Cập nhật: 23/06/2022 17:51 GMT+7
a349xe260xd345xe925x1007ax13401x135eaxbef6x132d4xX7xcd8bxa7cbx12befxb9bex10f43x116e4xX5xedc9xXaxb829xaa9dxe515xX1xXdxX3x1361cxf83exbd4fxX3xX4x10edexX3xX14x1035exXdxX3x12ef4xc1a7xX3xX5xb507xXdxX3xbe94x12327xX3xc614xa624xX1axX14xX3xX4xX20xX3xX1axX1xd902xX1axX3xXexa59bxb2dcxX1axX3xX4xef84x116aexX3x1290bxf3b0xX6xX3x12d23xXdxd2a2xXexX3xX18x10091xX3xX1axX1x102b4xfc47xX3x123c2xX41x136d6xX1axX14xX3xX7xX1dxX1axX14xX3xe8f6xXdxfb51xX41xX0xaf49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5fxX10xX6xX2dxXaxX12xX43xX1xXdxf08dxX41xX3xX1axX6xX52xX3xef3fxda0axX64x1220fx13560xX3xX43xX1xa3d7xX3xXexca61xX4xX1xX3xdfa0xfd6bxX13x11c83xX3xX54x12e3exX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3x1162exX1axX3xX13xX14xX41xX52xc2ffxX1axX3xX47xce8bxX1axX3x12f7cxX1x1357fxd523xX1axX14xX3xX4xX1x12b48xX3xX23xXdxX61xXexX87xX3xX18xX4dxXb7xX3x112fdxX1xXb7xX51xX1axX14xX3xX2xX2xX3xX14xXdx106cfxX3xX83xb13fxX3xXbxX1x113e7xXexX87xX3xX92xX93xX13xX95xX3xX54xX98xX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXa0xX1axX3xb596xX1xX41xX52xX49xX1axX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXaexX1xXb7xX1axX14xX87xX3x125c6xX41xX51xX1axX14xX3xXcxX3bxX8ex136c7xX3xX1axX1xdcc0xX1axX3xX2axXb0x10630xX4xX3xXexX1xX1dxX1axX14xX3xXexXdxX1axX3xe8bbxda37xXexX3xX4xX1dxX3xX14xX20xXdxX3xX4xX1xX27xX52xX3xX54xX10xX3xX11exX20xX52xX3xX1xXdxX49xX41xX3xX5fxXb7xX1axX2dxX6xX3xX2axX61xX1axX3xX4xX40xX41xX3xX43xX44xX6xX3xX47xXdxX49xXexX3xXebxX54xX98xX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXa0xX1axX87xX3xX1xX41xX52xX49xX1axX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXaexX1xXb7xX1axX14xX108xX3xX18xX4dxX3xX1axX1xX51xX52xX3xX54xX41xX56xX1axX14xX3xX7xX1dxX1axX14xX3xX5fxXdxX61xX41xX3xX7xX6xX41xX3xXc3xX1xXdxX3xX23xX24xX3xX5xX27xXdxX3xX54xX10xX3xX11exX20xX52xX3xX4xX2exX1axX14xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX14xX3xX4xX20xX3xX1axX1xX37xX1axX3xXexX3bxX3cxX1axX3xX4xX40xX41xef7cxX3xX13xX1xX10cxX1axX3xX2axXb0xX111xX4xX3xXexXdxX1axX3xX23xX20xXb7xX87xX3xX4xX1xe5e4xX1axX1xX3xb1e0xX41xX52xX7cxX1axX3xX2axX8exX6xX3xXbxX1xXb0xXb1xX1axX14xX3xX2axX98xX3xX4xX44xX3xX5xa8f1xX4xX3xX5xXb0xX111xX1axX14xX3xX2axX61xX1axX3xX1xXdxX49xX1axX3xXexX3bxXb0xXcfxX1axX14xX3xX18xX4dxX3xX23xX20xXb7xX3xX4xX20xXb7xX3xX4xXb1xX3xX1d8xX41xX6xX1axX3xX4xX1x121f6xX4xX3xX1axXabxX1axX14xX3xX1xX41xX52xX49xX1axX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXaexX1xXb7xX1axX14xX3xX2axf564xX3xXexdf85xX3xX4xX1xX21exX4xX3xXexd28axX11exX3xXc3xXdxX61xX11exX3xX4xX1dxX3xX14xX20xXdxX3xX1axX4dxX52xX1bdxX0xX64xXbxX12xX0xXexX6xX23xX5xX10xX3xX7xXexX52xX5xX10xX9xXaxX11exX6xX3bxX14xXdxX1ax1087exX83xXbxX54xX3xX6xX41xXexXb7xXaxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXdxX11exX14xX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX64xX64xX4xX1bdxX23xX6xXb7xX1d8xX41xX6xX1axX14xXexX3bxXdxX1bdxX18xX1axX64xX2dxX10xX7xXc3xXexXb7xXbxX64xX1axX10x10ff0xX7xX64xX83xX83xX83xcb00xX64x101b1xe7aexX2dxX2b1xX2x100caxX2afxX2xX83xX2b6xXexX2xX86xX2b2xX83xX86xX2b1xX5xX2xX1bdxd07fxXbxX14xXaxX3xX64xX12xX0xX64xXexX2dxX12xX0xX64xXexX3bxX12xX0xXexX3bxX12xX0xXexX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXb7xX2dxX52xXaxX12xaa2cxX1f0xX4xX3xX5xXb0xX111xX1axX14xX3xX4xX1xX21exX4xX3xX1axXabxX1axX14xX3xX1xX41xX52xX49xX1axX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXaexX1xXb7xX1axX14xX3xX2axX6xX1axX14xX3xXexXdxX61xX1axX3xX1xX4dxX1axX1xX3xXexX244xX11exX3xXc3xXdxX61xX11exX3xX4xX1dxX3xX14xX20xXdxX3xf00fxX3xb1eaxX1axX1xX1bdxX3x105c1xX1bdxX5fxX0xX64xXbxX12xX0xX64xXexX2dxX12xX0xX64xXexX3bxX12xX0xX64xXexX6xX23xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXb7xX2dxX52xXaxX12xc0c2xXb0xX111xX4xX3xX23xXdxX61xXexX87xX3xX1d8xX41xX6xX3xXc3xXdxX239xX11exX3xXexX3bxX6xX3xX2axX2bxX3xX2dxX2exX1axX14xX3xX4xX20xX3xX1axX1xX37xX1axX3xX4xX8bxX6xX3xX4xX1dxX3xX14xX20xXdxX3xX23xX24xX3xX5xX27xXdxX3xXexX3bxX3cxX1axX3xX4xX40xX41xX87xX3xX5xX1f0xX4xX3xX5xXb0xX111xX1axX14xX3xX4xX1xX21exX4xX3xX1axXabxX1axX14xX3xXbxX1xX20xXexX3xX1xXdxX49xX1axX3xX14xXdxX19xX52xX3xXexXcfxX3xXexX2exX52xX3xXexX1xX37xX1axX3xX11exX6xX1axX14xX3xXexX3cxX1axX3xX2efxX1bdxX365xX1bdxXcxX1bdxX43xX1bdxX13xX1bdxX3xXebxX33bxX13xX3xX2xe786xX3f1xX2b6xX87xX3xX2axX8exX6xX3xX4xX1x1325exX3xX54xX98xX3xX43xX6xX11exX3xXcxX1xX8bxX52xX87xX3xX1xX41xX52xX49xX1axX3xX43xX6xX11exX3xX2efxX11fxX108xX1bdxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXb7xX2dxX52xXaxX12x11821xX5fxXdxX49xX1axX3xXexX27xXdxX87xX3xX5xX1f0xX4xX3xX5xXb0xX111xX1axX14xX3xX4xX1xX21exX4xX3xX1axXabxX1axX14xX3xX1xX41xX52xX49xX1axX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXaexX1xXb7xX1axX14xX3xX2axX6xX1axX14xX3xXexXdxX61xX1axX3xX1xX4dxX1axX1xX3xXexX244xX11exX3xXc3xXdxX61xX11exX3xX4xX1dxX3xX14xX20xXdxX3xX1axX3cxX41xX3xXexX3bxX3cxX1axX3xX18xX4dxX3xX5xXdxX3cxX1axX3xX1xX49xX3xX18x13494xXdxX3xX1axX14xXb0xXcfxXdxX3xX1axX1xX4dxX3xX4xX8bxX6xX3xX1axX14xXb0xXcfxXdxX3xX4xbd85xX3xX14xXdxX19xX52xX3xXexXcfxX3xXexX2exX52xX3xXexX1xX37xX1axX3xX2axXb0xX111xX4xX3xX2axX239xX3xX5xX27xXdxX3xXexX3bxX3cxX1axX3xX4xX40xX41xX3xX43xX44xX6xX3xX47xXdxX49xXexX3xX1axX1xb2dfxX11exX3xX54xX20xX4xX3xX11exXdxX1axX1xX87xX3xX5xX4dxX11exX3xX3bx11cf6xX1bdx1243dxX3xX43xX1xX8bxX3xXexX8exX4xX1xX3xX92xX93xX13xX95xX3xX54xX98xX3xXcxX3bxXdxX49xX41xX3xXa0xX1axX3xX13xX14xX41xX52xXa7xX1axX3xX47xXabxX1axX3xXaexX1xXb0xXb1xX1axX14xX3xX4xX1xXb7xX3xX23xXdxX61xXexX3xXexX1xX3cxX11exX1bdxX0xX64xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xXb7xX2dxX52xXaxX12xX33bxX1bdxX5fxX0xX64xXbxX12


Các tin đã đưa

Xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg

Xử lý an toàn quả bom nặng 227 kg
2022-06-21 08:27:54

(QTO) – Hôm nay 21/6, thông tin từ Đội xử lý bom mìn lưu động thuộc Tổ chức PeaceTrees VietNam cho biết, đơn vị đã di chuyển quả bom nặng 227 kg được người dân huyện Hướng Hóa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết