Cập nhật:  GMT+7
774fx8225xa01ex8312xc861x867fxac8dxf091xdb61xX7x7a41xf3e7x8d3fx8918x892excff6xX5xa301xXax89bfxef2dxe45bxX6xX3xa41ax84acxe8e3xX3x8b0bx8e8cxX2x8537xeff6xX3x88ffxc8e4xXexX3xa4cfxXdx9c6exX3xX25x8555xX17xX3xf241xX1cxX1cxa4cexX25xX3xX19xX6xX3xXexb064x9b47xX3xXexcc9axX17xX25xX3xX1x8bf6xXbxX0xb3edxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc445xX10xX6xbd08xXaxX12xXcxXcxc536xX3x8d5cxX3x786cxb92cxe6e4xX3xXexX1xX5fxX17xX25xX3x84f2xX2axX60xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX1fxX3xX5xd293xX4xX3xX5xb4a8xX40xX17xX25xX3xX4xad80xX17xX1xX3xX7xX5fxXexX3xX68xXdxad8dxX60xX3xXex85c8xX6xX3xXex7f75xXdxX3xXbxX1xb653xX19xX3xf0d0xX8bxX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xd997xc64axee6exdd79xX1fxX3xefd7xX93xX3xXa6xeeb0xX17xX25xX3xX6xX17xc6c5xX3xX68xf057xX3xXbxX1xd244xXdxX3xX1xX40xXbxX3xX9bxa641xXdxX3xX4xX5fxX4xX3xX5xX77xX4xX3xX5xX7bxX40xX17xX25xX3xX4xX1x9dbexX4xX3xX17xX18xX17xX25xX3xXexX1xX60xX3xX25xXdxX27xX3xX25xX2axX17xX3xXa7xX1bxX1cxX30xX25xX3xX9bxbb42xX3xX2xX2dxX1cxef1bxX1cxX1cxX1cxX3xX9bxXdxf731xX17xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxXf7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabx9227xX55xX38xXaxX12x789exX98xXdxX3xXexX5fxX3xX13xX25xX60xX38xda0cxX17xX3xX126xba0axX4xX1xX3xX13xX6xX19xX1fxX3xXbxX1xbe97xX3xX4xd8bdxX4xX3xXexX8fxX7bx7872xX17xX25xX3xXa6xX143xX4xX3xXa6xXa7xXa8xX1fxX3xX4xX1xX121xX3xX21xXdxc607xXexX3xX68xXdxX8bxX60xX3xX17xXf2xX38xX3xXexX98xXdxX3xX1xX93xXdxX3xX17xX25xX1xX135xX3xX7xabf6xX3xX30xX15cxXexX3xX1exX3xXexX1xX5fxX17xX25xX3xX68xX2axX60xX3xX17xX18xX19xX3xX4x79d7xX6xX3xX5xX77xX4xX3xX5xX7bxX40xX17xX25xX3xX4xX81xX17xX1xX3xX7xX5fxXexX3xX68xXdxX8bxX60xX3xXexX8fxX6xX3xXexX93xXdxX3xXbxX1xX98xX19xX3xX9bxX8bxX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xX55xXdxX131xX17xX3xX8fxX6xX3xX7xX5fxX17xX25xX3xX2xX1bxX5cxXa8xX3xXexX98xXdxX3xX52xXf2xX3xX13xX93xXdxXf7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX121xX55xX38xXaxX12xXcxX1xX10xX121xX3xXafxX17xX25xX3xX13xX6xX19xX1fxX3xX7xXbcxX3xX5xX7bxX40xX17xX25xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xXexX1xX60xX3xX25xXdxX27xX3xX68xX7bxX40xX4xX3xXexX18xX17xX25xX3xX19xX98xX17xX1xX3xX7xX121xX3xX9bxXc4xXdxX3xX4xbbdexX17xX25xX3xX30xf28exX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX2xX2dxX3xXa5xXexX18xX17xX25xX3xX2xef90xX1cxX30xX25xXb5xXf7xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX7xXexX38xX5xX10xX9xXaxX19xX6xX8fxX25xXdxX17xe4bdxX1bxXbx9bb1xX3xX6xX60xXexX121xXaxX12xX0xXexX8fxX12xX0xXexX55xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX121xX55xX38xXaxX12xbaaaxe9d2xX15cxXexX3xaa56xX60xX81xX3xXexX8fxX121xX17xX25xX3xX7xX5fxX60xX3xXexX1xX5fxX17xX25xX3xX68xX2axX60xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX2xX1exX1fxX3xX5xX77xX4xX3xX5xX7bxX40xX17xX25xX3xX4xX81xX17xX1xX3xX7xX5fxXexX3xX68xXdxX8bxX60xX3xXexX8fxX6xX3xXexX93xXdxX3xXbxX1xX98xX19xX3xX9bxX8bxX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xX68xXb8xX3xXbxX1xXbcxXdxX3xX1xX40xXbxX3xX9bxXc4xXdxX3xX4xX5fxX4xX3xX5xX77xX4xX3xX5xX7bxX40xX17xX25xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX17xX18xX17xX25xX3xXexX1xX60xX3xX25xXdxX27xX3xX25xX2axX17xX3xX1bxX1bxX1cxX30xX25xX3xX1xX10xX8fxX121xXdxX17xX1fxX3xXa7x8af1xX30xX25xX3xXexX1xX60xXbcxX4xX3xXbxX1xXdxd837xX17xX1fxX3xXa7xX1bxX1cxX30xX25xX3xX9bxXf2xX3xX2xX2dxX1cxXf7xX1cxX1cxX1cxX3xX9bxXdxXfexX17xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX1fxX3xXa7xX1cxX30xX25xX3xX4xX2axX17xX3xX7xX6xX3xX30xX1xXafxX1fxX3xX1xX176xX17xX3xXa7xX1cxX1cxX30xX25xX3xX4xX2axX17xX3xX7xX6xX3xXexX7bxX176xXdxX1fxX3xX25xX2axX17xX3xX2xX1bxX30xX25xX3xX4xX121xX4xX6xXdxX17xX1fxX3xX24exXf7xX2dxX1cxX1cxX30xX25xX3xb1d8xX4xc759xX3xc77fx869cxb0c9xX3xX4xX237xX17xX25xX3xXa8xX2dxX3xX30xX1xa7a9xX60xX3xX7xX37xX17xX25xX3xX9bxXf2xX3xX1xX176xX17xX3xX2xXf7xX1cxX1cxX1cxX3xX9bxXdxXfexX17xX3xX68xX98xX17xXf7xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX55xX12xX0xX43xXexX8fxX12xX0xX43xXexX6xX21xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX121xX55xX38xXaxX12xXa6x8b15xX17xX25xX3xXexX1xX10xX121xX3xXafxX17xX25xX3xX13xX6xX19xX1fxX3xXexf2e3xX17xX1xX3xX1xX40dxX17xX1xX3xX19xX60xX6xX3xX21xX5fxX17xX1fxX3xX7xX14xX3xX55xX143xX17xX25xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX1fxX3xX17xX1xdfb0xXexX3xX5xXf2xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xX55xX98xX17xX25xX3xX3a2xX68xX5fxX3a8xX1fxX3xX9bx9483xX17xX3xXexXdxX15cxXbxX3xXexX143xX4xX3xX25xXdxX6xX3xXexX18xX17xX25xX1fxX3xX17xX25xX7bxa58exXdxX3xX7xX14xX3xX55xX143xX17xX25xX3xX4xX1xX18dxX3xX38xX15cxX60xX3xX5xXf2xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX15cxX60xX3xX17xXdxXfexX17xXf7xX3xX3a6xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xX4xX1xX18dxX3xX38xX15cxX60xX3xX68xX7bxX40xX4xX3xX68xX7bxX6xX3xXex98c7xX3xXcxX8fxX60xX17xX25xX3x9a7axX60xXbcxX4xX3xX9bxXf2xX121xX3xe967xX13xX3xX295xX60xX6xX3xX30xX1xX60xX3xX9bxX77xX4xX3xX21xXdxXfexX17xX3xX25xXdxXc4xXdxX3xXexX1xX60xX93xX4xX3xXex7edbxX17xX1xX3xce20xX98xX17xX25xX3xX5exX176xX17xX3xX9bxXf2xX3xX4c7xX60xX81xX17xX25xX3xX13xXdxX17xX1xXf7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX121xX55xX38xXaxX12xXcxX1xX7bxX40xX17xX25xX3xXexX5fxX3xXabxX237xXdxX3xX126xXd7xX4xX3xXcxX1xXdxXfexX19xX1fxX3xXbxX1xX140xX3xXexX8fxX7bxX149xX17xX25xX3xXbxX1xa985xX17xX25xX3xX2dxX1fxX3xXa6xXa7xXa8xX1fxX3xX4xX1xX121xX3xX21xXdxX15cxXexX3xX26fxX60xX3xX1xX7bxXc4xX17xX25xX3xX17xX25xX7bxX475xXdxX3xX17xX25xX1xXdxX336xX17xX3xX68xX6xX17xX25xX3xX4xX1xX60xX38xa600xX17xX3xX7xX6xX17xX25xX3xX7xX14xX3xX55xX143xX17xX25xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xXexX1xX6xX38xX3xX4xX1xX121xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX8fxX60xX38xX8bxX17xX3xXexX1xXbcxX17xX25xX3xX5xXf2xX3xX1xX10xX8fxX121xXdxX17xX3xX9bxXf2xX3xXexX1xX60xXbcxX4xX3xXbxX1xXdxX336xX17xXf7xX3xe70axXc4xX4xX3xXexe4b2xX17xX1xX3xX149xX3xX4xX5fxX4xX3xXcx9a57xX3xX5xXc4xX17xX3xX5xX7bxX40xX17xX25xX3xX17xX25xX7bxX475xXdxX3xX7xX14xX3xX55xX143xX17xX25xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xX4xX1xXdxX15cxX19xX3xXa8xX1cxX5cxX329xX1cxd49dxXf7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX121xX55xX38xXaxX12xX3a2xX52xXdxX57axX60xX3xX21xXdxX15cxXexX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xX9bxX45cxX17xX3xX4xX546xX17xX3xX8fxX43axXexX3xX19xX176xX3xX1xe42dxX1fxX3xX19xX93xXexX3xX21xX93xX3xXbxX1xc80axX17xX3xX4xX1xX121xX3xX8fxf487xX17xX25xX3xX7xX14xX3xX55xX143xX17xX25xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xX30xX1xXafxX17xX25xX3xX25xb4dfxX38xX3xX17xX25xX1xXdxX336xX17xXf7xX3xX13xX1xX7bxX17xX25xX3xX295xX60xX6xX3xXbxX1xX68fxX17xX3xXexX5d6xX4xX1xX1fxX3xX30xX1xXdxX3xX7xX14xX3xX55xX143xX17xX25xX3xXexX1xX40dxX3xXexX5fxX4xX3xX1xX98xXdxX3xX4xX18dxX6xX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xXexX3bxX17xX25xX3xX1xX40xXbxX3xX8fxX43axXexX3xX25xX1xXfexX3xX25xXc4xX19xX1fxX3xX17xX140xX3xXexX5fxX4xX3xX68xX93xX17xX25xX3xX19xX98xX17xX1xX3xX19xe532xX3xX9bxXf2xX121xX3xX21xX93xX3xX17xXb8xX121xX3xX9bxXf2xX3xXexX1xX2axX17xX3xX30xXdxX17xX1xX3xXexX8fxX60xX17xX25xX3xX7bxX176xX17xX25xXf7xX3xX291xX1xXdxX3xX21xX135xX3xX3a2xX17xX25xX5fxX121xX3xX68xX5fxX3a8xX3xXexX1xX40dxX3xX25xX2axX17xX3xX17xX1xX7bxX3xX30xX1xXafxX17xX25xX3xX68xXdxX8bxX60xX3xX30xX1xXdxX57axX17xX3xX68xX7bxX40xX4xX3xX1xXf2xX17xX1xX3xX9bxXdxX1fxX3xX4xX140xX3xXexX1xX57axX3xX25xX68fxX38xX3xX8fxX6xX3xX17xX1xX27xX17xX25xX3xXexX8fxb01exX17xX25xX3xX5fxX17xX1fxX3xXexX1xX664xX19xX3xX4xX1xX5d6xX3xX5xXf2xX3xX25xXdxX15cxXexX3xX4xX1xX5d6xX17xX1xX3xX17xX1xX27xX17xX25xX3xX17xX25xX7bxX475xXdxX3xXexX1xX68fxX17xX3xX4xX18dxX6xX3xX19xX40dxX17xX1xX3a8xX3xX5cxX3xXafxX17xX25xX3xXcxX1xXdxXfexX19xX3xX4xX81xX17xX1xX3xX21xX5fxX121xXf7xX0xX43xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXabxX121xX55xX38xXaxX12xX126xX5fxX17xX25xX3xX4xX1xX37xX3xe278xX1fxX3xXexX1xX475xXdxX3xX25xXdxX6xX17xX3xX25xX2axX17xX3xX68xX68fxX38xX3xX4xX5fxX4xX3xX5xX77xX4xX3xX5xX7bxX40xX17xX25xX3xX4xX1xXd7xX4xX3xX17xX18xX17xX25xX3xX68xXb8xX3xXbxX1xX5fxXexX3xX1xXdxX336xX17xX3xX1xX176xX17xX3xX2dxX3xXexX43axX17xX3xXexX1xX81xX121xX3xX19xX93xX4xX3xX30xX1xXafxX3xX3a2xX5xX5fxX3xX30xX1xX6xXexX3a8xX3xXa5xX4xX140xX3xX4xX1xXd7xX6xX3xXexX1xXf2xX17xX1xX3xXbxX1xX2axX17xX3xX4xX6xXexX1xXdxX121xX17xX10xX3xX17xX66cxX19xX3xXexX8fxX121xX17xX25xX3xX55xX6xX17xX1xX3xX19xX143xX4xX3xX4xX5fxX4xX3xX4xX1xX43axXexX3xX19xX6xX3xXexX37xX38xX3xX55xX121xX3xXa6xX1xX5d6xX17xX1xX3xXbxX1xX18dxX3xX21xX6xX17xX3xX1xXf2xX17xX1xXb5xX3xX68xX7bxX40xX4xX3xX68xX140xX17xX25xX3xXexX1xXf2xX17xX1xX3xX30xXdxX336xX17xX3xX1xXf2xX17xX25xX3xX9bxX664xX17xX3xX4xX1xX60xX38xX57axX17xX3xX295xX60xX6xX3xX68xX7bxX475xX17xX25xX3xX21xX7bxX60xX3xX68xXdxX336xX17xX3xXexX4bfxX3xX4xX1xX68fxX60xX3xX5e1xX1xXdxX3xX9bxX8bxX3xX4d0xXdxX336xXexX3xX13xX6xX19xX3xX8fxX658xXdxX3xXexXdxX15cxXbxX3xXexX143xX4xX3xX68xX7bxX6xX3xX68xXdxX3xX4xX5fxX4xX3xX17xX7bxXc4xX4xX3xX3a6xX3a7xX1fxX3xb4aexX17xX1xX1fxX3xd4e8xX4xc4ccxX3xXexXdxXfexX60xX3xXexX1xX143xXf7xX3xX52xc95dxX3xX5e1xX52xX5d1xaf0bxX13x85e4xX0xX43xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Bị tấn công, dùng kéo đâm chết bạn

Bị tấn công, dùng kéo đâm chết bạn
2016-07-12 00:34:37

TTO - Ngày 11-7, phòng cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa bắt Trần Văn Thanh để điều tra hành vi giết người.

Phá đường dây cá độ manh động mùa bóng đá Euro

Phá đường dây cá độ manh động mùa bóng đá Euro
2016-07-12 00:34:21

TTO - Đường dây gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự do Nguyễn Văn Minh cầm đầu, không chỉ cá độ bóng đá mà nhóm này còn là tổ chức cờ bạc bịp, cho vay nặng lãi chuyên nghiệp.

Bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy

Bắt giữ hai đối tượng mua bán ma túy
2016-07-12 00:31:16

(QT) - Hôm qua 11/7/2016, theo thông tin từ Đội Điều tra tội phạm ma túy, Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị), đơn vị vừa bắt quả tang đối tượng Hoàng Nguyên Khải (sinh năm...

Để phong trào không nằm ở khẩu hiệu

Để phong trào không nằm ở khẩu hiệu
2016-07-12 00:26:38

(QT) - Tháng 4/2016, Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) triển khai phong trào “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã có...

Thuê taxi đi mua ma túy số lượng lớn

Thuê taxi đi mua ma túy số lượng lớn
2016-07-11 02:48:03

TTO - 5 lần thuê xe taxi từ Lâm Đồng về Đồng Nai mua ma túy đá và lần nào cũng mua với số lượng lớn. Lần thứ 5, nghi can mua với số lượng nhiều nhất, 0,5 kg ma túy đá, với giá...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết