Cập nhật:  GMT+7
66cdx7df2xbd50xc8cbxca5ex7145x749cx7ad1x904axX7x9872x9ea7xe2b0xd79bx7b1cxcc2bxX5xce83xXax952ex8144xX1x8d46xXexX3xX1xXdx740dxd6baxX3x88e1x98f6xX3xXexa829xX1bx7956xX3xXexa509xb69exX3xX23xe6baxX3xXexX26xX15xXdxX3xXbxX1xbe68xXbxX0xbd10xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9d32xX10xX6xbd5axXaxX12xcccdxbcbbxXcx9e9exX3x98c8xX3xX45xd0eaxaaabxX3xX1bxX6xadfexX3xc3d9xX5ax6cf6xd434xX5cxX5ax6a2exX2xd99exb09cxX3xXexX1xX10xeae7xX3xX1bxX23xafebx9604xX1bxX3xXexXdxX1bxX3xXex9e20xX3xd1f6xX53xX1bxX23xX3xX6xX1bxX3xXex7d9fxX1bxX1xX63xX3xX5xe781xX4xX3xX5x8739xa684xX1bxX23xX3xX4xX1xeb56xX4xX3xX1bx90c3xX1bxX23xX3xX1dxX75xX6xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX54xe0c2xXexX3xX1dxX1exX3xXexX21xX1bxX23xX3xXexX26xX27xX3xX23xX2axX3xXexX26xX15xXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xXex9675xXdxX3x7d75xX1xX6cxX3xXbxX1x8256xX3xX2xX63xX3xX13xX1xX8axc4c7xX1bxX23xX3xX5axX63xX3xXexX1xX21xX1bxX1xX3xXbxX1xXcexX3xaf30xX53xX1bxX23xX3xX45xX21xX5cxX0xX36xXbxX12xX0xXexX6x8f81xX5xX10xX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXaxX54xX6xX26xX23xXdxX1bxb2bexX5axXbxe522xX3xX6xX6cxXexX68xXaxX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX48xX12xX0xXdxX54xX23xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX36xX36xX4xX5cxXf6xX6xX68x9090xX6cxX6xX1bxX23xXexX26xXdxX5cxX1dxX1bxX36xX48xX10xX7xb84cxXexX68xXbxX36xX1bxX10x98a2xX7xX36xX2xX62xce10xX146xX36xcdcfxX5dxX48xX149xX2xX5ax7339xd05dxX5axX5dxXexX2xX149xX2xX150xX62xX14fxX5xX2xX5cxdd46xXbxX23xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX26xX12xX0xXexX26xX12xX0xXexX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9b0fxX68xX48xX58xXaxX12x9c71xX86xX4xX3xX5xX8axX8bxX1bxX23xX3xX4xX1xX91xX4xX3xX1bxX95xX1bxX23xX3xX13axXdxe0a1xX54xX3xXexX26xX6xX3xX7xXcexX3xX23xX2axX3xX13axX1xX53xX1bxX23xX3xX4xe771xX3xX23xXdxcd20xX58xX3xXexXd6xX3xX4xX1xX91xX1bxX23xX3xX54xXdxX1bxX1xX3xX1bxX23xX6cxX6dxX1bxX3xX23xXcexX4xX3xX1xX8bxXbxX3xXbxX1xX15xXbxX3xX1dxX75xX6xX3xce9exX8axX8bxX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX0xX36xXbxX12xX0xX36xXexX48xX12xX0xX36xXexX26xX12xX0xX36xXexX6xXf6xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX68xX48xX58xXaxX12xXcxX26xX8axa550xX4xX3xX1ddxX1b1xX63xX3xX1bxX23xX21xX58xX3xX5axX2xX5cxX5dxX5cxX5axX60xX2xX62xX63xX3xX4xX15xX1bxX3xXf6xXa8xX63xX3xX4xX1xXdxb4c1xX1bxX3xX7xdac6xX3xX13xX1xdd0bxX1bxX23xX3xX77x79baxX1bxX1xX3xX7xX15xXexX3xXc8xXdxX1bxX1xX3xXexX237xX3xXbxX1xXcexXdxX3xX1xX8bxXbxX3xX4xX15xX4xX3xXbxX1xX23fxX1bxX23xX3xX1bxX23xX1xXdxX1axXbxX3xX1dxX1exX3xX77xX53xX1bxX23xX3xX6xX1bxX3xXexX80xX1bxX1xX3xX1dxX21xX3xXe7xXa8xXdxX3xXc8xXdxX19dxX54xX3xX5xaa10xX54xX3xX4xd605xX3xX1ddxXa8xX1bxX23xX3xXexX1xX6cxXa8xX4xX3xX77xX1xXdxX3xX4xX1exX4xX3xXc8xXdxX19dxX54xX3xX5xX28bxX54xX3xXexX80xX1bxX1xX3xX1ddxce85xX3xXexXdxX237xX1bxX3xX1xX21xX1bxX1xX3xX13axXdxX19dxX54xX3xXexX26xX6xX3xX1dxX21xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX54xXa8xXexX3xX7xXcexX3xX5xX8axX8bxX1bxX23xX3xX23xX2axX3xXexX26xX15xXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX1ddxX8axX8bxX4xX3xXexX21xX1bxX23xX3xXexX26xX27xX3xXexXc5xXdxX3xXf6xX2b3xXdxX3xX23xX2axX3xX4xd6f5xX6xX3xX53xX1bxX23xX3xXcxX26xbf56xX1bxX3xc16fxX1bxX1xX3xXcxX6cxX1b5xX1bxX3xX4bxX7xXdxX1bxX1xX3xX1bxX95xX54xX3xX2xX62xacc9xX146xX4exX63xX3xXexX26xc9d3xX3xXexXc5xXdxX3xXc8xX1xX6cxX3xXbxX1xXcexX3xX2xX63xX3xX13xX1xX8axXd6xX1bxX23xX3xX5axX63xX3xXexX1xX21xX1bxX1xX3xXbxX1xXcexX3xXe7xX53xX1bxX23xX3xX45xX21xX5cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX68xX48xX58xXaxX12xXcxXc5xXdxX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX26xX8axXd6xX1bxX23xX63xX3xX5xX86xX4xX3xX5xX8axX8bxX1bxX23xX3xX4xX1xX91xX4xX3xX1bxX95xX1bxX23xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX4xX1b1xX3xX1xX28fxX1bxX3xX5axX150xX3xX54xX3xX146xX3xX23xX2axX3xX26xX75xX1bxX23xX3xXexX86xX3xX1bxX1xXdx689fxX1bxX3xXexX1xX6cxXa8xX4xX3xX1bxX1xX1b1xX54xX3x8a25xX3xX1ddxX237xX1bxX3xX1bxX1xX1b1xX54xX3xX3ccx94bdxX3d8xX3xX1ddxX8axX8bxX4xX3xX4xX1b5xXexX3xX23xXdxX1b5xX6cxX3xXexX26xX15xXdxX3xXbxX1xX33xXbxX5cxX3xc788x66e4xX3xX26xXa8xX1bxX23xX3xX13axXdxX19dxX54xX3xXexX26xX6xX63xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX15xX1bxX3xXf6xXa8xX63xX3xX4xX1xXdxX237xX1bxX3xX7xX23bxX3xXexXdxX237xXbxX3xXexX1exX4xX3xXbxX1xX15xXexX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX1xX3bexX54xX3xX146xX32axX3xX54xX3xX146xX3xX23xX2axX3xX13axX1xX53xX1bxX23xX3xX4xX1b1xX3xX4xX1xX309xX3xX7xX3f5xX3xX1xX27xX6cxX3xX1bxe20exX54xX3xX3f5xX3xX23xX312xX1bxX3xXf6xX2b3xXdxX3xXexca4cxXbxX3xX13axX237xXexX3xX23xX2axX3xX4xX309xX6xX3xX1xXa8xX3xX53xX1bxX23xX3xXcxX26xX312xX1bxX3xX315xX1bxX1xX3xXcxX6cxX1b5xX1bxX5cxX3xXcxX68xX21xX1bxX3xXf6xXa8xX3xX7xXcexX3xX23xX2axX3xXexX26xX3bexX1bxX3xX13axX1xX53xX1bxX23xX3xX4xX1b1xX3xX23xXdxX1b5xX58xX3xXexXd6xX3xX4xX1xX91xX1bxX23xX3xX54xXdxX1bxX1xX3xX1bxX23xX6cxX6dxX1bxX3xX23xXcexX4xX3xX1xX8bxXbxX3xXbxX1xX15xXbxX5cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX68xX48xX58xXaxX12xX77xX28fxX3xX12bxX6cxX6xX1bxX3xX4xX1xX91xX4xX3xX1bxX95xX1bxX23xX3xX1ddxX2b3xX3xX5xX460xXbxX3xXf6xXdxX3bexX1bxX3xXf6xX244xX1bxX3xXexXc5xX54xX3xX23xXdxX27xX3xXexX68xX21xX1bxX3xXf6xXa8xX3xX7xXcexX3xX23xX2axX3xXexX26xX3bexX1bxX3xX1ddxX19dxX3xXexXdxX237xXbxX3xXexX1exX4xX3xX1ddxXdx67f5xX6cxX3xXexX26xX6xX3xX5xX21xX54xX3xX26x9182xX5cxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX68xX48xX58xXaxX12xX4cxX5cxX45xX0xX36xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”

Bể nợ lừa đảo, lộ “tín dụng đen”
2024-03-02 05:50:00

QTO - Chỉ một thời gian sau khi “con nợ” bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bản thân mình là bị hại, “chủ nợ” sau đó cũng bị “lộ” hành vi cho...

5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”

5 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”
2019-08-20 19:00:52

(QT) – Hôm nay 20.8.2019, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Lê Văn Hoài (sinh ngày 29.3.2003), trú tại Khu phố 1, phường Đông Thanh, TP. Đông Hà,...

Nhiều giáo viên bị lừa đảo qua điện thoại

Nhiều giáo viên bị lừa đảo qua điện thoại
2019-08-20 10:47:34

(QT) – Sáng nay 20.8.2019, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương cho biết, lãnh đạo Sở đã thông báo gửi các trường học trên địa bàn sau khi nhận được thông tin từ cơ quan chức...

Ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp xả thải

Ô nhiễm môi trường do doanh nghiệp xả thải
2019-08-20 06:37:42

(QT) - Nhiều tháng qua, người dân Thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong hoang mang, lo lắng vì nguồn nước nhiễm mặn, tôm chết hàng loạt, bờ biển bị sạt lở… Theo người dân ở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết