Cập nhật:  GMT+7
fab2x131dcx185a8x182f7x12fa8x16d23x13acbx1514fx126bdxX7x1339bx168f2x11df0x12df4x15d4ex1851fxX5x11de1xXax130b7x1035dx14a68x10966x1573cxXdxX3x11497xX15x146e7xX4xX3xX19xX14x17cefx1278dxXdxX3x13504xX6xX19xX14xX3x1256ax15b6cxX14xX3xX24xX6xX3xXex123d0x147bfxX3x12728xX21xX20xX3x15550xXdx13e69xXexX3xX13xX6xX24xX0x17ed1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ab1xX10xX6x127acxXaxX12x14a91xX38xX19x13df9x10001xXbx11331xX10xX7xX7x10024xX3x14173xX3xX50x16eaaxXdxX3x13018x18563xX6xX19xX3xX7x127ffxX19xX3x108c4xX6xX32xX3xXcxX6exX19xX3x11438x10c9bxX19xX3xX13xX1x107b5xXexX3xX34x15343xX6xX3xXbxX1x16077xXexX3xX1xXdxX3axX19xX3xX24x13521xXexX3xX1xX21xX19xX1xX3xX2axX1xX88xX4xX1xX3xX19xX1x163e6xXbxX3xX4xX65xX19xX1xX3xXexX83xX3x16c28xX20xX1xX6xX3xX34xX21xX20xX3xXcx14465xX3xX50x134ecx16ef9xX3xX24xX6xX19xX14xX3xXexX1xX10xX20xX3xX29xX2axX14xX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xXex16cf8xX19xX14xX3xX1x15a57xXbxX3xXbaxX10xXexX1xX6xX24xXbxX1xX10xXexX6xX24xXdxX19xX10xX3xX56xX1xX21xX19xX14xX3x11bb0xX88xX60x15015xX3x134ebxX6exX32xX3xX5xX21xX3xX5xX20x145f1xXdxX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xXf0xX15xXd7xX4xX3xX4xX1xX20xX3xX5xX21xX3xXf0xfde3xXexX3xXexXdx17a6cxX19xX3xX19xX1xX7fxXexX3xX1xXdxX3axX19xX3xX19xX6xX32xXf3xX3x170f1xX1xXdxX3xX2axXdx17630xX24xX3xXexX5cxX6xX3xX1xX21xX19xX1xX3xX5x16468xX3xX5axX88xX4xX1xX3xXexX6xX32xX3xX4x17810xX6xX3xX24xX91xXexX3xX1xX21xX19xX1xX3xX2axX1xX88xX4xX1xX3xX68xX69x1539cxX4xX3xXexfb21xX4xX1xX3xXcxX1xX88xXdxX3x1602dxX6xX19xX3xX19xX1xXa1xXbxX3xX4xX65xX19xX1xX3xXexX5cx1182bxX19xX3xX4xX1xX69xX32x14a4fxX19xX3xX71xX6xX32xX3xXexX83xX3xXacxX20xX1xX6xX3xX34xX11axX3xXcxXb6xX3xX50xXb9xXbaxX3xX5xX31xX4xX3x111c5xX1a0xX1xX3xXf0xX17cxX24xX3xX19xX14xX21xX32xX3x14353xX41x167a8x15965xX3xX1xX65xXdxX3xX68xX69xX6xX19xX3xX7xX6exX19xX3xX71xX6xX32xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX3axX19xX3xX1xX21xX19xX1xX3xX2axX1xX88xX4xX1xX3x1438dx120afxX3xXexX69xXd2xXdxX3xX19xX21xX32xX3xX34xXa1xX19xX3xX4xX1xX69xX32xX132xX19xX3xX1a0xX1d9xX3xXexX31xXdxX3xX19xX32xX5xX20xX19xX3xX68xX69xX7fxX19xX3xX71x140e0xX19xX14xX3xX2axX10xX20xX3xX24xX21xX69xX3xX34xX21xX19xX14xX1b0xX3xX71xX17cxX19xX3xXexX5cxX20xX19xX14xX3xX5xX21xX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xXf0xX88xX3xXf0xX15xXd7xX4xX3xX4xX7fxXexX3xX14xXdxX7fxX69xX3xXexX5cxX20xX19xX14xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX183xX4xX3xX34xX6xX5xX32xX3xX1a0xX3xXf0xX88xX32xXf3xX0xX41xXbxX12xX0xXexX6xX71xX5xX10xX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX24xX6xX5cxX14xXdxX19x14810xX1a0xXbxX5axX3xX6xX69xXexX20xXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d79xX20xX53xX32xXaxX12xX0xXdxX24xX14xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX1d8x1286exX1d9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX38xX6xX5xX32xX3xX1a0xX3xXf0xX88xX32xX3xX53x113c7xX19xX14xX3xX34xX6exX19xX3xX79xX7axX19xX3xX13xX1xX7fxXexXa1xX19xX3xX4xX1xX69xX32xX132xX19xX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xX34xX83xX6xX3xXf0xX15xXd7xX4xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX3axX19xXf3xX3x135dexX19xX1xX26cxX3xX1xX65xXdxX3xX68xX69xX6xX19xX3xX7xX6exX19xX3xX71xX6xX32xX3xXcxXaxX3x10230xXdxX53xXexX1xX9xXaxX1afxX1adxX1d9xXaxX3xX71xX20xX5cxX53xX10xX5cxX9xXaxX2xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX26cxX41xX41xX34xX19xX10xX5axXbxX5cxX10xX7xX7xXf3xX19xX10xXexX41x118f4xXdxX5xX10xX7xX41xX79xX69xX71x12cb9xX10xX4xXexX41xX1d8xX71xX41xX71xX53xX41xX29exX1d8xX41xX6x15316xX41xX1xX6xXdxX68xX69xX6xX19xX1afxXf3xX33bxXbxX14xXaxX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axX20xX53xX32xXaxX12xX38xX6xX5xX32xX3xX1a0xX3xXf0xX88xX32xX3xX53xX2b3xX19xX14xX3xX34xXa1xX19xX3xX4xX1xX69xX32xX132xX19xX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xX34xX83xX6xX3xXf0xX15xXd7xX4xX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX3axX19xXf3xX3xX2e8xX19xX1xX26cxX3xX1xX65xXdxX3xX68xX69xX6xX19xX3xX7xX6exX19xX3xX71xX6xX32xX3xXcxX6exX19xX3xX79xX7axX19xX3xX13xX1xX7fxXexX0xX41xXbxX12xX0xX41xXexX53xX12xX0xX41xXexX5cxX12xX0xX41xXexX6xX71xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axX20xX53xX32xXaxX12xX79xX88xX19xX14xX3xX19xX14xX21xX32xX3xX2xX1d9xX41xX1afxX1b0xX3xX34xX163xX3xX2axX1xX88xX4xX1xX3xX19xX21xX32xX3xX34xX21xX3xXexX6xX19xX14xX3xX34xXa1xXexX3xXf0xfbf2xX3xXf0xX15xXd7xX4xX3xX14xXdxX6xX20xX3xX4xX1xX20xX3xX4xX7axX3xX68xX69xX6xX19xX3xXb9xX65xX19xX1xX3xX7xX88xXexX3xXf0xXdxX11axX69xX3xXexX5cxX6xX3xXexX91xXdxX3xXbxX1xXfexX24xX3xX34xX11axX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xX62xX3xX28axX91xX3xXb9x132a2xX19xX14xX3xX6xX19xX3xXf0xXdxX11axX69xX3xXexX5cxX6xX3xX5ax1362exX3xX5xX13fxXf3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axX20xX53xX32xXaxX12xXb9xX1x136b9xX3xXexX5cxX20xX19xX14xX3xX34x167edxX19xX14xX3xX2xX1d9xX3xX19xX14xX21xX32xX1b0xX3xX50xX65xXdxX3xX68xX69xX6xX19xX3xX7xX6exX19xX3xX71xX6xX32xX3xX68xX69xX15fxX4xX3xXexX183xX3xXcxX6exX19xX3xX79xX7axX19xX3xX13xX1xX7fxXexX3xXf0xX42bxX3xXbxX1xX88xXexX3xX1xXdxX3axX19xX3xX1a0xX3xX34x15003xX3xX34xXa1xX19xX3xX4xX1xX69xX32xX132xX19xX3xXexX5cxX88xXdxX3xXbxX1x12806xXbxX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xX5xX1bxX19xX3xX34xX1bxXdxX3xXexXd2xX19xX14xX3xX7xX15fxX3xX5xX15xXd7xX19xX14xX3xX5xX17cxX19xX3xXf0xX183xX19xX3xX2xX2xX1b0xX1adxX2axX14xXf3xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28axX20xX53xX32xXaxX12xXb9xX69xX15fxXdxX3xX19xX202xX24xX3xX1a0xX1d9xX2xX2xX1b0xX3xXb9xX1xXdxX3xX4xX4e7xX4xX3xX50xX65xXdxX3xX68xX69xX6xX19xX3xX79xX6exX19xX3xX71xX6xX32xX3xX68xX69xX15fxX4xX3xXexX183xX3xXcxX6exX19xX3xX79xX7axX19xX3xX13xX1xX7fxXexX3xX4x101c3xX19xX14xX3xXf0xX42bxX3xX71xX115xXexX3xX14xXdx13dd0xX3xX1a0xX3xX34xX4e7xX3xX34xXa1xX19xX3xX4xX1xX69xX32xX132xX19xX3xXexX5cxX88xXdxX3xXbxX1xX4fbxXbxX3xX4xX1xX7fxXexX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xX34xX1bxXdxX3xX2axX1xX15fxXdxX3xX5xX15xXd7xX19xX14xX3x14695xX1b0xX1a0xX3xX2axX14xX3xX53xX20xX3xX4xX88xX4xX3xXf0xX15fxXdxX3xXexX15xXd7xX19xX14xX3xXexX5cxX20xX19xX14xX3xXf0xX15xX16xX19xX14xX3xX53xX6exX32xX3xXexX91xXdxX3xXbxX1xXfexX24xX3xX24xX6xX3xXexX31xX32xX3xX14xX15fxX4xX3xXb6xX1xXdxX3xXexX1x1104dxX4xX3xX1xXdxX3axX19xXf3xX3xX12cxXdxX17cxX19xX3xXb9xX15xX16xX19xX14xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cảnh cáo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang

Cảnh cáo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang
2012-04-12 06:46:38

(SGGP) - Tỉnh Kiên Giang vừa triển khai quyết định thi hành kỷ luật đối với các cá nhân có sai phạm tại Hội Nông dân tỉnh, theo Kết luận số 33, ngày 29-12-2011 của Ủy ban Kiểm...

Kỹ sư Lê Văn Tạch thua kiện

Kỹ sư Lê Văn Tạch thua kiện
2012-04-12 06:46:22

(SGGP).- Sáng 11-4, Tòa án Nhân dân thị xã Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã ra phán quyết về vụ tranh chấp kỷ luật lao động giữa kỹ sư Lê Văn Tạch và Công ty Toyota Việt Nam (TMV). Theo...

Thuốc lá lậu chiếm hơn 20% thị phần

Thuốc lá lậu chiếm hơn 20% thị phần
2012-04-11 06:41:26

(TNO) - Trong khi quy định về cấm hút thuốc nơi công cộng đang không được thực hiện triệt để thì nhiều ý kiến góp ý tại tọa đàm “Dự thảo luật Phòng chống tác hại của thuốc lá”...

Không phát hiện các chất cấm trong thịt lợn

Không phát hiện các chất cấm trong thịt lợn
2012-04-11 06:37:49

(QT) - Với chức năng nhiệm vụ được giao, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành lấy 42 mẫu thịt và 23...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết