xX38xXexX3xX3bxX30xX3dxX3xX3fxX40xX3xX3fxXdxX44xX21xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX50xX51xX21xX1b6xX3x16351xX21xX1xX161xX3xX63xX3dxX30xX21xX22xX3xXcxX24xX3dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xXcxX30xX18xX3xX1xXdxX1axX21xX3xX6bxX2cxX4xX3xX4xX38xX21xX3x17956xX3xX3fxX40xX3xX3fxXdxX44xX21xX3xXcxX1xX6axX21xX3x1545cxX74xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX50xX51xX21xX3xXex15272xX3xX1xX6axX6bxX3xX71xX54xX2xX19fxX54xX19fxX164xX19fxX19fxX3xX3bxX30xX3xX103xX1fx13a7bxX4xX3xX4xX24xX21xX3xX3fxX101xX74xX3xX4xX1xXdx11c99xX21xX3xX7x11293xX3x11ceaxXb2xX21xX3xX77xXdxX15xX21xX3xXbxX1xX10exX21xX22xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX50xX51xX21xX3xXbxX1xXb6xXdxX3xX1xX2d8xXbxX3xX3bxXbbxXdxX3xX4xX6axX21xX22xX3xX6xX21xX74xX3xX17xX51xX21xX3xX186xX18xX51xX21xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX50xX51xX21xX3xXexX4bxX6axX21xX22xX3xX22xXdx10fc1xX74xX3xX3fxX88xX3dxX3xX186xX18xX88xX21xX3xX21xX22xX30xX19xX3xX103xX15xX6bxX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX3dxX3xXbxX1xX1fxX20xX21xX22xX3xX24xX21xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX74xX3xXexX30xX18xX3xX7xX2cxXexX3xXexX4bxX6axXdxX3xX17xX38xXexX3xX7xf25dxX3xX103xX1fxX2d8xX4xX3xX195x14d78xX3dxX3xX3bx134caxX3xX21xX10xX3dxX3xX103x119a1xX18xX3xXexX38xXdxX3xX3fxX2e6xX21xX3xX4xX88xX21xX22xX3xX63xX88xXdxX3xX103xX101xXdxX3xX19fxX3xX3fxXdxX15xX21xX3xXbxX1xX10exX21xX22xX3xXe6xXexX1xX6axX21xX3xX13xX1xX81xX3xX63xX101xXdxX74xX3xX47xX48xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3x1612axX21xXf8xX3xX1xX3dx1390bxX4xX3xX3fxX2e6xX21xX3xX4xX24xX3xX4xX1xX2d8xX3xX14dx17dd7xX6xX3xX50xXdxX1axXexX3xXe6x128f4xX1xX18xX3xXbxX1xXb6xX3xX1a0xX74xX3xXexX1x14a1bxX3xXexX4bx10fb6xX21xX3xX14dxX3f2xX6xX3xX50xXdxX1axXexX74xX3xX1xX18xX19xX1axX21xX3x17243xXdxX3dxX3x1393bxXdxX21xX1xXf8xX12axX3xXcxX1xX40xXdxX3xX22xXdxX6xX21xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX3xX17xX119xX3xX195xXdxX2e6xX21xX3xXexX4bxX3dxX21xX22xX3xX1aaxX3xX21xX22xX30xX19xX74xX3xX4xX1xX1fxX6xX3xXex1383cxX21xX1xX3xX103xX2e6xX21xX3xX4xX24xX4xX3xX19xX2e6xX18xX3xXexXb6xX3xX3fxX40cxXexX3xX5xX2d8xXdxX3xX3bxX399xX3xXexX1xX40xXdxX3xXexXdxX2e6xXexX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xX78xX1xX51xX21xX3xX5xX119xX4xX3xXexX1xX119xX4xX3xX1xXdxX1axX21xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX3xX22xXb2xX6bxX3xX1b1xX3xXexX1xX2d8xX3xX5xX3e3xX21xX74xX3xX1b1xX3xXexX1xX2d8xX3xX1xX30xX21xX74xX3xX19fxX3xX186xX18xX88xX21xX3xX5x1374fxX3xX22xXdxX24xX21xX3xXexXdxX2e6xXbxX74xX3xX7xX3f2xX3xX17x17d53xX21xX22xX3xX19fxX3xXexX30xX18xX3xX195xX395xX3dxX3xX22xXb2xX6bxX161xX3xXexX30xX18xX3xX7xX2cxXexX3xX4xX6axX21xX22xX3xX7xX18xX40cxXexX3xX6bxX24xX19xX3xX1aexX19fxX71xX3xX14dxX50xX3xX3bxX30xX3xXexX30xX18xX3xX22x16df2xX3xX4xX6axX21xX22xX3xX7xX18xX40cxXexX3xX2xX12axX164xX71xX164xX3xX14dxX50xX12axX3x113ecxX101xXexX3xX7xXb6xX3xXbxX1xX1fxX20xX21xX22xX3xXexXdxX1axX21xX74xX3xXexX4bxX6xX21xX22xX3xXexX1xXdxX2e6xXexX3xX3fxX408xX3xX195xX1xX24xX4xX3xX22xXb2xX6bxX3xX1aaxX3xX186xX18xX88xX3xXbxX1xX6xX3dxX3xX2xX164xX164xX3xXexX40cxX21xX74xX3xX1a0xX12axX164xX164xX164xX3xX6bxX3xX4xX24xXbxX3xXbxX1xXdxX3xX1b1xX19fxX74xX3xX1a0xX12axX164xX164xX164xX3xX6bxX3xX4xX24xXbxX3xXbxX1xXdxX3xX71xX164xX74xX3xX19fxX3xX21xX10xX3dxX3xXexX4bx1533dxX21xX22xX3xX5xX1fxX2d8xX21xX22xX3xX2b2xX3xXexX40cxX21xX74xX3xX19fxX3xX6bxX24xX19xX3xX47x165a2xX4x16400xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xX79xX119xX3xXexX3dxX24xX21xX3xX195xXdxX21xX1xX3xXbxX1xX458xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX3xX22x171b2xX21xX3xX2xX3xXexX7cxX3xX103xXb2xX21xX22xX74xX3xX22xXb2xX6bxX3xX1xX20xX21xX3xX1aexX164xX164xX3xXexX4bxXdxX1axX18xX3xX103xXb2xX21xX22xX3xXexX1xX18xX15xX3xX103xX20xX21xX3xX3bxX408xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX74xX3xX22xX5ebxX21xX3xX19fxX164xX164xX3xXexX4bxXdxX1axX18xX3xX103xXb2xX21xX22xX3xX103xX88xX6bxX3xX3fxX88xX3dxX3xXbxX1xX1fxX20xX21xX22xX3xXexXdxX1axX21xX74xX3xX3bxX3a0xXexX3xX4xX1xX40cxXexX3xX4x144afxX6xX3xX5xX119xX4xX3xX5xX1fxX2d8xX21xX22xX3xX4xX1x14960xX4xX3xX21xX84xX21xX22xX12axX3xX3fbxXdxX21xX1xX3xXbxX1xX458xX3xX5xX6xXdxX3xX17xX2cxXexX3xX7xX38dxX3xX17xX3dxX3xX4xX1xX657xX3xX7xX2a3xX3xX1xX339xX18xX3xXexX30xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXexX4bxX88xX3xX21xX2e6xX18xX3xXex10bbdxX6bxX3xX103xX1fxX2d8xX4xX74xX3xX1xX3dxX3e3xX4xX3xXexX4bxX2c3xX3xX3bxX30xX3dxX3xXexXdxX399xX21xX3xX3fxX24xX21xX3xX103xX40cxX18xX3xX22xXdxX24xX3xX4xX3dxX21xX3xXexX30xX18xX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xXcxX4bxX1fxXbbxX4xX3xX103xX81xX74xX3xX5xX5b9xX4xX3xX2xX1b1xX3xX22xXdxX40xX3xX1a0xX164xX3xXbxX1xX5b9xXexX3xX21xX22xX30xX19xX3xX71xX54xX2xX19fxX54xX19fxX164xX19fxX19fxX74xX3xX2ecxXb2xX21xX3xX77xXdxX15xX21xX3xXbxX1xX10exX21xX22xX3xXcxX4bxXdxX1axX18xX3xX50xX51xX21xX3xXbxX1xX24xXexX3xX1xXdxX1axX21xX3xXexX30xX18xX3xX3bxf4b8xX3xX7xX2cxXexX3xX17xX38xXexX3xX3bxX30xX3dxX3xX3fxX40xX3xX3fxXdxX44xX21xX12axX3xXcxX30xX18xX3xX17xX30xXdxX3xX1aaxX164xX3xX6bxX74xX3xX4bxX101xX21xX22xX3xX2xX164xX3xX6bxX74xX3xX4xX6xX3dxX3xX2xX19fxX3xX6bxX74xX3xX4xX81xX3xX3fxX6xX3xXexX5ebxX21xX22xX3xX22xXb2xX6bxX3xXexX5ebxX21xX22xX3xX1xX5ebxX6bxX3xX4xX1xX666xX6xX3xX6bxX24xX19xX74xX3xXexX5ebxX21xX22xX3xX1xX6xXdxX3xX5xX30xX3xX3fxX2e6xXbxX3xX3bxX30xX3xX21xX1xX30xX3xX84xX21xX74xX3xXexX5ebxX21xX22xX3xX3fxX6xX3xX5xX30xX3xX3fxX18xXb2xX21xX22xX3xX5xX24xXdxX3xX3bxX30xX3xXbxX1xX10exX21xX22xX3xX21xX22xX657xX12axX3xXcxX30xX18xX3xX195xX1xX6axX21xX22xX3xX4xX81xX3xX21xX22xX1fxX40xXdxX74xX3xX195xX1xX6axX21xX22xX3xX4xX81xX3xXexX1xX6axX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX3bxX399xX3xX21xX22xX18xXb2xX21xX3xX22xXb6xX4xX74xX3xX47xX18xX40cxXexX3xX47xX666xX3xX3bxX30xX3xX4xX1xX657xX3xX7xX2a3xX3xX1xX339xX18xX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xXcxX4bxX15xX21xX3xXexX30xX18xX3xX4xX81xX3xX103xX5ebxX19xX3xX103xX657xX3xX6bxX24xX19xX3xX6bxX81xX4xX74xX3xX6bxX101xXexX3xX7xXb6xX3xX21xX22xX1fxX3xX5xX1fxXbbxXdxX3xX4x1270axX3xX103xX48xX3xX1xX73bxX21xX22xX74xX3xX6bxX101xXexX3xX4xX5ebxX21xX3xX4xf814xX18xX3xX17xX30xXdxX3xX1aaxX3xX6bxX12axX3xXcxX30xX18xX3xXexX4bxX10xX3dxX3xX5xX24xX3xX4xX40xX3xX6bxX30xX18xX3xX103xX73bxX3xX3bxX30xX3xX4xX24xX4xX3xX21xX22xX6axXdxX3xX7xX6xX3dxX3xX21xX1xX73bxX3xX103xX48xX3xX4bxX24xX4xX1xX74xX3xX21xX22xX1xXdxX3xX5xX30xX3xX4xX40xX3xXcxX4bxX18xX21xX22xX3x112edxX18xXb6xX4xX12axX3xX531xX862xXdxX3xX3bxX30xX3xXexX1xX51xX21xX3xXexX30xX18xX3xX4xX81xX3xX17xX10exX21xX22xX3xX4xX1xX339xX3xXcxX4bxX18xX21xX22xX3xX8c6xX18xXb6xX4xX74xX3xXexX38xX6bxX3xX17xX408xX4xX1xX3xX5xX30xX3x16f61xX78xX18xX6axXdxX3xX17xX1fxf2d9xX21xX22xX3xX21xX1xX1fxX3xX4d2x10d19xX3xX3bxX30xX3xX900xX13xX1xX4e3xX3xXexX4bxX2d8xX3xX21xX18xX6axXdxX3xXexX4bxXb2xX21xX22xX3xXexX1xX657xX19xX3xX7xX88xX21xX3xX13xX1xX5b9xX3xX63xX88xXdxX911xX12axX3xX14dxX84xX21xX3xX4xX666xX3xX17xX40cxX18xX3xX1xXdxX1axX18xX3xX21xX30xX19xX74xX3xX3fxXdxX15xX21xX3xXbxX1xX10exX21xX22xX3xX8c6xX18xX88xX21xX22xX3xXcxX4bxX408xX3xX21xX1xX3a0xX21xX3xX103xX408xX21xX1xX3xX21xX1xXdxX399xX18xX3xX195xX1xX88xX3xX21xX84xX21xX22xX3xXexX30xX18xX3xX195xX1xX6axX21xX22xX3xX47xX51xX6bxX3xXbxX1xX38xX6bxX3xX6xX21xX3xX21xXdxX21xX1xX3xX186xX18xXb6xX4xX3xX22xXdxX6xX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX3dxX17xX19xXaxX12xX77xXdxX15xX21xX3xXbxX1xX10exX21xX22xX3xX8c6xX18xX88xX21xX22xX3xXcxX4bxX408xX3xX103xX399xX3xX21xX22xX1xX408xX3xXexX1xX6axX21xX22xX3xX3fxX24xX3dxX3xXexX6a2xX6bxX3xX4xX1xX657xX3xX7xX2a3xX3xX1xX339xX18xX3xX4xX3dxX21xX3xXexX30xX18xX74xX3xX21xX2e6xX18xX3xX195xX1xX6axX21xX22xX3xXexX6a2xX6bxX3xX103xX1fxX2d8xX4xX3xXexX1xX6a2xX3xX3fxX24xX21xX3xX7xX18xX21xX22xX3xX4xX6axX21xX22xX3xX186xX18x136abxX12axX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ddxX18xXexX1xX3dxX4bxXaxX12xX63xX3dxX30xX21xX22xX3xXcxX24xX3dxX0xX54xXbxX12

Hoàng Táo

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bắt nam thanh niên cùng 30 kg pháo lậu

Bắt nam thanh niên cùng 30 kg pháo lậu
2023-01-04 16:17:00

QTO - Chiều nay 4/1, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Đakrông cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng cùng tang vật pháo lậu cho Công an huyện...

Vợ chồng cùng lãnh án tù vì hủy hoại rừng

Vợ chồng cùng lãnh án tù vì hủy hoại rừng
2022-12-28 11:58:00

QTO - Hôm nay 28/12, tại hội trường UBND xã Hướng Lộc, Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án “Hủy hoại rừng” đối với 2 bị cáo...

Bắt vụ vận chuyển 9 kg pháo nổ

Bắt vụ vận chuyển 9 kg pháo nổ
2022-12-23 14:18:00

QTO - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, hôm nay 23/12, đơn vị phối hợp bắt vụ vận chuyển pháo nổ trên Quốc lộ 9.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết