Cập nhật:  GMT+7
2c16x3ecaxc22fx9187x85b7x5c29xb3f1x3961x38cdxX7x9ceex92ebx64b0x3ee2x46aex82fdxX5x57a5xXaxc3e3x8e7fxX1x2e59x4d1bxX3xXex5877xb13cxXdxX3xXaxXexX10xX10xb508xXaxX3xX5xb4c4xX6xX3xX21x81f2x53f0x37c1xXdxX3x57eax5d61xX21xX29xX3xXex3fbcxX21xX1xX3x85b1xX19xX6xX3xX16xb16axX21xX29xX0x7eb5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ffcxX10xX6x6b83xXaxX12xaa3dxb069xX21x3005x7a77xXbx503fxX10xX7xX7x8d5axX3x7c38xX3x931ax874axX21xX29xX3xX4xX1xXdx6654xX19xX3xX5xX6cxX21xX3xX16xX3dxX21xX29xX3xX5xa125xX16xX3xX38xX19xX10xX21xX3x5e64x433bxXdxX3xX4xb8f8xX4xX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX6cxX21xX3xX2exX2fxX21xX29xX3xXexX34xX21xX1x7c37xX3xX7xX6xX19xX3x999exX1xXdxX3xX1xa414xX21xX3xXaxX4x61b3xX21xX3xX16xX2fxXdxXaxX3xX29x813dxXbxX3xX16xXb6xXexX9dxX3xa8c7x8b9axX21xX29xX3xX21xX1xX15xX16xX3xX21xX79x4737xX3xX7x354cxX3xX53xX79xX21xX3xX4x6b23xX21xX1xX3xX16xX2bxXdxX3xX2exXdxX3xXbfxX21xX3xX81xX79xX3xX5xa7d2xXcaxX3xX5axX10xX3xX16xX86xXcaxX3xX4xaa48xX6xX3xX21xX3dxX21xX3xX21xX1x3e2axX21x71b9xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12xX13xX29xX79xXcaxX3x5903xX41xX2x7109xX9dxX3xX4x6324xX21xX29xX3xX6xX21xX3xX38xX19x5d1exX21xX3xX2xae38xX3xX56xXcxb934xX3xX50x4006x74dbxX60xX3xX4xX1xXadxX3xXbexXdxb62dxXexX3xX2ex7f9bxX3xXa3xX1xa831xXdxX3xXex88d7xX3xXbex5bdcxX3xX4xX6xX21xX9dxX3xXbex8fb9xXexX3xXexX3dxX16xX3xX29xXdxX6xX16xX3xX11axX3xX21xX29xX1xXdxX3xX4xX6xX21xX3xX13xX29xX11exX3xX50xXadxX79xX21xX29xX3xXcxX1xXdx793fxX21xX3xX56xX2x960bxX3xXexX19xX1axXdxX9dxX3xX1x7fa9xX4xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexX5cxX2axX2bxX21xX29xX3xXcxX50xX12fxXcxX3x5cebxX19xX148xX4xX3xX81xXbfxX21xX3x5ec1xX79xXdxX3x9fb1xc098xX21xX3xXbxX1xXfaxX21xX3xX1xXdxX177xX19xX3xX38xX19xX127xX21xX3xX64x3c0exX21xX1xX3xXcxX1xX3dxX21xX1xX9dxX3xXcxX12fxX3xX50xX132xX133xX60xX3xX81xX79xX3xX57xX2ax30bcxX21xX29xX3xX13xX29xX19xXcax39c4xX21xX3xX1a2xX6xX21xX29xX3xX56xX2xb457xX3xXexX19xX1axXdxX9dxX3xX4xa3b3xX21xX29xX3xX21xX29x5b04xX3xX38xX19xX127xX21xX3xX64xX1baxX21xX1xX3xXcxX1xX3dxX21xX1xX60xX3xX81x6c5dxX3xX1xX79xX21xX1xX3xX81xXdxX3x75ccxX5xX25xX6xX3xX2exXd4xXadxX3xX4xX1xXdxX13cxX16xX3xX2exXadxX3dxXexX3xXexX79xXdxX3xX7xXd4xX21x89b3xXfcxX3xX133x4b7axXexX3xXexX1xX79xX21xX1xX3xX81xXdxX6cxX21xX3xX4xXf1xX6xX3xXbexXbfxX21xX29xX3xX21xX1xX15xX16xX3xX21xX79xXcaxX3xX5xX79xX3xX13xX29xX19xXcaxX1daxX21xX3x9d82xX19xXcaxX3xc959xX21xX1xX3xX56xX2x8b9cxX3xXexX19xX1axXdxX60xX3xX2exX2axb9d0xX4xX3xX4xX1d2xX3xX38xX19xX6xX21xX3xX4xX11exX21xX29xX3xX6xX21xX3xX4xX1xXadxX3xX29xXdxX6xX3xX2exX1baxX21xX1xX3xXbexXd4xXadxX3xX5xX140xX21xX1xX3xXexX3dxXdxX3xX21xX29xXadxX3dxXdxXfcxX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xXbexX5xX10xX3xX7xXexXcaxX5xX10xX9xXaxX16xX6xX5cxX29xXdxX21x39c1xX11axXbxX5axX3xX6xX19xXexXadxXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXdxX16xX29xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXax5824xX2d9x41a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1a2xX6xX21xX29xX3xX81xX79xX3xXcxX1xXdxX177xX21xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX1d2xX3xX38xX19xX6xX21xX3xX4xX11exX21xX29xX3xX6xX21xXfcxX3x7514xX21xX1xX2b9xX3xX199xX19xX148xX4xX3xXcxX1xX153xX21xX29xXfcxXaxX3x6903xXdxX53xXexX1xX9xXaxX264xX1e4xX12bxXaxX3xXbexXadxX5cxX53xX10xX5cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2b9xX41xX41xX81xX21xX10xX5axXbxX5cxX10xX7xX7xXfcxX21xX10xXexX41x4be6xXdxX5xX10xX7xX41xX1a2xX19xXbexad45xX10xX4xXexX41xX2d9xX64xX41xX25exX11axX41xX2d9xX59xX41xX59xX11axX41xX7xX6xX21xX29xX62xX81xX6xX62xXexX1xXdxX10xX21xXfcxX352xXbxX29xXaxX41xX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX1a2xX6xX21xX29xX3xX81xX79xX3xXcxX1xXdxX177xX21xX3xXexX3dxXdxX3xX4xX1d2xX3xX38xX19xX6xX21xX3xX4xX11exX21xX29xX3xX6xX21xXfcxX3xX306xX21xX1xX2b9xX3xX199xX19xX148xX4xX3xXcxX1xX153xX21xX29xX3xXfcxX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xX41xXexX6xXbexX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12xXcxX1xX10xXadxX3xX4xX1d2xX3xX38xX19xX6xX21xX3xX2exXdxX207xX19xX3xXexX5cxX6xX9dxX3xX2exXfaxXcaxX3xX5xX79xX3xXbexXbfxX21xX29xX3xX21xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX19xXcaxX6cxX21xX3xX5xX79xX16xX3xX38xX19xX10xX21xX3xX21xX1x5d45xX21xX29xX3xX21xX29xX2axX2bxXdxX3xX2exX2fxX21xX29xX3xXexX34xX21xX1xX3xXexX5cxX6cxX21xX3xX4xX86xX4xX3xXexX5cxX6xX21xX29xX3xX16xX3dxX21xX29xX9dxX3xX7xX6xX19xX3xX2exX15xX3xX53xX79xX21xX3xX4xXd4xX21xX1xX3xX4xX1xXdxX13cxX16xX3xX2exXadxX3dxXexX3xX5axX10xX3xX29xX153xX21xX3xX16xX86xXcaxX3xX4xXf1xX6xX3xX21xX3dxX21xX3xX21xX1xXfaxX21xXfcxX3xX199xX19xX6xX3xX2exXe6xX19xX3xXexX5cxX6xX21xX1xX9dxX3xX21xX1xX15xX16xX3xX21xX79xXcaxX3xX16xX82xXdxX3xXexX1xX25xX6xX3xX21xX1xX127xX21xX3xX5xX79xX3xXexX86xX4xX3xX29xXdxXd4xX3xX4xXf1xX6xX3xX11axX3xX81xX1f3xX3xX5xX25xX6xX3xX2exXd4xXadxXfcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12xX132xX1f3xX3xXexX1x4205xX9dxX3xX29xXdxX41axX6xX3xXexX1xX86xX21xX29xX3xX2dbxX41xX11axX12bxX2xX12bxX9dxX3xX25axX19xXcaxX3xX25exX21xX1xX3xX5xX6cxX21xX3xXexX5cxX6xX21xX29xX3xb874xX5xX6xX9dxX3xX53xX1edxX21xX29xX3xXexX6cxX21xX3xX29xXdxXd4xX3xX81xX79xX3xX5xX79xX16xX3xX38xX19xX10xX21xX3xX81xX82xXdxX3xX6xX21xX1xX3xXcxX19xXe6xX21xX3xX56xX11axX12bxX3xXexX19xX1axXdxX9dxX3xX21xX29xX1f3xX3xX38xX19xX127xX21xX3xX12fxX1x7f17xX3xX13xX1xX19xX127xX21xX60xXfcxX3xX1a2xX6xX19xX3xX21xX1xXdxX207xX19xX3xX21xX29xX79xXcaxX3xXexc01fxX3xXexX6cxX9dxX3xX21xX15xXdxX3xX4xX1xX19xXcaxX177xX21xX3xXexX1xXfaxX21xX3xX16xX127xXexX9dxX3xXexX6cxX21xX3xX21xX79xXcaxX3xX1xXa8xX21xX3xXaxX4xXadxX21xX3xX16xX2fxXdxXaxX3xX29xXb6xXbxX3xX16xXb6xXexXfcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12x57b2xX13cxX21xX3xX29xXdxX2bxX3xX1xXa8xX21xX9dxX3xXcxX19xXe6xX21xX3xX2exX13cxX21xX3xX7xXdxX6cxX19xX3xXexX1xX14bxX3xXexX5cxX6cxX21xX3xX2exX2axX2bxX21xX29xX3xX2d9xX3xXcxX1xX86xX21xX29xX3xX11axX3xX4xX1xX2bxXfcxX3xX1a2xX6xX19xX3xXa3xX1xXdxX3xX29xXb6xXbxX3xX29x8483xX9dxX3xX25axX19xXcaxX3xX25exX21xX1xX3xX16xX2bxXdxX3xX6xX21xX1xX3xX21xX79xXcaxX3xX2exX13cxX21xX3xX21xX15xXdxX3xX4xX1xX19xXcaxX177xX21xX3xXexX3dxXdxX3xX16xX230xXexX3xXexXdxX177xX16xX3xXbfxX21xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX9dxX3xX2exX2fxX21xX29xX3xXexX1xX2bxXdxX3xX29xX185xXdxX3xX1a2xX6xX21xX29xX9dxX3xXcxX1xXdxX177xX21xX3xXfaxX16xX3xXexX1x5066xX16xX3xXbexX86xX16xX3xXexX1xX10xXadxXfcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12x386axX1xXdxX3xX29x4d2exXdxX3xX5axX10xX3xX81xX79xXadxX3xX38xX19xX86xX21xX9dxX3xX11axX3xXexX6cxX21xX3xX2exX2fxX21xX29xX3xXbexX185xX21xX3xX4x95a9xX21xX29xX3xX4xX1edxX21xX29xX3xX81xX79xXadxX3xXexX1xX10xXadxX3xX81xX79xX3xX2exX4d3xX3xX5axX10xX3xX21xX29xX6xXcaxX3xXbexX6cxX21xX3xX4xX3dxX21xX1xXfcxXcxX5cxXadxX21xX29xX3xXa3xX1xXdxX3xXexX5cxX1a7xX3xX4xX1xX19xXcaxX177xX21xX9dxX3xX25axX19xXcaxX3xX25exX21xX1xX3xX2exX140xX3xX5xb4bcxX21xX3xX5xXe6xXcaxX3xX4xX1xX1baxX6xX3xXa3xX1xX15xX6xX3xX81xX79xX3xXexX1x5d49xX3xX5axX10xX3xX2exX2fxX21xX29xX3xXexX1xX2bxXdxX3xX29xX26exXdxX3xb675xX3xX6xX21xX1xX3xXcxX19xXe6xX21xX3xX5cxX6xX3xX38xX19xX645xXcaxX3xX16xX19xX6xX3xXexX1x43c5xX4xX3xXbfxX21xXfcxX3xc97bxX26exXdxX3xX53xX1f3xX21xX29xX3xXexX1xX2bxXdxX3xX4xX1d2xX9dxX3xXexX6cxX21xX3xX21xX79xXcaxX3xX29xXdxX6xXadxX3xX4xX1xXadxX3xX2exX2fxX21xX29xX3xXbexX185xX21xX3xX19xX21xX29xX3xX53xX19xX21xX29xX3xX5cxX6xX3xXbexX140xXdxX3xX5xXe6xXcaxX3xX5axX10xXfcxX3xX666xX1xXdxX3xXexX1xXadxX86xXexX3xX2exX2axX26exX4xX9dxX3xX1a2xX6xX21xX29xX3xX81xX79xX3xXcxX1xXdxX177xX21xX3xX7xXcdxX3xX21xX1xX153xX21xX3xXexXdxX21xX3xXbexX86xXadxX3xXexX1xX79xX21xX1xX3xX4xX11exX21xX29xX3xX2exX4d3xX3xXexX6cxX21xX3xX2exX2fxX21xX29xX3xXbexX185xX21xX3xXfaxX16xX3xXexX1xX645xX16xX3xXaxX5xXb6xX21xXaxX3xX16xXe6xXexXfcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12xX132xX68bxX21xX29xX3xX81xX82xXdxX3xXexX1xXf1xX3xX2exXadxX3dxX21xX3xXexX5cxX6cxX21xX9dxX3xX29xXdxX41axX6xX3xXexX1xX86xX21xX29xX3xX2xX12bxX3xX81xX25xX6xX3xX38xX19xX6xX3xX21xX1xX15xX16xX3xX21xX79xXcaxX3xX2exX140xX3xX5xX25xX6xX3xX16xX230xXexX3xXexX1xX6xX21xX1xX3xX21xXdxX6cxX21xX3xX56xX4xX1xX2axX6xX3xX5cxb3e3xX3xX5xX6xXdxX3xX5xX14bxX4xX1xX60xX3xX38xX19xX10xX21xX3xX38xX19xX6xX3xX16xX3dxX21xX29xX3x789exX21xXexX10xX5cxX21xX10xXexX3xX2exX13cxX21xX3xX29xXb6xXbxX3xX16xXb6xXexX3xXexX3dxXdxX3xX7xXdxX6cxX19xX3xXexX1xX14bxX3xXexX5cxX6cxX21xX3xX2exX2axX2bxX21xX29xX3xX50xXadxX79xX21xX29xX3xX57xXbfxX21xX3xXcxX1xX1f3xX3xX56xX38xX19xX127xX21xX3xX12fxX1xX53bxX3xX13xX1xX19xX127xX21xX60xXfcxX3xXcxX3dxXdxX3xX2exXfaxXcaxX3xX4xX1xX53bxX21xX29xX3xX2exX140xX3xX53xX79xX21xX3xX4xXd4xX21xX1xX3xX5xXe6xXcaxX3xX2exXdxX3xX4xX1xXdxX13cxX4xX3xX5axX10xX3xX16xX86xXcaxX3xX1xXdxX177xX19xX3xX25exXdxX5cxX3xX64xX5xX6xX53xX10xXfcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12xX13xX1xX127xX21xX3xX2exX2axX26exX4xX3xXexX5cxX1baxX21xX1xX3xXbexX86xXadxX3xX21xX3dxX21xX3xX21xX1xXfaxX21xX9dxX3xX4xX11exX21xX29xX3xX6xX21xX3xXexXdxX13cxX21xX3xX1xX79xX21xX1xX3xX2exXdxX207xX19xX3xXexX5cxX6xX3xX81xX79xX3xX5axX86xX4xX3xX2exX14bxX21xX1xX3xX21xX29xX1xXdxX3xX4xX6xX21xXfcxX3xXcxXdxX13cxX21xX3xX1xX79xX21xX1xX3xX5xXe6xXcaxX3xX5xX2bxXdxX3xXa3xX1xX6xXdxX9dxX3xX4xXd4xX3xX2d9xX3xX2exX140xX3xXexX1xX25xX6xX3xX21xX1xX127xX21xXfcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xXadxX53xXcaxXaxX12xX199xX19xX148xX4xX3xXcxX1xX153xX21xX29xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Công an huyện Triệu Phong khám phá nhiều vụ án

Công an huyện Triệu Phong khám phá nhiều vụ án
2010-12-07 08:29:50

(QT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoàng Nhữ Khoa, sinh năm 1987, trú tại...

Ngăn chặn tình trạng nhổ trộm sắn ở vùng Lìa

Ngăn chặn tình trạng nhổ trộm sắn ở vùng Lìa
2010-12-07 08:26:21

(QT) - Những năm gần đây, nhờ phát triển mạnh diện tích trồng sắn cung cấp nguyên liệu cho Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa (Quảng Trị), đời sống người dân vùng Lìa...

Sát hại vợ vì nghi ngoại tình

Sát hại vợ vì nghi ngoại tình
2010-12-06 11:34:55

(VnExpress) - Bị chồng dùng dao đâm trúng người, chị Tâm ôm bụng bỏ chạy ra cổng nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Người từng kề vai ấp má với nạn nhân đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết