Cập nhật:  GMT+7
89bax107c8x9022x10b90xc6f1xe2adx10aadxc145xd751xX7x1128dxb699xade9xcb84x10cbcx114e7xX5xdb17xXax10d04x8ad0x921ex10b73xa17fxb046x9cdexX3xXcx9f49xX18xX14xX3x9d0cxb45fxX3xa77exb556xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcx9891xXdxX3xX4xX1xf125xX18xX1xX3xX22xX6xc351xX3xX7xX15xX3xaebcxX3xXexdd33xX3xd90dxX3xX18xb5bdx1036fxX0xcc76xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11619xX10xX6xc1eaxXaxX12xdc85xXcxXcxf645x9414xX3xdb44xX3xcba4x8e35xX3xX4xa91cxX36xX3xfa88xX1xX6xX18xX3x103b4xXdxX18xX1xX3xd9c0xX18xX1xX3xX13xX14xacfexX4xX3xX5bxX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX18xX14xX3xX14xXdxX67xX44xX3x10a9fx11060xX4xX3xX22xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcxX2bxXdxX3xX22xX1xX30xX18xX1xX3xX4xX6xX36xX3xX7xX15xX3x8e0dxXdxac6axXexX3xX13xX6xX44xX5fxX3xX8fx105bbx115e6xX4xX3xXexef5axX6xX3xX8fxX1bxXdxX3xX7xX6xX18xX14xX3xXex10cd0xXdxX3xXexX1xXdxf38fxX15xX3xXex9a14xX67xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXaexX44xX3xX14xfb11xX16xX3xX1xf05dxX15xX3xe1e8xX15x10f31xX3xX18xX14xX1xXdxX17xX44xX3xXexXd3xX7axX18xX14x8c91xX3xe0acxb369xX3xX44xb13axX4xX3xX67xX18xX3xX40xX3xX18xX43xX44xX3xXexX3exdfc8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xbd40xX67xX18xX14xX3xb28bxX61xc9ecxXf6xX3xXcxX74xX13xdf0cxX3xXcxX6axX10axX55xX22xX6fxX3xX8fxbfe7xX3xXexX15xX16xX17xX18xX3xX44xXfcxX4xX3xX67xX18xX3xX4xX1xX36xX3xX4xX67xX4xX3xf7bexX64xX3xX4xX67xX36xX3xXexXd3xX36xX18xX14xX3xee20x1053dxX3xX5xb479xX6xX3xX8fxXe8xX36xXf6xX3xX15bxXdxX3xXbxX1xd70dxX44xX3xX4xX67xX4xX3xXe6xX15xX16xX3xX8fxX64xX18xX1xX3xX15bxcba7xX3xX4xX1xX36xX3xX15bxX6xX16xX3xXexXd3xX36xX18xX14xX3xX1xX36xX16cxXexX3xX8fxXc9xX18xX14xX3xX4xc7bcxX6xX3xX4xX67xX4xX3xXexX1bxX3xX4xX1xXfcxX4xX3xXexX30xX18xX3xX58xX15cxX18xX14xXf6xX3xXexX1xXdxXcfxX15xX3xXexXd3xX67xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXaexX44xX3xXf8xXe8xX16xX3xXd3xX6xX3xXexX16cxXdxX3xX22xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcxX2bxXdxX3xX22xX1xX30xX18xX1xX3xX4xX6xX36xX3xX7xX15xX3xXacxXdxXaexXexX3xX13xX6xX44xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX8fxb7a9xXf6xX3xX55xXc9xXdxX3xX8fx10f6bxX18xX14xX3xXf8xe7efxXexX3xXf8xXf9xX3xXexX15xX16xX17xX18xX3xXbxX1xX16cxXexX3xX14exX64xX3xX4xX67xX36xX3xX6axX1xX6xX18xX3xX6fxXdxX18xX1xX3xX74xX18xX1xX3xX13xX14xX7axX4xX3xX5bxX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX18xX14xX3xX14xXdxX67xX44xX3xX8fxX90xX4xX3xX22xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcxX2bxXdxX3xX22xX1xX30xX18xX1xX3xX4xX6xX36xX3xX7xX15xX3xXacxXdxXaexXexX3xX13xX6xX44xX5fxX3xX40xX3xX18xX43xX44xX3xXexX3exXf6xX3xXacxd2a2xX3xXcxX1xX64xX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX55xX213xX18xX14xX3xX5bxX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1xX198xX3xXe6xX15xcd70xX3xX4xX198xX6xX3xX22xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcxX2bxXdxX3xX4xX1xX30xX18xX1xX3xX4xX6xX36xX3xX7xX15xX3xXacxXdxXaexXexX3xX13xX6xX44xX5fxX3xafeaxX3xX18xX43xX44xX3xX67xX18xX3xXexXd3xX10xX36xX3xX15bxX17dxX3xXexXc9xXdxX3xXexX1xXdxXcfxX15xX3xXexXd3xX67xX4xX1xX3xX18xX1xXdxXaexX44xX3xX14xXdfxX16xX3xX1xXe3xX15xX3xXe6xX15xXe8xX3xX18xX14xX1xXdxX17xX44xX3xXexXd3xX7axX18xX14xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xXcxXbcxX6xX3xX4xc853xX18xX14xX3xXbxX1xX16cxXexX3xX14exX64xX3xX4xX67xX36xX3xXcxXd3xf741xX18xX3x110e1xX15xX90xX4xX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX5bxX18xX14xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX1xXdfxX18xX3xX15bxXdxX17xX18xX3xX6axX1xXbcxX18xX14xX3xXexX30xX18xX3xX58xX15cxX18xX14xX3xX4xX198xX6xX3xX4xX23xX18xX14xX3xXexX16xX5fxX3xXexX3exX3xX4xX1xX15xX18xX14xX3xXexX1xXdfxX18xX3xX15bxX17dxX3xXexXc9xXdxX3xfa4cxX15fxX6xX3xX8fxXe8xX36xX3xX4xX1xXdxXcfxX44xX3xX8fxX36xX16cxXexX3xXexX2bxXdxX3xX7xXe8xX18xX10axX3xX22xX67xX4xX3xX14exX64xX3xX4xX67xX36xX3xX4xXbcxX18xX3xX5xX16cxXdxX3xXexXd3xX36xX18xX14xX3xX15bxX15cxX3xX67xX18xX3xXexX15fxX3xX125xX61x8d0exX3xX18xX43xX44xX3xXexX3exX3xX14xXdxX6xX44xX3xX4xX1xX36xX3xXexXc9xXdxX3xX15bxXdxX3xXbxX1xX16cxX44xX3xX4xX67xX4xX3xXe6xX15xX16xX3xX8fxX64xX18xX1xX3xXexXd3xX36xX18xX14xX3xX1xX36xX16cxXexX3xX8fxXc9xX18xX14xX3xX4xX1xX36xX3xX15bxX6xX16xX3xX4xX198xX6xX3xX4xX67xX4xX3xXexX1bxX3xX4xX1xXfcxX4xX3xXexX30xX18xX3xX58xX15cxX18xX14xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xXcxX16cxXdxX3xXexXbcxX6xXf6xX3xX14exX64xX3xX4xX67xX36xX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xXexX1xX15fxX6xX3xX18xX1xXe3xX18xX3xX58xX36xX3xX4xX33bxX18xX3xXexXdxX17dxX18xX3xXexXdxX17xX15xX3xXf8xX2bxXdxX3xX18xX17xX18xX3xX8fxX137xX3xXexX16cxX36xX3xX5xXe3xXbxX3xX18xX1xXdxX17dxX15xX3xX1xX213xX3xX7x10a0bxX3xX15bxX6xX16xX3xXexXdxX17dxX18xX3xX4xX198xX6xX3xX22xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xXexX2bxXdxX3xX4xX1xX30xX18xX1xX3xX4xX6xX36xX3xX7xX15xXf6xX3xXexf704xX3xf2a6xX3xX18xXdfxX18xX14xX3xde2fxX1xX90xX18xX14xX3xX14xXdxX67xX3xXexXd3xX64xX3xX4xX67xX4xX3xXexX2bxXdxX3xX7xXe8xX18xX3xXexXd3xX36xX18xX14xX3xef37xX2xX3xX1xX213xX3xX7xX48bxX3xX15bxX6xX16xX3xXexXdxX17dxX18xX3xX44xX2bxX3xX4bexX1xX23xX18xX14xX3xXexX1xX23xX18xX14xX3xXe6xX15xX6xX3xXexX1xX198xX3xXexX15cxX4xX3xX8fxX64xX18xX1xX3xX14xXdxX67xX3xX8fxX90xXdxX3xX15bxf6eexXdxX3xX18xX1xaccdxX18xX14xX3xXexX2bxXdxX3xX7xXe8xX18xX3xX18xX2bxX16xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xX22xX67xX36xX3xXexXd3xX16cxX18xX14xX3xX4xX1xX36xX3xXd3x10ea0xX18xX14xX3xX7xX90xX3xXexXdxX17dxX18xX3xX44xX2bxX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX4xX1xXdxXcfxX44xX3xX8fxX36xX16cxXexX3xX8fxXb7xXb8xX4xX3xXexX15fxX3xX22xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcxX2bxXdxX3xX4xX1xX30xX18xX1xX3xX4xX6xX36xX3xX7xX15xX3xX5xX2bxX3xX125xX125xX3xXex9c1axX3xX8fxX213xX18xX14xX3xX8fxX137xX3xX8fxXb7xXb8xX4xX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX44xX6xX18xX14xX3xX7xX6xX18xX14xX3xX22xX6xX44xXbxX15xX4xX1xXdxX6xX3xX15bxX2bxX3xX120xXdxX18xX14xX6xXbxX36xXd3xX10xX3xX8fxb5a2xX3xX8fxX67xX18xX1xX3xX14exX16cxX4xX3xX1xXcfxXexX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xXcxX15xX16xX3xX18xX1xXdxX17xX18xXf6xX3xXexXd3xX36xX18xX14xX3xXe6xX15xX67xX3xXexXd3xf53axX18xX1xX3xXf8xX218xXexX3xXf8xXf9xXf6xX3xX1xXc9xXdxX3xX8fxX213xX18xX14xX3xXf8xX218xXexX3xXf8xXf9xX3xX8fxX137xX3xX5xX2bxX44xX3xXd3xX287xX3xX7xX90xX3xXexXdxX17dxX18xX3xX44xX2bxX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX4xX1xXdxXcfxX44xX3xX8fxX36xX16cxXexX3xX5xX2bxX3xX125xX40xX3xXexX59axX3xX8fxX213xX18xX14xXf6xX3xXexXd3xX36xX18xX14xX3xX8fxX20bxX3xX4xX20bxX3xX2xX40xX3xXexX59axX3xX8fxX213xX18xX14xX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX58xX3exX18xX14xX3xX44xX15xX6xX3xX4xX67xX4xX3xX14ex8c09xXexX3xX8fxXc9xX18xX14xX3xX7xXe8xX18xX3xX15bxX2bxX3xX4xX1xX36xX3xX15bxXb8xX3xX5bxX4bexX1xX23xX18xX14xX3xX4xX20bxX3xX8fxX43xX18xX14xX3xX4bexX4b7xX3xX4bexXcfxXexX3xX1xX23xX18xX5fxX3xX8fxXfcxX18xX14xX3xXexX17xX18xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xXacxX60cxX3xX15bxXe3xX16xXf6xX3xX18xX14xX36xX2bxXdxX3xX44xXfcxX4xX3xX67xX18xX3xXexXd3xX17xX18xXf6xX3xXexXbcxX6xX3xX8fxX137xX3xXexX15xX16xX17xX18xX3xX4bexX17xX3xX14exXdxX17xX18xX3xX18xX1xX51exX18xX14xX3xX14exX688xXexX3xX8fxXc9xX18xX14xX3xX7xXe8xX18xX3xX44xX2bxX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX14xX20bxXbxX3xXexXdxX17dxX18xX3xX44xX15xX6xX3xX15bxX519xXdxX3xX15bxXb8xX3xX8fxX5d1xX3xX8fxXe8xX44xX3xX14exXe8xX36xX3xXexX1xXdxX3xX1xX2bxX18xX1xX3xX67xX18xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX1xX213xX3xX7xX48bxXf6xX3xX4xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xXcxX13xX55xX55xX3xX6fxXc9xXexX3xXexX1xX2bxX18xX1xX3xX15bxXdxX17xX18xX3xXcxX2bxXdxX3xX4xX1xX30xX18xX1xX3xX22xX6xX36xX3xX7xX15xX3xXacxXdxXaexXexX3xX13xX6xX44xX3xX5bxXcxX2bxXdxX3xX4xX1xX30xX18xX1xX3xX22xX6xX36xX3xX7xX15xX5fxX3xX5xX2bxX3xX8fxX48bxX18xX3xX15bxX64xX3xXexX1xX2bxX18xX1xX3xX15bxXdxX17xX18xX3xXexXd3xX4b5xX4xX3xXexX1xX15xXc9xX4xX3xXcxXe3xXbxX3xX8fxX36xX2bxX18xX3xX22xX23xX18xX14xX3xX18xX14xX1xXdxXaexXbxX3xX4xX6xX36xX3xX7xX15xX3xXacxXdxXaexXexX3xX13xX6xX44xXf6xX3xX5xX2bxX3xXexX1bxX3xX4xX1xXfcxX4xX3xXexX30xX18xX3xX58xX15cxX18xX14xX3xXbxX1xXdxX3xX18xX14xXdfxX18xX3xX1xX2bxX18xX14xX3xX58xX36xX3xX18xX1xX2bxX3xX18xXb7xX519xX4xX3xX18x1037fxX44xX3xX14xXdxX51exX3xX2x11563xX835x9a68xX3xX15bxX90xX18xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xX22xX23xX18xX14xX3xXexX16xX3xX4xX20bxX3xX4xX1xXfcxX4xX3xX18xX43xX18xX14xX3xX18xX1xXe3xX18xX3xXexXdxX17dxX18xX3xX14xXf9xXdxXf6xX3xXbxX1xX67xXexX3xX1xX2bxX18xX1xX3xX4bexc491xX3xXbxX1xXdxXcfxX15xXf6xX3xXexXd3xX67xXdxX3xXbxX1xXdxXcfxX15xXf6xX3xX4xX1xXfcxX18xX14xX3xX4xX1xd454xX3xXexXdxX17dxX18xX3xX14xXf9xXdxX3xX15bxX2bxX3xX4xX67xX4xX3xX14xXdxX688xX16xX3xXex10641xX3xX4xX20bxX3xX14xXdxX67xX3xX8fxX5d1xX3xX1xX15xX16xX3xX8fxXc9xX18xX14xX3xX15bxX90xX18xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xXcxX15fxX3xX18xX43xX44xX3xX4dexX835xX835xbc19xX61xX4dexX835xX2xX2xXf6xX3xXcxXd3xX33bxX18xX3xX33exX15xX90xX4xX3xX55xX36xX2bxX18xX14xX3xX8fxX137xX3xX5xXe3xXbxX3xX14xXdxXe8xX3xX4dexX2xX3xX1xX213xX3xX7xX48bxX3xXexX30xX18xX3xX58xX15cxX18xX14xX3xX8fxX5d1xX3xX15bxX6xX16xX3xX15bxX2bxX3xX4xX1xXdxXcfxX44xX3xX8fxX36xX16cxXexX3xX125xX40xX3xXexX59axX3xX8fxX213xX18xX14xX10axX3xXcxX36xX2bxX18xX3xX14exXc9xX3xX7xX90xX3xX1xX213xX3xX7xX48bxX3xX14xXdxXe8xX3xX18xX2bxX16xX3xX8fxX17dxX15xX3xX8fxXb7xXb8xX4xX3xXcxX1bxX18xX14xX3xX14xXdxX67xX44xX3xX8fxX90xX4xX3xX6axX1xX6xX18xX3xX6fxXdxX18xX1xX3xX74xX18xX1xX3xX13xX14xX7axX4xX3xX15bxX2bxX3xX4xX688xXbxX3xX58xXb7xX519xXdxX3xX14exc847xX3xXe6xX15xX6xX3xX7xX6xXdxX3xX7xX20bxXexXf6xX3xX5xX2bxX44xX3xX7xX6xXdxX3xXexX1xX198xX3xXexX15cxX4xX3xX8fxX5d1xX3xX58xX15xX16xXaexXexX3xX4xX1xX36xX3xX15bxX6xX16xX3xX15bxX2bxX3xX14xXdxXe8xXdxX3xX18xX14xXdfxX18xX3xX7xX6xXdxX3xXe6xX15xX16xX3xX8fxX64xX18xX1xX10axX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX63xX36xX58xX16xXaxX12xX55xX10axX20x10a68xc918xX6axX0xX46xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hai chị em lập mưu bắt kẻ lừa đảo

Hai chị em lập mưu bắt kẻ lừa đảo
2015-06-04 03:05:03

(TTO) - Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Quốc Hải phó thủ trưởng điều tra công an Q.12, TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tấn Linh (37...

Thuê phòng khách sạn để cướp tài sản

Thuê phòng khách sạn để cướp tài sản
2015-06-03 05:45:13

(SGGP) - Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố đối với Nguyễn Thanh Tý (23 tuổi, quê...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết