Cập nhật:  GMT+7
f117x1285ax1079bx11d15x1256ax14eadx1634fx14247x10189xX7x17792x16cd0x18635x11986x11b5ax13d8cxX5x10c3cxXax15569x10c9fx11715xX3xX7xXdx12af3xX1xX3x10ac6xXdx16a01xX18xX3x15825x162e7xXexX3x17cabx152d7xX18xX3xXexX1dxX18xX3xXex14382x190cfx17ccdxX3x18e8exX10xX3xX2fx1649bx10640xX3x1880exX3xX5x129b7xX18xX24xX3x11004x17a26xXdxX3xX1xX25xX4xX0x125dexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx153d4xX10xX6x172ebxXaxX12xXcxXcx176bexX3x115f3xX3xX56xX6xXdxX3xXexX1dxX18xX3xX4x14437x18357xXbxX3xX24xXdx15039xX3xX1bx11324xX3xX2fx11780xX6xX3xX4x11ec6xX2fx1294cxX3x10238x1745fxXdxX3xX59x13f5bxX18xX24xX3xX5x176d4xX4xX3x14c30xX77xX35xX18xX3x18322x1388fxX18xX24xX3x1187dxX1xX35xX4xX1x17ce8xX3xX2fxX2exXexX3xXexX1dxX18xX3xXbxX1xX35xX3xX96xX1x13088xX6xX3xX31xX10xX3xX2fxX35xX36xX3xX5xX10x13a1axX3xX5xX1dxX18xX3xX91x18f49xX18xX1xX3xX4xX1xX40xX36xX3xXexX1x12d14xX3xX20xXbexX3xX18xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX5xX6xXb7xX3xX2dxX6xX3xX91xX40xXbxX3xX18xX24xfb7exX3xX4xX71xX3xXexX1dxX18xX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX5x10f2axX18xX3xX31xX10xX7dxX0xX47xXbxX12xX0xXexX6xX20xX5xX10xX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXaxX2fxX6xX2dxX24xXdxX18x14d19x1869exXbxX31xX3xX6xX77xXexXb7xXaxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18124xXb7xX59xX36xXaxX12xX0xXdxX2fxX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX18xX3xXexX1dxX18xX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX31xX10xX3xX2fxX35xX36xX3xX38xX3xX5xX3bxX18xX24xX3xX3fxX40xXdxX3xX1xX25xX4xX3xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX115xX47xX47xX7xXexX6xXexXdxX4xX7dxX18xX10x1854fxX7dxXexX77xXb7xXdxXexX2dxX10xX7dxX1bxX18xX47xXexXexXb7xX47xXdxX47xX7x12a8dxX116xX1a2xX47xX116x171bbxX2xX1a2xX47xX1a7x18d0fxX47xX1a7x18e8axX47xX4xX77xXb7xXbxX60xX31xX10xX60xX2xX1afx17143x124bbxX2xX1a7xX1a2xX1a2xX1acx1046bxX7dx14abbxXbxX24xXaxX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX2dxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXexX59xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb7xX59xX36xXaxX12xXcxX1dxX18xX3xX4xX6bxX6cxXbxX3xX20xXbexX3xX18xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xX1bxX3bxX3xX18xX24xX6bxX74xXdxX3xX59x1612dxX18xX3xX20xX21xXexX3xX24xXdxX14xX3xX60xX3x11408xX18xX1xX115xX3xX18xX24xX6bxX74xXdxX3xX59xX214xX18xX3xX4xX77xX18xX24xX3xX4x11ffaxXbxX0xX47xXbxX12xX0xX47xXexX59xX12xX0xX47xXexX2dxX12xX0xX47xXexX6xX20xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb7xX59xX36xXaxX12x14792x12449xX3xX1bxXdx173f8xX4xX3xX31xX71xX36xX3xX2dxX6xX3xX4xX1xXdxf5aexX77xX3xX1afxX60xX1acxX3xXexX40xXdxX3xX8cxX77xX35xX18xX3xX4xX7bxX2fxX3xX4xX1xX6xX36xX3xX56xX6bxX7bxX18xX24xX3xXcxX1xXdxX271xX18xX3x16a05xXbxX1xX6bxX74xX18xX24xX3xX3fxX92xX18xX24xX3xX56x1752fxX6xX9bxX3xXexX1xXbexX3xX31xXe8xX3x11965x10a91xX3x145fbxX18xX9bxX3xXex17c2cxX18xX1xX3xX133xXc9xX18xX1xX3xX2afxX6bxX7bxX18xX24x15f0axX7dxX3x129e6xX1xX35xXexX3xX1xXdxX264xX18xX3xX31xX10xX3xX2fxXc9xX18xX1xX3xX20xXbexX3xXexX2dxX2exX2fxX9bxX3xXcxX7dxX7fxX3xX296xX18xX14xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX3xXexX2dxX6bxX74xX18xX24xX3xX3fxX56xX3xX25fxX3bxXdxX3x1455cxX2a4xX18xX3xXcxX2c8xX7dxX56x15e8fx17ac5xX2c5xX3xX5xX6xXb7xX3xX2dxX6xX3xX91xX40xXbxX3xX18xX24xXe8xX3xXexX1dxX18xX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX5xXf7xX18xX3xX4xX1xXdx18b98xX4xX3xX31xX10xX3xX2fxX35xX36xX3xX18xX24xXe8xX3xXexX1xX10xXb7xX7dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb7xX59xX36xXaxX12xXcxX7dxX7fxX7dxX3xXexX2dxXdxX3xX1xX92xX3xX2fxX25xXdxX3xX18xX24xX6bxX74xXdxX3xX24xXdxX89xXbxX3xX91x17ac2xX3xX2dxX6bxX80xXexX3xXexX1xX10xXb7xX3xXexX1dxX18xX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX1bxX3bxX3xX4xX92xX3xX4x19578xX18xX24xX3xX18xX24xX6bxX74xXdxX3xX59xX214xX18xX3xX20xX6xXb7xX3xX1bxX214xX36xX3xX20xX21xXexX3xX91xX6bxX80xX4xX3xX2fxX2exXexX3xXexX1dxX18xX3xX20xX3bxX18xX3xX24xXdxX6xXb7xX3xX4xX1xXb7xX3xX4xX7bxX3xX8cxX77xX6xX18xX3xX4xX1x1571dxX4xX3xX18x16c36xX18xX24xX3xX91xXdxX271xX77xX3xXexX2dxX6xX3xX1bxX3bxX3xX31x17e5exX3xX5x15b61xX7dxX3xXcxX1dxX18xX3xX4xX2a4xX18xX3xX5xX40xXdxX3xX4xX1xX40xX36xX3xXexX1xXb7xX35xXexX7dxX7dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb7xX59xX36xXaxX12xX3fxX6bxX80xX4xX3xX20xXdxX32exXexX9bxX3xX7xX35xX18xX24xX3xX4xX38exX18xX24xX3xX18xX24xX3bxX36xX9bxX3xXexX40xXdxX3xX8cxX77xX35xX18xX3xX5x176cfxX77xX3xX1bcxX1c2xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX91xXabxX3xX1bbxX1a7xX1a7xX2fxX3xX4x104ddxX18xX24xX3xX31xX71xX36xX3xX2dxX6xX3xX2fxX2exXexX3xX1bxX84xX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX31xX10xX3xX2fxX35xX36xX7dxX3xXcxX77xX36xX3xX18xX1xXdxX1dxX18xX3xX59xXb7xX3xX5xX260xX6xX3xXexX1xX74xXdxX3xX91xXdx10f3bxX2fxX3x1963axXexX3xX18xX24xX6bxX74xXdxX3xX8cxX77xX6xX3xX5xX40xXdxX9bxX3xXexX1dxX18xX3xXexX2dxX2exX2fxX3xX5xX236xX36xX3xX91xX6bxX80xX4xX3xX31xX10xX7dxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xXb7xX59xX36xXaxX12xX13xX1xX14xX18xX24xX3xX18xX24xX6bxX74xXdxX3xX59xX214xX18xX9bxX3xX96xXdxX18xX1xX3xX59xXb7xX6xX18xX1xX3xXexX40xXdxX3xX96xX1xX77xX3xX1bxX260xX4xX3xX4xX1xXb7xX3xX1xX6xX36xX3xX31xX77xX18xX24xX3xX8cxX77xX6xX18xX1xX3xX5xX3bxX18xX24xX3xX3fxX40xXdxX3xX1xX25xX4xX3xX38xX3xX91xX214xX36xX3xXexX1xX6bxX74xX18xX24xX3xX31xX77xX36xX1dxX18xX3xX31xX71xX36xX3xX2dxX6xX3xX4xX35xX4xX3xX1bxX84xX3xX4xX6bxX6cxXbxX3xX24xXdx14ee3xXexX7dxX3xX13xX40xX18xX3xX18xX1xX214xX18xX3xX4xX1x14581xX3xX36xX32exX77xX3xX5xX3bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxX18xX9bxX3xX96xX1xXdxX3xX20xXbexX3xX2fxX236xXexX3xX4xX21xXbxX9bxX3xX4xX6bxX6cxXbxX3xX24xXdxX533xXexX3xXexX3bxXdxX3xX7xX71xX18xX3xXexX1xXc9xX3xX2dxX236xXexX3xX31xXabxXexX7dxX3xX13xX1xXdxX271xX77xX3xX18xX24xX6bxX74xXdxX3xX2fxXb7xX18xX24xX3xX4xX7bxX3xX8cxX77xX6xX18xX3xX4xX1xX3ccxX4xX3xX18xX3d0xX18xX24xX3xX96xXdxX484xX2fxX3xXexX2dxX6xX9bxX3xX20xX71xXb7xX3xX91xX71xX2fxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX2dxX533xXexX3xXexX260xX3xX96xX1xX77xX3xX1bxX260xX4xX3xX18xX3bxX36xX7dxX3xX30bx1422cxX30cxX3xXcx1522cxX0xX47xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Dượng trói cháu vợ cho ong đốt lãnh 6 tháng tù

Dượng trói cháu vợ cho ong đốt lãnh 6 tháng tù
2016-03-04 00:13:42

TTO - Thấy Liêm cùng nhóm bạn ném đá khiến đàn ong vỡ tổ bay ra chích vợ mình và các con bò nhà nuôi, Lê Văn Nam đã trói Liêm lại gần tổ ong khiến em bị ong chích đến phát sốt.

Bị chồng cũ đánh trọng thương vứt trong rừng

Bị chồng cũ đánh trọng thương vứt trong rừng
2016-03-04 00:13:25

TTO - Gần 1 ngày sau người nhà mới tìm thấy chị Tho trong tình trạng thương tích đầy người, hai cánh tay, chân đều bị đánh dập gãy làm nhiều khúc, nằm bất động giữa rừng.

Thuê phòng trọ để mua bán ma túy

Thuê phòng trọ để mua bán ma túy
2016-03-03 07:53:19

TTO - Sau khi mua ma túy về, Giang đã thuê ba phòng trọ khác nhau trên địa bàn TP Vĩnh Long để làm nơi giao dịch, tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Một học sinh tự tử vì bị nghi ngờ trộm hoa

Một học sinh tự tử vì bị nghi ngờ trộm hoa
2016-03-02 10:16:36

(QT) - Ngày 1/3/2016, Công an xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, một học sinh lớp 9 tại địa bàn xã vừa tự tìm đến cái chết vì bị nghi ngờ trộm hoa. Nạn nhân là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết