Cập nhật:  GMT+7
799cx10100xf5a6xbdd4xffa5xe26exbb13xf81bxcccdxX7xfdc4xcea0x8c0exa9a9xa3edxd52cxX5x8138xXaxe76dxe4d0xX1xcaabxXexX3xcc3cxd517x102cdx880bxe360xX18xX3xXbxX1xf8c4xX3xXbxX1xee2cxX18xX19xX3xX18xX19xf449xX18xX3xX1x93a7xX18xX19xX3xed1cxbbc9x962exX3xX2xfed7xX3xX18xf4fax9e5cxX3xXexc77bxX0xff90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb5b1xX10xX6x9030xXaxX12xXcxdbe2xX3xc948xX3xX34xX1xXdx7c0dxX1axX3xX38xc22bxX59xd064x802fxX3xXcxX33x8d5ex9d73xX3xXcxX13xf7cfxX3xX50xX2fxX3xX69xc959xXdxX3xXexX1axX1bxX1cxX18xX3xXbxX1xX15xXexX3xX2xX38xX3xX18xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3x978bx93f6xXdxX3x8f96x91dbxXdxX3x83bbxa191xX3xX4xd102x7eebxX3xX50xX1axf033xX18xX1xX3xXcxX1xX95xX3xX35xd065xX99xX3xX69xX19xce5bxX4xX3xa086xXex836dxc83axX3xXexX15xXdxX3xX13xX6exX3xX2xX62xX65xX3xd5d1xX6exX3xXcxX2bxX18xX3xX35xeab6xX18xX1xX65xX3xXcxX13xX6exX3xX50xX34x9729xX3xd262xX65xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX18xX3xXbxX1xX21xX3xX13xX1xX25xX18xX19xX3xXbexX1axXa6xX18xX3xX5x9060xX3xca52xX1axe0ccxX3xX4xba6bxX6xX3xX69xX19xX2bxX18xX3xX1xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX35xX3xX90xX5exX3xXexX74xXdxX3xa757xdefaxb25cxX6xX3xX8cxXa6xX99xX3xX4xX1xXdxe72dxX3cxX3xX8cxX99xX15xXexX3xXexX2fxXdxX3xX7xXa6xX18x8c17xX6exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX99xX53xX1bxXaxX12xd903xX6xX1axX3xX38xX3xX18xX19xX2fxX1bxX3xX3cxc5d4xX3xXbxX1xXdxX1cxX18xX3xbfc0x91ccxXexX3xX152xf1b7xX65xX3xXcxX33xX69xX6axX3xXcxX13xX6exX3xX50xX2fxX3xX69xX74xXdxX3xX8cxed67xX3xXexX1axX1bxX1cxX18xX3xXbxX1xX15xXexX3xX2xX38xX3xX18xX3bxX3cxX3xXexX3fxX3xX8cxX8dxXdxX3xX90xX91xXdxX3xX94xX95xX3xX4xX98xX99xX3xX50xX1axX9dxX18xX1xX3xXcxX1xX95xX3xX35xXa6xX99xX3xX69xX19xXabxX4xX65xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX18xX3xXbxX1xX21xX3xX13xX1xX25xX18xX19xX3xXbexX1axXa6xX18xX3xX5xXedxX3xXefxX1axXf1xX3xX4xXf4xX6xX3xX69xX19xX2bxX18xX3xX1xX2fxX18xX19xX3xXexX1x8d0dxf9edxX18xX19xX3xX3cxX15xXdxX3xX34x103dexX3xXbxX1x10147xX18xX3xa286xX3xX34xX1xX2bxX1axX3xXaexX69xX19xX2bxX18xX3xX1xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX35xXd3xX3xX90xX5exX3xXexX74xXdxX3xX10cxX10dxX10exX6xX3xX8cxXa6xX99xX3xX4xX1xXdxX118xX3cxX3xX8cxX99xX15xXexX3xXexX2fxXdxX3xX7xXa6xX18xX127xX3xX90xX91xXdxX3xX7xX8dxX3xXexXdxX5exX18xX3xX19xX1e0xX18xX3xe78dx7fbdxa24fxX3xXexe0f1xX3xX8cx96bdxX18xX19xX6exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX99xX53xX1bxXaxX12xXcxX1xX10xX99xX3xX4xX98xX99xX3xXexXb0xX15xX18xX19xX3xX18xX19xX2fxX1bxX3xX38xX38xX59x9fccxX59xX38xX230xX2xX230xX65xX3xXcxX1xX1d2xdfbbxX18xX19xX3xXexXb0x91f1xX4xX3xX50xX74xXdxX3xX8cxX236xX18xX19xX3xXefxX1axXa6xX18xX3xXexXb0xX95xX3xX69xX19xX2bxX18xX3xX1xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX35xX3xX4xX21xX3xX4xX1xXf4xX3xXexXb0xX1d2xX1d3xX18xX19xX3xXf4xX1bxX3xXexX1xX98xX4xX3xX4xX1xX99xX3xX4xX98xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX19xX157xXdxX3xXexXdxX5exX18xX3xXexX15xXdxX3xX4xX98xX4xX3xXexX1dcxX3xX4xX1x99a4xX4xX3xXexbf6bxX18xX3xX53xf252xX18xX19xX3xX8cxd076xX3xX1xX1d2xX14axX18xX19xX3xX5xX16bxXdxX3xX7xX1axa321xXexX3xX90xX1d2xe33dxXexX3xXexXb0xX1e0xX18xX3xXefxX1axX1bxX3xX8cxX95xX18xX1xX3xX4xXf4xX6xX3xX69xX19xX2bxX18xX3xX1xX2fxX18xX19xX3xX69xX1xX2fxX3xX18xX1d2xX91xX4xX6exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX99xX53xX1bxXaxX12xXcxX1xX277xX4xX3xX1xXdx84f5xX18xX3xX4xX1xXf4xX3xXexXb0xX1d2xX1d3xX18xX19xX3xX18xX2fxX1bxX65xX3xX35xXa6xX99xX3xX69xX19xXabxX4xX3xX8cxX16bxX3xX5xXdxX1cxX18xX3xX1xX336xX3xX90xX91xXdxX3xX50xX1axX9dxX18xX1xX3xXcxX1xX95xX3xX50xX1axX1bxX5exX18xX3xX69xX1xX1d2xX3xXaexXefxX1axX1bxX5exX18xX3xXexXb0xX1d2xX14axX18xX19xX3xX13xX1xX25xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX99xX3xX53xX95xX4xX1xX3x9f96xXdxX336xX18xX3xX35xXdxX1cxX18xX3xX13xX1xXf4xX65xX3xXexX1xX1axX74xX4xX3xabaexXdxX10xXexXdxX18xX94xX6xX18xdc12xX3xXcxX13xX6exX3xX50xX34xXd1xXd3xX3xX8cxX2dfxX3xX1xX1d2xX14axX18xX19xX3xX5xX16bxXdxX3xX7xX1axX2edxXexX3xXexX10exX3xX2xX59xX2xX65x8e1exf2daxX41xX3xX18xX3bxX3cxX3xX90xX2fxX3xX18xX19xX1d2xX271xXdxX3xX19xX157xXdxX3xX8cxX1d2xX2f2xX4xX3xX1xX1d2xX14axX18xX19xX3xX5xX16bxXdxX3xX7xX1axX2edxXexX3xX90xX1d2xX2f2xXexX3xXexXb0xX1e0xX18xX3xXexX10exX3xX266xX65xcf03xX59xX62xX65xX3d5xX3d6xX41xX3xX18xX3bxX3cxX6exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX99xX53xX1bxXaxX12xXcxX10exX3xX38xX2xX59xX22fxX59xX38xX230xX2xX2xX3xX8cxX118xX18xX3xX18xX19xX2fxX1bxX3xX3d5xX59xX64xX59xX38xX230xX2xX2xX65xX3xX35xXa6xX99xX3xX69xX19xXabxX4xX3xXexX1dcxX3xX4xX1xX2d2xX4xX3xX4xX1xX99xX3xX2xX22fxX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX90xXdxX1cxX18xX3xX53xX1d2xX91xXdxX3xXefxX1axX1bxX5exX18xX3xX18xX1xa92axX18xX3xX7xX8dxX3xXexXdxX5exX18xX3xX22exX22exX40dxX65xX64xX230xX40dxX3xXexX233xX3xX8cxX236xX18xX19xX3xX4xXf4xX6xX3xX69xX19xX2bxX18xX3xX1xX2fxX18xX19xX3xX33xX34xX35xX3xXf4xX1bxX3xXexX1xX98xX4xX3xXexXb0xX98xXdxX3xXbxX1xX153xXbxX3xX8cxX2dfxX3xX19xX157xXdxX3xXexXdxX118xXexX3xX3b1xXdxX336xX3cxX3xXexX15xXdxX3xX3a8xXdxX10xXexXdxX18xX94xX6xX18xX3b1xX3xXcxX13xX6exX3xX50xX34xXd1xX6exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX99xX53xX1bxXaxX12xX3a8xXdxX336xX4xX3xX5xX2fxX3cxX3xX18xX2fxX1bxX3xX4xXf4xX6xX3xX35xXa6xX99xX3xX69xX19xXabxX4xX3xX8cxX16bxX3xXexX15xX99xX3xX8cxXdxX5exX1axX3xX3b1xXdxX336xX18xX3xX8cxX2dfxX3xX50xX1axX1bxX5exX18xX3xX69xX1xX1d2xX3xX5xX2fxX3cxX3xX19xXdxXa6xX3xX4xX98xX4xX3xXexX2fxXdxX3xX5xXdxX336xX1axX65xX3xX4xX1xX2d2xX18xX19xX3xX4xX2d2xX3xX4xX1xXdxX118xX3cxX3xX8cxX99xX15xXexX3xXexX99xX2fxX18xX3xX94xX74xX3xXexXdxX5exX18xX3xX18xX21xXdxX3xXexXb0xX1cxX18xX6exX3xX35xXa6xX99xX3xX69xX19xXabxX4xX3xX4xX1xXdxX118xX3cxX3xX8cxX99xX15xXexX3xX7xX8dxX3xXexXdxX5exX18xX3xX266xX65xX22fxX3xXexX233xX3xX8cxX236xX18xX19xX3xXaexX8cxX16bxX3xX8cxX1d2xX2f2xX4xX3xXexX1xX1axX3xX1xX236xXdxXd3xX6exX3xX50xX2fxX18xX1xX3xX90xXdxX3xX4xXf4xX6xX3xX35xXa6xX99xX3xX69xX19xXabxX4xX3xX8cxX16bxX3xXbxX1xX15xX3cxX3xX90xX2fxX99xX3xXexX74xXdxX3xX10cxX10dxX10exX6xX3xX8cxXa6xX99xX3xX4xX1xXdxX118xX3cxX3xX8cxX99xX15xXexX3xXexX2fxXdxX3xX7xXa6xX18xX127xX3xX90xX91xXdxX3xX90xX6xXdxX3xXexXb0xX25xX3xX5xX2fxX3xX18xX19xX1d2xX271xXdxX3xX19xXdxXb1xXbxX3xX7xX2d2xX4xX6exX3xXbexc233xX33xX69xf75cxX3xXcxX50x8121xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Gương sáng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

Gương sáng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm
2016-09-25 19:09:12

(QT) - Trong những năm qua, Công an Quảng Trị thường xuyên đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân...

Truy dấu kẻ gian

Truy dấu kẻ gian
2016-09-25 18:54:42

(QT) - Trưa ngày 10/8/2016, Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) nhận được tin báo xảy ra vụ chiếm đoạt tài sản ở tiệm vàng Hồng Ngọc 2 (chợ Đông Hà). Kẻ gian là một nữ khách...

Y án 5 năm tù đối với blogger Ba Sàm

Y án 5 năm tù đối với blogger Ba Sàm
2016-09-23 08:14:26

TTO - Chiều 22-9, sau một ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Ba Sàm).

Trùm ma túy Tàng Keangnam lãnh án tử hình

Trùm ma túy Tàng Keangnam lãnh án tử hình
2016-09-22 07:40:30

TTO - 8 án tử hình và 3 án tù chung thân là hình phạt của TAND tỉnh Bắc Ninh đối với các bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới do ông trùm Tàng Keangnam cầm đầu.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết