Cập nhật: 18/10/2010 12:33 GMT+7
2580x967cxfa3bx86a9x6673x6360x4eb1x303bx6c8exX7x70b5x445ex696dxdb0exdccax4461xX5x978axXax5880xc0a1xa0b9x5f38x708cxXdxX3x8621xX1x31b9xX3xX19xX15xdd64xX4xX3x5b80x62e8xXexX3x666cxf0edxaf61xX3xd917xfdb4xXexX3xeffbx67f6xde11xXcxX3x9b9dxX6xX3xXexX33x10108xX19xX1xX3x3ee1xXdxf6c5xX19xX0x781bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c1cxX10xX6xX3cxXaxX12xa318xX3x8639xXdx8105xX19xX3xX7x5ccbxX3xe057xX10xX3xXaxXex79d0xX3x10151x4f77xe53fxX3x307bxXaxX3xX4xf348xX6xX3xX60xX10xX3x807exX1x63b1xX4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxfe86xXaxX12xb13exXcxXcxe9cdx5443xX3xee8axX3xX13xX14xX27xX8bxX3xX2xb122xX94xX2xebfaxf6aaxX3xXexXdxX19xX3xXexa712xX3x8b1axX1xf58exX19xX14xX3xX2exd9a5xX19xX1xX3xX7xX77xXexX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xc6bexX19xX14xX3xX50xX27xX3xX13x2c6bxXdxX3xX4xX1xX28xX3xX22xXdx8510xXexX3xXexX27xXdxX3xX60xXd0xX3xX60xX10xX3xX2fxX50xX3xX2axX6xX19xX14xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX75xXdxX5axX2axX3xX7xX28xX77xXexX3xXexX65xX3xX67xX68xX69xX3xX6bxX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX15xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxXexX3xX4xXb0xX19xX1xX3xX7xX77xXexX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xXbfxX19xX14xX3xX8exX2exX2fxX30xXcxX92xX3xX26xX27xX28xX3xX19xX14xX27xX8bxX3x56b8xX94xX2xX9fxX3x9dfex5524xX3xX33xX6xX3xXexX33xX38xX19xX1xX3xX3cxXdxX3exX19xX3xXex9380xXdxX3x4f36xXc7xXdxX3xX2exXb0xX19xX1xX3xX7xX77xXexX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xXbfxX19xX14xX3xX7xX5exX3xe977xX3xX50xX27xX3xX13xXc7xXdx3fcexX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12xXcxX27xXdxX3xX60xXd0xX3xX19xX27xX8bxX3xX13bxX15x2ef8xX4xX3xX60xX77xX4xX3xX13bx441fxX19xX1xX3xX5xX27xX3xX13xX14xX68xX8bxfbd8xX19xX3xXcxX33xX38xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXa9xX1xX15xcd07xX19xX14xX3xX8exX16bxX16bxX3xXexX68xX1bxXdxXa0xX3xXexX33x670cxX3xXexX14dxXdxX3xX75xX1xX68xX3xXex8a45xXbxX3xXexX1xX5axX3xX13bxXdxX3exX19xX3xX5x9c20xX4xXa0xX3xXbxX1xX15xX16xX19xX14xX3xXa9xX1xX1cbxX4xX3x30f2xX77xXa0xX3xX67xX68xX1d6xX19xX3xX58xX6xX3xX150xX38xX19xX1xX92xX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX2axX6xX33xX14xXdxX19xf334x980fxXbxX60xX3xX6xX68xXexX28xXaxX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxX2axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5x5b7exX2axX6xX14xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX9fxXaxX3xX22xX28xX33xX3cxX10xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX8bxXbxX10xX33xX5xXdxX19xX75xX9xXaxXaxX3xX28xX19xX4xX5xXdxX4xX75xX9xXaxX33xX10xXexX68xX33xX19xX3xX7xX1xX28x58baxX24exX2axX6xX14xX10xX8exXexX1xXdxX7xX173xX7xX33xX4xX92xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22exX41xX41xXbxX1xXdxX10xX19xX22xX6xX19xX4xX68xX173xXexX68xX28xXdxXexX33xX10xX173xX26xX19xX41xXexXdxX6xX19xX8bxX28xX19xX41xX24exX2axX6xX14xX10xac87xXdxX10xX292xX173xX6xX7xXbxX60x9dedxXcxX1xX68xX2axX22xX19xX6xXdxX5xX24ex6af3xX9xX136x7d3axX6bxX22fxX2xX9fxXaxX41xX12xX0xX41xXexX3cxX12xX0xX41xXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX3cxX12xX2exX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX2fxX50xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX7xX5exX3xXexX65xX3xX67xX68xX69xX3xX6bxX3xX2axX27xX3xXexX27xXdxX3xX60xXd0xX3xX13xX14xX68xX8bxX1a9xX19xX3xXcxX33xX38xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXa9xX1xX15xX1bbxX19xX14xX3xX7xb136xX3xX3cxcbf5xX19xX14xX3xX5xX27xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX7xX5exX3xX4xX6fxX6xX3xX60xX10xX3xX75xX1xX77xX4xX0xX41xXexX3cxX12xX0xX41xXexX33xX12xX0xX41xXexX6xX22xX5xX10xX12xXcxX33xX15xX1fxX4xX3xX13bx4b08xXa0xX3xX75xX1xX28xXb0xX19xX14xX3xX2xX16bxX14xX3xX19xX14xX27xX8bxX3xX136xX94xX2xX9fxXa0xX3xXexX1bxX3xX4xXbfxX19xX14xX3xXexX77xX4xX3xX150xXc7xXdxX3xX2exX77xX19xX1xX3xX7xX77xXexX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xXbfxX19xX14xX3xX7xX5exX3xX16bxX3xX5xX27xX2axX3xX19xX1xXdxX3exX2axX3xX26xX349xX3xXexX14dxXdxX3xX19xX14xX13cxX3xXexX15xX3xXcxXbfxX19xX3xX150xX65xX4xX3xXcxX1x7e98xX19xX14xX3xX94xX3xX13xX14xX68xX8bxX1a9xX19xX3x42fbxX15xX1bbxX19xX14xX3xX58xef7cxX19xX14xXa0xX3xXbxX1xX77xXexX3xX1xXdxX3exX19xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX2axX77xX8bxX3xX1xXdxX3exX68xX3xX2fxX50xX3xX22xXb0xX19xX14xX3xX7xX5exX3xX22fxcab4xX94x1021cxX136xX3xX94xX3xX6bxX6bxX6bxX6bxX3xX4xX37cxX3xX3cx3f26xX68xX3xX1xXdxX3exX68xX3xX26xXdxX3xXbxX1xX14dxX2axX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xXbfxX19xX14xX3xX13bxX13cxX3xX3cxXa7xX19xX14xX3xX60xX10xX3xX13bxX5axX3xX75xXdxX5axX2axX3xXexX33xX6xX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12xX3edxX77xXdxX3xX60xX10xX3xX75xX1xXbfxX19xX14xX3xX60xX68xX431xXexX3xXexX33xX38xX19xX1xX3xX13bxX15xX196xX4xX3xX4xX77xX4xX3xX14xXdxX431xX8bxX3xXexX16xX3xX5xXdxe9d3xX19xX3xX67xX68xX6xX19xX3xX13bxXd0xX19xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX4xX6fxX6xX3xX2axX38xX19xX1xX3xX2axX27xX3xX4xXabxX19xX3xX4xX37cxX3xX5xX16xXdxX3xX5x2e1cxX3xX60xX1cbxX4xX3xXbxX1xX14dxX2axXa0xX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX15xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxXexX3xXexX33xX68xX19xX14xX3xX1cbxX8bxX3x3705xX68xX77xX4xX1xX3x70dbxX19xX1xX3xXcxX68xX431xX19xX3xX75xX1xXdxX3xXbfxX19xX14xX3xXcxX68xX431xX19xX3xX5xX1d6xXbxX3xX22xXdxX4a3xX19xX3xX22xXb0xX19xX3xX26xXdxX3xXbxX1xX14dxX2axX3xX1xX27xX19xX1xX3xX4xX1x2817xX19xX1xX3xX26xX27xX3xX22xXdxX4a3xX19xX3xX22xXb0xX19xX3xXexX14dxX2axX3xX14xXdxbe35xX3xX60xX10xX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12xX2fxX6xX68xX3xX75xX1xXdxX3xXexX14dxX2axX3xX14xXdxX548xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xXexX33xX4a3xX19xXa0xX3xX4xX1bbxX3xX67xX68xX6xX19xX3xX4xXbfxX19xX14xX3xX6xX19xX3xX60xX77xX4xX3xX13bxX19exX19xX1xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX19xX27xX8bxX3xX4xX1xX15xX6xX3xX4xX37cxX3xX1x4fb3xX3xX7xX1bbxX3xX13bx3b1bxX19xX14xX3xX75xX69xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX7xX5exX3xX60xX10xXa0xX3xXexX14dxXdxX3xXexX1xX16xXdxX3xX13bxXdxX5axX2axX3xXexX1xX68xX3xX14xXdxX548xXa0xX3xX5xX77xXdxX3xX60xX10xX3xX75xX1xXbfxX19xX14xX3xXexX33xX38xX19xX1xX3xX13bxX15xX196xX4xX3xX4xX77xX4xX3xX14xXdxX431xX8bxX3xXexX16xX3xX4xX1xX65xX19xX14xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX19xX14xX68xX5b0xX19xX3xX14xX5exX4xX3xX60xX10xX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12xXcxX33xX28xX19xX14xX3xX75xX1xXdxX3xX13bxX37cxXa0xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX7xX5exX3xX22fxX421xX3xX423xX136xX94xX6bxX6bxX6bxX6bxX3xX5xX27xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX7xX5exX3xXexX1xX1d6xXexXa0xX3xX13bxX15xX196xX4xX3xX4xX1bbxX3xX67xX68xX6xX19xX3xX4xXbfxX19xX14xX3xX6xX19xX3xX4xX431xXbxX3xX33xX6xX3xX19xX1xX15xX19xX14xX3xX4xX1xX28xX3xX2axXc7xXexX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX75xX1xX77xX4xX173xX3xX2exX349xX3xXexX1xX5axXa0xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX7xX5exX3xX19xX27xX8bxX3xX13bxX15xX196xX4xX3xX4xX431xXbxX3xX4xX1xX28xX3xX60xX10xX3xX2fxXbxX6xX4xX8bxX3xX3cxX28xX3xX2axXc7xXexX3xXbxX1xX349xX3xX19xX548xX3xXexX14dxXdxX3xXexX1xX19exX3xXexX33xX431xX19xX3xX2d3xX5b6xX19xX3xX150xXdxX5axX19xXa0xX3xX1xX68xX8bxX3exX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX33xX38xXa0xX3xX50xX27xX3xX13xXc7xXdxX3xX13bxX65xX19xX14xX3xXexX4a3xX19xX3xX13bxX5b6xX19xX14xX3xX75xX69xX3xX60xX10xX173xX3xX2exX1xXdxXd0xX4xX3xX2fxXbxX6xX4xX8bxX3xX19xX27xX8bxX3xX7xX6xX68xX3xX13bxX37cxX3xX13bxX15xX196xX4xX3xX4xX1xX6fxX3xX60xX10xX3xX22xX77xX19xX3xXexX14dxXdxX3xX4xX1xX196xX3xX60xX10xX3xX2e7xX19exX4xX1xX3xX2d3xX23xX19xX14xX3xX19xX4a3xX19xX3xX75xX1xXbfxX19xX14xX3xX60xX77xX4xX3xX13bxX19exX19xX1xX3xX13bxX15xX196xX4xX3xXexX68xX19xX14xX3xXexX532xX4xX1xX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX7xXexX8bxX5xX10xX9xXaxX2axX6xX33xX14xXdxX19xX22exX22fxXbxX60xX3xX6xX68xXexX28xXaxX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX3cxX12xX0xXdxX2axX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX24exX2axX6xX14xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX1xX7xXbxX6xX4xX10xX9xXaxX9fxXaxX3xX22xX28xX33xX3cxX10xX33xX9xXaxX2xXaxX3xX1xX8bxXbxX10xX33xX5xXdxX19xX75xX9xXaxXaxX3xX28xX19xX4xX5xXdxX4xX75xX9xXaxX33xX10xXexX68xX33xX19xX3xX7xX1xX28xX292xX24exX2axX6xX14xX10xX8exXexX1xXdxX7xX173xX7xX33xX4xX92xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22exX41xX41xXbxX1xXdxX10xX19xX22xX6xX19xX4xX68xX173xXexX68xX28xXdxXexX33xX10xX173xX26xX19xX41xXexXdxX6xX19xX8bxX28xX19xX41xX24exX2axX6xX14xX10xX2d3xXdxX10xX292xX173xX6xX7xXbxX60xX2dcxXcxX1xX68xX2axX22xX19xX6xXdxX5xX24exX2e7xX9xX136xX2eaxX6bxX22fxX2xX22fxXaxX41xX12xX0xX41xXexX3cxX12xX0xX41xXexX33xX12xX0xXexX33xX12xX0xXexX3cxX12xX2exXb0xX19xX1xX3xX7xX77xXexX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xXbfxX19xX14xX3xX13bxX6xX19xX14xX3xX5xX1d6xXbxX3xX22xXdxX4a3xX19xX3xX22xXb0xX19xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX2fxX50xX3xX26xXdxX3xXbxX1xX14dxX2axX0xX41xXexX3cxX12xX0xX41xXexX33xX12xX0xX41xXexX6xX22xX5xX10xX12xXcxX1xX10xX28xX3xX4xX1bbxX3xX67xX68xX6xX19xX3xX4xX1xX65xX4xX3xX19xX5b6xX19xX14xXa0xX3xX4xX1xX6fxX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX2fxX50xX3xX2axX3e0xX4xX3xX22xX6xX3xX5xbd88xXdxX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xXbfxX19xX14xX22exX3xX75xX1xXbfxX19xX14xX3xX4xX37cxX3xX14xX15xX1bbxX19xX14xX3xX4xX1xXdxXd0xX68xX3xX1xX1d6xX68xXa0xX3xX75xX1xXbfxX19xX14xX3xX13bxX5b6xX19xX14xX3xX75xX69xX3xX60xX10xXa0xX3xX75xX1xXbfxX19xX14xX3xX14xXdxX431xX8bxX3xXbxX1xffe0xXbxX3xX5xX77xXdxX3xX60xX10xX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12x4234xXdxX4a3xX19xX14xX3xX1xX27xX19xX1xX3xX26xXdxX3xX19xX1xX1bxX3xX19xX15xX1fxX4xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxXexX3xX4xXb0xX19xX1xX3xX7xX77xXexX3xX14xXdxX6xX28xX3xXexX1xXbfxX19xX14xXa0xX3xX4xX37cxX3xX5xX16xXdxX3xX19xX37cxXdxX3xX60xX1cbxX4xX3xXbxX1xX14dxX2axXa0xX3xX4xX1bbxX3xX67xX68xX6xX19xX3xX4xXbfxX19xX14xX3xX6xX19xX3xX7xX4d0xX3xX60xX346xX3xX5xX69xX3xXexX1xX10xX28xX3xX5xX68xX1d6xXexX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12xX50xXdxX3exX19xX3xX4xX1bbxX3xX67xX68xX6xX19xX3xX4xXbfxX19xX14xX3xX6xX19xX3xX26x7f1axX19xX3xX13bxX6xX19xX14xX3xX60xX77xX4xX3xX2axXdxX19xX1xX3xX19xX14xX68xX5b0xX19xX3xX14xX5exX4xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX26xX27xX3xX19xX14xX68xX5b0xX19xX3xX14xX5exX4xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX22xXdxX5axX19xX3xX75xXdxX5axX2axX3xX7xX28xX77xXexX3xf78bxX60xX19exX19xf1c4xX3xX2axX27xX3xX4xX1xXdxXd0xX4xX3xX60xX10xX3xX19xX27xX8bxX3xX7xX346xX3xX3cxX349xX19xX14xX173xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX28xX3cxX8bxXaxX12x9446xX173xX4faxdffdxX500xX13xX30xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị kết án tù chung thân

Ông Huỳnh Ngọc Sĩ bị kết án tù chung thân
2010-10-18 12:33:23

(TTO) - Sáng 18-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tuyên phạt ông Huỳnh Ngọc Sĩ mức án tù chung thân, đúng như mức án mà VKS đã đề nghị hôm 16-10. Tổng hợp với bản án 6 năm...

Lừa mẹ người yêu gần 2 tỷ đồng

Lừa mẹ người yêu gần 2 tỷ đồng
2010-10-18 12:33:05

(VnExpress) - Biết bà Dung thương con trai nên cô gái 23 tuổi nhiều lần lén lút gọi điện để "đào mỏ". Sau hơn 20 lần đưa tiền lên đến 1,8 tỷ đồng, người phụ nữ ngoài 50 tuổi tỏ...

Triệt phá băng trấn lột học sinh

Triệt phá băng trấn lột học sinh
2010-10-18 12:32:46

Trước đó, tối 16.10, tại ngã ba Phan Đình Phùng - Đống Đa (TP Quy Nhơn) cũng xảy ra một vụ tương tự. Nạn nhân là Đỗ Anh Thoại (17 tuổi, ở đường Đống Đa) bị trấn lột điện thoại...

Bắt quả tang trình diễn thời trang không phép

Bắt quả tang trình diễn thời trang không phép
2010-10-17 03:11:45

(TTO) - Khoảng 20g30 đêm 16-10, cảnh sát cơ động 113 cùng đội quản lý trật tự huyện Dĩ An, Bình Dương đã bắt quả tang hơn 100 thanh niên (chủ yếu nam) đang chuẩn bị trình diễn...

Sát hại cụ bà, cướp hơn 800.000 đồng

Sát hại cụ bà, cướp hơn 800.000 đồng
2010-10-17 03:11:08

(VnExpress) - Trong khi đang lục lọi để trộm tài sản, bị cụ bà phát hiện tri hô, Nguyễn Duy Trường đã ra tay sát hại bà cụ để cướp hơn 800.000 đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết