Cập nhật: 18/09/2015 07:52 GMT+7
fce3x1a138x143b6x1880fx1c08ax1432ax199d8x1257ex1818fxX7x1bea9xfed0x1a0f9x13f9cx17e07x15873xX5x1a068xXax12a49x15f11x1ae42xX1xXdxX3xXbxX1x1b0e8x19bf0xX3xXexX1axXexX3x1b220x11729x1b368xX14xX3x19c97x1af6axXexX3xX23xX14x10ba9x1caa3xXdxX3xXex15b51xX23xX1xX3x1cf73x10175xX3xXexX31xX23xX1xX3xX26x196bexX4xX1xX3xX26x110cax1db09xX3xXexX1x13ba2xX0x106acxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10e06xX10xX6x1d1ebxXaxX12xXcxXcx101cdxX3x13e8exX3xXcxX1x1c251x15b9cxX3xX23xX14xX2cxX2dxXdxX3xX68x1b513xX44xX3xX4x1aa95xX3xX4xX1xX44xX23xX14xX3xX7xX27xX23xX14xX3xX35x1763axXdxX3xXexX31xX23xX1xX3xX26xX3exX4xX1xX3xX23xX14xX6xX68xX3xXexX1axXdxX3xXbxX1x1770dxX23xX14xX3xXex14bcax17c94xX3xXexXa0xX2cxX83xX4xX3xXex1b3acxX23xX14xX3x1cae0xX3xX35xX83xXdxX3xX1bxX31xX23xX1x1e297xX3x16a02xX1x15a9fxX44xX3x190fcxX22xX23xX3xXbfxXdx143fcxXexX3xX23x15966xXdxX3xX4x1acd1xX23xX3xX14xX1xX10xX23xXb8xX3xX4xX1xX2dxX3xX23x184ddxX6xX3xX26xX71xX1bxX3xX26x182baxX23xX3x1b35fxX1x1ac97xX6xX3xXbxX1xX9bxX23xX14xXb8xX3xXexX1axXexX3xX21xX22xX23xX14xX3xX35xX36x14a15xX3xXa0x1ad86xXdxX3xX4xX1xXbcxX1bxX3xX5xXdbxX6x1837dxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1b291xXfdxX5cxX68xXaxX12xX13xX14xX36xX68xX3xX2x14ea3xX63x1d0c5xXb8xX3x1a971xX1xX9bxX23xX14xX3xXbax1b96fxX23xX1xX3xX7x13ed0xXexX3xX26xXdx17a90xX44xX3xXexXa0xX6xX3xXex110e0xXdxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xX35xX13dxX3xXexXa0x1a213xXexX3xXex1951fxX3xX21x11530xX3xX1xX145xXdxX3x1e063xX12cxXbax11d4dx13d46x13a96xXb8xX3xXbax167fbxX23xX14xX3xX6xX23xX3xXcxX12cxX10bxX59xXbax13761xX3xX4xX1xXfdxX3x10346xXdxXe3xXexX3xX23xX14xX1xXdxX3xXbxX1xX1axX1bxX3xXbaxX1xXbcxX44xX3xXbfxX22xX23xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX15fxX162xX127xX3xXexX44xXc9xXdxXb8xX3x182d0xX44xX71xX3xXcxXdxX13dxX23xX3x16e80xXdxX6xX23xX14xXb8xX3xXexX1axX1bxX3xXexXa0xX48xX3xXexX1xX3exX3xX21xX159xX3xXcxXbcxX23xX3x1279axX68xX71xX23xXb8xX3xX11bxX31xX23xX1xX3x14d8axX2cxXcdxX23xX14xX164xX3xX35xXaaxX6xX3xXa0xX6xX3xX26xX43xX44xX3xXexX1xX48xX3xXexX1axXdxX3xXbaxX168xX23xX14xX3xX6xX23xX3x1c297xX10bxXcxX1x1247dxX3x120ffx174adxX4xXb8xX3xXexX1xXaaxX6xX3xX23xX1xX152xX23xX3xX26xX159xX3xXbxX1xXe8xX23xX14xX3xX1x17552xX6xX3xX26xX3exX23xX1xX3xX14xXdxXe3xXexX3xX23xX14xX2cxX2dxXdxX3xX68xX71xX44xX3xX4xX75xX3xX5xX36xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX35xX36xX3xXexX31xX23xX1xX3xX26xX3exX4xX1xX3xX5xX36xX3xX168xX23xX14xX3xX11bxX10bxX3xX15fxX23xX14xX2cxX2dxXdxX3xX68xX71xX44xX3xX4xX1f5xX6xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX164xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXfdxX5cxX68xXaxX12xXcxX1axXdxX3xX4xXcdxX3xX1a1xX44xX6xX23xX3xX4xX168xX23xX14xX3xX6xX23xXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xXe6xX1xX6xXdxX3xX23xX1xX152xX23xX3xX5cx1d6ccxX3xX26xX159xX3xX4xX2cxX83xXdxX3xX35x12708xXb8xX3xX23xX1xX2cxX23xX14xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX35x1d486xX23xX3xX1a1xX44xX6xX23xX3xX1xXc5xX3xXexX31xX23xX1xX3xX4xX133xX1bxX3xX35xX36xX3xX7xX27xX23xX14xX3xX23xX1xX2cxX3xX35xX2a6xX3xX4xX1xX100xX23xX14xX3xX35xX83xXdxX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xXexX1axXdxX3xX1bxX145xXexX3xXbxX1xX9bxX23xX14xX3xXexXa0xXa1xX3xXexXa0xX71xX23xX3xX26xX2cxX2dxX23xX14xX3xX13xX14xX168xX3xXbaxX1x1d545xX3xX1f1xX44xX27xX4xX3xX15fxX12cxX10bxX11bxX31xX23xX1xX3xXbaxX1xXdx13310xX44xXb8xX3xX1f1xX10bxXcxX1xX1f5xX3xX1f7xX1f8xX4xX164xX10bxX3xX1f7xXe3xX23xX3xXexX1xX138xX23xX14xX3x133b2xX63xX338x174f1xX2xX163xXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX35xX36xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX1bxXbcxX44xX3xXexX1xX44xX2b5xX23xX3xX23xX71xX23xX3xX26xX159xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX68xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXfdxX5cxX68xXaxX12x1582dxX1xX168xX23xX14xX3xX5xXbcxX44xX3xX7xX6xX44xX3xX26xXe8xXb8xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX1a1xX44xX10xX23xX3xX35xX36xX3xX4xX1xX44xX23xX14xX3xX7xX27xX23xX14xX3xX23xX1xX2cxX3xX35xX2a6xX3xX4xX1xX100xX23xX14xX3xX35xX83xXdxX3xX6xX23xX1xX3xX11bxX10bxX3xX4xX75xX23xX14xX3xXexX1axXdxX3xXbxX1xX9bxX23xX14xX3xXexXa0xXa1xX3xXexXa0xX2cxX83xX4xX3xX26xX159xX3xX4xX1xX44xX23xX14xX3xX7xX27xX23xX14xX3xX35xX83xXdxX3xXbfxXdxXc5xXexX10bxX3xX12cxX1xX138xXexX3xX1xXdxXc5xX23xX3xX35xXdxXc5xX4xX3xX23xX36xX68xXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX14xXdxX152xX23xX3xX5cx1c357xX3xX35xX36xX3xX23xX1xXdxX13dxX44xX3xX5xX43xX23xX3xX5cxXa1xX6xX3xX7x15a74xX3xXbxX1xXe8xX23xX14xX3xX1xX210xX6xX3xXexX1xXdxX71xX44xX3xX4xX1xXe3xXexX3xX1xX6xXdxX3xX23xX14xX2cxX2dxXdxX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXfdxX5cxX68xXaxX12xX37exX1xXfdxX133xX23xX14xX3xX338x1566cxX14xX3xX23xX14xX36xX68xX3xX2xX33bxX63x13959xXb8xX3xXexXa0xX71xX23xX3xX26xX2cxX2dxX23xX14xX3xX4xX1xX1axX68xX3xX21xX10xX3xX35xX13dxX3xX1a1xX44xX71xXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX14xX1x1b785xX3xX1bxX145xXexX3xX1a1xX44xX138xX23xX3xX23xX2cxX83xX4xX3xX15fxX14xXdxX138xXbxX3xXa0xX6xX23xX1xX3xX14xXdxX412xX6xX3xX1a1xX44xX152xX23xX3xX2xX338xX3xX35xX36xX3xX1xX44xX68xXc5xX23xX3xX59xXe8xX4xX3xX174xX168xX23xX164xX3xX44xX27xX23xX14xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXfdxX23xX3xX17axXdxX6xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXfdxX5cxX68xXaxX12xX174xXaexX3xX1bxX138xX68xX3xX26xXdxXc5xX23xX3xXexX1xXfdxX1axXdxX3xX26xXa1xX4xX3xX5xX1axXdxX3xX23xX1xX412xX23xX14xX3xXexXdxX23xX3xX23xX1x19577xX23xX3xX4xX75xX3xX4xX1f5xX6xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX14xX412xXdxX3xX4xX1xXfdxX3xX1bxX31xX23xX1xXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX17axX156xX4xX3xXexX1f8xX4xX3xX5xX71xX23xX3xXe6xX1xX168xX23xX14xX3xX4xX1xX1axX68xX3xX21xX10xX3xX35xX13dxX3xX1a1xX44xX71xX3xX23xX412xX6xX3xX1bxX36xX3xX1a1xX44xX6xX68xX3xX5xX1axXdxX3xXe6xX1xX44xX3xX23xX1xX36xX3xXexXa0xXa1xX3xX4xX1f5xX6xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX35xX36xX3xXexX31xX23xX1xX3xX26xX3exX4xX1xX3xXaexX3xXcxX1xX1f5xX3xX1f7xX1f8xX4xX3xX26xX31exX3xX14xXbcxX68xX3xX4xX1xX44xX68xXc5xX23xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXfdxX5cxX68xXaxX12xXcxXa0xX71xX23xX3xX26xX2cxX2dxX23xX14xX3xX26xXdxXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX1bxX44xX6xX3xX464xX33bxX3xX23xX14xX36xX23xX3xX26xX100xX23xX14xX3xX21xX22xX23xX14xX3xXaexX3xX1bxX145xXexX3xX4xXbcxX68xX3xX21xX22xX23xX14xX3xXexXa0xX71xX23xX3xX26xX2cxX2dxX23xX14xX3xXa0xX100xXdxX3xX4xX1xX1axX68xX3xX26xXe3xX23xX3xXbxX1xX9bxX23xX14xX3xXexXa0xXa1xX3xX4xX1f5xX6xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX5cxX29bxX23xX14xX3xX1bxX145xXexX3xXc9xX3xXe6xX1xXe8xX6xX3xXe6xX1xXe8xX6xX3xXexXa0xX138xXdxX3xX4xXdbxX6xX3xXbxX1xX9bxX23xX14xX3xXexXa0xXa1xX3xX4xX1f5xX6xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX7xX6xX44xX3xX26xXe8xX3xX5xX67xX68xX3xX4xX6xX23xX3xX21xX22xX23xX14xX3xXexX1axXexX3xX35xX36xXfdxX3xXexXa0xXfdxX23xX14xX3xXa0xX100xXdxX3xX4xX1xXbcxX1bxX3xX5xXdbxX6xX3xX26xX27xXexX3xX7xX6xX44xX3xX26xXe8xX3xX23xX1xX6xX23xX1xX3xX4xX1xXe8xX23xX14xX3xX5xX71xX23xX3xX21xX10xX3xX17axX210xX3xX4xX1xX1axX68xX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXfdxX5cxX68xXaxX12x19689xX48xX4xX3xX23xX36xX68xXb8xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX35xX36xX3xX6xX23xX1xX3xX11bxX10bxX3xXaexX3xXexXa0xXfdxX23xX14xX3xXbxX1xX9bxX23xX14xX3xXexXa0xXa1xX3xXbxX1xX138xXexX3xX1xXdxXc5xX23xX3xX4xX1xX138xX68xXb8xX3xXe6xX71xX44xX3xX4xX1f8xX44xX3xXexX1xX31xX3xX26xX2cxX2a6xX4xX3xX23xX14xX2cxX2dxXdxX3xX5cxXbcxX23xX3xXbxX1xX138xX3xX4xXdbxX6xX3xX26xX2cxX6xX3xX26xXe3xX23xX3xX17axXc5xX23xX1xX3xX35xXdxXc5xX23xX3xX4xX67xXbxX3xX4xX1f8xX44xX10bxX3xX1f1xX44xX6xX3xX14xXdxX138xX1bxX3xX26xX3exX23xX1xX3xXexX1xX2cxXcdxX23xX14xX3xXexX30cxX4xX1xXb8xX3xX6xX23xX1xX3xX11bxX10bxX3xX17axX3exX3xX17axX210xX23xX14xX3xX2xX33bx12a82xXb8xX3xX4xX9bxX23xX3xX4xX1xX3exX3xXcxX10bxX3xX17axX210xX23xX14xX3xX127xX76exX10bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXfdxX5cxX68xXaxX12x13603xX6xX44xX3xXe6xX1xXdxX3xX14xXbcxX68xX3xX138xX23xXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX35xX13dxX3xX174xXdxX13dxX23xX3xXcxXbcxX68xX3xX5xX36xX1bxX3xXexX1xX44xX71xX3xX4xX1xXfdxX3xX4xX138xX4xX3xX14xX1xX10xX3xX4xX1xXaexX3xX4xX138xXexX3xX26xX31exX3xXexXa0xX27xX23xX3xX7xX156xX3xXexXa0xX44xX68xX3xX5xX29bxX23xX14xX3xX4xX1f5xX6xX3xX4xXcdxX3xX1a1xX44xX6xX23xX3xX4xX1xX1f8xX4xX3xX23xX22xX23xX14xX10bxX3xX37exX1xXdxX3xX26xXa1xX4xX3xX17axX138xXfdxXb8xX3xXbfxXdxXc5xXexX3xX17axXdxXe3xXexX3xXexX1xX168xX23xX14xX3xXexXdxX23xX3xX26xX6xX23xX14xX3xX17axX3exX3xXexXa0xX44xX68xX3xX17axX51axXexX3xX23xX71xX23xX3xX26xX159xX3xX26xXe3xX23xX3xXbaxX168xX23xX14xX3xX6xX23xX3xX1f1xX10bxXcxX1xX1f5xX3xX1f7xX1f8xX4xX3xX26xX43xX44xX3xXexX1xX48xX10bxX3xX1f7x132f6xXbaxX3xXcxX59x115d4xX13xX59xX0xX4axXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Lừa cả nhà chùa để bán đồ cổ giả

Lừa cả nhà chùa để bán đồ cổ giả
2015-09-18 07:52:00

TTO - Sau khi mua các bức tượng đồng về, Đặng Văn Tiền và Đặng Văn Hưng bôi đất vào tượng để làm giả cổ vật rồi tìm đến các chùa chào bán với giá hàng chục triệu đồng.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết